ORDIN nr. 3.099/C din 5 decembrie 2008pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.003/C/2008
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 5 ianuarie 2009    Având în vedere Nota de fundamentare nr. 128.821 din 27 noiembrie 2008,în temeiul prevederilor art. 4 pct. II.1 coroborate cu art. 4 pct. XI.2 al Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite prezentul ordin.  +  Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.003/C/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 13 august 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:- La articolul 79, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Direcţia medicală din Administraţia Naţională a Penitenciarelor este controlată şi coordonată din punctul de vedere al activităţii medicale de către Serviciul asistenţă medicală al Ministerului Justiţiei."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul justiţiei,Zsuzsanna Peter,secretar de statBucureşti, 5 decembrie 2008.Nr. 3.099/C.-------