HOTĂRÂRE nr. 1.239 din 20 noiembrie 1996privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 25 noiembrie 1996  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă înfiinţarea Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar, cu sediul în Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2, unitate autonomă cu personalitate juridică, care funcţionează pe lângă Ministerul Învăţământului. (2) Organizarea şi funcţionarea Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar sunt prevăzute în statutul-anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Îndrumarea activităţii Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar se face de către Ministerul Învăţământului în colaborare cu Ministerul Tineretului şi Sportului.  +  Articolul 3Scopul Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar îl constituie transpunerea în practică - în domeniul sportului şcolar şi universitar - a strategiei generale a organizării şi dezvoltării sportului, elaborată de Ministerul Tineretului şi Sportului.  +  Articolul 4Finanţarea cheltuielilor Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar se face în condiţiile art. 175 alin. (1) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată.  +  Articolul 5Salarizarea personalului se face în conformitate cu anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare.  +  Articolul 6Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar poate înfiinţa filiale în alte localităţi din ţară, în condiţiile legii.

  PRIM-MINISTRU

  NICOLAE VĂCĂROIU

  Contrasemnează:

  ----------------

  Ministrul tineretului şi sportului,

  Alexandru Mironov

  Ministrul învăţământului,

  Liviu Maior

  Ministru de stat, ministrul finanţelor,

  Florin Georgescu
   +  AnexăSTATUT 20/11/1996