HOTĂRÂRE nr. 3 din 9 ianuarie 2009pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 15 ianuarie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 10 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Secretarul de stat (pentru comunităţile locale) este ajutat de un subsecretar de stat."2. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Funcţia de director general al Direcţiei generale de informaţii şi protecţie internă, încadrată cu poliţist - funcţionar public cu statut special, se asimilează cu funcţia de secretar de stat."3. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Funcţia de director general al Direcţiei generale management operaţional se asimilează, din punctul de vedere al salarizării, cu funcţia de secretar de stat. Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului general al Direcţiei generale management operaţional se fac prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor."4. Anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Ministerului Administraţiei şi Internelor" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Gabriel OpreaMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Marian SârbuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 9 ianuarie 2009.Nr. 3.  +  Anexa (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007)STRUCTURA ORGANIZATORICĂ*)a Ministerului Administraţiei şi InternelorI. Aparat central (propriu)*Font 8*                              ┌────────────┐                              │ MINISTRU │ ┌───────────┐   ┌───────────┐ ┌─────────┐ └────────────┘ │ CABINETUL │   │CORPUL DE │ │ │ │MINISTRULUI│ ┌────────────────────┐   │CONTROL AL │ │DIRECŢIA │ └───────────┘ │DIRECŢIA GENERALĂ DE│   │MINISTRULUI│ │GENERALĂ │ │ INFORMAŢII ŞI │   │(la nivel │ │ANTI- │ │ PROTECŢIE INTERNĂ │   │direcţie │ │CORUPŢIE │ └────────────────────┘   │generală) │ │ │   └───────────┘ └─────────┘   ┌───────────┐ ┌─────────┐ - - - - - - - - - - - - - - - - - -   │ DIRECŢIA │ │DIRECŢIA │ | COLEGIUL | | CENTRUL NAŢIONAL DE |   │ GENERALĂ │ │GENERALĂ │ |MINISTERULUI | |CONDUCERE A ACŢIUNILOR|   │ JURIDICĂ │ │ AUDIT │ - - - - - - - | DE ORDINE PUBLICĂ |   │ │ │INTERN │ - - - - - - - - - - -   └───────────┘ └─────────┘                                                     __ _ _ _ _ _ _ _ ┌─────────┐┌────────┐┌────────┐┌────────┐┌────────┐┌────────┐ |┌───────────────┐| │SECRETAR ││SECRETAR││SECRETAR││SECRETAR││SECRETAR││SECRETAR│ |│SEF DEPARTAMENT│| │ GENERAL ││ DE ││ DE ││ DE ││ DE ││ DE │ |│ SCHENGEN │| └─────────┘│ STAT ││ STAT ││ STAT ││ STAT ││ STAT │ |│ (cu rang de │| ┌────────┐┌────────┐┌────────┐│(pentru ││(pentru ││(pentru ││(pentru ││(Şef al │ |│ secretar de │| │SECRETAR││SECRETAR││SECRETAR││reforma ││relaţii-││comuni- ││relaţia ││Departa-│ |│ stat) │| │GENERAL ││GENERAL ││GENERAL ││în admi-││le cu ││tăţile ││cu ││mentului│ |└───────────────┘| │ADJUNCT ││ADJUNCT ││ADJUNCT ││nistra- ││institu-││locale) ││Parlamen││ordine │ | | └────────┘└────────┘└────────┘│ţia ││ţiile ││ ││tul şi ││şi sigu-│ | | ┌─────────────┐┌─────────────┐│publică)││prefec- ││ ││afaceri ││ranţă │ |┌───────────────┐| │ DIRECŢIA ││DIRECŢIA ││ ││tului) ││ ││europene││publică)│ |│ DIRECŢIA │| │ GENERALĂ ││GENERALĂ │└────────┘└────────┘└────────┘└────────┘└────────┘ |│ GENERALĂ │| │ MANAGEMENT ││MANAGEMENT │                    ┌─────────┐ ┌────────┐ |│ SCHENGEN │| │ RESURSE ││LOGISTIC ŞI │                    │SUBSECRE-│ │ADJUNCT │ |└───────────────┘| │ UMANE ││ADMINISTRATIV│                    │TAR DE │ │ ŞEF │ - - - - - - - - - └─────────────┘└─────────────┘                    │STAT │ │DEPARTA-│ ┌─────────────┐┌─────────────┐                    │ │ │ MENT │ │ DIRECŢIA ││ DIRECŢIA │                    └─────────┘ └────────┘ │ GENERALĂ ││GENERALĂ PT. │┌────────┐┌────────┐┌────────┐┌────────┐┌────────┐ │ FINANCIARĂ ││COMUNICAŢII ││UNITATEA││DIRECŢIA││DIRECŢIA││DIRECŢIA││DIRECŢIA│ │ ││ŞI TEHNOLOGIA││CENTRALĂ││GENERALĂ││GENERALĂ││GENERALĂ││GENERALĂ│ │ ││INFORMAŢIEI ││PENTRU ││PENTRU ││PENTRU ││AFACERI ││MANAGE- │ └─────────────┘└─────────────┘│REFORMA ││RELAŢII-││COMUNI- ││EUROPENE││MENT │ ┌─────────────┐┌─────────────┐│ADMINIS ││LE CU ││TĂŢI ││ ŞI ││OPERAŢI-│ │ DIRECŢIA ││ DIRECŢIA ││TRAŢIEI ││INSTITU-││LOCALE, ││RELAŢII ││ONAL │ │ GENERALĂ ││ GENERALĂ ││PUBLICE ││ŢIILE ││ZONE ││INTERNA-│└────────┘ │ MEDICALĂ ││INFORMAE ŞI ││(la ││PREFEC- ││ASISTATE││ŢIONALE │ │ ││ RELAŢII ││nivel ││TULUI ││AJUTOR │└────────┘ │ ││ PUBLICE ││direcţie││ ││DE STAT │ └─────────────┘└─────────────┘│generală││ ││ŞI PAR- │ ┌────────────────────────┐└────────┘└────────┘│TENERIAT│ │ SECRETARIATUL GENERAL │┌────────┐┌────────┐│CU STRUC│ │ (la nivel direcţie ││DIRECŢIA││DIRECTIA││TURILE │ │ generală) ││GENERALĂ││PENTRU ││ASOCIA- │ └────────────────────────┘│PENTRU ││SERVI- ││TIVE ││DEZVOL- ││CIILE │└────────┘│TAREA ││PUBLICE │┌────────┐│CAPACI- ││DECON- ││DIRECŢIA││TĂŢII ││CENTRATE││PENTRU ││ADMINIS-││ ││SERVICII││TRATIVE ││ ││DE INTE-│└────────┘└────────┘│RES │┌────────┐ │GENERAL ││DIRECŢIA│ └────────┘│PENTRU │ ┌──────────┐│POLITICI│ │ DIRECŢIA ││FISCALE │ │INVESTIŢII││ ŞI │ │ ŞI ││BUGETARE│ │DEZVOLTARE││LOCALE │ │ LOCALĂ │└────────┘ └──────────┘┌────────┐│UNITATEA││ DE ││POLITICI││PUBLICE ││(la ││nivel ││direcţie│└────────┘II. Instituţii şi structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Administraţiei şi InternelorA. Instituţii şi structuri aflate în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor1. Agenţia Naţională Antidrog2. Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară3. Institutul Naţional de Administraţie4. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici5. Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane6. Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat7. Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale8. Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice9. Instituţia prefectului (42)10. Direcţia Generală de Paşapoarte11. Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor12. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă13. Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor14. Centrul Informatic Naţional al Ministerului Administraţiei şi Internelor (e-administraţie)15. Oficiul Român pentru Imigrări16. Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională17. Arhivele Naţionale18. Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor19. Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"20. Liceul "Neagoe Basarab" al Ministerului Administraţiei şi Internelor21. Liceul "Constantin Brâncoveanu" al Ministerului Administraţiei şi Internelor22. Poliţia Română23. Jandarmeria Română24. Poliţia de Frontieră Română25. Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi Internelor26. Grupul Special de Protecţie şi Intervenţie "Acvila"27. Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor28. Clubul Sportiv "Dinamo" Bucureşti29. Centrul Cultural al Ministerului Administraţiei şi Internelor30. Institutul de Studii pentru Ordine Publică (I.S.O.P.)31. Structuri subordonate unor unităţi centraleB. Structuri aflate în coordonarea Ministerului Administraţiei şi Internelor1. Societatea Comercială "COMICEX" - S.A.-------