ORDIN nr. 94/C din 19 ianuarie 2009privind aprobarea Regulamentului pentru descrierea, compunerea şi modul de purtare a uniformelor şi echipamentului specific pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei naţionale a penitenciarelor, precum şi a regulilor de acordare a drepturilor de echipament
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 27 ianuarie 2009    Având în vedere reglementările Ordonanţei Guvernului nr. 51/1994 privind drepturile de echipament şi materiale de resortul echipamentului, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 143/1994, cu modificările ulterioare,în conformitate cu prevederile Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor,în baza art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.997/2004 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific şi însemnelor distinctive pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi a art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul pentru descrierea, compunerea şi modul de purtare a uniformelor şi echipamentului specific pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei naţionale a penitenciarelor, precum şi regulile de acordare a drepturilor de echipament, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea Ip. Ministrul justiţieişi libertăţilor cetăţeneşti,Gabriel Tănăsescu,secretar de statBucureşti, 19 ianuarie 2009.Nr. 94/C.  +  AnexăREGULAMENT 19/01/2009