ORDIN nr. 703 din 6 ianuarie 2009privind stabilirea programului de lucru în Ministerul Administraţiei şi Internelor
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 2 februarie 2009    Având în vedere prevederile art. 39 şi 44 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 33 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 109-133 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, ce stabilesc înfiinţarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative,în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Prevederile prezentului ordin se aplică tuturor unităţilor din aparatul central, structurilor şi instituţiilor aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare M.A.I., şi tuturor categoriilor de personal ale ministerului, denumit în continuare personal M.A.I.  +  Articolul 2Programul de lucru în unităţile din aparatul central, structurile şi instituţiile aflate în subordinea/coordonarea M.A.I. se organizează în zilele lucrătoare în intervalul orar 8,00-16,00.  +  Articolul 3Programul de lucru al compartimentelor care desfăşoară activităţi cu publicul se stabileşte de către conducătorul unităţii, în raport cu amploarea activităţii, asigurându-se personalului respectarea programului de lucru legal şi repartizarea corespunzătoare a volumului de muncă.  +  Articolul 4Munca de noapte, compensarea orelor prestate peste durata normală a timpului de lucru, programul de lucru pentru personalul M.A.I. detaşat sau delegat în afara ministerului, precum şi situaţiile care impun modificarea programului de lucru se realizează cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul administraţiei şi internelor,Gabriel OpreaBucureşti, 6 ianuarie 2009.Nr. 703.-------