HOTĂRÂRE nr. 173 din 25 februarie 2009pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.719/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 26 februarie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICArticolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.719/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 6 ianuarie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Ministerul Turismului are sediul principal în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, şi alte spaţii necesare desfăşurării activităţii situate în municipiul Bucureşti, Piaţa Victoriei nr. 1."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul turismului,Elena Gabriela UdreaBucureşti, 25 februarie 2009.Nr. 173.------------