HOTĂRÎRE nr. 335 din 28 martie 1990privind unele măsuri din domeniul asigurării şi controlului calităţii produselor, lucrărilor de construcţii şi serviciilor, precum şi din cel al metrologiei
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 31 martie 1990    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Unităţile economice sînt obligate sa realizeze produsele şi serviciile la nivelul tehnic şi calitativ prevăzut în standarde, documentaţii tehnice şi contracte. În acest sens, acestea au autonomie deplina pentru luarea măsurilor de rentabilizare şi creştere a eficientei economice a întregii activităţi.  +  Articolul 2Unităţile economice poarta întreaga răspundere pentru calitatea produselor, lucrărilor de construcţii şi serviciilor şi sînt obligate sa organizeze controlul tehnic al calităţii pe întregul ciclu de realizare a acestora, pentru a preveni formularea de reclamaţii din partea beneficiarilor interni şi externi.  +  Articolul 3Pe data prezentei hotărîri, controlul statului în domeniul calităţii şi metrologiei, reglementat prin Legea nr. 4/1989 privind asigurarea şi controlul calităţii produselor şi serviciilor, Legea nr. 8/1977 privind asigurarea durabilitatii, siguranţei în exploatare, functionalitatii şi calităţii construcţiilor şi Legea nr. 27/1978 a metrologiei, va fi efectuat de Comisia Naţionala pentru Standarde, Metrologie şi Calitate.  +  Articolul 4Ministerele şi celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat, unităţile economice şi institutele de cercetare-proiectare vor aplica în activitatea lor dispoziţiile prevăzute la art. 3 din prezenta hotărîre.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN--------------------------