HOTĂRÂRE nr. 104 din 18 februarie 2009pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 20 februarie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 13 februarie 2009, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:────────────────Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Radu Mircea BerceanuMinistrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Marian Sârbup. Ministrul finanţelor publice,Bogdan Alexandru Drăgoi,secretar de statBucureşti, 18 februarie 2009.Nr. 104.  +  Anexa ──────(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 76/2009)─────────────────────────────────────────────────Numărul maxim de posturi = 499, exclusiv demnitariişi posturile aferente cabinetului ministruluiSTRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii__________* Include Serviciul informaţii clasificate şi probleme speciale.____________