HOTĂRÂRE nr. 3 din 28 ianuarie 2009pentru aprobarea Normei nr. 3/2009 privind investiţiile fondurilor de pensii administrate privat şi organizarea activităţii de investire
EMITENT
  • COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 11 februarie 2009    În temeiul dispoziţiilor art. 16, art. 23 lit. f) şi ale art. 24 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005,conform Hotărârii Parlamentului României nr. 24/2006 privind numirea preşedintelui, a vicepreşedintelui şi a celorlalţi membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,având în vedere dispoziţiile art. 25 alin. (1) lit. i) şi ale art. 28 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) lit. f) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în baza hotărârii luate în şedinţa Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de 28 ianuarie 2009,Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:  +  Articolul 1Se aprobă Norma nr. 3/2009 privind investiţiile fondurilor de pensii administrate privat şi organizarea activităţii de investire, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre şi norma menţionată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).  +  Articolul 3Direcţia secretariat, directorul general şi Direcţia reglementare vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.Preşedintele Comisiei de Supravegherea Sistemului de Pensii Private,Mircea OanceaBucureşti, 28 ianuarie 2009.Nr. 3.  +  AnexăNORMA 3 28/01/2009