LEGE nr. 32 din 13 martie 2009privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 17 martie 2009  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95 din 24 iunie 2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 30 iunie 2008, cu următoarea modificare:– La articolul unic, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. În titlul și în cuprinsul ordonanței de urgență, sintagma ”clasele I-IV” se înlocuiește cu sintagma ”clasele I-VIII”, sintagma ”din învățământul de stat” se înlocuiește cu sintagma ”din învățământul de stat și privat”, iar sintagma ”din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore” se înlocuiește cu sintagma ”din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore”.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE
  CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 13 martie 2009.Nr. 32.-----------