LEGE nr. 29 din 5 martie 2009pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2008 privind înființarea organizațiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 9 martie 2009  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103 din 3 septembrie 2008 privind înființarea organizațiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 8 septembrie 2008, cu următoarele modificări:1. La articolul 2, litera d) va avea următorul cuprins:d) acord interprofesional - ansamblu de reguli elaborate în cadrul unei organizații interprofesionale și asumate în unanimitate de organizațiile profesionale membre, în scopul armonizării cererii și ofertei de produse, având ca obiectiv creșterea calității pe filiera de produs agroalimentar;2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) OIPA trebuie să reprezinte o parte semnificativă a producției și/sau a comercializării și/sau a procesării produselor agroalimentare în regiunea ori în regiunile în cauză și, în cazul în care este vorba de mai multe regiuni, OIPA trebuie să demonstreze un nivel minim de reprezentativitate în fiecare regiune, pentru fiecare domeniu pe care îl acoperă.(2) Criteriile de reprezentare, procedura de acordare sau de retragere a recunoașterii, de control și monitorizare a OIPA, organizarea și funcționarea OIPA, precum și delegarea de atribuții se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.3. La articolul 4, alineatul (1) și preambulul alineatului (2) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) OIPA este persoană juridică română de drept privat, de interes public, cu caracter profesional, fără scop lucrativ, recunoscută de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.(2) OIPA se înființează la inițiativa a cel puțin o treime din numărul organizațiilor profesionale de pe filiera de produs care urmăresc îndeplinirea a cel puțin două dintre următoarele obiective:4. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Organizațiile interprofesionale constituite potrivit prevederilor Legii nr. 778/2001, cu modificările ulterioare, sunt recunoscute ca organizații interprofesionale pentru un produs sau pentru un grup de produse agroalimentare, în conformitate cu legislația în vigoare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 5 martie 2009.Nr. 29.--------