ORDIN nr. 232 din 24 februarie 2009privind modificarea şi completarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 35/2004 şi Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3.112/2004
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
 • Nr. 232 din 24 februarie 2009
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
 • Nr. 3.323 din 3 martie 2009
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 16 martie 2009  Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Hotărârea Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepţia generală a informatizării în România, Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 35/2004 şi Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3.112/2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale şi ministrul educaţiei, cercetării şi inovării emit următorul ordin:  +  Articolul UNICSe aprobă modificarea şi completarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 35/2004 şi Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3.112/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 4 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.p. Ministrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Dumitru-Nicu Cornoiu,secretar de statMinistrul educaţiei,cercetării şi inovării,Ecaterina Andronescu  +  Anexa MODIFICAREA ŞI COMPLETAREANomenclatorului calificărilor pentru care se pot organizaprograme finalizate cu certificate de calificareI. Tabelul nr. 1 se completează după cum urmează:- După poziţia 22^1 se introduce o nouă poziţie, poziţia 22^2, cu următorul cuprins:
  "22^2. 3340 Personal în învăţământ, neclasificat în grupele de bază anterioare 3340.3.1. Mediator şcolar"
  II. Tabelul nr. 3 se completează după cum urmează:- La poziţia 13, în coloanele a 4-a şi a 5-a se introduce codul 5169.1.2, respectiv calificarea "Agent de protecţie, însoţire şi gardare persoane fizice şi valori".III. Tabelul nr. 5 se completează după cum urmează:- La poziţia 14, în coloanele a 6-a şi a 7-a se introduce codul 7136.2.5, respectiv calificarea "instalator apă-canal".IV. Tabelul nr. 6 se modifică şi se completează după cum urmează:1. La poziţia 17, în coloana a 5-a, calificarea "ajutor fochist" se înlocuieşte cu calificarea "fochist".2. La poziţia 28, în coloanele a 6-a şi a 7-a se introduce codul 8251.2.3, respectiv calificarea "tipograf flexograf".-----------