HOTĂRÂRE nr. 7 din 3 martie 2009privind modificarea alin. (3) al art. 155 din Regulamentul Camerei Deputaţilor
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAŢILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 3 martie 2009    Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAlineatul (3) al articolului 155 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Cererea se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi."Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 martie 2009, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEBucureşti, 3 martie 2009.Nr. 7.-----------