ORDIN nr. 18/C din 12 ianuarie 2009privind criteriile pentru avansarea funcţionarilor publici cu statut special într-o funcţie imediat superioară la aceeaşi poziţie din statul de organizare şi funcţionare
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 21 ianuarie 2009    În temeiul art. 24 alin. (3) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi din sistemul administraţiei penitenciare se avansează într-o funcţie imediat superioară la aceeaşi poziţie din statul de organizare şi funcţionare al unităţii din care fac parte, în condiţiile prezentului ordin. (2) Avansarea funcţionarilor publici cu statut special într-o funcţie imediat superioară la aceeaşi poziţie din statul de organizare şi funcţionare se face fără examen.  +  Articolul 2Avansarea funcţionarilor publici cu statut special într-o funcţie imediat superioară la aceeaşi poziţie din statul de organizare şi funcţionare se face o singură dată pe an, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: a) să aibă o vechime de cel puţin 2 ani ca funcţionar public cu statut special definitiv în sistemul administraţiei penitenciare; b) să fi obţinut la evaluarea performanţelor profesionale individuale din ultimul an cel puţin calificativul "foarte bun"; c) să nu se afle sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, conform prevederilor legale; d) să nu fie puşi la dispoziţie sau suspendaţi din funcţie, potrivit prevederilor legale; e) studiile absolvite să corespundă condiţiilor de ocupare a funcţiei.  +  Articolul 3 (1) Avansarea funcţionarilor publici cu statut special într-o funcţie imediat superioară la aceeaşi poziţie din statul de organizare şi funcţionare se realizează prin ordin sau decizie, potrivit competenţelor legale. (2) Evidenţa funcţionarilor publici cu statut special care îndeplinesc condiţiile de a avansa într-o funcţie imediat superioară la aceeaşi poziţie din statul de organizare şi funcţionare este ţinută, după caz, de Compartimentul resurse umane din Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti sau din unitatea unde aceştia sunt încadraţi.  +  Articolul 4Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziţie contrară se abrogă.  +  Articolul 6Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti,Gabriel Tănăsescu,secretar de statBucureşti, 12 ianuarie 2009.Nr. 18/C.-----