ORDIN nr. 3.699 din 17 decembrie 2008privind aprobarea Prescripţiei tehnice PT N MMR 1-2008 "Cerinţe generale pentru macarale, mecanisme de ridicat şi dispozitivele lor auxiliare din instalaţiile nucleare"
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 ianuarie 2009    Având în vedere prevederile art. 5 lit. o) din Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Prescripţia tehnică PT N MMR 1-2008 - "Cerinţe generale pentru macarale, mecanisme de ridicat şi dispozitivele lor auxiliare din instalaţiile nucleare", prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.______________ Notă *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul de vânzări şi informare al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 316/2003 pentru aprobarea Prescripţiei tehnice R1N-2003 "Prescripţii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea macaralelor, mecanismelor de ridicat şi dispozitivelor lor auxiliare", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 916 şi nr. 916 bis din data de 20 decembrie 2003 şi Ordinul ministrului aprovizionării tehnico-materiale şi controlului gospodăririi fondurilor fixe nr. 84/1983 pentru aprobarea Prescripţiei tehnice NR1-1983 "Prescripţii tehnice privind proiectarea, executarea, repararea, exploatarea şi verificarea macaralelor, mecanismelor de ridicat şi dispozitivelor lor auxiliare destinate să funcţioneze în cadrul obiectivelor şi instalaţiilor nucleare", cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la publicare.Ministrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 17 decembrie 2008.Nr. 3.699.___________