ORDIN nr. 7 din 4 martie 2009privind constituirea Comitetului pentru finanţe publice locale
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Nr. 7 din 4 martie 2009
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Nr. 433 din 6 martie 2009
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 12 martie 2009    Având în vedere prevederile art. 3 şi 4 din Hotărârea Guvernului nr. 595/2007 privind funcţionarea şi atribuţiile Comitetului pentru finanţe publice locale,în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice,viceprim-ministrul, ministrul administraţiei şi internelor, şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Membrii Comitetului pentru finanţe publice locale sunt: a) Gheorghe Gherghina - secretar de stat, reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice; b) Mihai Viorel Fifor - secretar de stat, reprezentant al Ministerului Administraţiei şi Internelor; c) Emil Drăghici - primarul comunei Vulcana-Băi, preşedintele Asociaţiei Comunelor din România; d) Gheorghe Boţîrcă - primarul oraşului Topoloveni, reprezentant al Asociaţiei Oraşelor din România; e) Gheorghe Falcă - primarul municipiului Arad, preşedintele Asociaţiei Municipiilor din România; f) Liviu Nicolae Dragnea - preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, preşedintele Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România. (2) Membrii supleanţi ai Comitetului pentru finanţe publice locale sunt: a) Daniel Iustin Marinescu - director al Direcţiei pentru politici fiscale şi bugetare locale - reprezentant al Ministerului Administraţiei şi Internelor; b) Marin Cojoc - director general adjunct la Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare - reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice; c) Nicolae Pandea - primarul comunei Ştefan cel Mare - reprezentant al Asociaţiei Comunelor din România; d) Alexandru Toader - primar al oraşului Găeşti - reprezentant al Asociaţiei Oraşelor din România; e) Tudor Pendiuc - primarul municipiului Piteşti - prim-vicepreşedinte al Asociaţiei Municipiilor din România; f) Sirma Caraman - director economic la Consiliul Judeţean Tulcea - reprezentant al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România.  +  Articolul 2Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 285/2007 şi Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.169/2007 privind constituirea Comitetului pentru finanţe publice locale, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 24 septembrie 2007.Viceprim-ministru, ministruladministraţiei şi internelor,Dan NicaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe Pogea----------