ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 224 din 30 decembrie 2008pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Legea nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 31 decembrie 2008    Având în vedere necesitatea asigurării unei conduceri a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării care să reflecte importanţa acestui organism în sistemul constituţional român,luând în considerare faptul că neincluderea în conducerea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării a conducerii forului legislativ poate conduce la deficienţe în activitatea acestui organism,ţinând cont de faptul că aceste elemente constituie situaţii extraordinare, vizând interesul public, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICAlineatul (2) al articolului 5 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 10 iulie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Preşedintele Senatului şi primul-ministru al Guvernului României îndeplinesc funcţiile de vicepreşedinţi ai Consiliului Suprem de Apărare a Ţării."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul apărării naţionale,Mihai StănişoarăMinistrul administraţiei şi internelor,Gabriel OpreaBucureşti, 30 decembrie 2008.Nr. 224.-----