HOTĂRÂRE nr. 24 din 22 ianuarie 2009pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.719/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 23 ianuarie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.719/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 6 ianuarie 2009, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul turismului,Elena Gabriela Udreap. Ministrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Dumitru-Nicu Cornoiu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 22 ianuarie 2009.Nr. 24.  +  Anexa (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.719/2008)STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI TURISMULUINumărul maxim de posturi: 210, exclusiv demnitariişi posturile aferente cabinetului ministrului┌──────────────────────┐│Cabinet ministru ├──┐└──────────────────────┘ │ ┌──────────────────────┐┌──────────────────────┐ │ ┌──────────┐ ┌───┤Direcţia de comunicare││Corp control ministru ├──┤ │ │ │ │ şi audit intern │└──────────────────────┘ ├────────┤ MINISTRU ├───┤ └──────────────────────┘┌──────────────────────┐ │ │ │ │ ┌──────────────────────┐│Consilier diplomatic ├──┤ └────┬─────┘ ├───┤Informaţii clasificate│└──────────────────────┘ │ │ │ └──────────────────────┘┌──────────────────────┐ │ │ │ ┌──────────────────────┐│Colegiul Ministerului │ │ │ └───┤Consiliul consultativ ││ Turismului ├──┘ │ └──────────────────────┘└──────────────────────┘ │                                        │                  ┌─────────────────────┼──────────────────┐                  │ │ │                  │ │ │ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────┴─────┐ │ ┌─────┴────┐ │Cabinet │ │Cabinet │ │ Secretar │ │ │ Secretar ├───┤secretar│ │secretar├──┤ de stat │ │ │ de stat │ │de stat │ │de stat │ └──────────┘ │ └──────────┘ └────────┘ └────────┘ │                                        │ ┌────────┐                                        │ │Secretar│                                        ├────────────┤general │                                        │ └───┬────┘                                        │ │                                        │ │                                        │ ┌───┴────┐                                        │ │Secretar│                                        │ │general │                                        │ │adjunct │                                        │ └────────┘                                        │                                        │     ┌───────────┬──────────┬──────────┬┴──────────┬──────────┬──────────┐┌────┴────┐ ┌────┴────┐ ┌───┴────┐ ┌───┴────┐ ┌────┴────┐ ┌───┴────┐ ┌───┴─────┐│Direcţia │ │Direcţia │ │Direcţia│ │Direcţia│ │Direcţia │ │Direcţia│ │Direcţia ││generală │ │generală │ │generală│ │dezvol- │ │gestiona-│ │economi-│ │juridică,││promovare│ │autoriza-│ │control │ │tare şi │ │re fon- │ │că şi │ │resurse ││turistică│ │re, pri- │ │şi pro- │ │relaţii │ │duri co- │ │adminis-│ │umane şi ││ │ │vatizare │ │tecţia │ │interna-│ │munitare │ │trativ │ │achiziţii││ │ │şi post- │ │turişti-│ │ţionale │ │pentru │ │ │ │publice ││ │ │privati- │ │lor │ │ │ │turism │ │ │ │ ││ │ │zare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────┘ └─────────┘ └────────┘ └────────┘ └─────────┘ └────────┘ └─────────┘--------