ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 18 februarie 2009privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 19 februarie 2009  Având în vedere faptul că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 218/2008 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule a avut un impact negativ în plan social, discriminând în mod nejustificat persoanele care au achiziţionat autovehicule în vederea înmatriculării anterior datei de 15 decembrie 2008 în considerarea unui anumit nivel al taxei pe poluare,luând în considerare faptul că acest aspect reclamă adoptarea unui cadru legislativ cu caracter reparator, fundamentat şi pe criza economică mondială, cu implicaţii în economia naţională şi implicit la nivel de cetăţean,ţinând cont că toate aceste elemente constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată şi vizează totodată interesul public,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Atunci când un autovehicul pentru care s-a plătit taxa în România este ulterior scos din parcul auto naţional se restituie valoarea reziduală a taxei, calculată în raport cu prevederile legale în vigoare la momentul înmatriculării autovehiculului în România, potrivit prevederilor alin. (2)."2. Anexele nr. 1, 2 şi 4 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul II (1) Pentru autovehiculele achiziţionate în vederea înmatriculării în România înainte de data de 15 decembrie 2008 şi care nu au fost înmatriculate în România până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică nivelul taxei pe poluare pentru autovehicule prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, cu modificările ulterioare, în vigoare până la data publicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 208/2008*) pentru stabilirea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule.________ Notă *) Abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 218/2008 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 11 decembrie 2008. (2) Pentru autovehiculele achiziţionate în vederea înmatriculării în România înainte de data de 15 decembrie 2008 şi care au fost înmatriculate în România ulterior acestei date, cu plata taxei pe poluare pentru autovehicule calculate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, cu modificările ulterioare, diferenţa dintre taxa plătită şi taxa stabilită potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, cu modificările ulterioare, în vigoare până la data publicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 208/2008, se restituie, la cerere, în termen de 45 de zile de la data depunerii cererii de restituire însoţite de documentaţia necesară.  +  Articolul IIIPrin autovehicule achiziţionate în vederea înmatriculării în România înainte de data de 15 decembrie 2008, în sensul prevederilor art. II alin. (1), se înţelege: a) autovehiculele pentru care a fost lansată comanda fermă anterior datei de 15 decembrie 2008 şi pentru care se face dovada plăţii integrale sau a unui avans; b) autovehiculele ce au fost introduse în ţară şi pentru care se face dovada cu carnet de TIR/CMR/CIM şi/sau dovada radierii din ţara de provenienţă, documente emise înainte de 15 decembrie 2008; c) autovehiculele pentru care s-a eliberat dovada de înmatriculare provizorie de către autorităţile din ţara de provenienţă a autovehiculului, emisă înainte de 15 decembrie 2008.  +  Articolul IVPentru a beneficia de prevederile art. II alin. (1), persoana fizică sau juridică prezintă autorităţii fiscale competente pentru calculul taxei pe poluare, în vederea luării în evidenţă, în termen de 20 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, o cerere însoţită de unul dintre documentele prevăzute la art. III lit. a) sau b), iar în situaţia prevăzută la art. III lit. c), documentul va fi însoţit şi de declaraţia pe proprie răspundere, în formă autentică, din care să reiasă că autovehiculul a fost achiziţionat anterior datei de 15 decembrie 2008 în vederea înmatriculării în România.  +  Articolul VÎn vederea calculării cuantumului taxei datorate potrivit art. II alin. (1), cererea şi documentele prevăzute la art. IV, înregistrate la autoritatea fiscală competentă, se completează, în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu documentele prevăzute la art. 3 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 686/2008 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule.  +  Articolul VITermenele prevăzute la art. IV şi V sunt termene de decădere.  +  Articolul VIIProcedura de restituire se stabileşte prin ordin comun al ministrului mediului şi al ministrului finanţelor publice, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul VIIINu se supun prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă persoanele care au achiziţionat autovehicule în vederea înmatriculării în România după data de 15 decembrie 2008 şi care au achitat taxa pe poluare până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:────────────────p. Ministrul mediului,Dan Cârlan,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaMinistrul transporturilorşi infrastructurii,Radu Mircea Berceanup. Ministrul economiei,Tudor Şerban,secretar de statŞeful Departamentului pentru Afaceri Europene,Vasile PuşcaşBucureşti, 18 februarie 2009.Nr. 7.  +  Anexa 1 ───────(Anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008)─────────────────────────────────────────────────────────────Nivelul taxei specifice în funcţie de emisia de dioxid de carbon
  Norma de poluare*1) sau tipul autovehiculului din categoria M1 Emisia de dioxid de carbon -grame CO(2)/km - Nivelul taxei specifice -euro/1 gram CO(2)-
  1 2 3
  Hibride, electrice - 0
  Euro 5 şi Euro 6 - 0
  Euro 4, Euro 3 ≤ 120 0
  121 - 150 1,0
  151 - 180 2,0
  181 - 210 4,0
  211 - 240 8,0
  241 - 270 12,0
  ≥ 271 16,0
  ___________*1) Norma de poluare este cea stabilită prin:- Regulamentul CE nr. 715/2007 pentru Euro 5 şi Euro 6;- directivele 98/69/CE şi 2002/80/CE pentru Euro 3 şi Euro 4.
   +  Anexa 2 ───────(Anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008)──────────────────────────────────────────────────────────────Nivelul taxei specifice în funcţie de norma de poluare┌─────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┐│ Norma de poluare*1) │ Cilindree │ Nivelul taxei specifice ││sau tipul autovehiculului│ Capacitatea cilindrică │ - euro/1cmc - ││din categoriile M1 şi N1 │ - cmc - │ │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│Hibride, electrice │ │ 0 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│Euro 5 şi Euro 6 │ │ *2) │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│Euro 4 │ ≤ 1400 │ 0,40 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 1401-1600 │ 0,60 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 1601-2000 │ 0,80 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 2001-2500 │ 1,20 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 2501-3000 │ 1,60 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ > 3000 │ 2,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│Euro 3 │ ≤ 1400 │ 1,30 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 1401-1600 │ 2,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 1601-2000 │ 2,60 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 2001-2500 │ 3,80 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 2501-3000 │ 5,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ > 3000 │ 6,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│Euro 2 │ ≤ 1400 │ 3,40 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 1401-1600 │ 5,20 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 1601-2000 │ 6,60 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 2001-2500 │ 10,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 2501-3000 │ 14,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ > 3000 │ 16,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│Euro 1 │ ≤ 1400 │ 7,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 1401-1600 │ 11,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 1601-2000 │ 14,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 2001-2500 │ 20,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 2501-3000 │ 28,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ > 3000 │ 32,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│Non-Euro │ ≤ 1400 │ 21,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 1401-1600 │ 33,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 1601-2000 │ 42,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 2001-2500 │ 60,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 2501-3000 │ 84,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ > 3000 │ 96,00 │└─────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┘________*1) Norma de poluare este cea stabilită prin:- Regulamentul CE nr. 715/2007 pentru Euro 5 şi Euro 6;- Directiva 98/69/CE şi Directiva 2002/80/CE pentru Euro 3 şi Euro 4;- directivele 94/12/CE şi 96/69/CE pentru Euro 2;- directivele 91/441/CEE şi 93/59/CEE pentru Euro 1.*2) Nivelul taxei specifice (euro/1 cmc) se va determina şi se va datora începând cu intrarea în vigoare a normelor de aplicare a Regulamentului CE nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de lavehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor.  +  Anexa 3 ───────(Anexa nr. 4 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008)──────────────────────────────────────────────────────────────Grila privind cotele de reducere a taxei┌──────────────────────────────────────┬────────────────────────┐│ Vechimea │ Cota de reducere ││ autovehiculului │ - % - │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ nou │ 0 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ ≤ 1 lună │ 3 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│> 1 lună - 3 luni inclusiv │ 5 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│> 3 luni - 6 luni inclusiv │ 8 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│> 6 luni - 9 luni inclusiv │ 10 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│> 9 luni - 1 an inclusiv │ 13 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│> 1 an - 2 ani inclusiv │ 21 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│> 2 ani - 3 ani inclusiv │ 28 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│> 3 ani - 4 ani inclusiv │ 33 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│> 4 ani - 5 ani inclusiv │ 38 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│> 5 ani - 6 ani inclusiv │ 43 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│> 6 ani - 7 ani inclusiv │ 49 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│> 7 ani - 8 ani inclusiv │ 55 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│> 8 ani - 9 ani inclusiv │ 61 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│> 9 ani - 10 ani inclusiv │ 66 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│> 10 ani - 11 ani inclusiv │ 73 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│> 11 ani - 12 ani inclusiv │ 79 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│> 12 ani - 13 ani inclusiv │ 84 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│> 13 ani - 14 ani inclusiv │ 89 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ peste 14 ani │ 90 │└──────────────────────────────────────┴────────────────────────┘_____________