HOTĂRÎRE Nr. 1185 din 15 noiembrie 1996pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 685/1990 privind regimul vamal aplicabil persoanelor fizice, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 269 din 14 iunie 1994
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 299 din 21 noiembrie 1996    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Prevederile capitolului A - Introducerea de bunuri în ţara - din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 685/1990 privind regimul vamal aplicabil persoanelor fizice, astfel cum au fost modificate prin Hotărârea Guvernului nr. 269/1994, se completează cu un nou punct, care va avea următorul cuprins:"7. Persoanele cu domiciliul în România, trimise în misiune permanenta în străinătate, în baza Hotărârii Guvernului nr. 837/1995, pe o perioadă de cel puţin 24 de luni, după expirarea acesteia, pot introduce în ţara, o singură dată pe misiune, cu exceptarea de la plata taxelor vamale, bunuri de uz personal, familial şi numai cîte un obiect de folosinţă îndelungată de acelaşi fel, respectiv: frigider, masina de spălat, aspirator, televizor, combina muzicala, video, computer, camera video, cuptor cu microunde, radiocasetofon simplu sau dublu, ca bagaj însoţit sau neînsoţit, inclusiv un autoturism.Eliberarea din vama a bunurilor se face în baza unei adeverinte emise de către unitatea trimitatoare la încetarea misiunii.Autoturismele vor fi exceptate de la plata taxelor vamale, dacă au fost achiziţionate cu cel puţin 6 luni înainte de introducerea în ţara şi nu vor putea fi înstrăinate decît după trecerea unei perioade de 2 ani de la data înmatriculării în România.Dacă înstrăinarea are loc înainte de expirarea perioadei de 2 ani, se datorează bugetului de stat toate drepturile cuvenite la data importului."Toate punctele de la capitolul B se renumeroteaza corespunzător.  +  Articolul 2Hotărârea Guvernului nr. 685/1990, cu modificările aduse prin Hotărârea Guvernului nr. 269/1994, precum şi prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------p. Ministru de stat,ministrul afacerilor externe,Lazar Comanescu,secretar de statMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu-----------