HOTĂRÂRE nr. 265 din 11 martie 2009pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IPoziţiile nr. 1, 2, 5, 6, 7, 11-18 din anexa nr. 2 "Lista imobilelor aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"" la Hotărârea Guvernului nr. 793/2007 pentru trecerea unor imobile aflate în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat» din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, precum şi pentru aprobarea vânzării, prin licitaţie deschisă, a unor imobile şi a unor mijloace fixe, aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 27 iulie 2007, cu modificările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul IIPoziţiile nr. 3, 4, 6-9 şi 13 din anexa nr. 2 "Lista imobilelor aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat»" la Hotărârea Guvernului nr. 1.142/2007 pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru trecerea unui imobil, aflat în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, precum şi pentru aprobarea vânzării, prin licitaţie deschisă, a unor imobile aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 25 septembrie 2007, cu modificările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul IIIArticolele II, III şi anexa la Hotărârea Guvernului nr. 633/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru aprobarea vânzării, prin licitaţie deschisă, a unor imobile aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 18 iunie 2008, se abrogă.  +  Articolul IVPoziţiile nr. 1, 3 şi 4 din anexa "Lista imobilelor aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat»" la Hotărârea Guvernului nr. 937/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 602 din 31 august 2007, se abrogă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 11 martie 2009.Nr. 265.------------