REGULAMENT din 19 ianuarie 2009pentru descrierea, compunerea şi modul de purtare a uniformelor şi echipamentului specific pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei naţionale a penitenciarelor, precum şi regulile de acordare a drepturilor de echipament
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 27 ianuarie 2009  Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentul regulament descrie articolele de echipament*1) din compunerea normelor funcţionarilor publici cu statut special, reglementează modul de purtare a uniformelor*2) şi prevede regulile de acordare a drepturilor de echipament*3).  +  Articolul 2 (1) Prezentul regulament nu descrie echipamentul special, de protecţie şi de lucru. (2) Modelul şi culoarea articolelor din compunerea acestui tip de echipament se aprobă de către directorul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  +  Articolul 3Modificarea structurii normelor de echipare*4), prin introducerea unor articole de echipament, schimbarea culorii, a modelului, precum şi a modului de purtare, se face cu aprobarea ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti, la propunerea directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  +  Articolul 4 (1) Portul altor articole de îmbrăcăminte în combinaţie cu cele de uniformă este interzis. (2) Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor aprobă prototipurile*5) pentru articolele de echipament prevăzute de norme.__________*1) Prin articole de echipament se înţelege totalitatea obiectelor de îmbrăcăminte, încălţăminte şi accesorii cu care este dotat un funcţionar public cu statut special.*2) Prin uniformă se înţelege îmbrăcămintea reglementară care prezintă aceeaşi formă după croială, model, ţesătură şi culoare, obligatorie pentru anumite categorii de profesii.*3) Prin drepturi de echipament se înţelege privilegiul obţinut, conform legii, de a beneficia în mod gratuit de articolele de echipament prevăzute de normele de echipare destinate funcţionarilor publici cu statut special.*4) Prin normă de echipare se înţelege regula care stabileşte cantitatea maximă de articole de echipament necesară pentru obţinerea unei echipări complete şi regulamentare a funcţionarilor publici cu statut special.*5) Prin prototip se înţelege primul exemplar de probă dintr-un lot de produse ce urmează a fi fabricate în serie.  +  Articolul 5Se interzice folosirea articolelor de echipament special, de protecţie şi de lucru de către alte persoane decât cele care au acest drept şi în afara locurilor ori activităţilor pentru care se acordă.  +  Articolul 6 (1) În înţelesul prezentului regulament, echipament special, de protecţie şi de lucru reprezintă articolele cu care sunt dotate anumite categorii de personal în procesul de desfăşurare a activităţilor specifice, pentru a fi protejate împotriva factorilor de risc. (2) Echipamentul individual, special, de protecţie şi de lucru se acordă obligatoriu categoriilor de persoane care desfăşoară activităţi potrivit anexei nr. 3. (3) Echipamentul special, de protecţie şi de lucru se foloseşte numai de persoanele care au acest drept, în locurile şi pentru activităţile reglementate. (4) În cazul degradării echipamentului individual de protecţie, respectiv al pierderii calităţilor de protecţie împotriva factorilor de risc, se acordă un nou echipament. (5) Degradarea ori pierderea echipamentului individual special, de protecţie şi de lucru înaintea expirării termenului de utilizare*6) prevăzut de norme, din vina utilizatorului, precum şi acordarea acestui tip de echipament altor categorii de persoane decât cele care au dreptul atrag răspunderea vinovaţilor pentru prejudiciul cauzat, în condiţiile legii.___________*6) Prin termen de utilizare se înţelege intervalul de timp în limita căruia se poate întrebuinţa un bun dat spre folosinţă.  +  Articolul 7 (1) Din articolele de echipament prevăzute de normele nr. 1-4 din anexa nr. 2 se realizează ţinutele*7) pentru echiparea de vară şi de iarnă:- ţinuta de vară (perioada de sezon cald), de la 1 mai până la 31 octombrie;- ţinuta de iarnă (perioada de sezon rece), de la 1 noiembrie până la 30 aprilie._________*7) Prin ţinută se înţelege ansamblul de articole de echipament care constituie un mod specific de îmbrăcăminte pentru funcţionarii publici cu statut special. (2) Portul combinat al articolelor din uniforma de vară cu cele din uniforma de iarnă este interzis. (3) Echipamentul prevăzut de norme pentru sezonul cald poate fi achiziţionat cu un an înainte, în proporţie de până la 50% din necesar.  +  Articolul 8 (1) Contextura, culoarea, tuşeul şi fineţea materialelor din care se confecţionează articolele de echipament sunt cele descrise în anexa nr. 1. (2) Abaterile de la parametrii tehnici stabiliţi se acceptă numai în limitele prevăzute de tehnologia de fabricaţie. (3) Orice modificare privind contextura, culoarea, tuşeul, fineţea materialelor sau parametrii tehnici ai confecţiei se aprobă de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  +  Articolul 9Descrierea, compunerea şi modul de purtare a uniformelor funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 10Normele pentru asigurarea cu articole de echipament din compunerea uniformelor şi accesoriile acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 11Normele pentru asigurarea cu echipament de intervenţie, echipament special, de protecţie şi de lucru sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 12Regulile pentru aplicarea normelor de echipare a funcţionarilor publici cu statut special sunt prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 13Documentele justificative privind evidenţa drepturilor anuale de echipament pentru funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate sunt prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 14Normele de echipare specifice uneia dintre instituţiile publice ce fac parte din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională pot fi aplicate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor dacă au intervenit situaţii similare, care nu sunt prevăzute în anexele la prezentul regulament. Aplicarea acestor norme se face prin dispoziţie scrisă a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  +  Articolul 15Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1───────la regulament─────────────DESCRIEREA, COMPUNEREA ŞI MODUL DE PURTAREa uniformelor funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare  +  Capitolul I Descrierea uniformelor şi accesoriilor pentru funcţionarii publici cu statut special*1)_________*1) Prin descrierea uniformelor şi accesoriilor pentru funcţionarii publici cu statut special se înţelege modalitatea de expunere succintă a acestora.  +  Secţiunea 1 Coifura  +  Articolul 1ŞapcaSe confecţionează din stofă de culoare bleumarin pentru uniforma de oraş şi de culoare albastru-marin pentru uniforma de ceremonie.Se compune din calotă, bandă şi cozoroc.Calota este de formă ovală şi este întinsă cu sârmă de oţel pentru a-şi menţine forma, uşor ridicată în partea din faţă.Pe bandă se aplică o ţesătură sau o panglică din mătase, ţesută cu desen reprezentând frunze de stejar, de culoare bleumarin.Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovală şi se îngustează spre capete. Se fixează pe bandă prin coasere, la un unghi de 45 grade.Deasupra benzii se montează un şnur parmac dublu, de culoare galbenă.Şapca are aplicată pe bandă, în faţă, la centru, emblema pentru coifură.Şapca pentru ceremonie are panglica textilă ţesută cu desen reprezentând frunze de stejar, de culoare albastru-marin. Calota are vipuşcă din paspoal galben.Şapca pentru chestorul de penitenciare are aplicate pe cozoroc 3 rânduri de frunze de stejar, brodate cu fir metalic de culoare galbenă.Şapca pentru comisarul şef de penitenciare, comisarul de penitenciare şi subcomisarul de penitenciare are aplicate pe cozoroc două rânduri de frunze de stejar, brodate cu fir metalic de culoare galbenă.Şapca pentru subinspectorul de penitenciare, inspectorul de penitenciare şi inspectorul principal de penitenciare are aplicate pe cozoroc un rând de frunze de stejar, brodate cu fir metalic de culoare galbenă.Şapca pentru agenţii de penitenciare are cozorocul simplu.  +  Articolul 2BonetaSe confecţionează din stofă tergal sau camgarn de culoare bleumarin.Se compune din calotă - partea superioară - şi părţile laterale.Părţile laterale au forma puţin ovală şi se petrec în partea din faţă dreapta.  +  Articolul 3Pălăria pentru cadrele femeiSe confecţionează din fetru de culoare bleumarin pentru uniforma de oraş şi de culoare albastru-marin pentru uniforma de ceremonie.Deasupra borului se montează o panglică din mătase, de culoare bleumarin, cu broderie cu frunze de stejar. În faţă, pe bandă, se montează emblema pentru coifură.Pălăria pentru ceremonie are panglica de culoare albastru-marin, brodată cu frunze de stejar.  +  Articolul 4CăciulaSe confecţionează din postav bleumarin. Se compune din calotă, clapa din faţă şi clapele laterale.Calota este din postav bleumarin şi are formă ovală.Clapele sunt dublate pe partea exterioară cu blană astrahan (caracul), de culoare bleumarin pentru chestor şi comisar-şef şi din blană naturală nutriet, de aceeaşi culoare, pentru ceilalţi ofiţeri şi agenţi.În faţă, pe mijloc, se aplică emblema pentru coifură.Clapele laterale înconjoară calota şi se pot coborî peste urechi.Căciula pentru femei are formă ovală, cu bordură lată aplicată, şi se confecţionează din aceleaşi materiale şi de aceeaşi culoare ca şi pentru bărbaţi.  +  Secţiunea a 2-a Îmbrăcăminte şi lenjerie  +  Articolul 5Sacoul a) Sacoul la două rânduri de nasturi pentru ceremonie - bărbaţiSe confecţionează din stofă de culoare albastru-marin. Are revere clasice şi se încheie la două rânduri de nasturi din metal cu diametrul de 2 cm, alţi 2 nasturi fiind montaţi mai sus, puţin lateral.Pieptul stâng este petrecut peste pieptul drept. Ambii piepţi, sub talie, sunt prevăzuţi cu câte un buzunar ascuns, cu clapă dreaptă, iar pe pieptul stâng, în partea de sus, se află un buzunar ascuns, cu sublaist.Spatele este confecţionat din două bucăţi, având cusătură pe mijloc.Mâneca este dreaptă, fără manşetă şi nasturi la terminaţie.Pe umeri sunt prevăzuţi epoleţi din acelaşi material şi de aceeaşi culoare, fixaţi în cusătura umărului, iar la capătul liber se prind cu nasturi. Pe epoleţi se fixează un suport din material fond, pe care se aplică prin brodare însemnele de grad. Suportul pentru însemnul de grad este de mărimea epoletului.Pe mânecile sacoului sunt aplicate însemnele de grad profesional.Culoarea nasturilor şi a accesoriilor este galbenă. b) Sacoul la două rânduri de nasturi pentru ceremonie - femeiSacoul de ceremonie pentru femei are aceeaşi croială cu cel descris pentru bărbaţi, cu deosebirea că se încheie pe partea stângă şi are pense pentru bust. Pensele de bust de pe ambii piepţi pornesc din cusătura umărului, ajungând până la clapa buzunarelor laterale. c) Sacoul pentru uniforma de oraş - ofiţeri şi agenţi bărbaţiSe confecţionează din stofă de culoare bleumarin.Are revere clasice şi se încheie la un singur rând, cu 3 nasturi din metal cu diametrul de 2 cm. Croiala este dreaptă. Ambii piepţi, sub talie, sunt prevăzuţi cu câte un buzunar ascuns, cu clapă dreaptă, iar pe pieptul stâng, în partea de sus, se află un buzunar ascuns, cu sublaist.Spatele este confecţionat din două bucăţi, având cusătură pe mijloc.Mâneca este dreaptă, fără manşetă şi nasturi la terminaţie.La 3 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică un ecuson în formă de cerc cu sigla Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.Pe umeri sunt prevăzuţi epoleţi din acelaşi material şi de aceeaşi culoare, fixaţi în cusătura umărului, iar la capătul liber se prind cu nasturi. Pe epoleţi se fixează un suport din material fond, pe care se aplică prin brodare însemnele de grad. Suportul pentru însemnul de grad este de mărimea epoletului.Culoarea nasturilor şi a accesoriilor este galbenă. d) Sacoul pentru uniforma de oraş - ofiţeri şi agenţi femeiSacoul pentru femei are aceeaşi croială cu cel descris pentru bărbaţi, cu deosebirea că se încheie pe partea stângă şi are pense pentru bust. Pensele de bust de pe ambii piepţi pornesc din cusătura umărului, ajungând până la clapa buzunarelor laterale.  +  Articolul 6Completul modular (scurtă şi bluzon) pentru uniforma de serviciuSe compune din scurtă exterioară şi bluzon interior.Scurta se confecţionează din ţesătură stratificată din fire suprarezistente, impermeabilă, se încheie cu fermoar cu sistem dublu de acţiune, ascuns, având pe faţă foran cu butoni metalici. Pe interior este prevăzută cu un fermoar prin care se poate ataşa şi bluzonul interior.Materialul este de culoare bleumarin. Spatele este drept, confecţionat cu platcă.Pe piepţi şi la partea inferioară a scurtei sunt prevăzute 4 buzunare aplicate, cu burduf, având clape drepte ce se închid cu butoni metalici.La îmbinarea spatelui şi piepţilor cu platca se introduce o vipuşcă de culoare galbenă.În talie este prevăzută cu un şnur ascuns de ajustare şi cu două bride laterale longitudinale, exterioare, care se închid cu nasturi în partea superioară, pentru fixarea centurii.Mâneca este dreaptă, fără manşetă, iar în partea de jos este prevăzută cu o bentiţă reglabilă. Pe umeri sunt prevăzuţi epoleţi din acelaşi material şi de aceeaşi culoare, fixaţi în cusătura umărului, iar la capătul liber se prind cu butoni metalici sau nasturi. Pe epoleţi se fixează un suport din material fond, pe care se aplică prin brodare însemnele de grad. Suportul pentru însemnul de grad este de mărimea epoletului.La 3 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică un ecuson în formă de cerc cu sigla Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.Gulerul este drept şi pe el se aplică, cu butoni metalici sau nasturi, gluga detaşabilă.La terminaţie, în cusăturile laterale, scurta este prevăzută cu o deschizătură de acces la materialele din dotare, purtate la centură, care se încheie cu bandă velcro.Pentru femei, scurta se confecţionează în aceeaşi croială şi de aceeaşi culoare ca pentru bărbaţi, cu deosebirea că se încheie partea dreaptă peste partea stângă.Bluzonul se confecţionează din ţesătură stratificată din fire suprarezistente, de culoare bleumarin. La partea superioară a spatelui şi piepţilor are prevăzută platcă.La îmbinarea spatelui şi piepţilor cu platca se introduce o vipuşcă de culoare galbenă.Bluzonul se încheie cu fermoar. Cu acelaşi fermoar bluzonul se poate ataşa la fermoarul de la scurta exterioară.Gulerul este drept.În faţă, bluzonul este prevăzut pe ambele părţi cu platcă de aceeaşi culoare, fixată pe umeri.Pe partea superioară a piepţilor, sub linia de unire cu platca, sunt prevăzute două buzunare cu refilet, care se închid cu fermoar. La partea inferioară, lateral, sunt aplicate două buzunare, dispuse la un unghi de 45 de grade, care se închid cu bandă velcro.Mâneca este confecţionată dintr-o singură bucată, având manşetă care se închide cu buton metalic.Pe umeri sunt prevăzuţi epoleţi din acelaşi material şi de aceeaşi culoare, fixaţi în cusătura umărului, iar la capătul liber se prind cu butoni metalici sau nasturi. Pe epoleţi se fixează un suport din material fond, pe care se aplică prin brodare însemnele de grad. Suportul pentru însemnul de grad este de mărimea epoletului.La terminaţie, bluzonul este prevăzut cu un cordon din material fond.Pentru femei, bluzonul se confecţionează în aceeaşi croială şi de aceeaşi culoare ca pentru bărbaţi, cu deosebirea că se încheie partea dreaptă peste partea stângă.La 3 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică un ecuson în formă de cerc cu sigla Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  +  Articolul 7Bluzonul pentru uniforma de oraş pentru corpul ofiţerilor şi agenţilorSe confecţionează din ţesătură stratificată din fire suprarezistente. La partea superioară a spatelui şi piepţilor are prevăzută platcă.La îmbinarea spatelui şi piepţilor cu platca se introduce o vipuşcă de culoare galbenă.Materialul este de culoare bleumarin.Bluzonul se încheie cu fermoar, ascuns în sublaist.Gulerul este drept.În faţă, bluzonul este prevăzut pe ambele părţi cu platcă de aceeaşi culoare, fixată pe umeri.Pe partea superioară a piepţilor, sub linia de unire cu platca, sunt prevăzute două buzunare cu refilet, care se închid cu fermoar.La partea inferioară, lateral, sunt aplicate două buzunare dispuse la un unghi de 45 de grade, care se închid cu bandă velcro.Mâneca este confecţionată dintr-o singură bucată, având manşetă care se închide cu buton metalic.Pe umeri sunt prevăzuţi epoleţi din acelaşi material şi de aceeaşi culoare, fixaţi în cusătura umărului, iar la capătul liber se prind cu butoni metalici sau nasturi. Pe epoleţi se fixează un suport din material fond, pe care se aplică prin brodare însemnele de grad. Suportul pentru însemnul de grad este de mărimea epoletului.La terminaţie, bluzonul este prevăzut cu un cordon din material fond.Pentru femei, bluzonul se confecţionează în aceeaşi croială şi de aceeaşi culoare ca pentru bărbaţi, cu deosebirea că se încheie partea dreaptă peste partea stângă.La 3 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică un ecuson în formă de cerc cu sigla Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  +  Articolul 8Scurta din stofă pentru uniforma de ceremonieSe confecţionează din ţesătură tip bumbac, de culoare albastru-marin, având mesadă detaşabilă.Scurta se încheie cu fermoar ascuns, pe faţă având foran cu butoni metalici.Spatele este drept, confecţionat cu platcă. În talie este prevăzută cu un şnur ascuns de ajustare.Scurta este prevăzută cu două buzunare aplicate în partea superioară şi două în cea inferioară. Buzunarele au burduf şi clape drepte ce se închid cu butoni metalici. Sub buzunarele din partea inferioară sunt două buzunare ascunse cu tăietură laterală, fără clape.Mâneca este dreaptă, fără manşetă, iar în partea de jos este prevăzută cu bridă, care se fixează cu un buton metalic.La 3 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică un ecuson în formă de cerc cu sigla Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.Gulerul este drept şi pe el se aplică un guler din blană naturală de culoare albastru-marin.Pe umeri sunt prevăzuţi epoleţi din acelaşi material şi culoare, fixaţi în cusătura umărului, iar la capătul liber se prind cu butoni metalici sau nasturi. Pe epoleţi se fixează un suport din material fond, pe care se aplică prin brodare însemnele de grad. Suportul pentru însemnul de grad este de mărimea epoletului.Scurta se poate purta şi fără mesadă şi guler.Scurta pentru femei se confecţionează în aceeaşi croială şi de aceeaşi culoare ca pentru bărbaţi cu deosebirea că se încheie partea dreaptă peste partea stângă.Pe mânecile scurtei sunt aplicate însemnele de grad profesional.  +  Articolul 9Scurta cu mesadă şi guler detaşabil pentru uniforma de oraş pentru corpul ofiţerilor şi agenţilorSe confecţionează din ţesătură tip bumbac, de culoare bleumarin, având mesadă detaşabilă.Scurta se încheie cu fermoar ascuns, pe faţă având foran cu butoni metalici.Spatele este drept, confecţionat cu platcă. În talie este prevăzută cu un şnur ascuns de ajustare.Scurta este prevăzută cu două buzunare aplicate în partea superioară şi două la cea inferioară. Buzunarele au burduf şi clape drepte ce se închid cu butoni metalici. Sub buzunarele din partea inferioară sunt două buzunare ascunse cu tăietură laterală, fără clape.Mâneca este dreaptă, fără manşetă, iar în partea de jos este prevăzută cu bridă, care se fixează cu un buton metalic.La 3 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică un ecuson în formă de cerc cu sigla Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.Gulerul este drept şi pe el se aplică un guler din blană naturală de culoare bleumarin.Pe umeri sunt prevăzuţi epoleţi din acelaşi material şi de aceeaşi culoare, fixaţi în cusătura umărului, iar la capătul liber se prind cu butoni metalici sau nasturi. Pe epoleţi se fixează un suport din material fond, pe care se aplică prin brodare însemnele de grad. Suportul pentru însemnul de grad este de mărimea epoletului.Scurta se poate purta şi fără mesadă şi guler.Scurta pentru femei se confecţionează în aceeaşi croială şi de aceeaşi culoare ca pentru bărbaţi, cu deosebirea că se încheie partea dreaptă peste partea stângă.  +  Articolul 10Impermeabilul de ploaie pentru uniforma de oraş a ofiţerilor şi agenţilorImpermeabilul pentru ploaie - bărbaţi se confecţionează din ţesătură stratificată din fire suprarezistente, de culoare bleumarin.Are croială clasică, închis la gât, cu guler înalt, cu posibilitatea de a se închide, şi este prevăzut cu glugă fixă, care se pliază în guler.Se încheie în faţă cu un rând de nasturi ascunşi şi este prevăzut în talie cu un cordon din material fond, cu cataramă.În partea superioară a spatelui este prevăzut cu platcă.Mâneca este dreaptă, fără manşetă, iar în partea de jos, la 5 cm de la terminaţie, este prevăzută cu o bentiţă ce se fixează cu un nasture.Pe umeri sunt prevăzuţi epoleţi din acelaşi material şi culoare, fixaţi în cusătura umărului, iar la capătul liber se prind cu butoni metalici sau nasturi. Pe epoleţi se fixează un suport din material fond, pe care se aplică prin brodare însemnele de grad. Suportul pentru însemnul de grad este de mărimea epoletului.Are două buzunare aşezate oblic, lateral, sub talie, iar pe umăr, epoleţi detaşabili din acelaşi material şi culoare, fixaţi cu bridă şi nasturi.La 3 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică un ecuson în formă de cerc cu sigla Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.Impermeabilul pentru ploaie - femei are aceeaşi culoare şi croială cu cel de bărbaţi, cu deosebirea că se încheie partea dreaptă peste partea stângă şi are în plus două pense pe piepţi.  +  Articolul 11Pantalonii a) Pantalonii de ceremonieSe confecţionează din stofă de culoare albastru-marin.Croiala este dreaptă, clasică, fără manşetă. Este prevăzută cu două buzunare laterale, pe cant, şi un buzunar la spate. Betelia are găici pentru curea.Pentru chestor, în părţile laterale se aplică o vipuşcă de 0,25 cm de culoare galbenă şi lampas dublu de 1,5 cm de aceeaşi culoare, iar pentru celelalte categorii de ofiţeri, pantalonii de ceremonie au montată o vipuşcă de 0,25 cm de culoare galbenă.Pantalonul de ceremonie pentru femei se confecţionează din stofă de aceeaşi croială şi culoare ca şi pentru bărbaţi, cu deosebirea că are şliţul pe partea laterală stângă. b) Pantalonii pentru uniforma de oraş şi serviciu - bărbaţiSe confecţionează din stofă de culoare bleumarin.Croială este dreaptă, clasică, fără manşetă.Sunt prevăzuţi cu două buzunare laterale, pe cant, şi un buzunar la spate. Betelia are găici pentru curea şi centură. Şliţul se încheie cu nasturi. c) Pantalonii pentru uniforma de oraş şi serviciu - femeiSe confecţionează din aceeaşi stofă şi culoare ca şi cei descrişi pentru bărbaţi, cu deosebirea că au şliţul pe partea laterală stângă.  +  Articolul 12FustaSe confecţionează din stofă de culoare albastru-marin pentru uniforma de ceremonie şi din stofă de culoare bleumarin pentru uniforma de oraş şi de serviciu. Are croială clasică, având betelie, fermoar şi şliţ la spate.  +  Articolul 13PuloverulSe confecţionează din fire tip lână de culoare bleumarin, cu anchior, cu şi fără mânecă.Puloverul este prevăzut pe umeri cu platcă şi epoleţi din tercot de culoare bleumarin.Epoleţii sunt fixaţi în cusătura umărului, iar la capetele libere se prind cu nasturi. Pe epoleţi se fixează un suport din material fond, pe care se aplică prin brodare însemnele de grad. Suportul pentru însemnul de grad este de mărimea epoletului.În cazul puloverului cu mânecă lungă, pe spatele mânecii sunt prevăzute cotiere din tercot.La 3 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică un ecuson în formă de cerc cu sigla Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  +  Articolul 14CămaşaSe confecţionează din ţesătură de bumbac sau tip bumbac, de culoare albă pentru uniforma de ceremonie şi bleu pentru uniforma de oraş.Se încheie cu nasturi de sus până jos şi are gulerul răsfrânt, cu colţ.Mâneca are manşetă simplă, încheiată cu 2 nasturi.Cămaşa pentru femei are pense pe piept şi se închide partea dreaptă peste partea stângă.  +  Articolul 15Cămaşa-bluzăSe confecţionează din ţesătură tip bumbac de culoare bleu, are gulerul răsfrânt, cu colţ, şi se poate purta deschisă fără cravată sau închisă la gât cu cravată. Atât spatele, cât şi piepţii se confecţionează cu platcă.Pe piepţi sunt aplicate două buzunare având colţurile clapelor tăiate la 45 de grade, care se închid cu un nasture. Se confecţionează cu mânecă lungă şi cu mânecă scurtă, terminaţia acesteia fiind prevăzută cu manşetă simplă. Mâneca lungă poate fi pliată şi fixată cu o bridă şi un nasture, montate în partea interioară a mânecii.La 3 cm de umăr, pe mâneca stânga, se aplică un ecuson în formă de cerc cu sigla Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.Epoleţii sunt din acelaşi material şi de aceeaşi culoare, fixaţi în cusătura umărului, iar la capătul liber se prind cu nasturi. Pe epoleţi se fixează un suport din material fond, pe care se aplică prin brodare însemnele de grad. Suportul pentru însemnul de grad este de mărimea epoletului.Cămaşa-bluză se poate confecţiona şi cu bandă la terminaţie.Cămaşa-bluză pentru femei are pense pe piept şi se închide partea dreaptă peste partea stângă.  +  Articolul 16Tricoul cu mânecă scurtăSe confecţionează din tricot de culoare bleu şi are gulerul bleumarin.Tricoul este prevăzut pe umeri cu epoleţi din acelaşi material şi de aceeaşi culoare, fixaţi în cusătura umărului, iar la capătul liber se prind cu nasturi. Pe epoleţi se fixează un suport din material fond, pe care se aplică prin brodare însemnele de grad. Suportul pentru însemnul de grad este de mărimea epoletului.La 3 cm de umăr, pe mâneca stânga, se aplică un ecuson în formă de cerc cu sigla Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  +  Secţiunea a 3-a Încălţămintea  +  Articolul 17PantofiiSe confecţionează din piele box faţă naturală de culoare neagră.Talpa este din piele naturală pentru pantofii de ceremonie şi din piele naturală sau din înlocuitori pentru cei de la celelalte ţinute. Căputa este dintr-o singură bucată şi nu are ornamentaţii.Pantofii de vară se confecţionează cu perforaţii, iar pentru cadrele femei pot avea decupaje.  +  Articolul 18GheteleSe confecţionează din piele box faţă naturală de culoare neagră. Talpa este din cauciuc. Carâmbul este înalt şi se confecţionează dintr-o singură bucată. Se încheie cu şireturi. Ghetele pentru iarnă sunt căptuşite cu blană artificială.Ghetele pentru femei se confecţionează la fel ca cele pentru bărbaţi, cu deosebirea că au carâmbul mai scurt.  +  Articolul 19CizmeleCizmele pentru femei se confecţionează din piele box faţă naturală de culoare neagră.Talpa este din cauciuc.Carâmbul este înalt. Se încheie cu fermoar pe partea laterală. Cizmele sunt căptuşite cu blană artificială.  +  Articolul 20BocanciiSe confecţionează din piele box faţă naturală de culoare neagră. Talpa este din cauciuc. Carâmbul este înalt şi se confecţionează dintr-o singură bucată. Se încheie cu şireturi. Bocancii pentru iarnă sunt căptuşiţi cu blană artificială.  +  Secţiunea a IV-a Echipament divers şi accesorii  +  Articolul 21CravataSe confecţionează din ţesătură tip mătase de culoare bleumarin, cu dungi gri-bleu cu lăţimea de 0,2 cm dispuse în diagonală, la intervale succesive de 2,2 cm.Cravata pentru ceremonie este de culoare albastru-marin, cu dungi galbene cu lăţimea de 0,2 cm dispuse în diagonală, la intervale succesive de 2,2 cm.  +  Articolul 22FularulSe confecţionează din fire tip lână de culoare bleumarin. Pentru ceremonie, fularul poate fi confecţionat din mătase de culoare albă.  +  Articolul 23MănuşileSe confecţionează din piele de culoare neagră şi au formatul obişnuit cu 5 degete.  +  Articolul 24CiorapiiSe confecţionează din fire de bumbac sau tip bumbac de culoare bleumarin.  +  Articolul 25Cureaua pentru pantaloniSe confecţionează din piele de culoare neagră. La capătul din stânga este prevăzută cu o cataramă pentru încheiat, confecţionată din metal inoxidabil sau cromat.  +  Articolul 26CenturaSe confecţionează din piele de culoare neagră. Este prevăzută cu două găici cu inele metalice şi o cataramă pentru încheiat, cu două cuie, confecţionată din metal inoxidabil sau cromat.Pentru situaţii de intervenţie, de inelele metalice se fixează o curea din chingă textilă de culoare neagră, care se poartă ca diagonală de susţinere pentru accesoriile din dotare.  +  Articolul 27Şnurul pentru ceremonieSe confecţionează din şnur împletit de culoare galbenă şi se poartă numai la uniforma de ceremonie.  +  Articolul 28NasturiiSe confecţionează din metal inoxidabil de culoare galbenă, având diametrul de 1,5 sau 2 cm. Calota este puţin bombată şi are bordură pe margine. Pe suprafaţa calotei, în centru, este imprimată în relief sigla cu însemnele heraldice specifice.  +  Articolul 29Emblema pentru coifură a) Emblema de coifură pentru chestorSe confecţionează pe suport textil de culoare albastru-marin, prin brodare cu fir de culoare galben-auriu şi reprezintă un scut de formă ovală, mărginit la partea inferioară, de o parte şi de alta, de 3 rânduri de frunze de stejar şi în centru are montat o pajură. b) Emblema pentru coifura ofiţerilor şi agenţilorReprezintă un oval cu fondul emailat, de culoare bleumarin, mărginit la partea inferioară, de o parte şi de cealaltă, după cum urmează:- de trei rânduri de frunze de stejar pentru subcomisar, comisar şi comisar-şef;- de două rânduri de frunze de stejar pentru subinspector, inspector şi inspector principal;- de un singur rând de frunze pentru personalul din corpul agenţilor.La partea de sus este mărginită de o coroană de raze, reprezentate în relief.Ovalul are inscripţionat la partea inferioară, de jur împrejur, "MINISTERUL JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI" şi în centru este montată o pajură.În partea de jos a emblemei este reprezentat steagul românesc, desfăşurat în 3 falduri colorate, pe faldul de culoare galbenă fiind înscris "ROMÂNIA".Frunzele de stejar şi coroana de raze sunt confecţionate din metal inoxidabil, de culoare galbenă.  +  Articolul 30Emblema cu sigla ANP pentru mânecăSe confecţionează pe suport textil de culoare albastru-marin pentru uniforma de ceremonie şi bleumarin pentru uniforma de oraş şi de serviciu, iar fondul pe care se montează pajura este de culoare albă.Are formă rotundă. În partea superioară a emblemei este brodat cu majuscule, în formă de arc de cerc, "MINISTERUL JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI", iar în partea inferioară, "ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR".Cele două inscripţii încadrează pajura pe pieptul căreia este montat scutul metalic cu 5 cartiere. În partea de jos a pajurei este brodat cu litere majuscule de culoare galben-auriu "PRO PATRIA ET ORDINE JURIS".Se montează pe mâneca stângă.  +  Articolul 31Însemnele pentru gradul profesional.A. Corpul ofiţerilorChestorI. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de serviciu1. Epoletul cu însemn de grad pentru umăr are formă dreptunghiulară cu lăţimea de 5 cm. Se confecţionează pe suport tare, materialul fond fiind de culoare bleumarin, realizat pe suport textil cu frunze de stejar, pe care se aplică prin brodare o stea de culoare galbenă de 16 mm diametru, încadrată între două benzi orizontale, una superioară de 5 mm lăţime şi una inferioară de 10 mm lăţime, de aceeaşi culoare cu steaua.Suportul pentru însemnul de grad este de mărimea epoletului.2. Emblema cu sigla ANP, în formă rotundă, se aplică pe mâneca stângă.II. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de oraş1. Epoletul cu însemn de grad pentru umăr are formă dreptunghiulară cu lăţimea de 5 cm şi lungimea de 10 cm. Se confecţionează pe suport tare, materialul fond fiind de culoare bleumarin, realizat pe suport textil cu frunze de stejar, pe care se aplică prin brodare o stea de culoare galbenă de 16 mm diametru, încadrată între două benzi orizontale, una superioară de 5 mm lăţime şi una inferioară de 10 mm lăţime, de aceeaşi culoare cu steaua. Suportul pentru însemnul de grad este de mărimea epoletului.2. Emblema cu sigla ANP, în formă rotundă, se aplică pe mâneca stângă.III. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de ceremonie1. Epoletul cu însemn de grad pentru umăr are formă dreptunghiulară cu lăţimea de 5 cm. Se confecţionează pe suport tare, materialul fond fiind de culoare albastru-marin, realizat prin brodare pe suport textil cu frunze de stejar, pe care se aplică o stea de culoare galbenă de 16 mm diametru, încadrată între două benzi orizontale, una superioară de 5 mm lăţime şi una inferioară de 10 mm lăţime, de aceeaşi culoare cu steaua. Suportul pentru însemnul de grad este de mărimea epoletului.2. Însemnul de grad profesional pentru mânecă la uniforma de ceremonie este compus dintr-o bandă orizontală de 4,5 cm lăţime, pe care sunt aplicate două benzi orizontale de culoare galbenă, una superioară de 5 mm lăţime, şi una inferioară de 10 mm lăţime. Însemnul de grad profesional pentru mânecă este montat la sacou pe faţa mânecii din cusătură în cusătură, la o distanţă de 7 cm de la terminaţie, şi este realizat prin brodare pe suport textil cu frunze de stejar, de culoare albastru-marin.3. Şnurul pentru ceremonie este de culoare galbenă.Subcomisar, comisar şi comisar-şefI. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de serviciu1. Epoletul cu însemn de grad pentru umăr are formă dreptunghiulară cu lăţimea de 5 cm. Se confecţionează pe suport tare, materialul fond fiind de culoare bleumarin, realizat pe suport textil cu frunze de stejar, pe care se aplică prin brodare 1-3 stele galbene de 16 mm diametru. Banda de stele este mărginită în partea de jos de o bandă orizontală, lată de 5 mm, de culoare galbenă. Suportul pentru însemnul de grad este de mărimea epoletului.Stelele aferente gradului profesional sunt: a) pentru subcomisar - o stea; b) pentru comisar - două stele; c) pentru comisar-şef - 3 stele.2. Emblema cu sigla ANP, în formă rotundă, se aplică pe mâneca stângă.II. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de oraş1. Epoletul cu însemn de grad pentru umăr are formă dreptunghiulară cu lăţimea de 5 cm. Se confecţionează pe suport tare, materialul fond fiind de culoare bleumarin, realizat pe suport textil cu frunze de stejar, pe care se aplică prin brodare 1-3 stele galbene de 16 mm diametru. Banda de stele este mărginită în partea de jos de o bandă orizontală, lată de 5 mm, de culoare galbenă. Suportul pentru însemnul de grad este de mărimea epoletului.Stelele aferente gradului profesional sunt: a) pentru subcomisar - o stea; b) pentru comisar - două stele; c) pentru comisar-şef - 3 stele.2. Emblema cu sigla ANP, în formă rotundă, se aplică pe mâneca stângă.III. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de ceremonie1. Epoletul cu însemn de grad pentru umăr, are formă dreptunghiulară cu lăţimea de 5 cm. Se confecţionează pe suport tare, materialul fond fiind de culoare albastru-marin, realizat pe suport textil cu frunze de stejar, pe care se aplică prin brodare stelele de culoare galbenă, de 16 mm diametru. Banda de stele este mărginită în partea de jos de o bandă orizontală de 5 mm lăţime, de aceeaşi culoare cu stelele. Suportul pentru însemnul de grad este de mărimea epoletului.2. Însemnul de grad profesional pentru mânecă este compus dintr-o bandă orizontală de 4,5 cm lăţime, de culoare albastru-marin, pe care este aplicată o bandă orizontală, de 5 mm lăţime, de culoare galbenă. Însemnul de grad profesional este montat la sacou pe faţa mânecii din cusătură în cusătură, la o distanţă de 7 cm de la terminaţie, şi este realizat prin brodare pe suport textil cu frunze de stejar.3. Şnurul pentru ceremonie este de culoare galbenă.Subinspector, inspector şi inspector principalI. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de serviciu1. Epoletul cu însemn de grad pentru umăr are formă dreptunghiulară cu lăţimea de 5 cm. Se confecţionează pe suport tare, materialul fond fiind de culoare bleumarin, realizat pe suport textil cu frunze de stejar, pe care se aplică prin brodare 1-3 stele galbene de 16 mm diametru. Suportul pentru însemnul de grad este de mărimea epoletului. Stelele aferente gradului profesional sunt: a) pentru subinspector - o stea; b) pentru inspector - două stele; c) pentru inspector principal - 3 stele.2. Emblema cu sigla ANP, în formă rotundă, se montează pe mâneca stângă.II. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de oraş1. Epoletul cu însemn de grad pentru umăr are formă dreptunghiulară cu lăţimea de 5 cm. Se confecţionează pe suport tare, materialul fond fiind de culoare bleumarin, realizat pe suport textil cu frunze de stejar, pe care se aplică prin brodare 1-3 stele galbene de 16 mm diametru. Suportul pentru însemnul de grad este de mărimea epoletului.2. Emblema cu sigla ANP, în formă rotundă, se montează pe mâneca stângă.III. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de ceremonie1. Epoletul cu însemn de grad pentru umăr are formă dreptunghiulară cu lăţimea de 5 cm. Se confecţionează pe suport tare, materialul fond fiind de culoare albastru-marin, realizat pe suport textil cu frunze de stejar, pe care se aplică prin brodare stele de culoare galbenă, de 16 mm diametru. Suportul pentru însemnul de grad este de mărimea epoletului.2. Însemnul de grad profesional pentru mânecă este compus dintr-o bandă orizontală de 4,5 cm lăţime. Însemnul de grad profesional pentru mânecă este montat la sacou pe faţa mânecii din cusătură în cusătură, la o distanţă de 7 cm de la terminaţie, şi este realizat pe suport textil, cu frunze de stejar, de culoare albastru-marin.B. Corpul agenţilorI. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de serviciuAgent-şef principal, agent-şef, agent-şef adjunct, agent principal şi agent1. Epoletul cu însemn de grad pentru umăr are formă dreptunghiulară cu lăţimea de 5 cm. Se confecţionează pe suport tare, materialul fond fiind de culoare bleumarin, realizat pe suport textil cu frunze de stejar, pe care se aplică prin brodare 1-5 barete verticale, cu dimensiuni de 1,5 x 0,5 cm, de culoare galbenă, astfel: a) pentru agent - o baretă; b) pentru agent principal - două barete; c) pentru agent-şef adjunct - 3 barete; d) pentru agent-şef - 4 barete; e) pentru agent-şef principal - 5 barete.Suportul pentru însemnul de grad este de mărimea epoletului.2. Emblema cu sigla ANP, în formă rotundă, se aplică pe mâneca stângă.II. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de oraş1. Epoletul cu însemn de grad pentru umăr are formă dreptunghiulară cu lăţimea de 5 cm. Se confecţionează pe suport tare, materialul fond fiind de culoare bleumarin, realizat pe suport textil cu frunze de stejar, pe care se aplică prin brodare 1-5 barete verticale, cu dimensiuni de 1,5 x 0,5 cm, de culoare galbenă, astfel: a) pentru agent - o baretă; b) pentru agent principal - două barete; c) pentru agent-şef adjunct - 3 barete; d) pentru agent-şef - 4 barete; e) pentru agent-şef principal - 5 barete.Suportul pentru însemnul de grad este de mărimea epoletului.2. Emblema cu sigla ANP, în formă rotundă, se aplică pe mâneca stângă.  +  Capitolul II Compunerea*1) uniformelor____________*1) Prin compunerea uniformelor se înţelege ansamblul tipurilor de uniforme care alcătuiesc normelor de echipare a funcţionarilor publici cu statut special.  +  Articolul 32Dintre articolele de echipament la care au dreptul funcţionarii publici cu statut special se asigură următoarele norme de echipare: a) de ceremonie, pentru ofiţeri; b) de oraş, pentru ofiţeri şi agenţi; c) de serviciu, pentru ofiţeri şi agenţi.  +  Articolul 33 (1) Uniforma de ceremonie*2) se poartă atât iarna, cât şi vara.________*2) Prin uniformă de ceremonie se înţelege ţinuta reprezentativă, protocolară a funcţionarilor publici cu statut special, utilizată la oficierea de evenimente protocolare. (2) De aceste prevederi beneficiază ofiţerii cu funcţii de conducere, până la şef serviciu inclusiv. (3) Femeile primesc, la cerere, pălărie în loc de şapcă şi fustă în loc de pantalon lung.  +  Articolul 34 (1) Uniforma de ceremonie se poartă:- în oraş, în zilele de sărbători legale;- la spectacole;- la reuniuni, căsătorii, vizite. (2) Personalul care nu are prevăzută în norme uniforma de ceremonie poartă în asemenea ocazii uniforma de oraş cu cămaşă albă.  +  Articolul 35Uniforma de oraş*3) se poartă atât iarna, cât şi vara, în următoarele ocazii:________*3) Prin uniformă de oraş se înţelege ţinuta reglementară, festivă a funcţionarilor publici cu statut special, utilizată în raporturile de reprezentare a instituţiei. a) obligatoriu - la ordinul directorului unităţii, care va preciza ţinuta şi accesoriile ce intră în compunerea acesteia; b) facultativ - la diferite festivităţi organizate.  +  Articolul 36Uniforma de serviciu*4) reprezintă ţinuta zilnică a funcţionarilor publici._________*4) Prin uniformă de serviciu se înţelege ţinuta de zi cu zi a funcţionarilor publici cu statut special, utilizată în procesul de îndeplinire a atribuţiilor zilnice la locul de muncă.  +  Articolul 37La uniforma de serviciu, prin decizie şi în locurile unde se impune, se pot folosi accesoriile necesare desfăşurării activităţilor specifice, precum portbaston, baston, portcătuşe, portdocumente şi altele.  +  Articolul 38 (1) Uniforma funcţionarilor publici cu statut special, care au aprobare să poarte uniformă după încetarea raporturilor de serviciu, este aceeaşi ca şi a personalului aflat în activitate. (2) Dreptul de a purta uniformă după încetarea raporturilor de serviciu se acordă prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti, la propunerea directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. (3) Dreptul de a purta uniformă se înscrie în decizia de încetare a raportului de serviciu. (4) Personalul care după încetarea raporturilor de serviciu are aprobarea de a purta uniformă poate folosi ţinuta în următoarele situaţii:- cu ocazia zilei naţionale a ţării şi a sărbătorilor legale;- la festivităţi, adunări, ceremonii şi activităţi protocolare sau comemorative la care sunt invitaţi oficial;- cu ocazia primirii unor delegaţii ale organizaţiilor de rezervişti din alte ţări;- la alte activităţi la care sunt invitaţi şi unde se precizează portul uniformei.  +  Capitolul III Reguli privind modul de purtare*1) a articolelor de echipament din compunerea uniformelor__________*1) Prin modul de purtare a uniformelor se înţelege modalitatea de a folosi un anumit obiect de îmbrăcăminte sau încălţăminte.  +  Articolul 39Schimbarea uniformelor de sezon se face prin decizie a directorului de unitate, în funcţie de condiţiile climaterice locale.  +  Articolul 40CoifuraŞapca, pălăria, boneta se aşază pe cap astfel ca să ajungă aproximativ la 1-2 cm deasupra sprâncenelor şi să acopere partea superioară a frunţii, iar emblema să fie pe mijloc.Este interzis portul şepcii pe ceafă.Boneta se aşază pe cap puţin pe dreapta, iar emblema de coifură se aplică lateral stânga, deasupra tâmplei.Căciula se poartă pe timp friguros. În raport de condiţiile climaterice şi de zona geografică, personalul poate trece la portul căciulii şi în mod facultativ.Pe timp geros, căciula se poate purta cu clapele lăsate în jos. În oraş, căciula se poartă numai cu clapele ridicate şi prinse deasupra capului.  +  Articolul 41Îmbrăcămintea şi lenjeria1. SacoulSe poartă numai cu cravată.Clapele buzunarelor trebuie să fie bine întinse, iar în buzunare nu se vor pune obiecte voluminoase care să le deformeze.2. Scurta impermeabilă pentru uniforma de serviciu se poartă în anotimpul rece, în modul, împreună cu bluzonul.3. Bluzonul pentru uniforma de serviciu se poartă în modul, împreună cu scurta impermeabilă, în anotimpul rece şi individual în încăperi când utilizatorul se dezbracă de scurtă.4. Scurta cu mesadă şi guler de blană se poartă la uniforma de oraş, în anotimpul rece, cu fular şi cu cordonul închis.Pe timp geros, scurta se poate purta şi la uniforma de serviciu, cu gulerul ridicat, unit în partea din faţă cu ajutorul bridei, asigurându-se purtătorului protecţia gurii şi a nasului pe timp de viscol sau de ger excesiv.Se poate purta fără mesadă sau guler în perioadele de trecere de la iarnă la primăvară sau de la toamnă la iarnă.4.1. Scurta din stofă se poartă numai la uniforma de ceremonie.5. Impermeabilul pentru ploaie se poartă la uniforma de oraş, pe timp ploios sau variabil, închis sau deschis la gât, cu cordonul închis.Gluga se poartă numai când plouă.Impermeabilul se poate purta şi peste cămaşa bluză, închis la gât sau deschis când se poartă şi cravată.6. Cămaşa se poartă la uniforma de ceremonie şi la cea de oraş, numai cu cravată.7. Cămaşa-bluză cu mânecă lungă se poate purta cu mânecile lăsate în jos sau pliate (ridicate deasupra cotului) şi prinse în bridă cu nasture. Se poartă deschisă sau închisă la gât, cu cravată. Se poartă de regulă introdusă în pantaloni, cu centură şi accesorii sau curea.Cămaşa-bluză cu bandă la terminaţie (bluzată) se poartă peste pantaloni, deschisă la gât, fără centură.8. Cămaşa albă se poartă la uniforma de ceremonie şi la uniforma de oraş, cu ocazia festivităţilor sau când se precizează portul acesteia.9. Puloverul se poartă peste cămaşă cu cravată, sub sacou, scurtă îmblănită, complet modular sau echipament de protecţie.10. Tricoul cu mânecă scurtă se poartă numai la uniforma de serviciu.  +  Articolul 42ÎncălţăminteaPantofii, ghetele, cizmele sau bocancii cu şiret se poartă adecvat uniformelor şi corespunzător sezonului sau misiunilor. Este interzis a se purta încălţăminte de altă culoare, format sau model decât cele stabilite prin regulament.Pe timp nefavorabil cu ploi, dezgheţ sau umiditate excesivă, personalul poate purta în timpul misiunilor cizme de cauciuc de culoare neagră.  +  Articolul 43Echipamentul divers şi accesoriile1. Cravata se poartă la ţinuta de ceremonie, uniforma de oraş şi cea de serviciu. Nodul cravatei va avea dimensiuni potrivite şi va fi aşezat la mijlocul deschiderii gulerului cămăşii.2. Fularul se poartă numai la scurta din stofă, scurta îmblănită sau impermeabil, petrecut parte peste parte, fără a se face nod în faţă. Fularul poate depăşi partea superioară a gulerului scurtei sau impermeabilului cu 3-4 cm.3. Centura multifuncţională din piele se poartă la ţinutele care prevăd o conformaţie bine strânsă pe talie, cu accesoriile dispuse după cum urmează: a) dreapta lateral - portpistol;- portbaston; b) la spate - portcătuşe;- portcarnet; c) la stânga - portspray; d) stânga faţă - portstaţie emisie-recepţie.Centura se poartă numai la uniforma de serviciu. Se poartă la pantaloni, peste scurta îmblănită sau peste scurta impermeabilă în funcţie de misiunea ordonată. Când se poartă peste scurta impermeabilă sau scurta îmblănită, se fixează în talie, în bridele laterale ale acestor articole.În situaţii de intervenţie, când pe centură sunt dispuse toate materialele din dotare, pentru asigurare, se poate utiliza cureaua din chingă, fixată de bride cu inele metalice din partea dreaptă faţă şi din spate, prin trecerea peste umărul stâng.4. Emblema pentru coifură se fixează cu respectarea simetriei, astfel: a) la şapcă: în faţă, la centru, pe bandă; b) la pălărie: în faţă, la centru, pe bandă; c) la căciulă: în centru, deasupra clapei din faţă; d) la bonetă: lateral stânga, deasupra tâmplei.5. Şnurul pentru ceremonie se poartă numai la sacoul ţinutei de ceremonie, pe umărul drept.6. Epoletul cu însemn de grad pentru umăr se poartă la toate tipurile de uniforme, respectiv uniforma de ceremonie, de oraş şi de serviciu.7. Ecusonul cu sigla ANP pentru mânecă se fixează prin termocolare sau coasere pe întreaga margine cu aţă la culoare, pe axul mânecii, la 3 cm distanţă de cusătura umărului stâng.Ecusonul nu se poartă la ţinuta de ceremonie.  +  Anexa 2───────la regulament─────────────NORMEpentru asigurarea cu articole de echipament din compunereauniformelor şi accesoriile acestora  +  Norma nr. 1pentru asigurarea uniformei de ceremonie
    Nr. crt.Denumirea articolelorU.M.PrevederiObservaţii
    CantitateaDurata (ani)
    012345
    I. Coifură
    1Şapcă pentru ceremonie, albastru-marinbuc.28Se asigură una de vară şi una de iarnă.
    II. Îmbrăcăminte
    1Costum din stofă pentru ceremonie, albastru-marin: - sacou cu pantalon lungbuc.28Se asigură unul de vară şi unul de iarnă.
    2Scurtă pentru ceremonie, albastru-marinbuc.18  
    III. Lenjerie
    1Cămaşă albăbuc.28  
    IV. Încălţăminte
    1Pantofi negri pentru ceremoniepereche28Se asigură o pereche de vară şi o pereche de iarnă.
    V. Echipament divers
    1Fular albbuc.14  
    2Cravată pentru ceremoniebuc.14  
    VI. Epoleţi şi accesorii
    1Şnur pentru ceremonie, galbenbuc.28  
    2Suport pentru grad pentru mânecăset38  
    3Suport pentru epolet cu însemne de grad pentru umărpereche38  
  NOTĂ:1. De prevederile normei beneficiază ofiţerii cu funcţii de conducere, până la şef de serviciu, inclusiv.2. Femeile primesc (la cerere) pălărie în loc de şapcă şi fustă în loc de pantalon lung.
   +  Norma nr. 2pentru asigurarea uniformei de oraş pentru corpul ofiţerilor
    Nr. crt.Denumirea articolelorU.M.PrevederiObservaţii
    CantitateaDurata (ani)
    012345
    I. Coifură
    1Şapcă din stofă camgarn pentru iarnă, bleumarinbuc.131
    2Şapcă din stofă tergal pentru vară, bleumarinbuc.13  
    3Căciulăbuc.16  
    II. Îmbrăcăminte
    1Costum din stofă camgarn bleumarin: - sacou cu 2 pantaloni lungibuc.131
    2Costum din stofă tergal bleumarin: - sacou cu 2 pantaloni lungibuc.131
    3Bluzon bleumarinbuc.13  
    4Scurtă din tercot bleumarin cu mesadă şi guler din blanăbuc.16  
    5Impermeabil bleumarin pentru ploaiebuc.14  
    III. Lenjerie
    1Cămaşă bleubuc.422
    2Cămaşă-bluză cu mânecă scurtă, bleubuc.44  
    3Cămaşă-bluză cu mânecă lungă, bleubuc.22  
    IV. Încălţăminte
    1Pantofi de vară, negri din pielepereche113
    2Pantofi de iarnă, negri din pielepereche12  
    3Ghetepereche13  
    V. Echipament divers
    1Cravatăbuc.24  
    2Fular bleumarin din lânăbuc.16  
    3Mănuşi din piele, negrepereche12  
    4Curea neagrăbuc.16  
    5Ciorapi bleumarinpereche61  
    VI. Accesorii
    1Emblemă cu sigla ANP pentru mânecăbuc.113  
    2Suport pentru epolet cu însemne de grad pentru umărpereche113  
  NOTĂ:1. Pentru femei se distribuie pălărie în loc de şapcă şi fustă în loc de un pantalon lung (la cerere).2. La cerere, se poate distribui una de culoare albă.3. Pentru femei se distribuie sandale.4. Uniformele de vară şi de iarnă se poartă în perioadele stabilite prin decizie.
   +  Norma nr. 3pentru asigurarea uniformei de oraş pentru corpul agenţilor
    Nr. crt.Denumirea articolelorU.M.PrevederiObservaţii
    CantitateaDurata (ani)
    012345
    I. Coifură
    1Şapcă din stofă camgarn pentru iarnă, bleumarinbuc.131
    2Şapcă din stofă tergal pentru vară, bleumarinbuc.13  
    3Căciulăbuc.16  
    II. Îmbrăcăminte
    1Costum din stofă camgarn bleumarin: - sacou cu 2 pantaloni lungibuc.131
    2Costum din stofă tergal bleumarin: - sacou cu 2 pantaloni lungibuc.131
    3Bluzon bleumarinbuc.13  
    4Scurtă din tercot bleumarin cu mesadă şi guler din blanăbuc.16  
    5Impermeabil bleumarin pentru ploaiebuc.14  
    III. Lenjerie
    1Cămaşă bleubuc.422
    2Cămaşă-bluză cu mânecă scurtă, bleubuc.44  
    3Cămaşă-bluză cu mânecă lungă, bleubuc.22  
    IV. Încălţăminte
    1Pantofi de vară negri, din pielepereche113
    2Pantofi de iarnă negri, din pielepereche12  
    3Ghetepereche13  
    V. Echipament divers
    1Cravatăbuc.24  
    2Fular bleumarin din lânăbuc.16  
    3Mănuşi din piele, negrepereche12  
    4Curea neagrăbuc.16  
    5Ciorapi bleumarinpereche61  
    VI. Accesorii
    1Emblemă cu sigla ANP pentru mânecăbuc.113  
    2Suport pentru epolet cu însemne grad pentru umărpereche113  
  NOTĂ:1. Pentru femei se distribuie pălărie în loc de şapcă şi fustă în loc de un pantalon lung (la cerere).2. La cerere, se poate distribui una de culoare albă.3. Pentru femei se distribuie sandale.4. Uniformele de vară şi de iarnă se poartă în perioadele stabilite prin decizie.
   +  Norma nr. 4pentru asigurarea uniformei de serviciu pentru corpul ofiţerilor
    Nr. crt.Denumirea articolelorU.M.PrevederiObservaţii
    CantitateaDurata (ani)
    012345
    I. Coifură
    1Bonetă camgarn bleumarinbuc.13  
    2Bonetă tergal bleumarinbuc.23  
    3Căciulăbuc.14  
    II. Îmbrăcăminte
    1Complet modular, bleumarin: - scurtă impermeabilă exterioară şi bluzonbuc.12  
    2Pantaloni din tergal pentru vară, bleumarinpereche231
    3Pantaloni camgarn pentru iarnă, bleumarinpereche241
    4Pulover cu anchior bleumarin, fără mânecibuc.13  
    5Pulover cu anchior bleumarin, cu mânecibuc.13  
    III. Lenjerie
    1Tricou cu mânecă scurtă, bleu şi guler bleumarinbuc.21  
    2Cămaşă-bluză cu mânecă scurtă, bleubuc.32  
    3Cămaşă-bluză cu mânecă lungă, bleubuc.22  
    IV. Încălţăminte
    1Pantofi de vară negri, din pielepereche112
    2Pantofi de iarnă negri, din pielepereche12  
    3Ghete negre (cizme) pentru iarnăpereche13Pentru femei se distribuie o pereche de cizme scurte.
    4Bocanci negri cu şiretpereche12Pentru femei se distribuie o pereche de ghete cu şiret.
    V. Echipament divers
    1Centură multifuncţională din piele neagrăbuc.16  
    2Ciorapi bleumarinpereche101  
    VI. Accesorii
    1Emblemă cu sigla ANP pentru mânecăbuc.102  
    2Suport pentru epolet cu însemne de grad pentru umărpereche112  
  NOTĂ:1. Pentru femei se distribuie fustă în loc de un pantalon lung (la cerere).2. Pentru femei se distribuie sandale.3. Uniformele de vară şi de iarnă se poartă în perioadele stabilite prin decizie.
   +  Norma nr. 5pentru asigurarea uniformei de serviciu pentru corpul agenţilor
    Nr. crt.Denumirea articolelorU.M.PrevederiObservaţii
    CantitateaDurata (ani)
    012345
    I. Coifură
    1Bonetă camgarn bleumarinbuc.13  
    2Bonetă tergal bleumarinbuc.23  
    3Căciulăbuc.14  
    II. Îmbrăcăminte
    1Complet modular, bleumarin: - scurtă impermeabilă exterioară şi bluzonbuc.12  
    2Pantaloni din tergal pentru vară, bleumarinpereche231
    3Pantaloni camgarn iarnă bleumarinpereche241
    4Pulover cu anchior bleumarin, fără mânecibuc.13  
    5Pulover cu anchior bleumarin cu mânecibuc.13  
    III. Lenjerie
    1Tricou cu mânecă scurtă, bleu şi guler bleumarinbuc.21  
    2Cămaşă-bluză cu mânecă scurtă, bleubuc.32  
    3Cămaşă-bluză cu mânecă lungă, bleubuc.22  
    IV. Încălţăminte
    1Pantofi de vară negri, din pielepereche112
    2Pantofi de iarnă negri, din pielepereche12  
    3Ghete negre (cizme) pentru iarnăpereche13Pentru femei se distribuie o pereche de cizme scurte.
    4Bocanci negri cu şiretpereche12Pentru femei se distribuie o pereche de ghete cu şiret.
    V. Echipament divers
    1Centură multifuncţională din piele neagrăbuc.16  
    2Ciorapi bleumarinpereche101  
    VI. Accesorii
    1Emblemă cu sigla ANP pentru mânecăbuc.102  
    2Suport pentru epolet cu însemne de grad pentru umărpereche112  
  NOTĂ:1. Pentru femei se distribuie fustă în loc de un pantalon lung (la cerere).2. Pentru femei se distribuie sandale.3. Uniformele de vară şi de iarnă se poartă în perioadele stabilite prin decizie.
   +  Norma nr. 6pentru echiparea agenţilor şi ofiţerilor, după încetarea raporturilorde serviciu a) pentru echiparea funcţionarilor publici din corpul ofiţerilor, care au avut funcţii de conducere, cu drept de a primi uniformă de ceremonie
    Nr. crt.Denumirea articolelorU.M.PrevederiObservaţii
    CantitateaDurata (ani)
    012345
    I. Coifură
    1Şapcă pentru ceremoniebuc.110  
    2Căciulăbuc.1-  
    II. Îmbrăcăminte
    1Costum din stofă pentru ceremonie: - sacou cu pantalon lungbuc.210Se asigură unul de vară şi unul de iarnă.
    2Scurtă pentru ceremoniebuc.110  
    III. Lenjerie
    1Cămaşă albăbuc.24  
    IV. Încălţăminte
    1Pantofi negri, pentru ceremoniepereche15  
    V. Echipament divers
    1Cravată pentru ceremoniebuc.15  
    VI. Epoleţi şi accesorii
    1Suport pentru grad pentru mânecăset310  
    2Şnur pentru ceremonie, galbenbuc.110  
    3Suport pentru epolet cu însemne de grad pentru umărpereche210  
  b) pentru echiparea funcţionarilor publici care au făcut parte din corpul ofiţerilor şi agenţilor
    Nr. crt.Denumirea articolelorU.M.PrevederiObservaţii
    CantitateaDurata (ani)
    012345
    I. Coifură
    1Şapcă din stofă camgarn, pentru iarnăbuc.110  
    2Şapcă din stofă tergal, pentru varăbuc.110  
    3Căciulăbuc.110  
    II. Îmbrăcăminte
    1Costum din stofă camgarn: - sacou cu 2 pantaloni lungibuc.110  
    2Costum din stofă tergal: - sacou cu 2 pantaloni lungibuc.110  
    3Scurtă cu mesadă şi guler din blanăbuc.110  
    III. Lenjerie
    1Cămaşă bleubuc.210  
    IV. Încălţăminte
    1Pantofi negri din pielepereche210  
    V. Echipament divers
    1Cravatăbuc.15  
    2Fular din lânăbuc.110  
    VI. Epoleţi şi accesorii
    1Ecuson mânecă grad profesionalbuc.310  
    2Şnur pentru ceremonie, galbenbuc.110  
    3Suport pentru epolet cu însemne de grad pentru umărpereche210  
  NOTĂ:1. Prezenta normă se aplică pentru echiparea funcţionarilor publici cu statut special din corpul ofiţerilor şi agenţilor, cu drept de a purta uniformă după încetarea raporturilor de serviciu, cu asigurarea gratuită a articolelor de echipament. Articolele de echipament prevăzute în prezenta normă se asigură după 8 ani de la încetarea raporturilor de serviciu.2. Odată cu echipamentul prevăzut de normă se distribuie toate accesoriile pentru îmbrăcăminte şi însemnele de grad aferente.3. Cu ocazia acordării gradului profesional următor celui avut la data încetării raporturilor de serviciu se distribuie gratuit accesoriile necesare pentru două uniforme.4. Accesoriile de îmbrăcăminte şi însemnele de grad profesional necesare pentru înlocuirea celor uzate, precum şi alte articole de echipament se pot asigura la cerere, contra cost, la preţul de achiziţionare. Femeile primesc pălărie în loc de şapcă şi fustă în loc de pantaloni (la cerere).
   +  Anexa 3───────la regulament─────────────NORMEpentru asigurarea cu echipament de intervenţie, echipamentspecial, de protecţie şi de lucru1. Pentru echiparea grupelor permanente de intervenţie*Font 8*┌───────┬─────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────┐│ Nr. │ Denumirea articolelor │ U.M. │ Prevederi │ Observaţii ││ crt. │ │ ├──────┬──────┤ ││ │ │ │Canti-│Durata│ ││ │ │ │tatea │(ani) │ │├───────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├───────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────────┤│ 1 │Combinezon de vară │ buc. │ 2 │ inv. │de fiecare om │├───────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────────┤│ 2 │Şapcă de vară sau basc │ buc. │ 2 │ inv. │de fiecare om │├───────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────────┤│ 3 │Combinezon de iarnă │ buc. │ 2 │ inv. │de fiecare om │├───────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────────┤│ 4 │Fes sau şepcuţă îmblănită │ buc. │ 2 │ inv. │de fiecare om │├───────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────────┤│ 5 │Cămaşă-bluză sau tricou cu │ │ │ │ ││ │mânecă lungă │ buc. │ 2 │ inv. │de fiecare om │├───────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────────┤│ 6 │Cămaşă-bluză sau tricou cu │ │ │ │ ││ │mânecă scurtă │ buc. │ 2 │ inv. │de fiecare om │├───────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────────┤│ 7 │Pulover │ buc. │ 2 │ inv. │de fiecare om │├───────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────────┤│ 8 │Scurtă îmblănită │ buc. │ 1 │ inv. │de fiecare om │├───────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────────┤│ 9 │Ghete intervenţie │ pereche │ 1 │ inv. │de fiecare om │├───────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────────┤│ 10 │Bocanci cu carâmb înalt │ pereche │ 1 │ inv. │de fiecare om │├───────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────────┤│ 11 │Cizme din cauciuc │ pereche │ 1 │ inv. │de fiecare om │├───────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────────┤│ 12 │Trening antrenament │ buc. │ 2 │ inv. │de fiecare om │├───────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────────┤│ 13 │Pantofi sport (tip adidas) │ pereche │ 2 │ inv. │de fiecare om │├───────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────────┤│ 14 │Mănuşi speciale │ pereche │ 1 │ inv. │de fiecare om │├───────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────────┤│ 15 │Mănuşi antrenament │ pereche │ 1 │ inv. │de fiecare om │├───────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────────┤│ 16 │Cagulă │ buc. │ 2 │ inv. │de fiecare om │├───────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────────┤│ 17 │Complet apărători │ buc. │ 1 │ inv. │de fiecare om │├───────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────────┤│ 18 │Costum judo │ complet │ 2 │ inv. │de fiecare om │├───────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────────┤│ 19 │Saltea judo │ complet │ 1 │ inv. │ 1 │├───────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────────┤│ 20 │Sac de dormit │ buc. │ 1 │ inv. │de fiecare om │├───────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────────┤│ 21 │Vestă multifuncţională │ buc. │ 1 │ inv. │de fiecare om │├───────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────────┤│ 22 │Raniţă │ buc. │ 1 │ inv. │de fiecare om │├───────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────────┤│ 23 │Centură │ buc. │ 1 │ inv. │de fiecare om │├───────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────────┤│ 24 │Şubă îmblănită │ buc. │ 5 │ inv. │ 1 │├───────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────────┤│ 25 │Pâslari │ pereche │ 5 │ inv. │ 1 │├───────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────────┤│ 26 │Cearşafuri │ buc. │ 2 │ 1 │ │├───────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────────┤│ 27 │Feţe de pernă │ buc. │ 2 │ 1 │ │├───────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────────┤│ 28 │Pătură │ buc. │ 1 │ 5 │Pe timp de iarnă se pot ││ │ │ │ │ │asigura două bucăţi. │├───────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────────┤│ 29 │Saltea │ buc. │ 1 │ 6 │ │├───────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────────┤│ 30 │Pernă │ buc. │ 1 │ 5 │ │└───────┴─────────────────────────────┴───────────────────┴──────┴──────┴───────────────────────────────┘1. Se distribuie în funcţie de necesităţi.2. Norma de articole de natura cazarmamentului este raportată la 2/3 din efective.2. Pentru înzestrarea cu echipament special, de protecţie şi de lucru
    Nr. crt.Denumirea articolelorU.M.PrevederiObservaţii
    CantitateaDurata (ani)
    012345
    A. Echipament special I. Echipament pentru misiuni operative
    1Şapcăbuc.   inv.Din articolele de echipament prevăzute se constituie garderoba, astfel: - 10 rânduri la nivelul ANP; - 5 din efectivul de personal de la nivelul fiecărei unităţi. Echipamentul se distribuie numai pentru folosinţă pe timpul executării misiunilor. Înlocuirea materialelor se face pe măsura declasării sau clasării.
    2Căciulăbuc.   inv.
    3Bluză de vânt (bluzon)buc.   inv.
    4Pantaloni de iarnăpereche   inv.
    5Pantaloni de varăpereche   inv.
    6Scurtă cu guler şi mesadăbuc.   inv.
    7Mănuşi căptuşitepereche   inv.
    8Bocanci (ghete)buc.   inv.
    9Cizme din cauciucpereche   inv.
    10Pulover cu guler înaltbuc.   inv.
    II. Echipaje nave
    1Pălărie impermeabilăbuc.14  
    2Costum impermeabil (haină şi pantalon)buc.14  
    3Scurtă impermeabilă îmblănităbuc.15  
    4Pantaloni vătuiţi impermeabilipereche15  
    5Mănuşi impermeabilepereche14  
    6Cizme din cauciucpereche15  
    7Salopetă (combinezon)buc.22De fiecare conducător şi mecanic
    8Ghetepereche22  
    9Cazarmament pentru cuşete nave: - cearşaf (cearşaf plic) - faţă de pernă - pătură * - pernă - saltea * Pe timp friguros se pot acorda două.buc. buc. buc. buc. buc.4 3 1 1 14 4 6 5 10De fiecare pat. Saltelele şi pernele se pot recondiţiona după expirarea a jumătate din durata de serviciu.
    III. Materiale pentru pregătire de specialitate
    1Foaie de cortbuc.1inv.Pentru executarea tragerilor în poligon se asigură câte 1 buc. Pentru fiecare loc de tragere.
    2Sac de merindebuc.1inv.  
    3Raniţăbuc.1inv.  
    4Cascăbuc.   inv.  
    5Corturi diferitebuc.   inv.Cantitatea, formatul şi mărimea se stabilesc prin tabela de înzestrare.
    6Sac pentru transportul echipamentuluibuc.18Pentru fiecare 50 de funcţionari publici. La unităţile cu efective peste 50 de funcţionari publici se asigură câte 2 buc.
    7Sac pentru corespondenţăbuc.   inv.Necesarul se stabileşte în funcţie de nevoi.
    8Geantă pentru corespondenţăbuc.   inv.Pentru corespondenţă specială necesarul şi modelul se stabilesc în funcţie de nevoi.
    IV. Echipament pentru personal care execută serviciul în posturi fixe, mobile sau similare
    1Manta îmblănită (şubă)buc.16Pentru fiecare post de pază.
    2Cizme sau galoşi din pâslăpereche26  
    3Cizme din cauciucpereche14Pentru fiecare post de pază aflat în zone cu precipitaţii frecvente, poduri sau zone mlăştinoase.
    4Căciulă îmblănită cu clape pentru urechibuc.36  
    5Mănuşi îmblănitepereche12  
    NOTĂ: Articolele de echipament prevăzute de normă se pot utiliza şi de alte categorii de efective care execută paza în posturi fixe, mobile sau similare, cu aprobarea directorului unităţii.
    B. Echipamentul de protecţie şi de lucru I. Personal care execută percheziţia persoanelor private de libertate şi a spaţiilor de deţinere
    1Halat de protecţiebuc.2inv.  
    2Mănuşi de protecţiepereche4inv.  
    3Ecusoanebuc.2inv.Se acordă echipelor ce execută percheziţia generală, numai pe timpul misiunii.
    4Combinezon (salopetă)buc.50inv.
    5Bonetă (ţinuta de vară)buc.50inv.
    6Capelă (ţinuta de iarnă)buc.50inv.
    II. Efective ce execută paza, escortarea sau supravegherea în exterior
    1Mască împotriva ţânţarilorbuc.121
    2Mănuşi impermeabile împotriva ţânţarilorpereche121
    3Bluză de vântbuc.13  
    4Scurtă impermeabilă îmblănităbuc.14  
    5Costum impermeabil vătuit (molton)buc.12  
    6Cizme din cauciucpereche12  
    7Cizme din pâslăpereche14  
    8Costum pentru vară, cu un pantalon (fustă)buc.11  
    9Şapcă pentru varăbuc.11  
    10Bocanci cu şiret (ghete pentru femei)pereche11  
    11Pelerină impermeabilăbuc.13  
    12Baston din cauciucbuc.1inv.2
    NOTĂ: 1. Numai în situaţii când se impune folosirea acestora. 2. Se asigură personalului care execută misiuni de supraveghere, pază şi escortare, prin decizie scrisă a directorului unităţii.
    III. Efective care însoţesc transporturile de persoane private de libertate, care manipulează şi transportă corespondenţa secretă, personalul care asigură tragerile în poligoane
    1Bluză de vântbuc.1inv.  
    2Şubă (scurtă impermeabilă îmblănită)buc.16  
    3Cizme din cauciucpereche1inv.  
    4Cizme din pâslăpereche14  
    5Mănuşi îmblănitepereche14  
    IV. Armurieri, mecanici, strungari, electricieni, radiotehnicieni, lăcătuşi, fochiştii, şoferi, tractorişti, spălători auto, membrii comisiilor de verificare sau examinare tehnică a autovehiculelor, conducători maşini terasiere, motopompişti, conducători hipo
    1Combinezon (salopetă)buc.22  
    2Mănuşi din lânăpereche12  
    3Costum vătuit (bluză şi pantaloni)buc.14Numai pentru cei care lucrează pe timp friguros în aer liber sau în spaţii neîncălzite (ateliere etc.)
    4Bocancipereche12  
    a) numai pentru conducători hipo
    5Cizme sau galoşi din pâslăpereche14  
    b) numai pentru spălători auto
    6Mănuşi din cauciucpereche12Se asigură şi şoferilor care spală singuri maşinile, inclusiv personalului care are în primire autoturisme.
    7Şorţ din cauciucbuc.12
    8Cizme din cauciucpereche12
    V. Personal din centrele şi oficiile de calcul electronic
    1Halat din pânzăbuc.23Pentru inginerii de sistem şi operatorii la calculator
    2Halat din pânză coloratăbuc.23Pentru operatorii pregătire date
    VI. Operatori telefonişti, radiotelegrafişti, supraveghetori radio, desenatori şi cartografi lucrări speciale
    1Halatbuc.23  
    VII. Personal care execută permanent lucrări de construcţii, instalaţii, de întreţinere şi revizie, care asigură exploatarea şi conservarea tehnicii de transmisiuni, care execută efectiv controlul acestor lucrări
    1Combinezon (halat sau salopetă)buc.23  
    2Costum vătuitbuc.1inv.Numai cei care supraveghează lucrările de construcţii
    3Cască de protecţiebuc.1inv.
    4Cizme din cauciucpereche1inv.
    VIII. Materiale pentru puncte medicale (pentru fiecare pat)*
    1Halat pentru bolnavibuc.13  
    2Pijamabuc.24  
    3Papucipereche12  
    4Prosopbuc.33  
    5Cearşafbuc.44  
    6Faţă de pernăbuc.33  
    7Păturăbuc.16  
    8Pernăbuc.15După folosirea a jumătate din durata de serviciu se pot recondiţiona.
    9Salteabuc.110
    10Halat albbuc.22Numai pentru supraveghetorii de la spital şi infirmieri
    11Halat din moltonbuc.13
    NOTĂ: Prin punct medical se înţelege: spitalele, cabinetele medicale, infirmeriile, staţionarele, etc., compartimentele sanitare dotate cu paturi, amenajate pentru persoanele private de libertate.
    IX. Magazioneri, mânuitori şi distribuitori de materiale, şefi de depozite şi magazii, arhivari, membrii comisiilor de recepţie, cei care lucrează la evidenţa operativă şi cei care execută percheziţii corporale (funcţionari publici şi civili)
    1Halat de protecţiebuc.23Se asigură şi pentru cei care lucrează pe timp friguros în aer liber sau în magazii neîncălzite.
    2Costum vătuitbuc.15
    X. Frizerii (de fiecare frizer)
    1Halat de protecţie (bluză)buc.22  
    2Fotă pentru tunsbuc.31Pentru fiecare 50 de oameni de tuns
    3Şervet pentru frizeriebuc.102  
    4Prosopbuc.41  
    XI. Responsabil popotă, agenţi (personal de serviciu pe bucătărie, supraveghetori, bucătari, ospătari, veselari)
    1Bonetă (batic)buc.42Bucătarii-şefi primesc coafe.
    2Halat (bluză)buc.42Inclusiv pentru cei care împart hrana în sala de mese şi agenţii care execută controlul parchetelor pentru ppl ori împart hrana la ppl.
    3Pantalon (fustă)pereche42  
    4Şorţ din pânzăbuc.42  
    5Cizme din cauciucpereche11Pentru cei care spală vesela
    6Şorţ din pânză cauciucatăbuc.12  
    XII. Ospătari care participă la activităţi de protocol
    1Costum (sacou cu 2 pantaloni)buc.1inv.  
    2Vestăbuc.2inv.  
    3Sacou albbuc.1inv.  
    4Bluză din doc albbuc.2inv.  
    5Cămaşă albăbuc.2inv.  
    6Cămaşă-bluzăbuc.2inv.  
    7Cravată neagrăbuc.1inv.  
    8Papion negrubuc.2inv.  
    9Papion albbuc.2inv.  
    10Pantofi negripereche1inv.  
    11Şosete negre (bleumarin)pereche3inv.  
    NOTĂ: Din veniturile realizate de bucătăriile de unitate se pot asigura şi alte articole care nu sunt cuprinse în normă sau se pot suplimenta cantităţile prevăzute.
    XIII. Instructori, conductori şi îngrijitori de cai şi câini, îngrijitori de animale din gospodăriile agrozootehnice
    1Salopetă (combinezon)buc.12  
    2Costum vătuit (bluză şi pantalon)buc.15  
    3Şorţ din pânză cauciucatăbuc.13  
    4Cizme scurte din cauciucpereche12  
    5Halat albbuc.12Pentru personalul care lucrează în sectorul zootehnic din G.A.Z.
    6Bonetă albăbuc.22
    7Halate albebuc.5inv.Numai pentru persoanele străine de unitate, care vizitează sau controlează activitatea din aceste compartimente.
    NOTĂ: Prin îngrijitori de cai şi câini se înţelege şi persoanele care au în primire animale şi execută îngrijirea lor.
    XIV. Personal care lucrează la staţiile de încărcare acumulatori şi stingătoare, staţii de radio
    1Şorţ din cauciucbuc.12  
    2Mănuşi din cauciucpereche12  
    3Cizme din cauciucpereche12  
    XV. Materiale diverse pentru funcţionarii publici
      Salopetă (combinezon)buc.12Primesc: - cadrele care deservesc efectiv sau execută lucrări de întreţinere şi revizii la staţiile de emisie-recepţie sau grupurile electrogene; - cadrele care au în primire şi conduc autovehiculele unităţii; - cadrele şi elevii instituţiilor militare de învăţământ, pe timpul când lucrează în laboratoarele foto, chimic, criminalistic. Numărul de salopete se va stabili în raport cu capacitatea laboratorului.
        buc.13Primesc: - cadrele care lucrează în ateliere, depozite de carburant şi lubrifianţi; - membrii comisiilor de casare, pe timpul când execută efectiv casarea materialelor: - personalul tehnic care execută lucrări de întreţinere şi revizii la mijloacele auto şi tehnica de luptă; - cadrele care au în subordinea directă şi răspund de buna exploatare şi conservare a tehnicii de luptă şi cadrele care execută efectiv controlul acestor lucrări; - personalul tehnic de la instalaţiile de telecomunicaţii; - tehnicienii auto care îndeplinesc funcţia de şefi de garaje sau şefi puncte de control tehnic al autovehiculelor; - cadrele care asigură supravegherea deţinuţilor în atelier.
        buc.22Primesc: - agenţii care lucrează în ateliere de reparaţii de orice fel.
    XVI. Echipament pentru funcţionarii publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
      Funcţii, meserii, specialităţi şi loc de muncăEchipamentulPrevederiObservaţii. Se schimbă.
    CantitateaDurata
    012345
    1Medic În plus pentru:Halat din pânză31La 3 zile
    1.1.Casa de naşteriHalat din pânză     La două zile şi după fiecare naştere asistată
    Bonetă sau basma din pânză    
    Şorţ de protecţie     După necesităţi
    Mască de protecţie    
    Huse pentru încălţămint    
    1.2.Staţionare de adulţi şi copii, de la centre medico-sanitare, dispensare medicale şi staţionare de diagnostic din policliniciHalat din pânză31La 3 zile
    Bonetă sau basma din pânză
    1.3.Servicii de obstetrică- ginecologie, chirurgie şi alte specialităţi chirurgicaleŞorţ de protecţie     După necesităţi
    1.4.Servicii pediatrieŞorţ de protecţie Mască de protecţie41Zilnic După necesităţi
    1.5.Filtru pediatrieHalat din pânză41Zilnic
        Bonetă sau basma din pânză41Zilnic
        Mască de protecţie     După necesităţi
    1.6.Stomatologie (inclusiv dentişti)Şorţ de protecţie Mască de protecţie41Zilnic După necesităţi
    1.7.Recoltare, conservare sânge şi preparate produse din sângeŞorţ de protecţie. Pantofi de tenis sau pantofi din pânză11Zilnic şi după necesităţi
    1.8.Laboratoare şi secţii de serologie, bacteriologie, biochimie, biologie, chimie, toxicologie, virusologie, parazitologie şi lucru cu animalePantofi de tenis sau pantofi din pânză11După necesităţi
    1.9.Unităţi cu paturi (inclusiv servicii de investigaţii şi tratament), creşe, leagăne, precum şi unităţi de cercetare, producere şi control al serurilor, vaccinurilor şi produselor biologice de diagnosticHalat sau bluză din pânză31La 3 zile
    Pantaloni sau fustă din doc31La 3 zile
    Bonetă sau basma din pânză31La 3 zile
    Pantofi de tenis sau pantofi din pânză11După necesităţi
    Mască de protecţie     De unică folosinţă După necesităţi
    În plus pentru:
    1.9.1.Leagăne şi creşeŞorţ de protecţie41Zilnic
    1.9.2.Secţii de obstetrică- ginecologie, chirurgie şi alte specialităţi chirurgicaleŞorţ de protecţie     După necesităţi
    1.9.3.Bloc de naşteriHalat din pânză     Zilnic, după necesităţi
    Şorţ de protecţie    
    Mască de protecţie    
    Huse pentru încălţăminte    
    1.9.4.Bloc operatorHalat din pânză     Zilnic, după necesităţi
    Mască de protecţie    
    Huse pentru încălţăminte    
    1.9.5.Spitale şi secţii de boli contagioase pediatrie, nou- născuţi, prematuri, anestezie-reanimare, terapie intensivă şi unităţi de cercetare, producţie şi control al serurilor, vaccinurilor şi produselor biologice de diagnosticHalat sau bluză din pânză41Zilnic
    Pantaloni sau fustă din doc41Zilnic
    Şorţ de protecţie     Zilnic
    Bonetă sau basma din pânză41Zilnic
    Halat din pânză41Zilnic
    Şorţ de protecţie     Zilnic, pentru fiecare compartiment, pe grupe de boli sau categorii de nou- născuţi
    Mască de protecţie    
    Huse pentru încălţăminte    
    2.FarmacistHalat din pânză32La 3 zile
    Bonetă din pânză32La 3 zile
    În plus pentru:
    2.1.Laboratoare şi secţii de serologie, bacteriologie, biochimie, biologie, chimie, toxicologie, virusologie, parazitologie şi lucru cu animalePantofi de tenis sau pantofi din pânză11După necesităţi
    2.2.Farmacii şi servicii de investigaţii din unităţi cu paturiHalat sau bluză din pânză32La 3 zile
    Pantaloni sau fustă din doc32La 3 zile
    Bonetă sau basma din pânză32La 3 zile
    Pantofi de tenis sau pantofi din pânză11După necesităţi
    Mască de protecţie     După necesităţi
    2.2.1.În plus pentru: - unităţi cu sistem pavilionarHalat din molton11După necesităţi
    2.3.Lucru la cercetare, producere şi control al serurilor, vaccinurilor şi produselor biologice de diagnosticHalat din pânză44Zilnic
    Pantaloni sau fustă din doc42Zilnic
    Bonetă sau basma din pânză42Zilnic
    Pantofi de tenis sau pantofi din pânză42Zilnic
    Şorţ de protecţie42Zilnic
    Mască de protecţie     Zilnic
    Halat din pânză     Zilnic, pentru fiecare compartiment de lucru
    Huse pentru încălţăminte    
    3.Biolog, biochimist, toxicolog, chimist, fizician, biofizician şi cei care lucrează la microscopie electronicăHalat din pânză32La 3 zile
    Bonetă sau basma din pânză32La 3 zile
    Pantofi de tenis sau pantofi din pânză11După necesităţi
    În plus pentru:
    3.1.Servicii de investigaţii din unităţi cu paturiHalat din pânză31La 3 zile
    Pantaloni sau fustă din doc31La 3 zile
    Bonetă sau basma din pânză31La 3 zile
    Pantofi de tenis sau pantofi din pânză11După necesităţi
    Mască de protecţie    
    3.2.Lucru la cercetare, producere şi control al serurilor, vaccinurilor şi produselor biologice de diagnosticHalat sau bluză din pânză42Zilnic
    Pantaloni sau fustă din doc42Zilnic
    Bonetă sau basma din pânză42Zilnic
    Pantofi de tenis sau pantofi din pânză42Zilnic
    Şorţ de protecţie42Zilnic, pentru fiecare compartiment de lucru
    Mască de protecţie42
    Huse pentru încălţăminte    
    4.Medic veterinar şi tehnician veterinarHalat din pânză31La 3 zile
    Bonetă sau basma din pânză31La 3 zile
    Pantaloni din doc31La 3 zile
    Şorţ de protecţie11După necesităţi
    Pantofi de tenis sau pantofi din pânză     După necesităţi
    În plus pentru:
    4.1.Lucru de cercetare, producere şi control al serurilor, vaccinurilor şi produselor biologiceHalat din pânză     Zilnic, pentru fiecare compartiment de lucru
    Şorţ de protecţie    
    Mască de protecţie    
    Huse pentru încălţăminte    
    4.2.Contenţii, sângerări, recoltări de organeHalat din pânză sau salopetă din doc     După necesităţi
    Bonetă sau basma din pânză    
    Cizme din cauciuc    
    5.Tehnician utilaje medicale în unităţi cu paturi, tehnician şi fotoreproducător în unităţi de cercetare, producţie şi control al serurilor, vaccinurilor şi produselor biologice de diagnosticHalat din pânză sau bluză32La 3 zile
    Bonetă sau basma din pânză32La 3 zile
    Pantofi de tenis sau pantofi din pânză11După necesităţi
    Pantaloni sau fustă din doc32La 3 zile
    Mască de protecţie     După necesităţi
    În plus pentru:
    5.1.Unităţi cu sistem pavilionarHalat din molton12  
    6.DroghistHalat din pânză32La 3 zile
    Bonetă din pânză32La 3 zile
    7.Asistent medical, moaşă, soră medicală, oficiant sanitar, operator chimist şi laborantHalat din pânză32La 3 zile
    Bonetă sau basma din pânză32La 3 zile
    În plus pentru:
    7.1.Casa de naşteriHalat din pânză     La 2 zile şi după fiecare naştere asistată
    Bonetă sau basma din pânză    
    Şorţ de protecţie     După necesităţi
    Mască de protecţie    
    Huse pentru încălţăminte    
    7.2.Staţionare de adulţi şi copii, de la centre medico-sanitare şi dispensare medicaleHalat din pânză31La 3 zile
    Bonetă sau basma din pânză31La 3 zile
    7.3.Servicii de obstetrică, ginecologie, chirurgie şi alte specialităţi chirurgicaleŞorţ de protecţie     După necesităţi
    7.4.Servicii de pediatrieŞorţ de protecţie41Zilnic
    Mască de protecţie41După necesităţi
    7.5.Filtru pediatrieHalat din pânză41Zilnic
    Bonetă sau basma din pânză41Zilnic
    Mască de protecţie     După necesităţi
    7.6.StomatologieŞorţ de protecţie41Zilnic
    7.7.Recoltare, conservare sânge şi preparate produse din sângeŞorţ de protecţie11Zilnic şi după necesităţi
    Pantofi de tenis sau pantofi din pânză11
    7.8.Laboratoare şi secţii de serologie, bacteriologie, biochimie, biologie, chimie, toxicologie, virusologie, parazitologie şi lucru cu animalePantofi de tenis sau pantofi din pânză11  
    7.9.Unităţi cu paturi (inclusiv servicii de investigaţii, tratament şi farmacii), creşe şi leagăneHalat sau bluză din pânză31La 3 zile
    Pantaloni sau fustă din doc31La 3 zile
    7.9.1.Bloc de naşteri şi bloc operatorHalat din pânză     Zilnic şi după necesităţi
    Şorţ de protecţie    
    Mască de protecţie     Zilnic şi după necesităţi
    Huse pentru încălţăminte    
    7.9.2.Spitale şi secţii de boli contagioase, pediatrie, nou- născuţi, prematuri, anestezie-reanimare, terapie intensivă şi unităţi de cercetare, producere şi control al serurilor, vaccinurilor şi produselor biologice de diagnosticHalat sau bluză din pânză41Zilnic
    Pantaloni sau fustă din doc41Zilnic
    Bonetă sau basma din pânză41Zilnic
    În plus pentru:
    7.9.2.1.Personalul care deserveşte mai multe compartimente şi asistentă (soră) şefăHalat din pânză     Zilnic, pentru fiecare compartiment, pe grupe de boli sau categorii de nou- născuţi
    Şorţ de protecţie    
    Mască de protecţie    
    Huse pentru încălţăminte    
    7.9.3.Leagăne, creşe, unităţi cu sistem pavilionar şi unităţi unde se efectuează aeroterapieHalat din molton12  
    7.10.Laboratoare şi secţii din unităţi de cercetare şi producţie a serurilor, vaccinurilor şi produselor biologice de diagnostic, pentru contenţii, sângerarea şi recoltarea de organe de la animale de experienţăHalat din pânză sau salopetă din doc     După necesităţi
    Bonetă sau basma din pânză    
    Cizme din cauciuc    
    8.InfirmierHalat din pânză31La 3 zile
    Bonetă sau basma din pânză     La 3 zile
    În plus pentru:
    8.1.Casa de naşteriŞorţ de protecţie41Zilnic
    Mască de protecţie     După necesităţi
    Pantofi de tenis sau pantofi din pânză11După necesităţi
    8.2.Unităţi cu paturi (inclusiv servicii de investigaţii, tratament şi farmacii), creşe, leagăneHalat sau bluză din pânză31La 3 zile
    Pantaloni sau fustă din doc31La 3 zile
    8.3.InfirmierBonetă sau basma din pânză31La 3 zile
    Pantofi de tenis sau pantofi din pânză11După necesităţi
    Mască de protecţie1   După necesităţi
    Şorţ41Zilnic
    În plus pentru:
    8.3.1.Leagăne, creşe, unităţi cu sistem pavilionar şi unităţi unde se efectuează aeroterapieHalat din molton12  
    8.3.2.Bloc de naşteri şi bloc operatorHalat din pânză     Zilnic şi după necesităţi
    Şorţ de protecţie    
    Mască de protecţie    
    Huse pentru încălţăminte    
    În plus pentru:
    8.3.3.Spitale şi secţii de boli contagioase pediatrie, nou- născuţi, prematuri, anestezie-reanimare, terapie intensivăBonetă sau basma din pânză     Zilnic şi după necesităţi
    Pantaloni sau fustă din doc    
    Halat sau bluză din pânză    
    8.3.4.Servitul mesei bolnavilorHalat din pânză41Zilnic
    Mănuşi de protecţie41
    9.BrancardierHalat din pânză32La 3 zile
    Şorţ de protecţie42Zilnic
    Bonetă din pânză32La 3 zile
    9.1.Unităţi cu paturiBluză din pânză32La 3 zile
    Pantaloni din doc32La 3 zile
    Bonetă din pânză32La 3 zile
    Şorţ de protecţie42Zilnic
    Pantofi de tenis sau pantofi din pânză11După necesităţi
    Mască de protecţie     După necesităţi
    În plus pentru:
    9.1.1.Unităţi cu sistem pavilionarHalat din molton12  
    10.Instructor educaţie, instructor energoterapie, frizer, lenjer, garderobier, liftier din unităţi cu paturi şi din unităţi de cercetare şi control al serurilor, vaccinurilor şi produselor biologice de diagnosticHalat sau bluză din pânză32La 3 zile
    Pantaloni sau fustă din doc32
    Bonetă sau basma din pânză32
    Pantofi de tenis sau pantofi din pânză11
    11.Psiholog, entomolog, profesor, instructor, logoped, registrator medicalHalat din pânză32La 3 zile
    Bonetă sau basma din pânză32La 3 zile
    11.1.Unităţi cu paturiBluză din pânză32La 3 zile
    Pantaloni sau fustă din doc32La 3 zile
    Bonetă din pânză32La 3 zile
    Pantofi de tenis sau pantofi din pânză11  
    12.Instructor educaţie din leagăne de copiiHalat din pânză31La 3 zile
    Bonetă sau basma din pânză31La 3 zile
    Pantofi de tenis sau pantofi din pânză11  
    13.Îngrijitor curăţenieBonetă sau basma din pânză32La 3 zile
    Halat din pânză32La 3 zile
    Şorţ de protecţie42Zilnic
    13.1.Case de naşteriBasma din pânză31La 2 zile
    Halat din pânză31La 2 zile
    Şorţ de protecţie41După necesităţi
    13.2.Staţionare de adulţi şi copii de la centre medico-sanitare şi dispensare medicaleBasma din pânză31La 2 zile
    Halat din pânză31La 2 zile
    Şorţ de protecţie41După necesităţi
    13.3.Lucru la grupurile sanitareHalat din pânză31La 3 zile
    13.4.Laboratoare şi secţii de serologie, bacteriologie, biochimie, biologie, chimie, toxicologie, virusologie, parazitologie, lucru cu animale, recoltare, conservare sânge, preparate produse din sânge şi cercetare, producere şi control al serurilor, vaccinurilor şi produselor biologice de diagnosticPantofi de tenis sau pantofi din pânză11  
    În plus pentru:
    13.5.Unităţi cu paturi, creşe, leagăne, unităţi de cercetare, producere şi control al serurilor, vaccinurilor şi produselor biologice de diagnosticHalat sau bluză din pânză31La 3 zile
    Pantaloni sau fustă din doc31
    Basma din pânză    
    Şorţ de protecţie     După necesităţi
    Pantofi de tenis sau pantofi din pânză    
    În plus pentru:
    13.5.1.Bloc de naşteri, bloc operator, spitale şi secţii de boli contagioase, pediatrie, nou- născuţi, prematuri, anestezie- reanimare, terapie intensivă şi unităţi de cercetare, producere şi control al serurilor, vaccinurilor şi produselor biologice de diagnosticHalat din pânză     Zilnic, după necesităţi şi la fiecare compartiment
    Şorţ de protecţie    
    Huse pentru încălţăminte    
    13.5.2.Lucru în blocuri alimentareHalat din pânză     După necesităţi
    Şorţ de protecţie    
    Huse pentru încălţăminte    
    14.Spălător (rufe, sticlă, veselă), etuvier, nămolarHalat din pânză sau31La 3 zile
    Salopetă din doc22Săptămânal
    Bonetă sau basma din pânză32La 3 zile
    15.Băieş, maseurHalat din pânză32La 3 zile
    Bonetă sau basma din pânză32
    Halat din molton12
    Sandale de baie11
    16.GhipsarHalat din pânză sau bluză din pânză31La 3 zile
    Pantaloni din doc31  
    Bonetă sau basma din pânză22Săptămânal
    Pantofi de tenis sau pantofi din pânză32La 3 zile
    Mască de protecţie11După necesităţi
    17Îngrijitor de animale de laboratorHalat din pânză31La 3 zile
    Salopetă din doc22
    Bonetă sau basma din pânză32Săptămânal
    Cizme din cauciuc12La 3 zile
    17.1.Contenţii, sângerări, recoltări de organe în unităţi de cercetare, producere şi control al serurilor, vaccinurilor şi produselor biologice de diagnosticHalat din pânză sau salopetă din doc     După necesităţi
    Bonetă sau basma din pânză    
    Cizme din cauciuc    
    18.Şofer pentru transportul animalelor şi evacuarea gunoaielor şi reziduurilor din unităţile de cercetare, producere şi control al serurilor, vaccinurilor şi produselor biologice de diagnosticHalat din pânză sau salopetă din doc32La 3 zile
    Bonetă din pânză22Săptămânal
    Cizme din cauciuc32La 3 zile
    Mănuşi din cauciuc12După necesităţi
  NOTĂ:Pentru categorii profesionale sau locuri care nu sunt cuprinse în această normă se pot asigura şi distribui articolele şi cantităţile folosite în Ministerul Sănătăţii Publice, pentru situaţii similare.Aprobarea folosirii acestor articole se acordă de şeful Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în baza unui raport înaintat de comandantul unităţii respective.3. Pentru înzestrarea cu lenjerie şi cazarmament a camerelor de oaspeţi, a dormitoarelor organizate în unităţi, precum şi a celor organizate în centrele de pregătire şi perfecţionare a pregătirii- de fiecare pat -*Font 8*┌───────┬─────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────┐│ Nr. │ Denumirea articolelor │ U.M. │ Prevederi │ Observaţii ││ crt. │ │ ├──────┬──────┤ ││ │ │ │Canti-│Durata│ ││ │ │ │tatea │(ani) │ │├───────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├───────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────────┤│ 1 │Cearşaf pentru pat │ buc. │ 6 │ 6 │ │├───────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────────┤│ 2 │Cearşaf pentru pătură │ buc. │ 4 │ 4 │ │├───────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────────┤│ 3 │Faţă de pernă │ buc. │ 6 │ 6 │ │├───────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────────┤│ 4 │Pătură │ buc. │ 2 │ 6 │ │├───────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────────┤│ 5 │Plapumă │ buc. │ 1 │ 10 │ 1 │├───────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────────┤│ 6 │Pernă │ buc. │ 1 │ 5 │ 2 │├───────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────────┤│ 7 │Saltea (unde nu sunt │ │ │ │ ││ │asigurate saltele "Relaxa") │ buc. │ 1 │ 10 │ 2 │├───────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────────┤│ 8 │Halat de baie │ buc. │ 2 │ 2 │ 1 │├───────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────────┤│ 9 │Prosop pentru faţă │ buc. │ 3 │ 3 │ │├───────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────────┤│ 10 │Prosop pentru baie │ buc. │ 2 │ 2 │ 1 │├───────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────────┤│ 11 │Prosop pentru picioare │ buc. │ 3 │ 3 │ │├───────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────────┤│ 12 │Perie haine │ buc. │ 1 │ 5 │ 3 │├───────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────────┤│ 13 │Perie încălţăminte │ buc. │ 2 │ 2 │ 3 │├───────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────────┤│ 14 │Umeraşe pentru haine │ buc. │ 2 │ inv. │ 3 │└───────┴─────────────────────────────┴───────────────────┴──────┴──────┴───────────────────────────────┘NOTĂ:1. Numai pentru apartamente.2. Se pot recondiţiona după o perioadă de 3 ani pentru perne şi 5 ani pentru saltele.3. De fiecare apartament sau cameră.4. Pentru dotarea dormitoarelor pentru cursurile de calificare şi perfecţionare, precum şi a camerelor pentru odihna personalului în dispozitiv sau în unităţi (în interes de serviciu), se asigură următoarele materiale:- cearşafuri - 4 buc. la 4 ani;- feţe de pernă - 4 buc. la 4 ani;- pături - 2 buc. la 10 ani;- saltea - 1 buc. la 10 ani;- pernă - 1 buc. la 5 ani.5. Unităţile care percep taxe pentru cazare pot utiliza, după acoperirea cheltuielilor, o parte din încasări pentru aprovizionarea unor articole de lenjerie şi cazarmament din normă. Aceste venituri se pot folosi şi pentru asigurarea altor articole,neprevăzute de normă, necesare activităţii de cazare.6. Norma se aplică şi la spaţiile de cazare destinate personalului din sistemul penitenciar şi pentru care se percep taxe.
   +  Anexa 4────────la regulament─────────────REGULIpentru aplicarea normelor de echiparea funcţionarilor publici cu statut special*1)_________*1) Prin funcţionar public cu statut special se înţelege personalul care face parte din corpul ofiţerilor şi corpul agenţilor.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Echiparea funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, denumiţi în continuare funcţionari publici, şi asigurarea cu echipament specific se fac potrivit prevederilor normelor de echipament şi regulilor de aplicare a acestora.  +  Articolul 2 (1) Normele de echipament prevăd articole şi cantităţi de echipament şi materiale care se asigură gratuit. Acestea se distribuie pentru folosinţă sau în consum, pe o perioadă de timp stabilită, denumită durată de serviciu, cu excepţia articolelor de echipament prevăzute în normele nr. 1-6, care se distribuie în limita echivalentului valoric al cotei-părţi anuale*2)._________*2) Valoarea cotei-părţi anuale pentru un articol de echipament reprezintă raportul dintre valoarea corespunzătoare cantităţii prevăzute în norma de echipare şi durata de utilizare a acelui articol, în ani. Suma valorilor cotelor-părţi anuale ale articolelor prevăzute într-o normă de echipare reprezintă echivalentul valoric al cotei-părţi anuale corespunzător respectivei norme de echipare. (2) Durata de serviciu a echipamentului la care au dreptul funcţionarii publici conform normei nr. 6 se socoteşte în ani calendaristici (1 ianuarie - 31 decembrie), de la data de 1 ianuarie a anului în care au dreptul la articolul respectiv, indiferent de data la care se efectuează în mod real distribuţia. (3) Pentru materialele de echipament prevăzute în normele pentru asigurarea cu echipament de intervenţie, echipament special, de protecţie şi de lucru, durata de serviciu se calculează în ani (12 luni) sau în luni de la darea lor în folosinţă, indiferent dacă sunt utilizate numai în anumite perioade. Cantităţile de materiale prevăzute în aceste norme reprezintă plafoane maxime, iar durata de serviciu reprezintă limita minimă a perioadei de timp cât trebuie să fie menţinute în folosinţă.  +  Articolul 3Scoaterea din serviciu, cu vinovăţie, a materialelor de echipament distribuite în folosinţă înainte de îndeplinirea duratei de serviciu constituie pagubă şi se recuperează potrivit actelor normative care reglementează răspunderea materială.  +  Capitolul II Reguli privind aplicarea normelor de echipamentA. Normele pentru echiparea funcţionarilor publici, ofiţeri şi agenţi (normele nr. 1, 2, 3, 4, 5 şi 6)  +  Articolul 4Drepturile de echipament ale funcţionarilor publici în activitate se stabilesc anual, în funcţie de cantitatea şi durata de serviciu prevăzute în norme, se asigură gratuit şi se acordă în limita echivalentului valoric al cotei-părţi anuale a articolelor prevăzute în norme, corespunzător încadrării în statele de organizare.1. Stabilirea şi acordarea drepturilor  +  Articolul 5 (1) Echivalentul valoric al cotei-părţi anuale se recalculează anual, în funcţie de evoluţia preţurilor, de Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Direcţia economico-administrativă (A.N.P.-D.E.A.) şi se comunică unităţilor penitenciare până la data de 30 septembrie. (2) Preţurile folosite pentru calcularea echivalentului valoric al cotei-părţi anuale a drepturilor de echipament sunt preţuri medii obţinute din preţurile rezultate în urma aplicării procedurilor de achiziţie de către structurile specializate ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi se comunică unităţilor penitenciare până la data de 30 septembrie. (3) În situaţia în care pentru anumite articole de echipament nu s-au aplicat proceduri de achiziţie în anul în curs sau în cel precedent, în mod excepţional şi în absenţa unor indici statistici de preţuri, în calculul echivalentului cotei-părţi anuale se pot utiliza şi preţurile solicitate şi comunicate de alte instituţii publice din sectorul de apărare şi ordine publică. (4) Echivalentul valoric al cotei-părţi anuale a drepturilor de echipament, metodologia de calcul şi acordare a drepturilor de echipament, preţurile de decontare a articolelor distribuite, fondurile necesare, documentele şi instrucţiunile de ordin tehnic se stabilesc şi se comunică unităţilor de către A.N.P.-D.E.A. (5) Cererile de echipament anuale se tipăresc şi se distribuie prin grija A.N.P.-D.E.A. până la data de 30 septembrie a anului în curs, pentru anul următor.  +  Articolul 6 (1) Funcţionarii publici, în limita echivalentului valoric al cotei-părţi anuale, pot primi: a) numai echipament - se acordă, în primul an, pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi cei încadraţi din sursă externă; b) echipament pentru completarea uniformei şi diferenţa în bani; c) numai bani. (2) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, care, prin natura activităţii, sunt obligaţi să poarte, în majoritatea timpului, ţinută civilă, pot primi drepturile de echipament sub formă bănească, integral sau numai în parte, iar diferenţa, în articole de echipament pentru completarea uniformei. (3) Încadrarea la drepturi de echipament se face pe baza funcţiei din statul de organizare al unităţii în care este prevăzut şi încadrat fiecare ofiţer sau agent de penitenciare. (4) Ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti, directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi directorii de unităţi au obligaţia să stabilească până la data de 30 septembrie a anului în curs pentru anul următor, prin decizie scrisă, încadrarea nominală la drepturi de echipament a funcţionarilor publici din subordine la categoriile stabilite la alin. (1), pe formaţiuni, compartimente sau locuri de muncă. (5) Prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti, decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a directorilor de unităţi, funcţionarii publici încadraţi la categoria "echipament pentru completarea uniformei şi diferenţa în bani" pot fi încadraţi la categoria "numai bani", dacă fac dovada că la data întocmirii cererilor de echipament au o ţinută regulamentară, completă şi în bună stare. (6) Directorii de direcţii din cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, respectiv directorii de unităţi au obligaţia să dispună, de regulă până la 30 septembrie, verificarea ţinutei de oraş şi a celei de serviciu pentru toţi funcţionarii publici, în raport cu natura misiunilor stabilite prin fişa postului şi cu cerinţele privitoare la portul ţinutei. (7) Funcţionarii publici care îşi modifică în cursul anului poziţia în statul de organizare al unităţii şi implicit încadrarea la alte drepturi de echipament beneficiază de echipament sau, după caz, de bani, proporţional cu activitatea desfăşurată.  +  Articolul 7 (1) Anual, până la data de 15 octombrie a anului în curs, funcţionarii publici sunt obligaţi să solicite, prin cererile de echipament*1), articolele de echipament necesare pentru anul următor, după cum urmează:──────────*1) Prin cerere de echipament se înţelege solicitarea exprimată în scris, referitoare la cantitatea de articole de echipament necesară utilizării. a) funcţionarii publici încadraţi la categoria "echipament pentru completarea uniformei şi diferenţa în bani" pot solicita numai echipamentul necesar pentru completarea uniformei, iar diferenţele valorice rezultate prin nesolicitarea unor articole de echipament se achită în numerar. Contravaloarea drepturilor de echipament se acordă începând cu semestrul II al anului de referinţă*2), în funcţie de nivelul fondurilor alocate;____________*2) Prin an de referinţă se înţelege anul pentru care au fost solicitate drepturile de echipament. b) funcţionarii publici încadraţi la categoria "numai bani" solicită acordarea contravalorii drepturilor de echipament. Contravaloarea drepturilor de echipament se acordă începând cu semestrul II al anului de referinţă, în funcţie de nivelul fondurilor alocate. (2) Prin cererile de echipament se pot solicita numai articolele şi cantităţile cuprinse în norme, potrivit datelor antropometrice. (3) Cererile de echipament se analizează şi se avizează de şeful nemijlocit şi se aprobă, după caz, de directorii de direcţii din cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, pentru funcţionarii publici cu statut special din cadrul aparatului propriu, de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, respectiv de directorii de unităţi. După înregistrare, responsabilul sectorului echipament verifică şi centralizează cererile pe categorii de funcţionari publici, articole şi date antropometrice şi transmite necesarul de echipament structurilor logistice din cadrul A.N.P.-D.E.A., conform instrucţiunilor emise anual în acest sens. Pentru funcţionarii publici cu statut special din cadrul aparatului propriu al Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, verificarea şi centralizarea cererilor pe categorii de funcţionari publici, articole şi date antropometrice se realizează de Direcţia generală economică, care transmite necesarul de echipament Direcţiei investiţii şi administrarea serviciilor, conform instrucţiunilor emise anual în acest sens. (4) Funcţionarii publici care la data întocmirii cererii de echipament au mai puţin de 3 ani până la limita de vârstă până la care pot fi menţinuţi în activitate se pot încadra la categoria "numai bani", indiferent de funcţia îndeplinită, dacă fac dovada că dispun de o ţinută regulamentară, completă şi în bună stare.  +  Articolul 8Funcţionarii publici care au primit drepturile de echipament sub formă bănească, iar ulterior solicită echipament, pe bază de cerere, pot primi articolele de echipament la preţurile comunicate, după caz, de Direcţia economico-administrativă, respectiv Direcţia generală economică din cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, cu achitarea contravalorii lor şi în limita stocurilor existente.  +  Articolul 9Funcţionarii publici pot cere, în scris, substituirea unor articole de echipament din cele solicitate prin cererea anuală, în funcţie de existentul în depozit şi în limita echivalentului valoric al cotei-părţi anuale sau cu achitarea eventualelor diferenţe.  +  Articolul 10 (1) Articolele de echipament prevăzute de norme se execută pe categorii de funcţionari publici, ofiţeri şi agenţi, bărbaţi şi femei, în producţie de serie sau pe măsuri şi cu probe individuale. (2) Echipamentul executat în producţie de serie se achiziţionează, de regulă, centralizat.  +  Articolul 11 (1) Acordarea echipamentului se face de două ori pe an. Articolele din componenţa ţinutei de vară se distribuie până la data de 30 iunie a anului de referinţă, iar articolele din componenţa ţinutei de iarnă se distribuie până la data de 15 noiembrie a anului de referinţă. (2) Achitarea drepturilor de echipament în bani se efectuează începând cu semestrul II al anului de referinţă, la valoarea cotei-părţi valabile la data plăţii, în funcţie de fondurile alocate.  +  Articolul 12Valoarea financiară a drepturilor de echipament acordate în bani nu este impozabilă.2. Drepturi la acordarea uniformei de ceremonie  +  Articolul 13 (1) Articolele din componenţa uniformei de ceremonie se acordă gratuit ofiţerilor cu funcţii de conducere, până la şef serviciu inclusiv, numai în natură. (2) Funcţionarii publici cu drept de port al uniformei de ceremonie primesc articolele de echipament în limita echivalentului valoric al cotei-părţi anuale, calculată începând cu prima zi a lunii în care au fost numiţi în astfel de funcţii. Acordarea acestor drepturi încetează începând cu ultima zi din luna în care au fost eliberaţi din funcţie.3. Drepturi la înaintarea în grad profesional  +  Articolul 14 (1) Ofiţerii înaintaţi la gradul de chestor au dreptul în anul respectiv la echipamentul sau echivalentul valoric al cotei-părţi anuale a articolelor de echipament prevăzute în norme pentru ofiţeri. (2) Ofiţerii înaintaţi la gradul de chestor, în anul respectiv, pe lângă echipamentul sau echivalentul valoric al cotei-părţi anuale a articolelor de echipament prevăzute în normele pentru ofiţeri, primesc o singură dată şi accesoriile corespunzătoare noului grad, respectiv paspoal pentru vipuşcă şi lampas pentru două costume.  +  Articolul 15 (1) Agenţii de penitenciar înaintaţi la gradul de ofiţer au dreptul în anul respectiv, în funcţie de noua încadrare în statul de organizare, la echipamentul sau echivalentul valoric al cotei-părţi anuale a articolelor de echipament prevăzute în normele pentru ofiţeri. (2) Din valoarea totală a acestor drepturi se scade valoarea echipamentului primit în acel an pentru gradul de agent, până la data înaintării în grad, inclusiv cel primit cu anticipaţie şi sumele de bani primite în contul acestor drepturi. (3) Echipamentul specific gradului de agent solicitat prin cerere şi nedistribuit până la data înaintării în grad se distribuie din modelul celui prevăzut pentru funcţionarii publici ofiţeri.  +  Articolul 16Ofiţerii şi agenţii de penitenciar înaintaţi la gradul următor, în anul respectiv, pe lângă echipamentul sau echivalentul valoric al cotei-părţi anuale a articolelor de echipament aferent corpului din care fac parte, primesc numai o singură dată şi accesoriile corespunzătoare noilor grade.  +  Articolul 17Ofiţerii avansaţi chestori şi agenţii avansaţi ofiţeri care nu îşi pot asigura o uniformă corespunzătoare din drepturile cuvenite pot primi, pe bază de cerere scrisă, echipamentul necesar, iar valoarea care depăşeşte drepturile de echipament se consideră anticipaţie în contul drepturilor de echipament viitoare.  +  Articolul 18Ofiţerii şi agenţii trimişi la studii sau cu misiuni în străinătate, dacă trebuie să poarte uniformă, pot primi pentru completarea ţinutei, cu anticipaţie, pe bază de cerere scrisă, aprobată de directorul unităţii, echipament din drepturile prevăzute pentru anul următor, în limita cotei-părţi anuale valabile la data solicitării.4. Drepturile acordate cu ocazia transferului sau detaşării  +  Articolul 19 (1) Drepturile de echipament ale funcţionarilor publici din sistemul penitenciar care se transferă în afara sistemului penitenciar se lichidează la data transferului. (2) Calcularea valorii drepturilor de echipament se face la valoarea preţurilor de achiziţie în vigoare la data când se efectuează transferul persoanei respective. (3) Contravaloarea eventualelor articole de echipament primite cu anticipaţie se restituie la preţurile în vigoare la data distribuţiei. (4) Măsura lichidării drepturilor de echipament se menţionează expres în documentele de transfer.  +  Articolul 20 (1) Funcţionarii publici mutaţi dintr-o unitate în alta în cadrul sistemului penitenciar sunt alocaţi la drepturi de către unitatea la care au fost mutaţi. (2) Funcţionarilor publici mutaţi în cursul anului dintr-o unitate în alta în cadrul sistemului penitenciar li se asigură, cu prioritate, drepturile de echipament de către unitatea din care au fost mutaţi. Drepturile de echipament neasigurate se distribuie de unităţile în care au fost mutaţi funcţionarii publici respectivi. (3) Unitatea din care au fost transferaţi funcţionarii publici va comunică noii unităţi, prin copie xerox, cererea de echipament sau după caz, carnetul privind situaţia drepturilor anuale de echipament, situaţia drepturilor de echipament cuvenite în anul mutării, situaţia articolelor de echipament primite, situaţia privind contravaloarea cotei-părţi acordate şi diferenţele de acordat. (4) Unitatea din care funcţionarul public respectiv se mută este obligată să actualizeze situaţia drepturilor de echipament, să întocmească o copie xerox a cererii de echipament sau, după caz, a carnetului privind situaţia drepturilor anuale de echipament, semnată de responsabilul sectorului, directorul adjunct economico-administrativ (similar) şi funcţionarul public respectiv, după care aceasta va fi trimisă la unitatea unde persoana a fost mutată. (5) Originalul cererilor de echipare sau, după caz, al carnetului privind situaţia drepturilor anuale de echipament se arhivează în unitatea emitentă şi constituie document justificativ pentru drepturile acordate. (6) Pe baza datelor transmise, unitatea la care se mută funcţionarul public are obligaţia să întocmească o nouă cerere de echipare sau un nou carnet privind situaţia drepturilor anuale de echipament.  +  Articolul 21Funcţionarii publici detaşaţi sunt alocaţi şi primesc drepturile de echipament de la unitatea în interesul căreia îşi desfăşoară activitatea.5. Drepturi la acordarea gradului profesional, încadrarea din sursă externă şi la reîncadrare  +  Articolul 22 (1) Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi cei încadraţi din sursă externă în corpul funcţionarilor publici, la acordarea gradului de ofiţer sau agent, au dreptul, în primul an, la:- articolele de echipament prevăzute de normele la care au dreptul;- articolele de echipament prevăzute pentru prima echipare care se distribuie în plus faţă de norma specifică fiecărei categorii de funcţionari sau echivalentul valoric al acestora. (2) Echipamentul prevăzut a se distribui numai o singură dată la acordarea gradului se compune din: o şapcă de iarnă (pălărie pentru femei), un costum cu 2 pantaloni lungi (fustă în loc de un pantalon pentru femei) pentru iarnă, o scurtă îmblănită, 4 cămăşi, 6 perechi de ciorapi, o geantă pentru transportul echipamentului, 4 cearşafuri, două feţe de pernă, o pătură şi accesoriile aferente - însemne de grad pentru mânecă, pentru piept şi ecusoane. (3) Funcţionarilor publici încadraţi direct în activitate, cărora trebuie să li se asigure o uniformă completă, li se va distribui echipamentul necesar pe bază de cerere scrisă, iar valoarea care depăşeşte cota-parte anuală se consideră anticipaţie în contul drepturilor de echipament pe anul următor. (4) Diferenţa dintre echivalentul valoric al cotei-părţi anuale a drepturilor de echipament şi valoarea echipamentului primit se consideră anticipaţie în contul drepturilor viitoare de echipament.  +  Articolul 23 (1) Echipamentul sau echivalentul valoric al articolelor prevăzute a se distribui numai o singură dată la acordarea gradului se acordă, de regula, în anul încadrării, în funcţie de stocurile disponibile, respectiv de fondurile alocate. (2) Funcţionarilor publici încadraţi din sursă externă, precum şi funcţionarilor publici reîncadraţi în activitate după un an de la încetarea raporturilor de muncă li se calculează drepturile de echipament astfel:- din anul respectiv, dacă încadrarea sau reîncadrarea în activitate a avut loc până la data de 30 septembrie inclusiv a acelui an;- din anul următor, dacă încadrarea sau reîncadrarea în activitate a avut loc după data de 30 septembrie a anului respectiv. (3) Funcţionarii publici reîncadraţi în activitate au dreptul la echivalentul valoric al cotei-părţi anuale a articolelor de echipament cuvenite pentru anul respectiv, mai puţin contravaloarea articolelor care se acordă o singură dată.  +  Articolul 24 (1) Funcţionarii publici care au fost reîncadraţi în acelaşi an calendaristic (1 ianuarie - 31 decembrie) în care le-au încetat raporturile de muncă şi care la acel moment au primit drepturile de echipament pe întregul an vor primi drepturile de echipament începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. În situaţia în care au primit drepturile numai pentru lunile lucrate, funcţionarii publici au dreptul numai la echivalentul valoric al cotei-părţi anuale calculat pentru lunile de la data reîncadrării. (2) Funcţionarilor publici reîncadraţi în activitate în acelaşi an de activitate, cărora trebuie să li se asigure o uniformă completă, li se va distribui echipamentul necesar pe bază de cerere scrisă, iar valoarea care depăşeşte cota-parte anuală se consideră anticipaţie în contul drepturilor de echipament pe anul următor.6. Restanţe, anticipaţii  +  Articolul 25 (1) Prin drepturi de echipament restante se înţelege articolele de echipament nedistribuite în anul pentru care au fost solicitate prin cererea de echipament şi a căror valoare a fost reţinută din cota-parte anuală, precum şi sumele de bani neprimite în cadrul drepturilor cuvenite. (2) Restanţele în echipament se asigură, cu prioritate, până la data de 30 iunie a anului următor. (3) Restanţele în bani se pot acorda până la sfârşitul anului următor, dacă nu a fost posibilă acordarea echipamentului la termenul legal. Acordarea restanţelor sub formă bănească se face la solicitarea funcţionarilor publici, pe bază de cerere aprobată de directorul unităţii, ca urmare a deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. (4) Valoarea restanţelor se calculează în funcţie de preţurile folosite la calculul cotei-părţi anuale a drepturilor de echipament, la data acordării. (5) Nu se consideră restanţe şi nu se mai acordă articolele de echipament sau sumele de bani neridicate pe o perioadă de cel puţin 3 ani consecutivi, calculată de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care avea dreptul, dacă nu se poate dovedi că au fost solicitate în scris în acest interval de timp.  +  Articolul 26 (1) Acordarea cu anticipaţie a echipamentului sau a echivalentului valoric al cotei-părţi anuale este în principiu interzisă. (2) Se pot acorda cu anticipaţie unele articole de echipament în situaţii cum sunt: uzarea prematură ca urmare a unor condiţii deosebite de muncă într-o perioadă de timp determinată; când unii funcţionari, datorită conformaţiei fizice şi portului natural al echipamentului, îl uzează mai mult decât în mod normal. (3) Distribuirea cu anticipaţie a echipamentului se aprobă de directorul unităţii, în limita stocului disponibil. (4) Echipamentul aprobat a fi distribuit cu anticipaţie se înscrie în cererea de echipament, în rubrica "anticipaţii". (5) Pentru obţinerea aprobării de distribuire cu anticipaţie a unor articole de echipament, funcţionarii publici depun cereri pe cale ierarhică, prin care trebuie să se angajeze că, în caz de încetare a raporturilor de serviciu înainte de anul în care au dreptul la articolele respective, suportă integral contravaloarea materialelor primite, la preţurile din lista de preţuri comunicată de Direcţia economico-administrativă, în vigoare la data distribuţiei, sau le restituie în natură în stare nouă.  +  Articolul 27 (1) Pentru asigurarea unei echipări corespunzătoare, funcţionarii publici pot solicita unele articole de echipament peste limita cotei-părţi anuale, contra cost, acestea fiind solicitate prin cerere separată. (2) Articolele solicitate suplimentar se distribuie, în limita stocurilor disponibile, numai după achitarea integrală a contravalorilor la casieria unităţii.7. Rezolvarea drepturilor la încetarea raporturilor de serviciu  +  Articolul 28 (1) Data încetării drepturilor de echipament ale funcţionarilor publici se consideră prima zi a lunii următoare celei în care au încetat raporturile de serviciu. (2) Drepturile de echipament se lichidează astfel: a) dacă s-au acordat în bani sau a fost distribuit echipamentul solicitat prin cerere, drepturile se consideră legal acordate, cu excepţia cazului în care încetarea raporturilor de serviciu se face prin demisie; b) dacă nu s-au distribuit drepturile de echipament solicitate, se acordă echivalentul în bani al drepturilor calculate pentru lunile de activitate; c) echipamentul primit pe bază de cerere, cu anticipaţie, se recuperează integral de la beneficiari prin achitarea contravalorii lor la preţurile comunicate de Direcţia economico-administrativă, la data distribuţiei. (3) În cazul în care încetarea raporturilor de serviciu se face prin demisie, funcţionarii publici restituie contravaloarea echipamentului primit în natură sau în bani, în limita cotei-părţi corespunzătoare lunilor rămase până la sfârşitul anului.  +  Articolul 29 (1) Pentru lichidarea drepturilor de echipament, la încetarea raporturilor de serviciu, se actualizează în mod obligatoriu situaţia cu drepturile pe anul respectiv, ţinându-se cont simultan de următoarele: a) ca drepturi, se trec valoarea cuvenită pe lunile în activitate din anul respectiv şi valoarea restanţelor, calculată la valoarea financiară a cotei-părţi anuale a drepturilor de echipament în vigoare la încetarea raporturilor de serviciu; b) ca distribuţii, se trece valoarea drepturilor de echipament primite până la data încetării raporturilor de serviciu - echipament şi bani, inclusiv anticipaţiile. (2) Diferenţa rezultată constituie drepturile de echipament la încetarea raporturilor de serviciu. Dacă valoarea distribuţiilor este mai mare decât valoarea drepturilor, diferenţa în plus se recuperează doar în cazul încetării raporturilor de muncă prin demisie.  +  Articolul 30 (1) În caz de deces, urmaşii funcţionarilor publici decedaţi în timpul activităţii primesc valoarea echipamentului restanţă, precum şi valoarea cotei-părţi anuale din drepturile ce li se cuvin, aferentă timpului trecut de la începutul anului până inclusiv în luna când a intervenit decesul. (2) Echipamentul distribuit cu anticipaţie sau valoarea acestuia nu se mai recuperează.  +  Articolul 31La încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici, unităţile sunt obligate să le aducă la cunoştinţă, sub semnătură pe nota de lichidare, că au următoarele obligaţii: a) să nu înstrăineze prin donare, vânzare sau sub alte forme uniforma, cunoscând că sunt interzise prin lege vânzarea, cumpărarea, precum şi purtarea în public de către persoane civile a uniformei de funcţionar sau a unor articole din compunerea acesteia; b) să transforme în echipament de croială civilă uniforma de care dispune, eliminând accesoriile şi însemnele specifice.  +  Articolul 32 (1) După încetarea raporturilor de serviciu, funcţionarii publici nu mai au dreptul de a purta uniforma specifică de penitenciare, cu excepţia personalului căruia i s-a acordat acest drept prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti. (2) Acordarea dreptului de a purta uniforma specifică de penitenciare după încetarea raporturilor de serviciu se face la propunerea directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în baza unei solicitări scrise din partea persoanei respective.  +  Articolul 33Funcţionarii publici cu statut special cărora le-au încetat raporturile de serviciu şi care au dreptul, potrivit legii, de a purta uniformă sunt obligaţi să respecte prevederile prezentului regulament.  +  Articolul 34La încetarea raporturilor de serviciu înaintea împlinirii unei vechimi de un an în activitate, funcţionarii publici sunt obligaţi să restituie contravaloarea echipamentului primit în natură sau în bani, în limita cotei-părţi corespunzătoare lunilor rămase până la sfârşitul anului.8. Rezolvarea drepturilor de echipament ale funcţionarilor publici puşi la dispoziţie sau suspendaţi din funcţie  +  Articolul 35Funcţionarilor publici cărora le-au încetat raporturile de serviciu prin demisie, pentru abateri grave sau în urma unei hotărâri judecătoreşti le este interzis dreptul de a purta uniformă de penitenciare.  +  Articolul 36 (1) Funcţionarii publici puşi la dispoziţie, faţă de care s-a pus în mişcare acţiunea penală sau care sunt judecaţi în stare de libertate ori liberaţi provizoriu pe cauţiune, dar care îndeplinesc anumite sarcini şi atribuţii de serviciu, beneficiază în continuare de drepturile de echipament ce li se cuvin conform normelor. (2) Funcţionarii publici suspendaţi din funcţie ca urmare a arestării preventive nu mai beneficiază de niciun drept de echipament începând cu data suspendării, în cazul acestora procedându-se astfel: a) dacă, ca urmare a dispunerii scoaterii de sub urmărire penală ori achitării, precum şi a încetării urmăririi penale ori procesului penal, funcţionarii publici au fost repuşi în toate drepturile anterioare, aceştia primesc drepturile de echipament avute la data suspendării, inclusiv cele de care au fost privaţi pe perioada suspendării. Dacă pe timpul suspendării a intervenit demisia sau pensionarea funcţionarilor publici, la data repunerii în drepturile anterioare, aceştia beneficiază de drepturile de echipament cuvenite inclusiv pentru luna în care au încetat raporturile de serviciu; b) dacă le-au încetat raporturile de serviciu în urma unei hotărâri de condamnare rămase definitivă, chiar dacă au beneficiat de suspendare a executării pedepsei, amnistie sau graţiere, nu mai au dreptul la echipament ori restanţe; dacă au primit drepturi de echipament înainte de data suspendării, funcţionarii publici restituie contravaloarea echipamentului primit în natură sau în bani, în limita cotei-părţi corespunzătoare lunilor rămase până la sfârşitul anului, începând cu luna următoare datei suspendării din funcţie. (3) Pe timpul suspendării raportului de serviciu din iniţiativa funcţionarilor publici, aceştia nu beneficiază de drepturile de echipament, cu excepţia funcţionarilor publici suspendaţi pentru activitate sindicală.9. Alte drepturi  +  Articolul 37Funcţionarii publici femei şi bărbaţi care beneficiază de concediu pentru creşterea şi îngrijirea copiilor până la vârsta de 2 ani sau de concediu pentru îngrijirea copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani primesc integral drepturile de echipament.  +  Articolul 38 (1) Personalul de cult angajat permanent în unitate poate primi gratuit următoarele articole de echipament cu specific religios, în cantităţile şi la termenele următoare:- culion - 1 buc./3 ani, stihar - 1 buc./5 ani, brâu - 1 buc./5 ani, mânecuţe - 1 pereche/5 ani, felon - 1 buc./5 ani, patrafir - 2 buc./3 ani, reverendă - 2 buc./3 ani, pantofi - 1 pereche/an, ghete - 1 pereche/3 ani, procoveţe - 1 complet/5 ani. (2) Articolele se evidenţiază în contabilitate şi reprezintă inventar de unitate. (3) Articolele de cult primite cu titlu de donaţie, sponsorizări sau alte forme de către unitatea de penitenciar şi care intră în patrimoniul acesteia se înregistrează în evidenţa contabilă şi constituie obiecte de inventar.B. Norme pentru înzestrarea cu echipament specific  +  Articolul 39 (1) Echipamentul special, de protecţie şi de lucru reprezintă articolele cu care sunt dotate anumite categorii de personal în procesul de desfăşurare a activităţilor specifice, pentru a fi protejate împotriva factorilor de risc. (2) Echipamentul special, de protecţie şi de lucru se foloseşte numai de persoanele care au acest drept, în locurile şi pentru activităţile reglementate. (3) Asigurarea unui nou echipament se realizează numai după îndeplinirea duratei normelor de utilizare şi predarea celui vechi la depozitul unităţii.  +  Articolul 40Materialele de echipament prevăzute în normă fără durată de serviciu, ca inventar de unitate, se propun pentru declasare şi casare şi se înlocuiesc atunci când din cauza uzurii normale nu mai pot fi folosite în scopul pentru care sunt destinate.  +  Articolul 41În raport de nevoi, Direcţia economico-administrativă din Administraţia Naţională a Penitenciarelor poate aproba înlocuirea/substituirea unor materiale de echipament specific cu altele asemănătoare, care să asigure aceleaşi condiţii de protecţie.  +  Articolul 42Degradarea sau pierderea echipamentului special, de protecţie şi de lucru înainte de expirarea termenului de utilizare prevăzut de norme nu obligă instituţia în ceea ce priveşte asigurarea unui nou echipament şi atrage răspunderea celor vinovaţi pentru prejudiciul cauzat, în condiţiile legii.C. Acordarea drepturilor în cazul distrugerii echipamentului  +  Articolul 43Este interzisă distribuirea gratuită către personal a articolelor de echipament, echipament special, de protecţie şi de lucru în locul celor pierdute, distruse sau degradate prematur, cu excepţia cazurilor în care pierderea, distrugerea sau degradarea s-a datorat unor cauze neprevăzute şi care nu puteau fi înlăturate ori în alte asemenea cazuri în care pagubele au fost provocate din riscul normal al serviciului, caz fortuit sau forţă majoră. În aceste situaţii se procedează conform prevederilor legale, iar echipamentul respectiv, în cazul în care s-a aprobat acordarea în locul celui distrus sau deteriorat, se distribuie gratuit în stare nouă.  +  Articolul 44În cazul în care în urma cercetării administrative nu se obţine aprobarea de distribuire gratuită a echipamentului, la cererea funcţionarilor publici acesta se distribuie contra cost la preţurile în vigoare la data respectivă.  +  Anexa 5────────la regulament──────────────DOCUMENTELE JUSTIFICATIVEprivind evidenţa drepturilor anuale de echipamentpentru funcţionarii publici cu statut specialdin Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti,Administraţia Naţională a Penitenciarelorşi unităţile subordonateA.MINISTERUL JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTIADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELORPenitenciarul ..............Anul .........Ofiţeri şi agenţi - bărbaţi
    DetaliiNr.TaliaGrosimeaDe acord Director,  ................................  (semnătura)
    Coifură   XX
    ÎmbrăcăminteX    
    Cămaşă     X
    Încălţăminte   X  
    CenturăX   X
  RAPORT Nr. ......./ANUL ..........Gradul profesional ........., numele şi prenumele ...............,locul de muncă ........., pentru articolele de echipament solicitate în cadrul drepturilor de echipament
    Nr. crt.Denumirea articoluluiU.M.Cantitate/an, conform normeiPreţul de achiziţieRestanţeEchipamentNr. operaţiune din evidenţă şi data distribuţiei
    SolicitatDistribuit
    CantitateaValoarea (4x5)CantitateaValoarea (4x7)
    012345678910
      UNIFORMA DE ORAŞ                  
    1Şapcă din camgarnbuc.1/3              
    2Şapcă din tergalbuc.1/3              
    3Căciulăbuc.1/6              
    4Costum din camgarn: - sacou - 2 pantalonibuc.1/3              
    5Costum din tergal: - sacou - 2 pantalonibuc.1/3              
    6Bluzonbuc.1/3              
    7Scurtă cu guler şi mesadăbuc.1/6              
    8Impermeabilbuc.1/4              
    9Cămaşă bleubuc.4/2              
    10Cămaşă-bluză cu mânecă scurtăbuc.4/4              
    11Cămaşă-bluză cu mânecă lungăbuc.2/2              
    12Pantofi de varăpereche1/1              
    13Pantofi de iarnăpereche1/2              
    14Ghetepereche1/3              
    15Cravatăbuc.2/4              
    16Fular din lânăbuc.1/6              
    17Mănuşi din pielepereche1/2              
    18Curea neagrăbuc.1/6              
    19Ciorapipereche6/1              
    20Emblemă cu sigla ANP pentru mânecăbuc.11/3              
    21Epolet cu însemn de grad pentru umărpereche11/3              
      UNIFORMA DE SERVICIU                  
    22Bonetă din camgarnbuc.1/3              
    23Bonetă din tergalbuc.2/3              
    24Căciulăbuc.1/4              
    25Complet modular: - scurtă impermeabilă - bluzonbuc.1/2              
    26Pantaloni din tergalpereche2/3              
    27Pantaloni din camgarnpereche2/4              
    28Pulover cu mânecibuc.1/3              
    29Pulover fără mânecibuc.1/3              
    30Tricoubuc.2/1              
    31Cămaşă-bluză cu mânecă scurtăbuc.3/2              
    32Cămaşă-bluză cu mânecă lungăbuc.2/2              
    33Pantofi de varăpereche1/1              
    34Pantofi de iarnăpereche1/2              
    35Ghetepereche1/3              
    36Bocancipereche1/2              
    37Centură multifuncţionalăbuc.1/6              
    38Ciorapipereche10/1              
    39Emblemă cu siglă ANP pentru mânecăbuc.10/2              
    40Epolet cu însemn de grad pentru umărbuc.11/2              
  Menţionez că articolele solicitate prin prezentul raport îmi asigură ţinuta corespunzătoare.Semnătura........................Data întocmirii ........Recapitulaţia drepturilorDrepturi cotă-parte pe anul curent ......... lei- Se adaugă - reporturi ......... lei- drepturi la avansare sau la prima echipare ......... leiTotal drepturi pe anul curent ......... lei- Se scad - anticipaţii ......... lei- drepturi primite la alte unităţi ......... leiRezultă drepturi pe anul curent ......... lei- Valoarea echipamentului solicitat prin raport ......... leiRezultă: - de achitat prin stat ......... lei- anticipaţii (de reţinut în anul următor) ......... lei- de reportat drepturi pe anul următor ......... leiVerificat şi luat în evidenţă.Contabil,....................(semnătura)NOTĂ:Când se solicită costume, scurte, impermeabil, bluzon şi cămăşi-bluză, se vor prevedea în mod obligatoriu şi accesoriile necesare.B.MINISTERUL JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTIADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELORPenitenciarul ...............Anul ...........Ofiţeri şi agenţi - femei
    DetaliiNr.TaliaGrosimeaDe acord  Director,  ......................  (semnătura)
    Coifură   XX
    ÎmbrăcăminteX    
    Cămaşă     X
    Încălţăminte   X  
    CenturăX   X
  RAPORT Nr. ......../ANUL ........Gradul profesional .........., numele şi prenumele ...................,locul de muncă ..........., pentru articolele de echipament solicitate în cadrul drepturilor de echipament
    Nr. crt.Denumirea articoluluiU.M.Cantitate/an, conform normeiPreţul de achiziţieRestanţeEchipamentNr. operaţiune din evidenţă şi data distribuţiei
    SolicitatDistribuit
    CantitateaValoarea (4x5)CantitateaValoarea (4x7)
    012345678910
      UNIFORMA DE ORAŞ                  
    1Şapcă din camgarnbuc.1/3              
    2Şapcă din tergalbuc.1/3              
    3Căciulăbuc.1/6              
    4Costum din camgarn: - sacou - pantaloni - pantaloni/fustăbuc.1/3              
    5Costum din tergal: - sacou - pantaloni - pantaloni/fustăbuc.1/3              
    6Bluzonbuc.1/3              
    7Scurtă cu guler şi mesadăbuc.1/6              
    8Impermeabilbuc.1/4              
    9Cămaşă bleubuc.4/2              
    10Cămaşă-bluză cu mânecă scurtăbuc.4/4              
    11Cămaşă-bluză cu mânecă lungăbuc.2/2              
    12Pantofi de varăpereche1/1              
    13Pantofi de iarnăpereche1/2              
    14Ghetepereche1/3              
    15Cravatăbuc.2/4              
    16Fular din lânăbuc.1/6              
    17Mănuşi din pielepereche1/2              
    18Curea neagrăbuc.1/6              
    19Ciorapipereche6/1              
    20Emblemă cu sigla ANP pentru mânecăbuc.11/3              
    21Epolet cu însemn de grad pentru umărpereche11/3              
      UNIFORMA DE SERVICIU                  
    22Bonetă din camgarnbuc.1/3              
    23Bonetă din tergalbuc.2/3              
    24Căciulăbuc.1/4              
    25Complet modular: - scurtă impermeabilă - bluzonbuc.1/2              
    26Pantalon/fustă din tergalpereche2/3              
    27Pantalon/fustă din camgarnpereche2/4              
    28Pulover cu mânecibuc.1/3              
    29Pulover fără mânecibuc.1/3              
    30Tricoubuc.2/1              
    31Cămaşă-bluză cu mânecă scurtăbuc.3/2              
    32Cămaşă-bluză cu mânecă lungăbuc.2/2              
    33Pantofi de varăpereche1/1              
    34Pantofi de iarnăpereche1/2              
    35Cizmepereche1/3              
    36Ghetepereche1/2              
    37Centură multifuncţionalăbuc.1/6              
    38Ciorapipereche10/1              
    39Emblemă mânecăbuc.10/2              
    40Epolet cu însemn de grad pentru umărbuc.11/2              
  Menţionez că articolele solicitate prin prezentul raport îmi asigură ţinuta corespunzătoare.Semnătura........................Data întocmirii ........Recapitulaţia drepturilorDrepturi cotă-parte pe anul curent ......... lei- Se adaugă - reporturi ......... lei- drepturi la avansare sau la prima echipare ......... leiTotal drepturi pe anul curent ......... lei- Se scad - anticipaţii ......... lei- drepturi primite la alte unităţi ......... leiRezultă drepturi pe anul curent ......... lei- Valoarea echipamentului solicitat prin raport ......... leiRezultă: - de achitat prin stat ......... lei- anticipaţii (de reţinut în anul următor) ......... lei- de reportat drepturi pe anul următor ......... leiVerificat şi luat în evidenţă.Contabil,.....................(semnătura)NOTĂ:Când se solicită costume, scurte, impermeabil, bluzon şi cămăşi-bluză, se vor prevedea în mod obligatoriu şi accesoriile necesare.__________