HOTĂRÎRE Nr. 911 din 5 iunie 1955privind stabilirea listei actelor şi faptelor supuse taxelor de timbru precum şi a tarifului taxelor de timbru
EMITENT
 • CONSILIUL DE MINIŞTRI
 • Publicat în  COLECŢII DE HOTĂRÎRI ŞI DISPOZIŢII ALE CONSILIULUI DE  MINIŞTRI NR. 30 din 5 iunie 1955Consiliul de Miniştri al Republicii Populare Române, hotărăşte:1. Lista actelor şi faptelor supuse taxelor de timbru precum şi tariful taxelor de timbru se stabilesc astfel:
    Pct.Denumirea actelor si faptelor supuse taxelor de timbruTariful
    in leiin procente
    1234
      A.Actiunile si cererile introduse la instantele judecatoresti, cererile pentru exercitarea cailor de atac impotriva hotaririlor judecatoresti cum si eliberarea copiilor de pe acte, la cerere, de catre instantele judecatoresti.    
    1.Cererile si actiunile privind drepturi evaluabile in bani, cu exceptia celor de la pct. 2 de mai jos:    
      - pina la valoarea de 500 lei .......5  
      - pentru ceea ce depaseste de 500 lei, pina la 1.000 lei ............10  
      - pentru ceea ce depaseste 1.000 lei pina la 5.000 lei .................   3%
    2.- pentru ceea ce depaseste 5.000 lei Cererile si actiunile privind drepturi evaluabile in bani, introduse de gospodariile agricole colective si de intovarasirile agricole de tarani muncitori pentru cultivarea in comun a pamintului ........................   5% 1%, dar nu mai putin de 3 lei
    3.Cererile si actiunile neevaluabile in bani .............................50  
    4.Cererile, reconventionale, interventiile, aderarile sau chemarile in garantie se timbreaza ca si cererea sau actiunea principala.    
    5.Cererile si actiunile in materie de divort, cu exceptia celor de la pct. 6 de mai jos.........................200  
    6.Cererile sau actiunile in materie de divort, pentru desfacerea casatoriei cu persoane condamnate la pedepse privative de libertate pe termen mai lung de 5 ani sau cu persoane disparute fara urma (dupa un an de la disparitie)..........................10  
    7.Cererile pentru exercitarea cailor de atac impotriva hotaririlor judecatoresti ........................................   50% din taxa datorata la cererea sau actiunea introductiva (in cazul atacarii hotaririlor date in actiuni evaluabile in bani, taxa se calculeaza la suma contestata)
    8.Eliberarea copiilor dupa actele aflate la dosar, de catre instantele judecatoresti, la cererea partilor sau a altor persoane admise a lua parte in proces, pentru fiecare exemplar de copie in parte ......................3  
             
      B.Cererile privind solutionarea litigiilor, inclusiv cele precontractuale ce se introduc la organele Arbitrajului de Stat, cererile de suspendare a executarii hotaririlor arbitrale si de rearbitrare adresate Primului Arbitru de Stat sau arbitrilor sefi ai organelor Arbitrajului de Stat de pe linga comitetele executive ale sfaturilor populare cum si eliberarea copiilor dupa acte, in cerere, de catre organele Arbitrajului de Stat.    
    9.Cererile de rezolvare a litigiilor privind drepturi evaluabile in bani...   1,50%
    10.Cererile introduse la Arbitrajul de Stat privind divergentele precum si litigiile izvorite din neindeplinirea obligatiei de a contracta150  
    11.Cererile de suspendare a executarii hotaririlor arbitrale si de rearbitrare adresate Primului Arbitru de Stat sau arbitrilor sefi ai organelor Arbitrajului de Stat de pe linga comitetele executive ale sfaturilor populare.   50% din taxa datorata la cererea introductiva.
    12.Eliberarea copiilor de pe acte aflate la dosare, de catre organele Arbitrajului de Stat, la cererea partilor sau altor persoane indreptatite, pentru fiecare exemplar de copie in parte ...3  
             
      C.Actele de notariat, serviciile prestate de catre birourile notariatului de stat, inclusiv traducerile.    
    13.   Autentificari de acte:    
      a)Autentificarea actelor de vinzari si schimburi de bunuri imobile, a actelor privind donatiuni sau intoarceri de bunuri daruite ..................   8%
      Nota.    
      -Autentificarea actelor de vinzari si schimburi de bunuri imobile se taxeaza la valoarea de asigurare in cazul cladirilor, sau potrivit baremului stabilit de Ministerul Finantelor in cazul terenurilor.    
      b)Autentificarea testamentelor ......20  
      c)Autentificarea actelor de partaj si a actelor de garantie .............50  
      d)Autentificarea contractelor de inchiriere de bunuri ..............   4%
      e)Autentificarea procurilor sau imputernicirilor, de fiecare exemplar:    
      - pentru administrarea bunurilor sau efectuarea operatiunilor de credit30  
      - alte procuri sau imputerniciri15  
      f)Autentificarea oricaror alte contracte evaluabile in bani, necuprinse la alineatele a-e de mai sus   1%
      g)Autentificarea oricaror alte contracte neevaluabile in bani, necuprinse la alineatele a-e de mai sus10  
    14.Eliberarea titlurilor executorii   1% dar nu mai putin de 10 lei
    15.Intocmirea protestelor maritime25  
    16.Notificarile si somatiunile, de fiecare comunicare ..............................5  
    17.Legalizarea semnaturilor sau darea de data certa, pentru fiecare act ......5  
    18.Certificarea conformitatii copiilor si extraselor, de fiecare pagina .......3  
    19.Primirea in depozit a oricaror inscrisuri sau documente pe timp de 1 an sau fractiune de un an, de fiecare exemplar in parte .............................50  
    20.Pentru efectuarea procedurii succesorale, dupa valoarea succesiunii:    
    ValoareaPentru rude pina la gradul IV
    pina la 25.0003,50%
    25.001 - 150.0007%
    150.001 - 300.00012,50%
    de la 300.00025%
    Mostenitorii care nu intra in categoria celor de mai sus platesc taxa majorata cu 100%.
    Nota. - Bunurile imobile care intra in activul succesoral se evalueaza, in vederea taxarii, la valoarea de asigurare in cazul imobilelor, sau potrivit baremului stabilit de Ministerul Finantelor, in cazul terenurilor.
    21.Incheierea oricaror acte de notariat necuprinse la pct. 15-20 de mai sus10  
    22.Eliberarea copiilor de pe actele aflate in dosarele notariatului de stat, de fiecare exemplar ......................3  
      Pentru autentificarea sau incheierea actelor de notariat, in afara de sediul biroului de notariat, se incaseaza dublul taxelor de timbru prevazute la pct. 13-22 de mai sus, in afara de cheltuielile de deplasare.    
             
      Redactarea actelor de catre birourile de notariat    
    23.a)Redactarea testamentelor ............20  
      b)Redactarea oricaror acte ............10  
             
      Scrierea la masina de scris si traducerile dintr-o limba in alta    
    24.a)Scrierea la masina a diverselor acte, inscrisuri care nu au fost redactate de biroul de notariat, precum si a copiilor de pe actele si inscrisurile prezentate de parti, pentru fiecare pagina sau fractiune de pagina:    
      -pentru primul exemplar ..............2  
      -pentru celelalte exemplare ..........1  
      b)Traducerile efectuate de traducatorii birourilor notariale din limba romana sau maghiara in alta limba, de fiecare pagina sau fractiune de pagina ......7  
      c)Traducerile efectuate de traducatorii birourilor notariale dintr-o alta limba in limba romana sau maghiara, de fiecare pagina sau fractiune de pagina6  
      d)Colationarea unei traduceri in si din limba romana sau maghiara, de fiecare pagina sau fractiune de pagina .......4  
             
      D.Autentificarea actelor de catre comitetele executive ale sfaturilor populare, precum si certificatele eliberate de aceste comitete executive.    
    25.Autentificarea actelor sau copiilor de catre comitetele executive ale sfaturilor populare comunale ......................10  
    26.Eliberarea certificatelor, adeverintelor, extraselor si altor acte de catre comitetele executive ale sfaturilor populare la cererea cetatenilor (cu exceptia celor scutite conform art. 3 din lege)........3  
    27.Eliberarea autorizatiilor de fabricat rachiu .................................100  
             
      E.Inregistrarea, rectificarea si reconstituirea la cerere a actelor de stare civila, eliberarea duplicatelor certificatelor constatatoare a starii civile si inregistrarea schimbarii numelui sau pronumelui.    
    28.a)Inregistrarea actelor de stare civila10  
      b)Inregistrarea schimbarii de nume sau prenume .............................200  
    29.Reconstituirea sau rectificarea actelor de stare civila ........................10  
    30.Eliberarea duplicatelor certificatelor constatatoare a starii civile ..........10  
      F.Viza buletinelor de identitate, eliberarea, extinderea si prelungirea pasapoartelor, eliberarea certificatelor de calatorie, viza pasapoartelor strainilor, eliberarea si prelungirea autorizatiilor de sedere in tara pentru cetatenii straini si pentru cei care nu au cetatenie, precum si acordarea cetateniei romane sau renuntarea la aceasta cetatenie, la cerere.    
    31.Viza buletinelor de identitate .......3  
    32.Pasapoarte si autorizatii de sedere in tara:    
      a)eliberarea pasapoartelor pentru strainatate .....................50  
      b)eliberarea unui nou pasaport in locul celui pierdut sau deteriorat.........80  
      c)extinderea pasaportului pentru alte tari decit acelea pentru care a fost eliberat ............................50  
      d)prelungirea pasaportului ............35  
      c)eliberarea certificatului de calatorie25  
      f)eliberarea pasaportului mortuar .....200  
      g)viza de iesire din Republica Populara Romana a pasapoartelor cetatenilor straini .............................30  
      h)viza de iesire din Republica Populara Romana si intoarcerea in Republica Populara Romana a pasapoartelor cetatenilor straini ................50  
      i)eliberarea sau prelungirea autorizatiilor de sedere in tara, inregistrarea pasapoartelor straine cum si prelungirea termenului de inregistrare80  
      j)eliberarea unei noi autorizatii de sedere in tara, in locul celei precedente ......................120  
      Organele care efectueaza operatiile prevazute mai sus au dreptul sa acorde, de la caz la caz, reduceri sau scutiri la taxele stabilite la pct. 32. Pe baza de reciprocitate intre Republica Populara Romana si alte tari taxele de mai sus pot fi micsorate sau marite. In aceleasi conditii se pot acorda scutiri.    
    33.Acordarea sau renuntarea la cetatenia romana:    
      a)Acordarea cetateniei romane, cetatenilor altor tari .............25  
      b)Acordarea cetateniei romane, persoanelor fara cetatenie ..........10  
      c)Renuntarea la cetatenia romana .....1000  
      G.Eliberarea autorizatiilor de functionare pentru exercitarea meseriilor, carausiei, comertului si altor ocupatii pentru care legea prevede obligatia posedarii unei autorizatii de functionare.    
    34.Autorizatiile eliberate meseriasilor, carausilor cu mijloace de transport cu tractiune animala si birjarilor:    
      a)pentru meseriasii, carausii si birjarii fara salariati ..........100  
      b)pentru meseriasi, carausi si birjari cu salariati .......................200  
    35.Autorizatiile eliberate comerciantilor, proprietarilor de intreprinderi proprietarilor de autocamioane si taximetristilor.    
      a)pentru comercianti ambulanti100  
      b)pentru comercianti, proprietarii de intreprinderi, carausii auto si taximetristii fara salariati ......300  
      c)pentru comerciantii, proprietarii de intreprinderi, carausii auto si taximetristii cu salariati500  
    36.Autorizatiile eliberate altor persoane pentru care legea prevede obligatia posedarii autorizatiei de functionare .....100  
             
      H.Eliberarea permiselor de vinatoare si a permiselor de pescuit    
    37.Eliberarea permiselor de vinatoare ....15  
    38.Eliberarea permiselor de pescuit ......5
  -------------------------