HOTĂRÂRE nr. 102 din 18 februarie 2009pentru modificarea art. 2 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 926/2008 privind confecţionarea şi punerea în circulaţie a colantului uniform de viză
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 19 februarie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICLa articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 926/2008 privind confecţionarea şi punerea în circulaţie a colantului uniform de viză, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 27 august 2008, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Data-limită a punerii în circulaţie a colantului uniform de viză este 1 martie 2009.......................................................................... (4) Colantele model vechi rămase neutilizate la data introducerii colantului uniform de viză rămân în paralel în circulaţie până la epuizarea stocului existent, dar nu mai târziu de 31 martie 2009."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul administraţieişi internelor,Dan NicaMinistrulafacerilor externe,Cristian DiaconescuSecretarul generalal Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuBucureşti, 18 februarie 2009.Nr. 102.----------