REGULAMENT nr. 1 din 6 ianuarie 2009pentru modificarea Regulamentului nr. 11/2007 privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2009    Având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007,în temeiul dispoziţiilor art. 25 alin. (2) lit. a) şi ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,Banca Naţională a României emite prezentul regulament.  +  Articolul UNICArticolul 4 din Regulamentul nr. 11/2007 privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 6 decembrie 2007, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) În fiecare etapă a procesului de autorizare este necesar ca în susţinerea cererii de autorizare să fie transmise toate documentele şi informaţiile prevăzute la cap. II-VII, după caz. (2) Banca Naţională a României poate să solicite orice documente şi informaţii suplimentare, inclusiv prin realizarea unor interviuri profesionale cu persoanele nominalizate să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere, dacă documentaţia prezentată în conformitate cu prezentul regulament este incompletă sau insuficientă, iar titularii cererii de autorizare pot să prezinte din proprie iniţiativă orice informaţii şi documente considerate de aceştia necesare în susţinerea cererii. (3) Actele înregistrate la Banca Naţională a României începând cu ziua care precede intervalul de 30 de zile anterior datei încheierii termenelor în care Banca Naţională a României trebuie să se pronunţe în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 nu sunt luate în considerare la analiza acestor cereri şi se restituie titularilor cererilor."Preşedintele Consiliuluide administraţieal Băncii Naţionale a României,Mugur Constantin IsărescuBucureşti, 6 ianuarie 2009.Nr. 1.----------