HOTĂRÂRE nr. 53 din 29 ianuarie 2009pentru aprobarea Planului naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 18 februarie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Planul naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Mediului transmite Comisiei Europene textele principalelor reglementări de drept intern pe care le emite sau pe care le adoptă Guvernul în domeniul reglementat de prezenta hotărâre.Prezenta hotărâre transpune Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2006/118/CE privind protecţia apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 372 din 27 decembrie 2006.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul mediului,Nicolae Nemirschip. Ministrul economiei,Tudor Şerban,secretar de statMinistrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Ilie SârbuDepartamentul pentru Afaceri Europene,Vasile Puşcaş,secretar de statBucureşti, 29 ianuarie 2009.Nr. 53.  +  AnexăPLAN 29/01/2009