DECIZIE nr. 3 din 23 ianuarie 2009pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 4/2008 privind continuarea activităţii medicale peste vârsta legală de pensionare
EMITENT
  • COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 9 martie 2009    În temeiul art. 385, al art. 404 alin. (2) şi al art. 406 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România decide:  +  Articolul IArticolul 8^1 din Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 4/2008 privind continuarea activităţii medicale peste vârsta legală de pensionare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 20 martie 2008, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:"Art. 8^1. - (1) Toate avizele de continuare a activităţii peste vârsta de pensionare vor fi emise şi eliberate de către colegiile teritoriale. (2) Avizul prevăzut la art. 6 se emite de Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România. (3) Pentru medicii care îşi desfăşoară activitatea în unităţile medicale publice, avizele de continuare a activităţii peste vârsta de pensionare pot fi prelungite până la primirea deciziei de pensionare, dar nu mai mult de 3 luni de la data la care s-a depus dosarul de pensionare de către angajator, cu excepţia cazului în care sunt aplicabile dispoziţiile art. 4."  +  Articolul IIPrezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Colegiului Medicilor din România,Vasile AstărăstoaeBucureşti, 23 ianuarie 2009.Nr. 3.--------