HOTĂRÂRE nr. 270 din 11 martie 2009privind modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 20 martie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 27 august 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei,cercetării şi inovării,Ecaterina AndronescuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 11 martie 2009.Nr. 270.  +  Anexa ------(Anexa nr. 3 la normele metodologice)-------------------------------------
                                 MODELUL*)
               bonului valoric**) pentru acordarea unui ajutor financiar
                       în vederea achiziţionării de calculatoare
  GUVERNUL ROMÂNIEI GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL EDUCAŢIEI, MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII CERCETĂRII ŞI INOVĂRII BON VALORIC 200 EURO BON VALORIC 200 EURO AJUTOR FINANCIAR AJUTOR FINANCIAR ÎN VEDEREA ACHIZIŢIONĂRII ÎN VEDEREA ACHIZIŢIONĂRII UNUI CALCULATOR UNUI CALCULATOR Numele ................ Numele şi prenumele beneficiarului Prenumele .............. ............................... CNP .................... CNP ........................... Adresa ................. Adresa ........................ Falsificarea acestor Semnătură Semnătură bilete se Dacă este cazul: de persoană pedepseşte Numele şi prenumele minorului primire autorizată conform CNP .......................... legilor Adresa ....................... L.S. Semnătură persoană autorizată L.S. Data ........ Seria M.E.C.I. Seria M.E.C.I. Nr. Nr. NETRANSMISIBIL Bonul valoric se va utiliza exclusiv conform destinaţiei sale. Tipărit la C.N. Imprimeria Naţională S.A.
  ------------ Notă *) Modelul bonului valoric este reprodus în facsimil. Notă **) Culoarea fundalului bonului valoric, pentru anul 2009, este albastru deschis.NOTĂ:Conform art. I pct. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 403/2006 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, şi pentru aprobarea calendarului desfăşurării programului pe anul 2006, modelul bonului valoric se completează pe verso cu următorul text:"a) beneficiarul acestui bon valoric este obligat să îl utilizeze până la data finală pentru achiziţionarea de calculatoare stabilită prin calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare, aprobat prin hotărâre a Guvernului; b) furnizorul de calculatoare este obligat să transmită bonul valoric către comisiile judeţene/comisia constituită la nivelul municipiului Bucureşti, precum şi către comisiile constituite la nivelul instituţiilor de învăţământ superior, până la data finală de depunere, stabilită prin calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare, aprobat prin hotărâre a Guvernului."-----------