ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 9 din 18 februarie 2009pentru completarea art. 103 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 2 martie 2009  Ținând seama de faptul că, potrivit statisticilor Organizației Mondiale a Sănătății, la nivel mondial, accidentele de circulație sunt a 10-a cauză de mortalitate la toate vârstele, reprezentând 2,2% din mortalitatea globală, și a 9-a povară globală a bolii,date fiind statisticile existente la nivel național, care arată că în anul 2008 numărul accidentelor de circulație a crescut cu aproximativ 15% față de anul precedent,luând în considerare faptul că în marea lor majoritate cauzele producerii accidentelor rutiere sunt imputabile în primul rând conducătorilor auto și constau în viteză excesivă, oboseală, consum de alcool, neatenție, neacordarea priorității în trafic, coroborate cu o necunoaștere a reglementărilor în domeniul circulației pe drumurile publice,având în vedere creșterea îngrijorătoare a numărului de permise obținute cu nerespectarea prevederilor legale și necesitatea contracarării prin măsuri ferme și imediate a acestor situații, atunci când există indicii temeinice și concrete pentru sesizarea instanței de judecată cu privire la anularea permiselor de conducere astfel obținute,în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul UNICLa articolul 103 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:"(8) În situația în care autoritatea emitentă a permisului de conducere a sesizat instanța de judecată potrivit art. 114 alin. (1) lit. e), autoritatea emitentă a permisului de conducere va dispune prin ordin suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, suspendare ce operează până la rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești. În acest caz, titularul este obligat să se prezinte la unitatea de poliție pe raza căreia domiciliază, are reședința sau, după caz, rezidența normală, în termen de 5 zile de la comunicarea ordinului, pentru a preda permisul de conducere".
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul administrației și internelor,
  Dan Nica
  București, 18 februarie 2009.Nr. 9.-----------