ORDIN nr. 1.146 din 24 mai 1996privind modificarea modelelor unor formulare tipizate prevăzute în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 14 august 1996  Ministru de stat, ministrul finanţelor,în baza prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, republicată, şi ale pct. 6 din Normele metodologice de tipărire, de stabilire a preţurilor şi tarifelor, de adaptare şi utilizare a formularelor specifice (anexa nr. 2 la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995), cu modificările ulterioare,având în vedere necesitatea actualizării modelelor şi caracteristicilor formularelor tipizate specifice, utilizate în activitatea de stabilire, evidenta, urmărire, încasare şi raportare a impozitelor şi taxelor, potrivit modificărilor intervenite în legislaţia fiscală,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aproba modificarea modelelor următoarelor formulare tipizate prevăzute în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995:1. Taxa pe valoarea adăugată - Decont pe luna: ............ anul: ......, cod 14.13.01.02;2. Taxa pe valoarea adăugată - Cerere de rambursare, cod 14.13.03.02;3. Cerere de luare în evidenta ca plătitor de T.V.A., cod 14.13.04.02;4. Proces-verbal - Înştiinţare de plata a impozitului pe clădiri şi terenuri, conform Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 24/1995, pentru persoane fizice, cod 14.13.02.04;5. Declaraţie pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport deţinute de persoanele fizice, cod 14.13.05.05/a;6. Declaraţie de impunere privind veniturile realizate conform art. 5 din Legea nr. 34/1994 privind impozitul pe venitul agricol, pe anul 199..., modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 24/1995, cod 14.13.01.09;7. Proces-verbal de impunere nr... - înştiinţare de plata a impozitului pe venitul agricol realizat pe anul 199..., cod 14.13.02.09;8. Nota de plata, cod 14.13.10.99;9. Adresa de confirmare debite, cod 14.13.17.99;10. Informare privind rezultatul stabilirii impozitelor şi taxelor pe anul ......, cod 14.13.08.99/b;11. Proces-verbal de contravenţie nr. ............., cod 14.13.22.99;12. Borderou de debite-scăderi nr. ...., cod 14.13.24.99;13. Matricola privind stabilirea impozitului pe venitul agricol, cod 14.13.26.09;14. Matricola pentru evidenta mijloacelor de transport (autovehicule, remorci, rulote, mijloace de transport pe apa), în proprietatea contribuabililor persoane juridice, cod 14.13.26.05;15. Matricola pentru evidenta clădirilor, a terenurilor ocupate de clădiri şi alte construcţii şi a terenurilor proprietate de stat aflate în administrarea sau în folosinţa persoanelor juridice, cod 14.13.26.04;16. Matricola pentru evidenta clădirilor şi terenurilor proprietatea contribuabililor persoane fizice, cod 14.13.26.04/a;17. Matricola pentru evidenta mijloacelor de transport (autovehicule, remorci, rulote, mijloace de transport pe apa) în proprietatea contribuabililor persoane fizice, cod 14.13.26.05/a.Modelele formularelor mai sus menţionate sunt prezentate în anexa nr. 1 la prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aproba modificarea caracteristicilor, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare, prevăzute în anexa nr. 1b) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995:1. Declaraţie de impunere a profitului impozabil pentru contribuabilii mari, cod 14.13.01.01/a;2. Informare privind rezultatul stabilirii impozitelor şi taxelor pe anul ..., cod 14.13.08.99/b;3. Adresa de confirmare debite, cod 14.13.17.99;4. Factura fiscală, cod 14.13.27.02.Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare a formularelor de mai sus sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin.  +  Articolul 3Articolul 2 alineatul 2 din Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Pentru tipărirea formularelor "Factura fiscală" şi "Chitanţa fiscală" se vor aplica, până la data de 31 decembrie 1996, prevederile Circularei Ministerului Finanţelor nr. 12.127/1995."  +  Articolul 4Direcţia de proceduri şi metodologii fiscale, Direcţia presa, relaţii cu publicul, protocol şi administrativ, Direcţia generală organizare, resurse umane şi servicii generale, direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat, precum şi, după caz, direcţiile interesate din minister vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului în ordin.Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1 la ordin1. Taxa pe valoarea adăugată - Decont pe luna: ....... anul: ......., cod 14.13.01.02;2. Taxa pe valoarea adăugată - Cerere de rambursare, cod 14.13.03.02;3. Cerere de luare în evidenta ca plătitor de T.V.A., cod 14.13.04.02;4. Proces-verbal - Înştiinţare de plata a impozitului pe clădiri şi terenuri, conform Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 24/1995, pentru persoane fizice, cod 14.13.02.04;5. Declaraţie pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport deţinute de persoanele fizice, cod 14.13.05.05/a;6. Declaraţie de impunere privind veniturile realizate conform art. 5 din Legea nr. 34/1994 privind impozitul pe venitul agricol, pe anul 199..., modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 24/1995, cod 14.13.01.09;7. Proces-verbal de impunere nr. ...... - înştiinţare de plata a impozitului pe venitul agricol realizat pe anul 199....., cod 14.13.02.09;8. Nota de plata, cod 14.13.10.99;9. Adresa de confirmare debite, cod 14.13.17.99;10. Informare privind rezultatul stabilirii impozitelor şi taxelor pe anul ....., cod 14.13.08.99/b;11. Proces-verbal de contravenţie nr. ........, cod 14.13.22.99;12. Borderou de debite-scăderi nr. ........., cod 14.13.24.99;13. Matricola privind stabilirea impozitului pe venitul agricol, cod 14.13.26.09;14. Matricola pentru evidenta mijloacelor de transport (autovehicule, remorci, rulote, mijloace de transport pe apa) în proprietatea contribuabililor persoane juridice, cod 14.13.26.05;15. Matricola pentru evidenta clădirilor, a terenurilor ocupate de clădiri şi alte construcţii şi a terenurilor proprietate de stat aflate în administrarea sau folosinţa persoanelor juridice, cod 14.13.26.04;16. Matricola pentru evidenta clădirilor şi terenurilor proprietatea contribuabililor persoane fizice, cod 14.13.26.04/a;17. Matricola pentru evidenta mijloacelor de transport (autovehicule, remorci, rulote, mijloace de transport pe apa) în proprietatea contribuabililor persoane fizice, cod 14.13.26.05/a.  +  Anexa 1/1 ┌────────────┐│ ROMÂNIA ││┌──────────┐│ TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ││ M.F. │││└──────────┘│ DECONT PE LUNA: ┌───────────────┐ ANUL: ┌──────────┐│ MINISTERUL │ └───────────────┘ └──────────┘│ FINANŢELOR │└────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│CODUL FISCAL AL PLĂTITORULUI DE T.V.A.: ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││DENUMIREA AGENTULUI ECONOMIC .................................................││LOCALITATEA ........................., str. ..................... nr. .......,││judeţul (sectorul) ................., codul poştal ...... tel./fax ...........│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                  OPERAŢIUNI REALIZATE (ÎN LEI, FĂRĂ ZECIMALE)┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ IEŞIRI │├───────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┤│ Operaţiuni impozabile │Valoarea│ Cota │ T.V.A. │├──┬────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤│ 1│Vânzări în ţară │ │ 18% │ │├──┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤│ 2│Vânzări în ţară │ │ 9% │ │├──┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤│ 3│Importuri cu certificat de amânare │ │ X │ │├──┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤│ 4│Regularizări │ │ X │ │├──┼────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┼────────┤│ 5│TOTAL T.V.A. COLECTAT [(1) + (2) + (3) + (4)] │ │├──┴────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┴────────┘│ Alte operaţiuni │ │├──┬────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 6│Export │ │├──┼────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 7│Scutite cu drept de deducere │ │├──┼────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 8│Scutite fără drept de deducere │ │├──┼────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 9│TOTAL IEŞIRI [(1) + (2) + (4) + (6) + (7) + (8)]│ │└──┴────────────────────────────────────────────────┴────────┘┌──┬───────────────────────────────────────────────────┬─────┐│10│PRO RATA %│ │└──┴───────────────────────────────────────────────────┴─────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ INTRĂRI │├───────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┤│ Operaţiuni impozabile │Valoarea│ Cota │ T.V.A. │├──┬────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤│11│Cumpărări pentru nevoile agentului economic │ │ 18% │ │├──┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤│12│Cumpărări pentru nevoile agentului economic │ │ 9% │ │├──┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤│13│Importuri cu certificat de amânare │ │ X │ │├──┼────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┼────────┤│14│T.V.A. DEDUCTIBILĂ [(11) + (12) + (13)] │ │├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│15│T.V.A. DE DEDUS [(14) x (10)/100] │ │├──┼────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┼────────┤│16│Cumpărări de hârtie de ziar │ │ X │ │├──┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤│17│Regularizări │ │ X │ │├──┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤│18│Cumpărări scutite de T.V.A. │ │ X │ X │├──┼────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┼────────┤│19│T.V.A. DE ÎNCASAT [Sold din luna precedentă] │ │├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│20│TOTAL T.V.A. DE DEDUS [(15) + (16) + (17) + (19)] │ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────┬────────┴────────┘│21│TOTAL INTRĂRI [(11) + (12) + (13) + (16) + (17) + (18)] │└──┴─────────────────────────────────────────────────────────┘┌──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐│22│SUMA DE PLATĂ [(5) - (20)] │ │└──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘┌──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐│23│SUMA DE RAMBURSAT [(20) - (5)] │ │└──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘┌──────────────────────────────┐┌──────────────────────────────────────────────┐│DOCUMENTE DE PLATĂ ││ │├──────────────┬─────┬────┬────┤│Organul fiscal ................ Codul ........││TIPUL*) │NUMĂR│DATA│SUMA││ │├──────────────┼─────┼────┼────┤│Numărul de înregistrare ......................││[] 1 [] 2 [] 3│ │ │ ││ │├──────────────┼─────┼────┼────┤│Data depunerii (ZZ/LL/AA) ...../...../........││[] 1 [] 2 [] 3│ │ │ ││ │├──────────────┼─────┼────┼────┤│Primit .......................................││[] 1 [] 2 [] 3│ │ │ ││ │├──────────────┼─────┼────┼────┤│Amenda pentru nedepunere în termen ...........││[] 1 [] 2 [] 3│ │ │ ││ │└──────────────┴─────┴────┴────┘└──────────────────────────────────────────────┘ DECLAR CĂ INFORMAŢIILE DIN ACEST DECONT SUNT CORECTE. Numele .......................... Funcţia .................................. Prenumele ....................... Semnătura şi ştampila ....................-----------    *) Tipul documentului de plată: 1 - chitanţă C.E.C.;                        2 - cec cu limită de sumă; 3 - ordin de plată.  M.F. cod 14.13.01.02 Format A4/t1+A4/t2Instrucţiuni de completare a decontului de T.V.A.Decontul se va completa în 2 exemplare:- originalul rămâne la organul fiscal unde a fost luat în evidenţă ca plătitor de T.V.A.;- copia cu confirmarea de primire rămâne la plătitor.IeşiriRândurile 1 şi 2 - Se vor prelua lunar totalul col. 10, 11, 12 şi 13 din Jurnalul pentru vânzări, precum şi operaţiunile asimilate livrărilor (conform art. 2.2 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992, republicată), centralizate în borderoul pentru operaţiuni asimilate.Rândul 3 - Se va prelua totalul din rd. 13 din decont.Rândul 6 - Se vor înscrie operaţiunile de export înregistrate în col. 9 din Jurnalul pentru vânzări numai pe baza documentelor prevăzute în normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 809/1995.Rândul 7 - Se vor evidenţia operaţiunile scutite cu drept de deducere, înscrise în col. 7 din Jurnalul pentru vânzări.Rândul 8 - Se vor evidenţia operaţiunile scutite fără drept de deducere, înscrise în col. 8 din Jurnalul pentru vânzări.Rândul 10 - Pro rata se va calcula potrivit prevederilor Deciziei nr. 7/1995 a Comisiei centrale pentru aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul impozitelor indirecte.IntrăriRândurile 11 şi 12 - Se va prelua lunar totalul col. 7, 8, 9 şi 10 din Jurnalul pentru cumpărări.Rândul 13 - Se va prelua lunar totalul col. 11 şi 12 din Jurnalul pentru cumpărări.Rândul 16 - Se va înscrie contravaloarea hârtiei de ziar, cumpărată în vederea editării, tipăririi şi vânzării de ziare.Rândul 18 - Se va prelua totalul col. 6 din Jurnalul pentru cumpărări, reprezentând bunurile şi serviciile achiziţionate de la neplătitorii de T.V.A., precum şi cele care nu au legătură directă cu activitatea agentului economic.  +  Anexa 1/2 *Font 8*┌────────────────┐│ ROMÂNIA ││ ┌──────────┐ │ TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ│ │ M.F. │ ││ └──────────┘ │ CERERE DE RAMBURSARE│ MINISTERUL ││ FINANŢELOR │ (SE DEPUNE PENTRU SUME CE DEPĂŞESC 1.000.000 LEI)└────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│CODUL FISCAL AL PLĂTITORULUI DE T.V.A.: ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││DENUMIREA AGENTULUI ECONOMIC ................................................................││LOCALITATEA ..............................., str. .........................., nr. ..........,││judeţul (sectorul) ......................, codul poştal .......... tel./fax .................│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘I. RAMBURSARE PENTRU EXPORT: SUME   Luna: ┌─┬─┐         └─┴─┘   1. Plătitori care au realizat atât livrări la intern cât şi la export:                                                                          ┌───────────────────┐   1.1. Total operaţiuni impozabile realizate [(9)-(8) din decont] │ │                                                                          ├───────────────────┤   1.2. T.V.A. de dedus [(15) + (16) + (17) din decont] │ │                                                                          └────────┬──────────┤   1.3. Ponderea T.V.A. de dedus [(1.2)/(1.1) x 100] %│ ● │                                                                          ┌────────┴──────────┤   1.4. Operaţiuni de export [(6) din decont] │ │                                                                          ├───────────────────┤   1.5. T.V.A. aferentă exportului [(1.4) x (1.3)/100] │ │                                                                          └───────────────────┘   2. Plătitori care au realizat exclusiv livrări la export:                                                                          ┌───────────────────┐   2.1. Total intrări [(21) din decont] │ │                                                                          ├───────────────────┤   2.2. T.V.A. de dedus [(15) + (16) + (17) din decont] │ │                                                                          └────────┬──────────┤   2.3. Ponderea T.V.A. de dedus [(2.2)/(2.1) x 100] %│ ● │                                                                          ┌────────┴──────────┤   2.4. Operaţiuni de export [(6) din decont] │ │                                                                          ├───────────────────┤   2.5. T.V.A. aferentă exportului [(2.4) x (2.3)/100]*) │ │                                                                          └───────────────────┘II. RAMBURSARE PENTRU ACTIVITĂŢI SPECIFICE:    Luna: ┌─┬─┐          └─┴─┘   Se va depune de unităţile care au drept de rambursare lunară. ┌───────────────────┐   Se va înscrie suma de rambursat din decont (23). └───────────────────┘III. RAMBURSARE PENTRU ÎNTREAGA ACTIVITATE:   Lunile: ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐           └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘   Se va depune de unităţile care pe o perioadă de 3 luni ┌───────────────────┐   consecutiv au raportat sume de rambursat. └───────────────────┘   Se va înscrie suma de rambursat din decontul lunii a 3-a (23).IV. SOLICIT RAMBURSAREA:   În contul nr. ....................... deschis la ...........................................   Numele .............................. Funcţia ..............................................   Prenumele ........................... Semnătura şi ştampila ................................┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ CADRU REZERVAT ORGANULUI FISCAL │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Se aprobă rambursarea sumei de ┌───────────┐│ ││Nu se aprobă rambursarea sumei de ├───────────┤│ORGANUL FISCAL CODUL ..............││Suma de reportat în decontul lunii următoare├───────────┤│NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE ...........││ └───────────┘│DATA DEPUNERII (ZZ/LL/AA) ../../...││NUMELE PERSOANEI CARE APROBĂ RAMBURSAREA ................│PRIMIT ............................││Funcţia ...... Semnătura .... Data (ZZ/LL/AA) .../.../...│ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘-----------    *) Suma de rambursat se determină potrivit prevederilor Deciziei nr. 7/1995 a preşedinteluiComisiei centrale pentru aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul impozitelorindirecte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 19 ianuarie 1996.M.F. cod 14.13.03.02 Format A4/t1x2  +  Anexa 1/3 *Font 9*┌────────────────┐│ ROMÂNIA ││ ┌──────────┐ ││ │ M.F. │ │ CERERE DE LUARE ÎN EVIDENŢĂ│ └──────────┘ │ CA PLĂTITOR DE T.V.A.│ MINISTERUL ││ FINANŢELOR │└────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ IDENTIFICARE ││ ││DENUMIREA AGENTULUI ECONOMIC: .....................................................││CODUL DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ: ........... STR. ....................... NR. .......││LOCALITATEA: ................. JUDEŢUL (SECTORUL): ............ CODUL POŞTAL: .....│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   1. Cifra de afaceri realizată de la începutul anului (mii lei): ............. lei.   2. Data depăşirii plafonului de 50 milioane: ziua .... luna ...... anul ..........   3. Data de la care devin plătitor [conform Ordonanţei Guvernului nr. 3/1992:art. 6 lit. A.i) 12] ziua .... luna ...... anul ..........NUMELE .................................. PRENUMELE .................................FUNCŢIA .............................. SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA ........................DEPUNERE: ZIUA ............. LUNA .............................. ANUL ............. .┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ CADRU REZERVAT ORGANULUI FISCAL ││ ││ Se aprobă înregistrarea ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată începând cu ││ data de ........................................ . ││ ││ ││ Nu se aprobă înregistrarea ca plătitor. Motive: ││ ............................................................................ ││ ............................................................................ ││ ............................................................................ ││ ││ ││Organul fiscal ............ Codul organului fiscal .......... Director ............││Data: ziua .......... luna ................ anul ............... . │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   S-a luat în evidenţă ca plătitor de T.V.A. începând cu data de .................şi s-a înştiinţat agentul economic plătitor cu adresa nr. ........................ .M.F. cod 14.13.04.02Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională" Format A4/t1  +  Anexa 1/4 *Font 6*Judeţul ...................................Municipiul (sectorul) ..................... Număr ..................Oraşul (suburbia) ......................... Data ...................Comuna ....................................                                                         PROCES─VERBAL - ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ*)                          a impozitului pe clădiri şi terenuri conform Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale,                                 modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 24/1995, pentru persoane fizice
  Numele şi prenumele proprietarului Nr. rol ..............................
  Domiciliul Nr. matricol .........................
  Adresa proprietăţii
      Potrivit Legii nr. 27/1994, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 24/1995, şi declaraţiei contribuabilului, se stabilesc obligaţiile de plată după cum urmează:      I. Stabilirea valorii impozabile pentru clădiri┌────┬────────────┬───────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────┬─────────┬───────────────────┬────────┐│ │ │ │ Construcţii │ Construcţii │ │ Clădiri │ │ │ │ ││ │ │ Construcţii cu │ cu pereţii │ cu pereţii │ Construcţii │ (distincte) │ │ │ │ ││ │ │ pereţii din beton │din cărămidă │ din lemn, │ anexe în afara │ servind pentru │ │ │ Pivniţe în corpul │ ││ │ │ sau cadre din │ arsă sau │ cărămidă │ corpului │ ocupaţii │ │ │ clădirilor │ ││ │ │ beton armat │ piatră fără │ nearsă sau │ principal al │ profesionale, │ │ │ │ ││ │ │ │ cadre din │ alte │ clădirii │ cu pereţii │ │ │ │ Garaje ││ │ │ │ beton armat │ materiale │ │ din: │ │ │ │ **) ││Nr. │Specificaţie├─────────┬─────────┼──────┬──────┼──────┬──────┼─────────────────┼────────┬────────┤Subsoluri│Mansarde ├────────┬──────────┤ în ││crt.│ │ │ │ Cu │ │ Cu │ │ Cu │ Cu │ │ │locuibile│locuibile│ │ │subsolul││ │ │ │ │insta─│ │insta─│ │pereţii │pereţii │Cărămidă│ │ │ │ │ │clădirii││ │ │ Cu │ Fără │laţii │ Fără │laţii │ Fără │ din │ din │ arsă, │ Lemn, │ │ │Tencuite│Netencuite│ ││ │ │încălzire│încălzire│(apă, │insta─│(apă, │insta─│cărămidă│ lemn, │piatră, │cărămidă│ │ │ sau │ şi │ ││ │ │centrală │centrală │lumină│laţii │lumină│laţii │ arsă, │cărămidă│ beton │ nearsă │ │ │ pavate │ nepavate │ ││ │ │ │ │etc.) │ │etc.) │ │piatră, │ nearsă │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ beton │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────┤│ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │├────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────┤│ 1. │Suprafaţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(m²) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────┤│ 2. │din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sedii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────┤│ 3. │Lei/m² │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────┤│ 4. │Valoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │totală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────┤│ 5. │din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sedii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┴─────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────┴────────┴────────┴────────┼─────────┴─────────┴────────┴──────────┴────────┤│ 6. │I. Total valoare impozabilă - lei (col. 1 + ... + col. 15) /lei│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤│ 7. │din care: valoarea aferentă spaţiilor ocupate de sedii de societăţi comerciale sau alte active │ │└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘-------------      *) Procesul-verbal se foloseşte adaptat şi pentru mediul rural şi se întocmeşte în două exemplare: un exemplar rămâne la organul fiscal, iar celde-al doilea exemplar se înmânează contribuabilului.      **) Se aplică norma pentru construcţia la subsolul căreia este amplasat.      II. Calculul impozitelor pentru clădiri şi terenuri ocupate de clădiri şi alte construcţii┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐│Nr. │ │Impozitul stabilit│Scutiri de impozit│Impozitul de plată││crt.│ Specificaţie ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ │ │ - lei - │ - lei - │ - lei - │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ 1 │Impozit pe clădiri I (rd. 6 - rd. 7) .............................. lei x 1,00% │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ 2 │Impozit pe clădiri ocupate de sedii de societăţi comerciale sau alte activităţi │ │ │ ││ │comerciale I rd. 7 ..................................... lei x 1,00% │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ 3 │Total impozit pe clădiri (rd. 1 + rd. 2) │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ 4 │Impozit pe terenul ocupat de clădiri şi alte construcţii ........ m² x .......... lei/m²│ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ 5 │Total impozit pe clădiri şi terenuri ocupate de clădiri şi alte construcţii │ │ │ ││ │(rd. 3 + rd. 4) │ │ │ │└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘III. Suprafaţa de teren neocupată de clădiri şi alte construcţii, aferentă curţilor1. Total suprafaţă .................................................................................2. - din care suprafaţa care depăşeşte 1.000 m² ....................................................3. - impozit aferent suprafeţei care depăşeşte 1.000 m² ............................................IV. Total impozit pe clădiri şi teren (II. rd. 5 + III. rd. 3) ..........................................V. Data expirării perioadei de scutire a impozitului pe clădiri .........................................NOTĂ:Impozitul pe clădiri şi terenuri se plăteşte trimestrial, în rate egale, până la data de 15 inclusiv a ultimei luni din trimestru.Pentru neplata în termen a impozitului se plăteşte o majorare conform actelor normative în vigoare.Contribuabilii sunt obligaţi, potrivit art. 61 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, să depună declaraţii la organele fiscaleteritoriale în raza cărora îşi au domiciliul, sediul sau unde se află bunurile impozabile sau taxabile, în termen de 30 de zile de la data dobândiriisau de la data la care au intervenit schimbări care conduc la modificarea impozitului.Organul fiscal, Data Am primit un exemplar..................................... ......................... Semnătura contribuabilului .........................M.F. cod 14.13.02.04Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională" Format A4/t2
   +  Anexa 1/5
  Judeţul ...........................
  Municipiul ........................ Nr. ....................
  Oraşul/Comuna ..................... Data ...................
                                     DECLARAŢIE
              pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport
                           deţinute de persoanele fizice
     Subsemnatul(a) .........................., cu domiciliul în ................,
  str. ......................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., având
  locul de muncă la ..............., cu sediul în ..................., declar prin
  prezenta că am devenit proprietarul(a) mijlocului de transport ................,
  cu seria motorului/şasiului*) ...., cu capacitatea cilindrică/cmc ......./tone*)
  tip ............., conform actului nr. .............. din .................. .
  -----------
      *) Se completează numai pentru remorci.
     Sunt posesorul buletinului de identitate seria ..... nr. .........., eliberat
  de ............................... la data de .................. .
     Sunt născut(ă) la data de ........... în localitatea .......................,
  judeţul ........................., fiul (fiica) lui ............................
  şi al(a) ................................ .
     Telefon: acasă ............ serviciu: ...... cont bancar .................. .
                                                               Semnătura,
                                                        .......................
  ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
  Judeţul ..............................
  Municipiul ........................... Nr. ...................
  Oraşul/Comuna ........................ Data ..................
  Nr. rol/Nr. matricol .................
                                   PROCES-VERBAL
                de stabilire a taxei asupra mijloacelor de transport
     Având în vedere dispoziţiile art. 20-26 din Legea nr. 27/1994 privind
  stabilirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale, modificată şi completată
  prin Ordonanţa Guvernului nr. 24/1995, actul de dobândire nr. ..................
  din .................... şi declaraţia contribuabilului .......................,
  având domiciliul în ................., str. ................. nr. ...., bl. ...,
  sc. ....., et. ..., ap. ......, posesor al mijlocului de transport .............
  cu seria motorului ................, se stabilesc sumele datorate anual astfel:
     Taxa: ................./.......................... lei .................... .
     Pentru anul în curs: Taxa: ................. Nr. matricol ................. .
                 Inspector, Am primit un exemplar.
     Numele şi prenumele .............. Numele contribuabilului .............
     Semnătura ........................ Semnătura ...........................
  M.F. cod 14.13.05.05/a
  Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională" Format A4/t2
  Judeţul ..............................
  Municipiul ........................... Nr. .................
  Oraşul/Comuna ........................ Data.................
  Nr. rol/Nr. matricol .................
                                   PROCES-VERBAL
                de stabilire a taxei asupra mijloacelor de transport
     Având în vedere dispoziţiile art. 20─26 din Legea nr. 27/1994 privind
  stabilirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale, modificată şi completată
  prin Ordonanţa Guvernului nr. 24/1995, actul de dobândire nr. ..................
  din .................... şi declaraţia contribuabilului .......................,
  având domiciliul în .............., str. ................... nr. ...., bl. ....,
  sc. ......, et. ..., ap. ......, posesor al mijlocului de transport ............
  cu seria motorului ................, se stabilesc sumele datorate anual astfel:
     Taxa: .................../....................... lei ..................... .
     Pentru anul în curs: Taxa: .................. Nr. matricol ................ .
                 Inspector, Am primit un exemplar.
    Numele şi prenumele ............... Numele contribuabilului ..............
    Semnătura ......................... Semnătura ............................
  M.F. cod 14.13.05.05/a
  Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională" Format A4/t2
  ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
  Procesul-verbal pentru stabilirea taxei constituie titlu executoriu şi ţine loc de înştiinţare de plată pe toată durata deţinerii mijlocului de transport. Taxa pentru mijloacele de transport dobândite, înstrăinate sau scoase din evidenţa organelor de poliţie, sau, după caz, a căpităniei portului, în timpul anului se datorează, respectiv se dă la scădere cu începere de la data de 1 a lunii în care a apărut una dintre aceste situaţii. Taxa anuală datorată pentru mijloacele de transport aflate în evidenţa organelor financiare la începutul anului se plăteşte trimestrial, în rate egale, până la data de 15 a ultimei luni din trimestru. Pentru neachitarea în termen se aplică majorări de întârziere conform prevederilor legale. Proprietarii autovehiculelor au obligaţia de a declara organului financiar schimbarea domiciliului în termen de 30 de zile. Nerespectarea acestei obligaţii atrage aplicarea amenzii.
   +  Anexa 1/6 Judeţul .............................Municipiul ..........................Comuna ..............................                             DECLARAŢIE DE IMPUNERE       privind veniturile realizate conform art. 5 din Legea nr. 34/1994       privind impozitul pe venitul agricol, pe anul 199 .... modificată              şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 24/1995    Subsemnatul ....................................., cu domiciliul (sediul) înlocalitatea ................................, str. .............................nr. ....., judeţul (sectorul) ........................., telefon ..............,declar că venitul este realizat din*) ..............., având la bază următoareleelemente:    1. Exercit activitatea în municipiul/oraşul/comuna ........................,str. .......................... nr. ...., judeţul (sectorul) ................. .    2. Activitatea este continuă/sezonieră ................................... .    3. Persoanele angajate (temporar, sezonier, continuu) sunt următoarele: ....................................................................................................................................................................    4. Modul de desfacere a produselor (prin societăţi comerciale, direct lapiaţă, de la domiciliu, la export etc.) ........................................    5. Evidenţele fiscale conduse sunt următoarele: ...........................    6. Veniturile declarate mai jos sunt realizate de la ......... 19 ..........la ......... 19 ...........    7. Veniturile realizate în această perioadă sunt:┌─────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐│ Venitul brut pe surse de venit │ Suma (lei) │├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ TOTAL VENIT BRUT: │ ││ (lei) │ │└─────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘   8. Cheltuielile efectuate cu realizarea venitului sunt următoarele:┌───────────────────────┬──────────────┬────────────────────────┬──────────────┐│ Natura cheltuielilor │ Suma (lei) │ Natura cheltuielilor │ Suma (lei) │├───────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┼──────────────┤├───────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┼──────────────┤├───────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┼──────────────┤├───────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┼──────────────┤├───────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┼──────────────┤├───────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┼──────────────┤├───────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┼──────────────┤├───────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┼──────────────┤├───────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┼──────────────┤│ │ │ TOTAL CHELTUIELI: │ │└───────────────────────┴──────────────┴────────────────────────┴──────────────┘    9. Venitul net impozabil (7─8) ....................................... lei.    În afară de cele de mai sus, declar următoarele: .........................................................................................................      Data ....... 19 ..... Semnătura contribuabilului,M.F. cod 14.13.01.09Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională" Format A4/t1----------- Notă *) Cultivarea şi valorificarea florilor, a legumelor şi zarzavaturilor în sere, în solarii amenajate în acest scop şi în sistem irigat, a arbuştilor şi plantelor decorative, a ciupercilor, în pepiniere viticole şi pomicole.  +  Anexa 1/7 Judeţul ............................Municipiul (Oraşul) ................Comuna .............................                   PROCES VERBAL DE IMPUNERE Nr. ...........                            - ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ*)           a impozitului pe venitul agricol realizat pe anul 19 .... Data ................. Data .................. Aprobat .............. Verificat ............. ─────── ─────────   Astăzi ....... 19 ..., în baza art. 6 din Legea nr. 34/1994 privind impozitulpe venitul agricol, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernuluinr. 24/1995, se stabileşte impunerea pe anul 19 .... după cum urmează:    - Numele şi prenumele contribuabilului .....................................    - Domiciliul (sediul): Comuna (oraşul/municipiul) .........................,str. ...................... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ..... .    I. Determinarea venitului anual impozabil:    a) Venit brut realizat din:**)    - ..........................................................................    - ..........................................................................    - ..........................................................................    - ..........................................................................    Total venit brut ........................................ lei.    b) Cheltuieli efectuate cu realizarea venitului brut:**)    - ..........................................................................    - ..........................................................................    - ..........................................................................    - ..........................................................................   TOTAL CHELTUIELI ........................................ lei.    II. Venitul net obţinut [a)-b)] ........................ lei.   III. Cota de impozit .......................................%.    IV. Impozitul de plată ................................. lei.     V. Impozitul de plată stabilit, repartizat pe termene de plată:        - 50% până la ................ 19 .... .        - 50% până la ................ 19 .... .                                                  Organul de impunere,                                        Numele şi prenumele ...................                                        Semnătura .............................M.F. cod 14.13.02.09 Format A4/t1Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"------------ Notă *) Un exemplar se înmânează contribuabilului. Notă **) Se fac precizări în funcţie de natura culturii şi a cheltuielilor efectuate cu realizarea venitului.  +  Anexa 1/8
                                   NOTĂ DE PLATĂ
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐│Pentru impozite, taxe etc. │Rolul nr. │├──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┤│Numele şi prenumele plătitorului .............................................││Domiciliul ...................................................................│├────────────────┬────────────┬──────────┬──────────┬────────────┬─────────────┤│Natura debitului│Nr. contului│ Rămăşiţă │ Curent │ Majorări │ Total ││ │ │ │ │ │ - lei - │├────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤├────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤├────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤├────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤├────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│TOTAL GENERAL: │ │ │ │ │ │├────────────────┴─────┬──────┴──────────┴──────────┴────────────┴─────────────┤│ │Semnătura .............................................││ │Data ..................................................│└──────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘M.F. cod 14.13.10.99 Format A6/t1Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
   +  Anexa 1/9 MINISTERUL FINANŢELOR DIRECŢIA REGIM SPECIALGENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICEŞI CONTROLULUI FINANCIAR DE SERIA ......../Anul .........STAT A JUDEŢULUI ............ Nr. .........Unitatea fiscalăNr. ....../..................                                                     CĂTREADRESĂ DE CONFIRMARE DEBITE ................................................                                ................................................                                ................................................    La adresa dvs. nr. ........... din ......... 19 ..... vă confirmăm primireadebitului în sumă de lei ......... (.........................................),                                             se va scrie şi în literereprezentând ..........................., privind pe ...........................din .......................... str. ................................. nr. .....,bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., făcându-vă cunoscut că debitul sus-menţionata fost înregistrat pe borderoul de debit nr. ...... din ............. 19 .......şi s-a întocmit înştiinţarea de plată nr. ...... din ........... 19 ...... .     Conducătorul unităţii, Contabil,M.F. cod 14.13.17.99 Format A5/t1Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"  +  Anexa 1/10
  *Font 8*
      MINISTERUL FINANŢELOR DIRECŢIA
      GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE ŞI
      CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT A
      JUDEŢULUI ......................
                          I. SITUAŢIA
                  impozitului pe venit pe anul ..............
                                                                                   (mii lei)
  ┌────┬──────────────┬──────┬─────────────┬──────────────┬─────────┬────────────┬──────────────┐│ │ │ │ │ │ │ │ Reduceri de ││ │ │ │ │ Venitul │ │ Scutiri de │impozit pentru││ │ │ │ Numărul │ anual │ │ impozit │ primul an de ││Nr. │ Natura │Mediul│activităţilor│ │Impozitul│ │ activitate ││crt.│activităţilor │ │ impuse ├────┬─────────┤ ├───────┬────┼─────────┬────┤│ │ │ │ │ │ │ │Numărul│ │ Numărul │ ││ │ │ │ │Brut│Impozabil│ │ de │Suma│de cazuri│Suma││ │ │ │ │ │ │ │cazuri │ │ │ │├────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │├────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤│ A. │Asociaţii │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │familiale, ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤│ │ din care: │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤│ 1. │În domeniul │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │producţiei ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤│ 2. │În domeniul │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │serviciilor ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤│ B. │Activităţi │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │prestate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoanele │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fizice în mod ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤│ │independent, │ R │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤│ 1. │În domeniul │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │producţiei ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤│ 2. │În domeniul │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │serviciilor ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤│ │TOTAL GENERAL:│ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(A+B) ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────────┴──────┴─────────────┴────┴─────────┴─────────┴───────┴────┴─────────┴────┘                                                     Director general,M.F. cod 14.13.08.99/b Format A4/t2Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"Anexa 1
  *Font 8*
                                       SITUAŢIA
                      stabilirii impozitului pe venit pe anul ...........
                                 la asociaţiile familiale
                                                                                          (mii lei)
  ┌────┬─────────────────────┬──────┬─────────────┬──────────────┬─────────┬────────────┬────────────┐│ │ │ │ │ │ │ │Reduceri de ││ │ │ │ │ │ │ Scutiri de │ impozit ││ │ │ │ │Venitul anual │ │ impozit │ pentru ││Nr. │ Natura │ │ Numărul │ │ │ │primul an de││crt.│ activităţilor │Mediul│activităţilor│ │Impozitul│ │ activitate ││ │ │ │ impuse ├────┬─────────┤ ├───────┬────┼───────┬────┤│ │ │ │ │ │ │ │Numărul│ │Numărul│ ││ │ │ │ │Brut│Impozabil│ │ de │Suma│ de │Suma││ │ │ │ │ │ │ │cazuri │ │cazuri │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ A. │În domeniul │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │producţiei ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │(rd. 1 - rd. 9) │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 1. │Articole de menaj, de│ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │uz casnic şi ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │gospodăresc │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 2. │Mobilier │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 3. │Artizanat │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 4. │Bijuterii şi │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │gablonzuri ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 5. │Ţesături, confecţii, │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tricotaje, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │încălţăminte, ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │marochinărie şi │ R │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │mercerie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 6. │Produse chimice │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 7. │Produse alimentare │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 8. │Jucării │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 9. │Alte activităţi │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ B. │În domeniul │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │serviciilor ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │(rd. 1 - rd. 15) │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 1. │Confecţionarea de │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bunuri de orice fel │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sau prelucrări pe ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │bază de comenzi │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │individuale, │ R │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- croitorie │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- cizmărie │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- tâmplărie │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 2. │Reparaţii de bunuri │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de folosinţă ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │îndelungată │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 3. │Reparaţii cizmărie │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 4. │Ceasornicărie - │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │reparaţii │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 5. │Servicii-foto, │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │imprimări video şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │audio │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 6. │Multiplicare, │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tipografie, editare │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 7. │Servicii de frizerie,│ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │coafură, cosmetică, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │manechiură, ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │pedichiură şi masaj, │ R │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- frizerie │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- coafură │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 8. │Servicii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │proiectare, │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │documentaţii, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnico-economică, ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │consulting, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │traduceri, │ R │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │intermedieri şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │publicitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 9. │Servicii │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │medico-sanitare, ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ din care: │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- cabinete medicale │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- cabinete dentare │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│10. │Servicii în domeniul │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │turismului │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(minihoteluri, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │restaurante, baruri, ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │discoteci, activităţi│ R │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de agrement etc.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│11. │Servicii de │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │alimentaţie publică ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│12. │Servicii de comerţ, │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ din care: ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- comerţ cu bunuri de│ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │consum ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- comerţ cu flori │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │naturale ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│13. │Activităţi de │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │transport de mărfuri ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │şi persoane, │ R │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- taximetrie auto: │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │a) impuşi la venit │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │efectiv ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │b) impuşi la venit │ U │ │ X │ X │ │ │ │ X │ X ││ │forfetar*) ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ X │ X │ │ │ │ X │ X │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- transport auto de │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │mărfuri ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- cărăuşie hipo │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│14. │Activităţi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │închiriere de bunuri,│ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu excepţia celor │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │care fac obiectul ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │impunerii conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Decretului │ R │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │nr. 394/1973 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│15. │Alte activităţi, │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ din care: ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- darace şi pive │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- mori de cereale │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- cazane de fiert │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │rachiu ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────────────────┴──────┴─────────────┴────┴─────────┴─────────┴───────┴────┴───────┴────┘-------------    *) Se va înscrie impozitul forfetar aferent trimestrului I.Anexa 2*Font 8*                                      SITUAŢIA              stabilirii impozitului pe venit pe anul .......... la activităţile                        prestate de persoane fizice în mod independent                                                                                       - mii lei -┌────┬─────────────────────┬──────┬─────────────┬──────────────┬─────────┬────────────┬────────────┐│ │ │ │ │ │ │ │Reduceri de ││ │ │ │ │ │ │ Scutiri de │ impozit ││ │ │ │ │Venitul anual │ │ impozit │ pentru ││Nr. │ Natura │ │ Numărul │ │ │ │primul an de││crt.│ activităţilor │Mediul│activităţilor│ │Impozitul│ │ activitate ││ │ │ │ impuse ├────┬─────────┤ ├───────┬────┼───────┬────┤│ │ │ │ │ │ │ │Numărul│ │Numărul│ ││ │ │ │ │Brut│Impozabil│ │ de │Suma│ de │Suma││ │ │ │ │ │ │ │cazuri │ │cazuri │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ A. │În domeniul │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │producţiei ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │(rd. 1 - rd. 9) │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 1. │Articole de menaj, uz│ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │casnic şi gospodăresc├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 2. │Mobilier │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 3. │Artizanat │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 4. │Bijuterii şi │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │gablonzuri ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 5. │Ţesături, confecţii, │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tricotaje, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │încălţăminte, ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │marochinărie şi │ R │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │mercerie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 6. │Produse chimice │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 7. │Produse alimentare │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 8. │Jucării │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 9. │Alte activităţi │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ B. │În domeniul │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │serviciilor ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │(rd. 1 - rd. 15) │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 1. │Confecţionarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bunuri de orice fel │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sau prelucrări pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bază de comenzi ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │individuale, din │ R │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- croitorie │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- cizmărie │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- tâmplărie │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 2. │Reparaţii de bunuri │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de folosinţă ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │îndelungată │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 3. │Reparaţii cizmărie │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 4. │Ceasornicărie - │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │reparaţii ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 5. │Servicii foto, │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │imprimări video şi ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │audio │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 6. │Multiplicare, │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tipografie, editare ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 7. │Servicii de frizerie,│ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │coafură, cosmetică, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │manichiură, ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │pedichiură şi masaj, │ R │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- frizerie │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- coafură │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 8. │Servicii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │proiectare, │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │documentaţii, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnico─economică, ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │consulting, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │traduceri, │ R │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │intermedieri şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │publicitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ 9. │Servicii │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │medico-sanitare, din ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │care: │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- cabinete medicale │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- cabinete dentare │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│10. │Servicii în domeniul │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │turismului │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(minihoteluri, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │restaurante, baruri, ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │discoteci, activităţi│ R │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de agrement etc.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│11. │Servicii de │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │alimentaţie publică ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│12. │Servicii de comerţ, │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │din care: ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- comerţ cu bunuri de│ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │consum ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- comerţ cu flori │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │naturale ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│13. │Activităţi de │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │transport de mărfuri ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │şi persoane, din │ R │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- taximetrie auto: │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │a) impuşi la venit │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │efectiv ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │b) impuşi la venit │ U │ │ X │ X │ │ │ │ X │ X ││ │forfetar*) ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ X │ X │ │ │ │ X │ X │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- transport auto de │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │mărfuri ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- cărăuşie hipo │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│14. │Activităţi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │închiriere de bunuri,│ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu excepţia celor │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │care fac obiectul ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │impunerii conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Decretului │ R │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │nr. 394/1973 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│15. │Alte activităţi, din │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │care: ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- darace şi pive │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- mori de cereale │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │- cazane de fiert │ U │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │rachiu ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤│ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────────────────┴──────┴─────────────┴────┴─────────┴─────────┴───────┴────┴───────┴────┘-----------    *) Se va înscrie impozitul forfetar aferent trimestrului I.    II. IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE
  02 Impozitul pe clădiri datorat de persoanele fizice şi de alţi
  contribuabili
  COD Categoria plătitorului Numărul de cazuri impuse Impozitul anual - mii lei -
  01 I. Persoane fizice - total (1 + 2)
  02 1. Impuse cu cota de 1,00%
  03 II. Alţi contribuabili - total (4 + 5)
  04 1. Unităţi care administrează clădiri din fondul locativ de stat, utilizate de persoane fizice ca locuinţe, impuse cu cota de 1,00%
  05 2. Alţi contribuabili, pentru clădirile înscrise în evidenţele acestora, impuşi cu cota de 1,00%
  03 Impozitul pe venitul agricol obţinut de pe terenuri situate în
  municipii, oraşe şi comune - (conform Legii nr. 34/1994)
  COD Categoria de folosinţă Numărul de cazuri impuse Suprafaţa (mii m²) Impozitul - mii lei -
  01 Arabil
  02 Grădini de legume şi zarzavat
  03 Vii, începând cu al doilea an de rod
  04 Livezi de pomi fructiferi, zmeuriş şi căpşunării, începând cu al doilea an de rod
  05 Păşuni
  06 Fâneţe
  07 Terenuri forestiere cu păduri în exploatare
  08 Alte terenuri agricole (ape, bălţi, heleşteie etc.)
  09 TOTAL (1+ ..... 8)
  04 Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, datorată de
  agenţii economici
  COD Specificare Numărul de cazuri impuse Suprafaţa (mii m²), lungime (km) Taxa - mii lei -
  01 TOTAL - din care:
  02 - în funcţie de suprafaţă
  03 - în funcţie de lungime (căi ferate şi drumuri)
  05 Taxa asupra mijloacelor de transport pe apă
  ┌───┬────────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐│ │ │Numărul de cazuri │ Taxa anuală ││ │ │ impuse │ - mii lei - ││COD│ Specificare ├────────┬─────────┼────────┬─────────┤│ │ │persoane│ agenţi │persoane│ agenţi ││ │ │ fizice │economici│ fizice │economici│├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤│01 │TOTAL - din care: │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤│02 │1. Luntre şi bărci fără motor, │ │ │ │ ││ │folosite pentru uz general │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤│03 │2. Bărci fără motor, folosite în │ │ │ │ ││ │alte scopuri │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤│04 │3. Bărci cu motor │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤│05 │4. Bacuri, poduri plutitoare │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤│06 │5. Şalupe │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤│07 │6. Iahturi │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤│08 │7. Remorchere şi şlepuri │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤│09 │8. Vapoare │ │ │ │ ││ │- pentru fiecare 1.000 tone d.w. │ │ │ │ │└───┴────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┘
  06 Taxa pentru deţinerea de câini
  COD Specificare Numărul câinilor pentru care s-au stabilit taxe Taxe anuale stabilite - mii lei -
  01 Câini de pază
  02 Câini de vânătoare
  03 Câini de agrement
  04 TOTAL:
  07 Impozite pe terenuri
  Persoane fizice Agenţi economici TOTAL
  COD Nr. cazuri impuse Suprafaţa (mii m²) Impozitul anual (mii lei) Numărul de cazuri impuse Suprafaţa (mii m²) Impozitul anual (mii lei) Numărul de cazuri impuse (1+4) Suprafaţa (mii m²) (2+5) Impozitul anual (mii lei) (3+6)
  A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  01 Municipii
  02 Oraşe
  03 Comune
  04 TOTAL
  08 Taxa asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică
  Numărul de cazuri Taxa anuală
  impuse (mii lei)
  COD Felul mijlocului de transport
  Persoane Agenţi Persoane Agenţi
  fizice economici fizice economici
  A B 1 2 3 4
  01 TOTAL - din care:
  02 1. Autoturisme
  03 2. Autobuze, microbuze, autocamioane, autocare
  04 3. Autotrenuri de orice fel
  05 4. Tractoare
  06 5. Motociclete, motorete şi scutere
  07 6. Biciclete şi tricicluri cu motor
  08 7. Remorci, semiremorci şi rulote - TOTAL,
  09 din care: în funcţie de capacitate: - până la o tonă
  10 - între 1-3 tone inclusiv
  11 - între 3-5 tone inclusiv
  12 - peste 5 tone
  09 Taxa asupra utilajelor
  Persoane fizice
  COD Felul mijlocului de transport
  Numărul de Taxa anuală
  cazuri impuse- mii lei -
  A B 1 2
  01 TOTAL, din care:
  02 1. Cazane de fabricat rachiu, prese de ulei, mori de cereale şi ferăstraie mecanice pentru lemn
  03 2. Darace, pive şi mori pentru boia de ardei
   +  Anexa 1/11 MINISTERUL FINANŢELOR Seria ............/199...DIRECŢIA GENERALĂ ................ Nr. ..................................................                        PROCES─VERBAL DE CONTRAVENŢIE Nr. ............               încheiat astăzi ....... luna ........... anul ...... ora .......                  în localitatea .............., judeţul ...................   Agentul constatator .............................., în calitate de ........................,am constatat că numitul*) ................................, născut la data de: anul ...........luna ............ ziua ........., în localitatea ....................., judeţul ..............,fiul lui ......................... şi al .............., domiciliat în .....................*),str. (comuna) ................... nr. ....., judeţul .........., ocupaţia ....................,locul de muncă (unitatea) ......................., din localitatea ...........................,judeţul ......................., identificat cu*) buletinul de identitate seria (certificat codfiscal) .................. nr. .........., emis de .............. la data de .................,a săvârşit în ziua de ........ luna ........... anul .............. următoarea contravenţie:............................................................................................................................................................................................................................................................................................,faptă prevăzută la art. ....... alin. ....... din ................................ cu amendă dela .......................... lei la ........................... lei.   La cererea contravenientului, obiecţiile făcute sunt .....................................................................................................................................,probând aceasta cu ............................................................................                                                                          (continuare pe verso)------------   *) Pentru persoanele juridice se completează în mod corespunzător cu denumirea, sediulacestora şi certificat cod fiscal................................................................................................                          PROCES─VERBAL DE ÎNDEPLINIRE A PROCEDURII*)   Astăzi ................., agentul constatator ..............................................din cadrul ..............................................., având de înmânat procesul-verbal deconstatare a contravenţiei cu înştiinţarea de plată nr. ....................., m─am deplasat ladomiciliul numitului ............................. din str. (comuna) ..........................nr. ......, ap. ......., localitatea (sectorul) ......................, găsind pe contravenientsau pe ..............................................., rudă cu acesta, persoană care locuieştela această adresă, administrator, portar, împuternicitul contravenientului**), care, primindactul, a semnat în faţa noastră.                                                 Semnătura primitorului şi actul de identitate,                                                 ..............................................                                                 ..............................................   În conformitate cu prevederile art. .......... alin. .......... din .......................,se stabileşte amenda în sumă de .................. (.....................................) lei,care se va achita în termen de 15 zile de la data prezentului proces-verbal la C.E.C. sau laorganul fiscal din localitatea de domiciliu.   În caz de neachitare la termenul stabilit se va proceda la executarea silită, conformprevederilor legale.   Contravenientul se (nu se) angajează să achite jumătate din minimul amenzii, adică ..................................... lei în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal,şi să prezinte în acelaşi termen chitanţa agentului constatator sau organului din care faceparte acesta (prevederile se aplică numai când legea permite).   O dată cu sancţiunea s-a dispus şi confiscarea a ...........................................bunuri, menţionate în anexa care face parte integrantă din procesul-verbal.   Fiind de faţă, contravenientului i s-a înmânat un exemplar din prezentul proces-verbal pecare-l primeşte (refuză să-l primească) în faţa noastră.   Subsemnaţii ............................................................................, încalitate de martori, declarăm că prezentul proces-verbal nu a fost semnat de contravenientpentru motivul că ............................................................................................................................................................................   Cu drept de plângere în termen de 15 zile de la data comunicării la .......................................................................................................................        Agentul constatator, Contravenientul, Martorii,M.F. cod 14.13.22.99 Formal A5/t2...............................................................................................   Refuzând primirea (negăsind nici o persoană), s-a afişat actul pe uşa principală a locuinţeicontravenientului.   Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.                                                                    Agentul constatator,                                                                  ........................-----------    *) Se detaşează de prezentul proces-verbal şi se anexează exemplarului transmis organelorfiscale spre executare.    **) Se anulează cuvintele care nu sunt necesare. În caz de afişare, actul se va lipinumai la colţuri şi, după caz, cu înştiinţarea de plată în faţă.Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"  +  Anexa 1/12 *Font 7*                                                                     ┌───┐ Listă ┌───┐                            COD Cazuri noi │EDV│ supra- │EDS│ Întocmit, dataJUDEŢUL ................. └─────┘ (creare) │ │ solvirii │ │ ..................Sectorul ................ └─────┘ BORDEROU DE ├───┤ ├───┤Circumscripţia DEBITE - SCĂDERI Adăugiri │EDA│ Listă │EDM│ Contabilizat, datafinanciară .............. └─────┘ ┌─────┐ (actualizări) │ │ rămăşiţe │ │ ..................Serviciul financiar ..... └─────┘ Nr. └─────┘ ├───┤ ├───┤Suburbia ................ └─────┘ Scăderi │EDB│ Diferenţe │EDH│ Operat, dataTip instituire .......... └─────┘ │ │ trecute │ │ ..................                                                                     └───┘ └───┘┌────┬───┬───────┬──────┬──────┬───┬────┬───┬──────────┬────────┬────────┬───────────────────────────────────┐│ │ │ │ │ │ │ │ │ Loc de │ Marca │ Data │ NATURA DEBITULUI ││Nr. │Nr.│Nume şi│ COD │ Nr. │AP.│Bloc│SC.│muncă (cod│sau nr. │înşt. de├───┬─┬───┬─┬───┬─┬───┬─┬───┬─┬───┬─┤│crt.│rol│prenume│arteră│poştal│ │ │ │ SIRUES) │matricol│ plată │COD│C│COD│C│COD│C│COD│C│COD│C│COD│C│├────┼───┼───────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼──────────┼────────┼────────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───┼───────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼──────────┼────────┼────────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───┼───────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼──────────┼────────┼────────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤│ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───┼───────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼──────────┼────────┼────────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤│ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───┼───────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼──────────┼────────┼────────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───┼───────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼──────────┼────────┼────────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤│ 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───┼───────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼──────────┼────────┼────────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤│ 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───┼───────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼──────────┼────────┼────────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤│ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───┼───────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼──────────┼────────┼────────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤│ 9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───┼───────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼──────────┼────────┼────────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤│ 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───┼───────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼──────────┼────────┼────────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤│ 11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───┼───────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼──────────┼────────┼────────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤│ 12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───┼───────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼──────────┼────────┼────────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤│ 13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───┼───────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼──────────┼────────┼────────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤│ 14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───┼───────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼──────────┼────────┼────────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤│ 15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴───┴───────┴──────┴──────┴───┴────┴───┴──────────┴────────┴────────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤│ De reportat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─┴───┴─┴───┴─┴───┴─┴───┴─┴───┴─┘ MF cod 14.13.24.99 Format X4/t2┌────┬───┬───────┬──────┬──────┬───┬────┬───┬──────────┬────────┬────────┬───────────────────────────────────┐│ │ │ │ │ │ │ │ │ Loc de │ Marca │ Data │ NATURA DEBITULUI ││Nr. │Nr.│Nume şi│ COD │ Nr. │AP.│Bloc│SC.│muncă (cod│sau nr. │înşt. de├───┬─┬───┬─┬───┬─┬───┬─┬───┬─┬───┬─┤│crt.│rol│prenume│arteră│poştal│ │ │ │ SIRUES) │matricol│ plată │COD│C│COD│C│COD│C│COD│C│COD│C│COD│C│├────┴───┴───────┴──────┴──────┴───┴────┴───┴──────────┴────────┴────────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤│ Report│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┬───┬───────┬──────┬──────┬───┬────┬───┬──────────┬────────┬────────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤│ 16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───┼───────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼──────────┼────────┼────────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤│ 17 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───┼───────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼──────────┼────────┼────────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤│ 18 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───┼───────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼──────────┼────────┼────────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤│ 19 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───┼───────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼──────────┼────────┼────────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤│ 20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───┼───────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼──────────┼────────┼────────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤│ 21 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───┼───────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼──────────┼────────┼────────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤│ 22 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───┼───────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼──────────┼────────┼────────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤│ 23 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───┼───────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼──────────┼────────┼────────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤│ 24 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───┼───────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼──────────┼────────┼────────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤│ 25 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───┼───────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼──────────┼────────┼────────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤│ 26 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───┼───────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼──────────┼────────┼────────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤│ 27 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───┼───────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼──────────┼────────┼────────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤│ 28 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───┼───────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼──────────┼────────┼────────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤│ 29 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───┼───────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼──────────┼────────┼────────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤│ 30 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───┼───────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼──────────┼────────┼────────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤│ 31 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───┼───────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼──────────┼────────┼────────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤│ 32 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───┼───────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼──────────┼────────┼────────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤│ 33 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───┼───────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼──────────┼────────┼────────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤│ 34 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴───┴───────┴──────┴──────┴───┴────┴───┴──────────┴────────┴────────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤│ TOTAL│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─┴───┴─┴───┴─┴───┴─┴───┴─┴───┴─┘ Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"  +  Anexa 1/13 *Font 6*Judeţul .............................................. MATRICOLĂMunicipiul (Oraşul/Comuna) ........................... privind stabilirea impozitului pe venitul agricolZona de fertilitate ..... Zona de favorabilitate .....┌──────┬────┬───────┬───────────────────────┬─────────┬────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐│ │ │ │ │ │ │ │ │ Vii de orice fel │ Livezi de pomi ││ │Nr. │ │ │ │ │ Terenuri arabile │ Grădini de legume │ începând cu al │fructiferi, zmeuriş││ │crt.│ │ │ │ │ │ şi zarzavaturi │ doilea an de rod │ şi căpşunării ││ Nr. │din │Numărul│ CONTRIBUABILUL │ Anul │ Categoria │ │ │ │ începând cu al ││curent│Reg.│de rol │ │impunerii│contribuţiei│ │ │ │ doilea an de rod ││ │agr.│ │ │ │ ├─────┬─────┬───────┼─────┬─────┬───────┼─────┬─────┬───────┼─────┬─────┬───────┤│ │ │ │ │ │ │Supr.│Venit│Impozit│Supr.│Venit│Impozit│Supr.│Venit│Impozit│Supr.│Venit│Impozit││ │ │ │ │ │ │ ha │ mii │ lei │ ha │ mii │ lei │ ha │ mii │ lei │ ha │ mii │ lei ││ │ │ │ │ │ │ │ lei │ │ │ lei │ │ │ lei │ │ │ lei │ │├──────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┼────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │├──────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┼────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤│ │ │ │Numele: ├─────────┼────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤│ │ │ │Prenumele: ├─────────┼────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤│ │ │ │Domiciliul: ├─────────┼────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤│ │ │ │ ├─────────┼────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤│ │ │ │Adresa: ├─────────┼────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤├──────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┼────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤│ │ │ │Numele: ├─────────┼────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤│ │ │ │Prenumele: ├─────────┼────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤│ │ │ │Domiciliul: ├─────────┼────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤│ │ │ │ ├─────────┼────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤│ │ │ │Adresa: ├─────────┼────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤├──────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┼────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤│ │ │ │Numele: ├─────────┼────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤│ │ │ │Prenumele: ├─────────┼────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤│ │ │ │Domiciliul: ├─────────┼────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤│ │ │ │ ├─────────┼────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤│ │ │ │Adresa: ├─────────┼────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤├──────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┼────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤│ │ │ │Numele: ├─────────┼────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤│ │ │ │Prenumele: ├─────────┼────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤│ │ │ │Domiciliul: ├─────────┼────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤│ │ │ │ ├─────────┼────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤│ │ │ │Adresa: ├─────────┼────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤├──────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┼────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤│ │ │ │Numele: ├─────────┼────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤│ │ │ │Prenumele: ├─────────┼────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤│ │ │ │Domiciliul: ├─────────┼────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤│ │ │ │ ├─────────┼────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤│ │ │ │Adresa: ├─────────┼────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤├──────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┼────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤│ │ │ │Numele: ├─────────┼────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤│ │ │ │Prenumele: ├─────────┼────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤│ │ │ │Domiciliul: ├─────────┼────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤│ │ │ │ ├─────────┼────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤│ │ │ │Adresa: ├─────────┼────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤├──────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┼────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤│ │ │ │Numele: ├─────────┼────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤│ │ │ │Prenumele: ├─────────┼────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤│ │ │ │Domiciliul: ├─────────┼────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤│ │ │ │ ├─────────┼────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤│ │ │ │Adresa: ├─────────┼────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤└──────┴────┴───────┴───────────────────────┴─────────┴────────────┴─────┴─────┴───────┴─────┴─────┴───────┴─────┴─────┴───────┴─────┴─────┴───────┘┌───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬────────────┬──────────┐│ │ │ │ │ │ Reduceri, │ ││ │ │ Terenuri │ │ │ scutiri │ ││ Păşuni │ Fâneţe │ forestiere cu │ Alte terenuri │ TOTAL │ acordate │Observaţii││ │ │ păduri în │ agricole │ │ potrivit │ ││ │ │ exploatare │ │ │prevederilor│ ││ │ │ │ │ │ legale │ │├─────┬─────┬───────┼─────┬─────┬───────┼─────┬─────┬───────┼─────┬─────┬───────┼─────┬─────┬───────┼─────┬──────┼──────────┤│Supr.│Venit│Impozit│Supr.│Venit│Impozit│Supr.│Venit│Impozit│Supr.│Venit│Impozit│Supr.│Venit│Impozit│ │ │ ││ ha │ mii │ lei │ ha │ mii │ lei │ ha │ mii │ lei │ ha │ mii │ lei │ ha │ mii │ lei │ 50% │ 100% │ ││ │ lei │ │ │ lei │ │ │ lei │ │ │ lei │ │ │ lei │ │ │ │ │├─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼──────────┤│ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23 │ 24 │ 25 │ 26 │ 27 │ 28 │ 29 │ 30 │ 31 │ 32 │ 33 │ 34 │ 35 │ 36 │├─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼──────────┤├─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼──────────┤├─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼──────────┤├─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼──────────┤├─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼──────────┤├─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼──────────┤├─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼──────────┤├─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼──────────┤├─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼──────────┤├─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼──────────┤├─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼──────────┤├─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼──────────┤├─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼──────────┤├─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼──────────┤├─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼──────────┤├─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼──────────┤├─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼──────────┤├─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼──────────┤├─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼──────────┤├─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼──────────┤├─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼──────────┤├─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼──────────┤├─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼──────────┤├─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼──────────┤├─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼──────────┤├─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼──────────┤├─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼──────────┤├─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼──────────┤├─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼──────────┤├─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼──────────┤├─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼──────────┤├─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼──────────┤├─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼──────────┤├─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼──────────┤├─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼──────────┤├─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼──────────┤├─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼──────────┤├─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼──────────┤├─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼──────────┤├─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼──────────┤├─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼──────────┤├─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼──────────┤└─────┴─────┴───────┴─────┴─────┴───────┴─────┴─────┴───────┴─────┴─────┴───────┴─────┴─────┴───────┴─────┴──────┴──────────┘M.F. cod 14.13.26.09Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională" Format X3/t2  +  Anexa 1/14
  *Font 6*
  Judeţul ................................
  Municipiul .............................
  Oraşul/Comuna .......................... Pagina .......
  Suburbia ...............................
                                                                            MATRICOLĂ
                             pentru evidenţa mijloacelor de transport (autovehicule, remorci, rulote, mijloace de transport pe apă),
                                                       în proprietatea contribuabililor persoane juridice
  ┌─────────┬────────────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────┬───────┬──────────┐│ │ │ │ │ │ │ Autovehicul │ Remorci, rulote │ Mijloc de transp. │ │ ││ Nr. │ │ │Categoria│ Data │Felul│ │ şi ataş │ pe apă │ │ ││matricolă│ Contribu- │ Anul │contribu─│dobândirii│ şi ├──────────┬─────┬─────────┼─────┬──────────┬─────────┼────────────┬─────────┤Scutiri│Observaţii││ (rol) │ abilul │impunerii│abilului │ sau rad. │marca│Capacitate│Serie│ Taxa │Serie│Capacitate│ Taxa │ Nr. de │ Taxa │ │ ││ │ │ │ │din evid. │ │cilindrică│motor│stabilită│şasiu│ - tone - │stabilită│înregistrare│stabilită│ │ ││ │ │ │ │ │ │ - cmc - │ │ - lei - │ │ │ - lei - │ │ - lei - │ │ │├─────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │├─────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │Denumire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contribuabil│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Adresă sediu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Str. ├─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │Nr. Bl. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Et. Ap. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │Cod fiscal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Data │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │Denumire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contribuabil│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Adresă sediu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Str. ├─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │Nr. Bl. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Et. Ap. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │Cod fiscal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Data │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │Denumire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contribuabil│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Adresă sediu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Str. ├─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │Nr. Bl. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Et. Ap. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────││ │Cod fiscal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Data │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────││ │Denumire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contribuabil│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Adresă sediu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Str. ├─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────││ │Nr. Bl. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Et. Ap. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────││ │Cod fiscal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Data │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │Denumire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contribuabil│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Adresă sediu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Str. ├─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │Nr. Bl. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Et. Ap. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │Cod fiscal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Data │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │Denumire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contribuabil│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Adresă sediu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Str. ├─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │Nr. Bl. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Et. Ap. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │Cod fiscal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Data │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────┴────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────┴──────────┴─────┴─────────┴─────┴──────────┴─────────┴────────────┴─────────┴───────┴──────────┘MF Cod 14.13.26.05 Format A3/t2Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"
   +  Anexa 1/15 *Font 7*Judeţul ................................ Pagina ........Municipiul .............................Oraşul/Comuna .......................... MATRICOLĂSuburbia ............................... PENTRU EVIDENŢA CLĂDIRILOR, A TERENURILOR OCUPATE DE CLĂDIRI                                                 ŞI ALTE CONSTRUCŢII ŞI A TERENURILOR PROPRIETATE DE STAT AFLATE                                                        ÎN ADMINISTRAREA SAU FOLOSINŢA PERSOANELOR JURIDICE┌────────┬───────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐│ │ │ │ │ Clădiri │ Terenuri ││ │ │ │ │ │ în proprietate ││ │ │ │ ├────────┬───────────────────┼────┬─────────────────────┬────────┤│ Nr. │ Date privind │ Anul │ Categ. │ │ Impozit │ │ Suprafaţă │Impozit ││matricol│ contribuabilul │impunerii│contribu─│Valoarea├────┬────────┬─────┤ ├───────┬───────┬─────┼──┬─────┤│ rol │ │ │abilului │ din │Cota│ │ │Zona│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │evidenţă│ % │Reduceri│ De │ │ Con- │Necon- │TOTAL│pe│ de ││ │ │ │ │ │1,00│ *) │plată│ │struită│struită│ │m²│plată││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼────┼────────┼─────┼────┼───────┼───────┼─────┼──┼─────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │13│ 14 │├────────┼───────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼────┼────────┼─────┼────┼───────┼───────┼─────┼──┼─────┤│ │Denumire contribuabil ├─────────┼─────────┼────────┼────┼────────┼─────┼────┼───────┼───────┼─────┼──┼─────┤│ │...........................├─────────┼─────────┼────────┼────┼────────┼─────┼────┼───────┼───────┼─────┼──┼─────┤│ │...........................├─────────┼─────────┼────────┼────┼────────┼─────┼────┼───────┼───────┼─────┼──┼─────┤│ │Adresa proprietăţii ├─────────┼─────────┼────────┼────┼────────┼─────┼────┼───────┼───────┼─────┼──┼─────┤│ │...........................├─────────┼─────────┼────────┼────┼────────┼─────┼────┼───────┼───────┼─────┼──┼─────┤│ │Sediul ├─────────┼─────────┼────────┼────┼────────┼─────┼────┼───────┼───────┼─────┼──┼─────┤│ │Cod fiscal ├─────────┼─────────┼────────┼────┼────────┼─────┼────┼───────┼───────┼─────┼──┼─────┤│ │Data ├─────────┼─────────┼────────┼────┼────────┼─────┼────┼───────┼───────┼─────┼──┼─────┤├────────┼───────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼────┼────────┼─────┼────┼───────┼───────┼─────┼──┼─────┤│ │Denumire contribuabil ├─────────┼─────────┼────────┼────┼────────┼─────┼────┼───────┼───────┼─────┼──┼─────┤│ │...........................├─────────┼─────────┼────────┼────┼────────┼─────┼────┼───────┼───────┼─────┼──┼─────┤│ │...........................├─────────┼─────────┼────────┼────┼────────┼─────┼────┼───────┼───────┼─────┼──┼─────┤│ │Adresa proprietăţii ├─────────┼─────────┼────────┼────┼────────┼─────┼────┼───────┼───────┼─────┼──┼─────┤│ │...........................├─────────┼─────────┼────────┼────┼────────┼─────┼────┼───────┼───────┼─────┼──┼─────┤│ │Sediul ├─────────┼─────────┼────────┼────┼────────┼─────┼────┼───────┼───────┼─────┼──┼─────┤│ │Cod fiscal ├─────────┼─────────┼────────┼────┼────────┼─────┼────┼───────┼───────┼─────┼──┼─────┤│ │Data ├─────────┼─────────┼────────┼────┼────────┼─────┼────┼───────┼───────┼─────┼──┼─────┤├────────┼───────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼────┼────────┼─────┼────┼───────┼───────┼─────┼──┼─────┤│ │Denumire contribuabil ├─────────┼─────────┼────────┼────┼────────┼─────┼────┼───────┼───────┼─────┼──┼─────┤│ │...........................├─────────┼─────────┼────────┼────┼────────┼─────┼────┼───────┼───────┼─────┼──┼─────┤│ │...........................├─────────┼─────────┼────────┼────┼────────┼─────┼────┼───────┼───────┼─────┼──┼─────┤│ │Adresa proprietăţii ├─────────┼─────────┼────────┼────┼────────┼─────┼────┼───────┼───────┼─────┼──┼─────┤│ │...........................├─────────┼─────────┼────────┼────┼────────┼─────┼────┼───────┼───────┼─────┼──┼─────┤│ │Sediul ├─────────┼─────────┼────────┼────┼────────┼─────┼────┼───────┼───────┼─────┼──┼─────┤│ │Cod fiscal ├─────────┼─────────┼────────┼────┼────────┼─────┼────┼───────┼───────┼─────┼──┼─────┤│ │Data ├─────────┼─────────┼────────┼────┼────────┼─────┼────┼───────┼───────┼─────┼──┼─────┤└────────┴───────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴────┴────────┴─────┴────┴───────┴───────┴─────┴──┴─────┘┌───────┬───────────────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┬───────┬─────────┬───────────┐│ │ Terenuri │Terenuri ocupate de căi│ Taxă │ TOTAL │ │ ││ │ în folosinţă │ ferate şi drumuri │ mii lei │ TAXĂ │ │ ││IMPOZIT├────┬────────────┬────┬────────────┼───────────────┬───────┼───────────────┬───────┤mii lei│ │ Menţiuni ││ TOTAL │ │ Localităţi │ │ Localităţi │ Linii ferate │ │ Linii ferate │ │ (col. │ Scutiri │ pentru ││mii lei│Zona│ urbane │Zona│ rurale │ km │ │ (mii lei) │ │ 18 + │ (act │modificarea││(col. 8│lei/├───────┬────┤lei/├───────┬────┼───────┬───────┤Drumuri├───────┬───────┤Drumuri│ 21 + │normativ)│impozitului││ + 14) │ m² │Supraf.│Taxă│ m² │Supraf.│Taxă│ │ │ │ │ │ │ 25 + │ │ ││ │ │mii m² │mii │ │mii m² │mii │Normale│Înguste│ │Normale│Înguste│ │ 26 + │ │ ││ │ │ │lei │ │ │lei │ │ │ │ │ │ │ 27) │ │ │├───────┼────┼───────┼────┼────┼───────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤│ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23 │ 24 │ 25 │ 26 │ 27 │ 28 │ 29 │ 30 │├───────┼────┼───────┼────┼────┼───────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤├───────┼────┼───────┼────┼────┼───────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤├───────┼────┼───────┼────┼────┼───────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤├───────┼────┼───────┼────┼────┼───────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤├───────┼────┼───────┼────┼────┼───────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤├───────┼────┼───────┼────┼────┼───────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤├───────┼────┼───────┼────┼────┼───────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤├───────┼────┼───────┼────┼────┼───────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤├───────┼────┼───────┼────┼────┼───────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤├───────┼────┼───────┼────┼────┼───────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤├───────┼────┼───────┼────┼────┼───────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤├───────┼────┼───────┼────┼────┼───────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤├───────┼────┼───────┼────┼────┼───────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤├───────┼────┼───────┼────┼────┼───────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤├───────┼────┼───────┼────┼────┼───────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤├───────┼────┼───────┼────┼────┼───────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤├───────┼────┼───────┼────┼────┼───────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤├───────┼────┼───────┼────┼────┼───────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤├───────┼────┼───────┼────┼────┼───────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤├───────┼────┼───────┼────┼────┼───────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤├───────┼────┼───────┼────┼────┼───────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤├───────┼────┼───────┼────┼────┼───────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤├───────┼────┼───────┼────┼────┼───────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤├───────┼────┼───────┼────┼────┼───────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤├───────┼────┼───────┼────┼────┼───────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤├───────┼────┼───────┼────┼────┼───────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤├───────┼────┼───────┼────┼────┼───────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤└───────┴────┴───────┴────┴────┴───────┴────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴───────────┘-------------    *) Reducerea cu 50% a impozitului în cazul clădirilor şi construcţiilor utilizate în mod exclusiv în agricultură pânăla 31 decembrie 1998, conform Ordonanţei Guvernului nr. 24/1995.                                                                                                               Format X3/t2  +  Anexa 1/16
  *Font 6*
  Judeţul .....................................
  Municipiul .................................. Pagina .......
  Oraşul/Comuna ...............................
  Suburbia ....................................
                                                                             MATRICOLĂ
                                      pentru evidenţa clădirilor şi terenurilor proprietatea contribuabililor persoane fizice
  ┌─────────┬──────────────────┬─────────┬─────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────────┐│ │ │ │ │ CLĂDIRI │ TERENURI │ │ │ ││ │ │ │ ├────────────────┬────────────────┼────┬───────────────────────┬─────────┬────────┤ │ │- Menţiuni ││ │ │ │ │ Valoare │ Impozit │ │ În proprietate │ │ │ │ │pentru ││ │ │ │ │ impozabilă │ calculat │ │ │ │ │ Total │ │modificarea││ Nr. │ │ Anul │Categoria├─────┬──────────┼─────┬──────────┤ ├──────┬──────┬─────────┤ │ Total │general│ │impozitului││matricolă│ Contribuabilul │impunerii│ contri- │ │ din care │ │ din care │Zona│ │ │ │ În │impozit │ (lei) │SCUTIRI│ ││ (rol) │ │ │buabilui │ │ sedii de │ │ sedii de │lei/│ Con- │Necon-│ Total │folosinţă│terenuri│(7+14) │ │- Data ││ │ │ │ │TOTAL│societăţi │TOTAL│societăţi │ m² │struit│struit│suprafaţă│ │ (lei) │ │ │expirării, ││ │ │ │ │ │comerciale│ │comerciale│ │ - m² │ - m² │ - m² │ │ │ │ │perioada de││ │ │ │ │ │ sau alte │ │ sau alte │ │ │ │ │ │ │ │ │scutire ││ │ │ │ │ │activităţi│ │activităţi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │┼─────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────┼──────────┼────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │├─────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────┼──────────┼────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┤│ │Numele: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Prenumele: ├─────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────┼──────────┼────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┤│ │Adresă imobil: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │str. nr. ├─────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────┼──────────┼────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┤│ │bl. sc. et. ap.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Domiciliul: ├─────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────┼──────────┼────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┤│ │str. nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bl. sc. et. ap.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────┼──────────┼────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┤│ │Numele: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Prenumele: ├─────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────┼──────────┼────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┤│ │Adresă imobil: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │str. nr. ├─────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────┼──────────┼────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┤│ │bl. sc. et. ap.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Domiciliul: ├─────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────┼──────────┼────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┤│ │str. nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bl. sc. et. ap.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────┼──────────┼────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┤│ │Numele: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Prenumele: ├─────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────┼──────────┼────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┤│ │Adresă imobil: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │str. nr. ├─────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────┼──────────┼────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┤│ │bl. sc. et. ap.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Domiciliul: ├─────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────┼──────────┼────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┤│ │str. nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bl. sc. et. ap.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────┼──────────┼────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┤│ │Numele: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Prenumele: ├─────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────┼──────────┼────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┤│ │Adresă imobil: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │str. nr. ├─────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────┼──────────┼────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┤│ │bl. sc. et. ap.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Domiciliul: ├─────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────┼──────────┼────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┤│ │str. nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bl. sc. et. ap.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────┼──────────┼────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┤│ │Numele: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Prenumele: ├─────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────┼──────────┼────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┤│ │Adresă imobil: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │str. nr. ├─────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────┼──────────┼────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┤│ │bl. sc. et. ap.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Domiciliul: ├─────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────┼──────────┼────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┤│ │str. nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bl. sc. et. ap.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────┼──────────┼────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┤│ │Numele: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Prenumele: ├─────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────┼──────────┼────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┤│ │Adresă imobil: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │str. nr. ├─────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────┼──────────┼────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┤│ │bl. sc. et. ap.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Domiciliul: ├─────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────┼──────────┼────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┤│ │str. nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bl. sc. et. ap.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────┴──────────────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────────┴─────┴──────────┴────┴──────┴──────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴───────┴───────────┘M.F. cod 14.13.26.04/aTipărit la R.A. "Imprimeria Naţională" Format A3/t2
   +  Anexa 1/17
  *Font 6*
  Judeţul ................................
  Municipiul .............................
  Oraşul/Comuna .......................... Pagina .........
  Suburbia ...............................
                                                                            MATRICOLĂ
                             pentru evidenţa mijloacelor de transport (autovehicule, remorci, rulote, mijloace de transport pe apă),
                                                       în proprietatea contribuabililor persoane fizice
  ┌─────────┬───────────────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────┬───────┬──────────┐│ │ │ │ │ │ │ Autovehicul │ Remorci, rulote │ Mijloc de transport │ │ ││ Nr. │ │ │Categoria│ Data │Felul│ │ şi ataş │ pe apă │ │ ││matricolă│Contribuabilul │ Anul │contribu-│dobândirii│ şi ├──────────┬─────┬─────────┼─────┬──────────┬─────────┼────────────┬─────────┤Scutiri│Observaţii││ (rol) │ │impunerii│abilului │ sau │marca│Capacitate│Serie│ Taxa │Serie│Capacitate│ Taxa │ Nr. de │ Taxa │ │ ││ │ │ │ │ radierii │ │cilindrică│motor│stabilită│şasiu│ - tone - │stabilită│înregistrare│stabilită│ │ ││ │ │ │ │ din ev. │ │ - cmc - │ │ - lei - │ │ │ - lei - │ │ - lei - │ │ │├─────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │├─────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │Nume │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Prenume ├─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │Str. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Nr. Bl. ├─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │Sc. Et. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Ap. ├─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │Nume │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Prenume ├─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │Str. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Nr. Bl. ├─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │Sc. Et. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Ap. ├─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │Nume │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Prenume ├─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │Str. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Nr. Bl. ├─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │Sc. Et. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Ap. ├─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │Nume │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Prenume ├─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │Str. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Nr. Bl. ├─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │Sc. Et. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Ap. ├─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │Nume │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Prenume ├─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │Str. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Nr. Bl. ├─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │Sc. Et. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Ap. ├─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │Nume │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Prenume ├─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │Str. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Nr. Bl. ├─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │Sc. Et. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Ap. ├─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │Nume │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Prenume ├─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │Str. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Nr. Bl. ├─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │Sc. Et. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Ap. ├─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │Nume │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Prenume ├─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │Str. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Nr. Bl. ├─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │Sc. Et. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Ap. ├─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │Nume │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Prenume ├─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │Str. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Nr. Bl. ├─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │Sc. Et. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Ap. ├─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │Nume │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Prenume ├─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │Str. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Nr. Bl. ├─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │Sc. Et. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Ap. ├─────────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────┴───────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────┴──────────┴─────┴─────────┴─────┴──────────┴─────────┴────────────┴─────────┴───────┴──────────┘MF cod 14.13.26.05/aTipărit la R.A. "Imprimeria Naţională" Format A3/t2
   +  Anexa 2 la ordin1. Declaraţie de impunere a profitului impozabil pentru contribuabilii mari1. Denumire: Declaraţie de impunere a profitului impozabil pentru contribuabilii mari2. Cod: 14.13.01.01/a3. Format: A3/t2+A4/t24. Caracteristici de tipărire: set5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: stabilirea şi calculul profitului impozabil şi al impozitului pe profit, de către contribuabilii mari7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: contribuabilii mari8. Circulă: - 1 exemplar - la organul fiscal- 1 exemplar - la contribuabil9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.2. Informare privind rezultatul stabilirii impozitelor şi taxelor pe anul.......1. Denumire: Informare privind rezultatul stabilirii impozitelor şi taxelor pe anul.....2. Cod: 14.13.08.99/b3. Format: A4/t24. Caracteristici de tipărire: set alcătuit din 3 file duble, tipărite pe ambele feţe5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: raportarea anuală a datelor referitoare la stabilirea materiei impozabile la activităţile prestate de asociaţiile familiale, cât şi de persoanele fizice, în mod independent7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: unităţile financiare8. Circulă: de la unităţile fiscale teritoriale la direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti, care centralizează datele pe judeţ, respectiv pe municipiul Bucureşti, şi le comunică Ministerului Finanţelor până la data de 31 martie a fiecărui an9. Se arhivează: la direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti şi la Ministerul Finanţelor.3. Adresă de confirmare debite1. Denumire: Adresă de confirmare debite2. Cod: 14.13.17.993. Format: A5/t14. Caracteristici de tipărire: tipărit pe o singură faţă, în carnete a 100 de file, înseriate, copie şi original (original culoare neagră, copie culoare roşie), numerotate cu acelaşi număr5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: confirmarea primirii de către unităţile fiscale a debitelor transmise de alte unităţi în vederea urmăririi şi încasării7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: contabil sau operatorul de rol, după caz8. Circulă: la unitatea care a transmis debitul9. Se arhivează: la unitatea care a transmis debitul (exemplarul 1) şi la unitatea fiscală care a confirmat preluarea debitului (exemplarul 2).4. Factură fiscală1. Denumire: Factură fiscală2. Cod: 14.13.27.023. Format: A4/t14. Caracteristici de tipărire: formular cu regim special, tipărit pe o singura faţă, în blocuri a câte 150 de file, formate din 50 de seturi a câte 3 file, original şi două copii, de culori diferite, înseriate, pe hârtie autocopiativă sau hârtie offset5. Se difuzează: contra cost, numai plătitorilor de T.V.A.6. Se utilizează ca:- document pe baza căruia se întocmeşte instrumentul de decontare a produselor şi mărfurilor livrate, lucrărilor executate sau serviciilor prestate;- document de însoţire pe timpul transportului;- document de încărcare în gestiunea primitorului;- document justificativ de înregistrare în contabilitatea furnizorului şi cumpărătorului7. Se întocmeşte în: 3 exemplare, distinct pe cote de T.V.A.de: furnizor (compartimentul desfacere sau alt compartiment desemnat pe baza dispoziţiei de livrare, a avizului de însoţire a mărfii sau a altor documente tipizate care atestă executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor) şi se semnează de compartimentul emitent8. Circulă: - la furnizor:- la compartimentul în care se efectuează operaţiunea de control financiar preventiv pentru acordarea vizei (toate exemplarele); viza de control financiar preventiv se acordă numai pe exemplarul 3.- la persoanele autorizate să dispună încasări în contul de la bancă al unităţii (toate exemplarele);- la compartimentul desfacere în vederea înregistrării în evidenţele operative şi pentru eventualele reclamaţii ale clienţilor (exemplarul 2 al facturii la care se anexează dispoziţia de livrare);- la compartimentul financiar pentru întocmirea borderoului şi în vederea depunerii acestora la bancă şi înregistrare în contabilitate (exemplarul 3).- la cumpărător:- la compartimentul aprovizionare pentru confirmarea operaţiunii, având ataşat exemplarul din avizul de însoţire a mărfii care a însoţit produsul sau marfa, inclusiv nota de recepţie şi constatare de diferenţe, în cazul în care marfa nu a fost însoţită de factură pe timpul transportului (exemplarul 1);- la compartimentul care efectuează operaţiunea de control financiar preventiv pentru acordarea vizei (exemplarul 1, împreună cu avizul de însoţire a mărfii, inclusiv nota de recepţie şi constatare de diferenţe, după caz);- la compartimentul financiar-contabil pentru acceptarea plăţii, precum şi pentru înregistrarea în contabilitate (exemplarul 1, împreună cu avizul de însoţire a mărfii, inclusiv nota de recepţie şi constatare de diferenţe, după caz)9. Se arhivează:- la furnizor:- la compartimentul desfacere (exemplarul 2)- la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 3)- la cumpărător:- la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1).-------