LEGE nr. 39 din 13 martie 2009privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 18 martie 2009  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83 din 24 iunie 2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 26 iunie 2008, cu următoarea modificare:– La articolul unic punctul 1, alineatul (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:(2) Datele de stare civilă actualizate pentru toți cetățenii români, cetățenii Uniunii Europene și ai statelor membre ale Spațiului Economic European și străinii care au înregistrată rezidența/șederea în România, precum și ale persoanelor pentru care CNPAS întocmește documentații de plată și/sau efectuează plata unor prestații sociale vor fi furnizate acesteia, gratuit, de Ministerul Administrației și Internelor, prin Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor sau prin Oficiul Român pentru Imigrări, după caz.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 13 martie 2009.Nr. 39.----