HOTĂRÎRE Nr. 1131 din 8 noiembrie 1996pentru prelungirea termenului prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 725/1996
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 296 din 20 noiembrie 1996    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICTermenul prevăzut la art. II din Hotărârea Guvernului nr. 725/1996 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 442/1994 privind finanţarea instituţiilor publice de cultura şi arta de importanţa judeteana şi ale municipiului Bucureşti subordonate inspectoratelor pentru cultura judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi a celor de sub autoritatea consiliilor locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 29 august 1996, se prelungeşte cu 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul culturii,Grigore ZancMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin GeorgescuSecretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Octav Cozmanca-------------------------