ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 10 din 25 februarie 2009privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanța Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 26 februarie 2009  Situația extraordinară prevăzută de art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, constă în faptul că aplicarea actului normativ la termenul inițial prevăzut în Ordonanța Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul va conduce la apariția unei situații conflictuale între autoritățile publice și investitori, cu grave consecințe economice.În prezent, există în țară câteva mii de documentații de urbanism pe circuitul de avizare și aprobare, documentații inițiate de investitori privați, persoane fizice sau juridice interesate, elaborate în baza unor certificate de urbanism sau a unor avize tehnice de urbanism emise de primării sau consilii județene anterior datei apariției Ordonanței Guvernului nr. 27/2008. Aceste documentații se află în diverse etape procedurale, unele aflându-se inclusiv în procedura de dezbatere publică a proiectului de hotărâre a consiliului local sau județean de aprobare.În cazul în care Ordonanța Guvernului nr. 27/2008 intră în vigoare la termenul prevăzut inițial, toți acești investitori nu vor mai putea înainta consiliilor locale spre aprobare planurile urbanistice avizate, pentru care au cheltuit sume importante cu elaborarea studiilor de fundamentare, a documentațiilor propriu-zise, a avizelor, a evaluărilor de mediu etc., și vor pierde toți banii investiți. De asemenea, o serie de investitori au obținut credite pentru dezvoltarea proiectelor, iar în această situație nu vor mai putea realiza investițiile și înapoia creditele.Menționăm că este vorba atât de investitori importanți, care pot realiza obiective ce pot crea noi locuri de muncă atât de necesare în actualul context de criză economică, cât și de simpli cetățeni din mediul urban sau rural, care au făcut eforturi financiare pentru efectuarea demersurilor de obținere a tuturor avizelor și aprobărilor necesare autorizării, existând riscul ca toți acești investitori vătămați în drepturile lor să se îndrepte în justiție împotriva autorităților publice.Având în vedere că, în temeiul dispozițiilor art. IV din Ordonanța Guvernului nr. 27/2008, actul normativ menționat intră deplin în vigoare la data de 28 februarie 2009,ținând cont de actuala situație economică internațională, în contextul în care România este în competiție cu celelalte țări din Europa pentru atragerea de capital, și de faptul că este imperios necesar să se creeze un climat investițional stabil și să se evite orice măsură neatractivă care ar putea îndepărta investitorii,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul UNICTermenul prevăzut la art. IV din Ordonanța Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 29 august 2008, se prorogă până la data de 30 aprilie 2009.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul dezvoltării
  regionale și locuinței,
  Vasile Blaga
  București, 25 februarie 2009.Nr. 10.-----------