ORDIN nr. 203/14/2009privind Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecție a speciilor de floră și de faună sălbatice
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI Nr. 203 din 5 martie 2009
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE Nr. 14 din 26 ianuarie 2009
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 17 martie 2009  În baza prevederilor art. 38 alin. (2^2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului,în temeiul art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale,ministrul mediului și ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecție a speciilor de floră și faună sălbatice, potrivit prevederilor art. 38 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Controlul aplicării derogării se exercită de către personalul împuternicit din cadrul structurilor proprii ale autorității publice centrale pentru protecția mediului, autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și structurilor de administrare/custozilor ariei naturale protejate, în limitele de competență.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.369/2007 privind Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecție a speciilor de floră și faună sălbatică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 11 septembrie 2007, se abrogă.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului,
  Nicolae Nemirschi
  Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
  Ilie Sârbu
   +  ANEXĂPROCEDURĂde stabilire a derogărilor de la măsurile de protecție a speciilor de floră și faună sălbatice