ORDIN nr. 1.566 din 22 decembrie 2008privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 29 decembrie 2008  În temeiul prevederilor art. 17 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (2) lit. i) şi k) şi alin. (3) lit. m) şi p) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 şi 275 bis din 18 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La capitolul IV, subpunctul 5.1.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"5.1.1. La omologarea naţională sau la omologarea CE de tip, vehiculele din categoriile M, N şi O trebuie să respecte prevederile Directivei 76/756/CEE, modificată prin Directiva 2007/35/CE, valabile pentru circulaţia pe partea dreaptă.5.1.1.1. Începând cu 7 februarie 2011, la omologarea naţională sau la omologarea CE de tip, vehiculele din categoriile M(1) şi N(1) trebuie să respecte prevederile Directivei 76/756/CEE, modificată prin Directiva 2008/89/CE, valabile pentru circulaţia pe partea dreaptă.5.1.1.2. Începând cu 7 august 2012, la omologarea naţională sau la omologarea CE de tip, vehiculele din categoriile M(2), M(3), N(2), N(3) şi O trebuie să respecte prevederile Directivei 76/756/CEE, modificată prin Directiva 2008/89/CE, valabile pentru circulaţia pe partea dreaptă.5.1.1.3. Prevederile Directivei 2008/89/CE se aplică începând cu 16 octombrie 2009.5.1.1.4. La prima înmatriculare şi la comercializare, vehiculele din categoriile M, N şi O trebuie să respecte prevederile Directivei 76/756/CEE, modificată prin Directiva 97/28/CE, valabile pentru circulaţia pe partea dreaptă.5.1.1.5. Începând cu 10 iulie 2011, la prima înmatriculare şi la comercializare, vehiculele din categoriile M, N şi O trebuie să respecte prevederile Directivei 76/756/CEE, modificată prin Directiva 2007/35/CE, valabile pentru circulaţia pe partea dreaptă."2. La capitolul IV, după subpunctul 8.6.10 se introduce un nou subpunct, subpunctul 8.6.11, cu următorul cuprins:"8.6.11. Regulamentul (CE) nr. 715/2007 şi Regulamentul (CE) nr. 692/2008 sunt obligatorii în toate elementele lor şi se aplică în mod direct."3. La capitolul IV, subpunctul 8.7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"8.7. Motoarele pentru autovehiculele din categoriile M şi N cu o masă de referinţă mai mare de 2.610 kg, precum şi autovehiculele din categoriile M şi N cu o masă de referinţă mai mare de 2.610 kg echipate cu astfel de motoare trebuie să respecte următoarele cerinţe privind emisiile poluante (cu excepţiile menţionate la subpct. 8.7.15 - 8.7.17):8.7.1. Dacă prevederile subpct. 8.7.8-8.7.13, ale anexelor I-VIII la Directiva 2005/55/CE, pusă în aplicare şi modificată prin Directiva 2005/78/CE, precum şi ale anexelor II-VII la Directiva 2005/78/CE, directive modificate prin Directiva 2006/51/CE şi prin Directiva 2008/74/CE, şi valorile-limită opţionale pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor precizate la linia C a tabelelor de la pct. 6.2.1 din anexa I la Directiva 2005/55/CE (EEV) sunt respectate, nu se admite:8.7.1.1. refuzarea acordării omologării naţionale sau omologării CE de tip pentru un autovehicul;8.7.1.2. interzicerea înmatriculării sau comercializării autovehiculelor noi;8.7.1.3. refuzarea acordării omologării CE de tip pentru un motor;8.7.1.4. interzicerea comercializării sau utilizării motoarelor noi.8.7.2. Omologarea CE de tip a motoarelor, precum şi omologarea naţională sau omologarea CE de tip a autovehiculelor echipate cu astfel de motoare se acordă numai dacă se respectă prevederile subpct. 8.7.8, 8.7.9, 8.7.11-8.7.13, ale anexelor I-VIII la Directiva 2005/55/CE, pusă în aplicare şi modificată prin Directiva 2005/78/CE, precum şi ale anexelor II-VII la Directiva 2005/78/CE, directive modificate prin Directiva 2006/51/CE şi prin Directiva 2008/74/CE. Valorile-limită aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor sunt cele precizate la linia B(2) a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I la Directiva 2005/55/CE (EURO V).8.7.3. La prima înmatriculare şi la comercializare, autovehiculele noi (cu excepţia celor destinate exportului în ţări terţe) trebuie să respecte prevederile subpct. 8.7.8-8.7.10, ale anexelor I-VIII la Directiva 2005/55/CE, pusă în aplicare şi modificată prin Directiva 2005/78/CE, precum şi ale anexelor II-V la Directiva 2005/78/CE, directive modificate prin Directiva 2006/51/CE. Valorile-limită aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor sunt cele precizate la linia B(1) a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I la Directiva 2005/55/CE (EURO IV).8.7.4. La comercializare sau utilizare, motoarele noi (cu excepţia motoarelor destinate exportului în ţări terţe sau a motoarelor de schimb pentru autovehiculele aflate în circulaţie) trebuie să respecte prevederile subpct. 8.7.8-8.7.10, ale anexelor I-VIII la Directiva 2005/55/CE, pusă în aplicare şi modificată prin Directiva 2005/78/CE, precum şi ale anexelor II-V la Directiva 2005/78/CE, directive modificate prin Directiva 2006/51/CE. Valorile-limită aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor sunt cele precizate la linia B(1) a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I la Directiva 2005/55/CE (EURO IV).8.7.5. Începând cu 1 octombrie 2009, la prima înmatriculare şi la comercializare, autovehiculele noi (cu excepţia celor destinate exportului în ţări terţe) trebuie să respecte prevederile subpct. 8.7.8, 8.7.9, 8.7.11-8.7.13, ale anexelor I-VIII la Directiva 2005/55/CE, pusă în aplicare şi modificată prin Directiva 2005/78/CE, precum şi ale anexelor II-VII la Directiva 2005/78/CE, directive modificate prin Directiva 2006/51/CE şi prin Directiva 2008/74/CE. Valorile-limită aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor sunt cele precizate la linia B(2) a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I la Directiva 2005/55/CE (EURO V).8.7.6. Începând cu 1 octombrie 2009, la comercializare sau utilizare, motoarele noi (cu excepţia motoarelor destinate exportului în ţări terţe sau a motoarelor de schimb pentru autovehiculele aflate în circulaţie) trebuie să respecte prevederile subpct. 8.7.8, 8.7.9, 8.7.11-8.7.13, ale anexelor I-VIII la Directiva 2005/55/CE, pusă în aplicare şi modificată prin Directiva 2005/78/CE, precum şi ale anexelor II-VII la Directiva 2005/78/CE, directive modificate prin Directiva 2006/51/CE şi prin Directiva 2008/74/CE. Valorile-limită aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor sunt cele precizate la linia B(2) a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I la Directiva 2005/55/CE (EURO V).8.7.7. Motoarele care respectă prevederile subpct. 8.7.8-8.7.13, ale anexelor I-VIII la Directiva 2005/55/CE, pusă în aplicare şi modificată prin Directiva 2005/78/CE, precum şi ale anexelor II-VII la Directiva 2005/78/CE, directive modificate prin Directiva 2006/51/CE şi prin Directiva 2008/74/CE, şi care respectă valorile-limită precizate la linia C a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I la Directiva 2005/55/CE (EEV), se consideră că respectă şi cerinţele prevăzute la subpct. 8.7.2-8.7.6.8.7.8. Atât pentru noile omologări de tip, cât şi pentru toate omologările de tip, producătorul trebuie să demonstreze că un motor cu aprindere prin comprimare sau un motor cu aprindere prin scânteie care funcţionează cu GPL sau GNC omologat în conformitate cu valorile-limită aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor precizate la liniile B(1), B(2) sau C ale tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I la Directiva 2005/55/CE respectă valorile-limită menţionate pentru o durată de viaţă de: a) 100.000 km sau 5 ani de utilizare, luându-se în considerare prima condiţie îndeplinită, în cazul motoarelor destinate autovehiculelor din categoriile N(1) şi M(2); b) 200.000 km sau 6 ani de utilizare, luându-se în considerare prima condiţie îndeplinită, în cazul motoarelor destinate autovehiculelor din categoriile N(2), N(3) cu masa maximă tehnic admisibilă care nu depăşeşte 16 tone şi M(3) din clasele I, II şi A, precum şi din clasa B cu masa maximă tehnic admisibilă care nu depăşeşte 7,5 tone; c) 500.000 km sau 7 ani de utilizare, luându-se în considerare prima condiţie îndeplinită, în cazul motoarelor destinate autovehiculelor din categoriile N(3) cu masa maximă tehnic admisibilă care depăşeşte 16 tone şi M(3) din clasa III, precum şi din clasa B cu masa maximă tehnic admisibilă care depăşeşte 7,5 tone.8.7.9. Omologările acordate autovehiculelor trebuie să ateste şi buna funcţionare a echipamentelor antipoluare pe durata de viaţă normală a autovehiculului în condiţii normale de utilizare (control de conformitate a vehiculelor în circulaţie corect întreţinute şi utilizate).8.7.10. Atât pentru noile omologări de tip, cât şi pentru toate omologările de tip, motoarele cu aprindere prin comprimare omologate în conformitate cu valorile-limită aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor precizate la linia B(1) sau la linia C a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I la Directiva 2005/55/CE, precum şi autovehiculele echipate cu astfel de motoare trebuie echipate cu sisteme OBD care să semnaleze conducătorului auto existenţa unei funcţionări necorespunzătoare atunci când sunt depăşite limitele aplicabile sistemelor OBD indicate la linia B(1) sau la linia C precizate la subpct. 8.7.12.8.7.10.1. În cazul sistemelor de posttratare a gazelor de evacuare, sistemul OBD poate înregistra următoarele defecte majore: a) ale catalizatorului, în cazul în care acesta este instalat ca entitate distinctă, fie că este sau nu parte a unui sistem de reducere a emisiilor de oxid de azot sau a unui filtru de particule diesel; b) ale sistemului de reducere a emisiilor de oxid de azot, în cazul în care este instalat un astfel de sistem; c) ale filtrului de particule diesel, în cazul în care este instalat un astfel de filtru; d) ale sistemului combinat de reducere a emisiilor de oxid de azot - filtru de particule diesel.8.7.11. Pentru noile omologări de tip şi începând cu 1 octombrie 2009 pentru toate omologările de tip, motoarele cu aprindere prin comprimare sau motoarele cu aprindere prin scânteie care funcţionează cu GPL sau GNC omologate în conformitate cu valorile-limită aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor precizate la linia B(2) sau la linia C a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I la Directiva 2005/55/CE, precum şi autovehiculele echipate cu astfel de motoare trebuie echipate cu sisteme OBD care semnalează conducătorului auto existenţa unei funcţionări necorespunzătoare atunci când sunt depăşite limitele aplicabile sistemelor OBD indicate la linia B(2) sau la linia C precizate la subpct. 8.7.12.8.7.11.1. Sistemul OBD trebuie să includă, de asemenea, o interfaţă între unitatea de control electronic a motorului (EECU) şi orice alt sistem electric sau electronic al motorului sau al autovehiculului care realizează un schimb de date cu EECU şi care acţionează asupra bunei funcţionări a sistemului de control al emisiilor, cum ar fi interfaţa între EECU şi o unitate de control electronic al transmisiei.8.7.12. Limitele aplicabile sistemelor OBD sunt următoarele:
  Motoare cu aprindere prin comprimare
  Linia
  Masa oxizilor de azot Masa particulelor
  NO(x) g/kWh (PT) g/kWh
  B(1) (2007) 7,0 0,1
  B(2) (2008) 7,0 0,1
  C (EEV) 7,0 0,1
  8.7.13. Accesul complet şi standardizat la sistemele OBD trebuie asigurat în scopul inspecţiei, diagnosticării, întreţinerii şi reparaţiilor, în conformitate cu dispoziţiile relevante din Directiva 70/220/CEE şi cu prescripţiile referitoare la piesele de schimb care asigură compatibilitatea cu sistemele OBD.8.7.14. Referinţele din reglementările existente privitoare la directivele abrogate prin anexa IX, partea A, la Directiva 2005/55/CE vor fi considerate ca fiind făcute la Directiva 2005/55/CE şi se vor citi conform tabelului de corespondenţă din anexa X la Directiva 2005/55/CE.8.7.15. Prevederile subpct. 8.7.3 şi 8.7.4 nu se aplică autovehiculelor din categoriile N(1), N(2) şi M(3) şi nici motoarelor acestora, în cazul în care aceste autovehicule au fost omologate de tip în conformitate cu Directiva 70/220/CEE.8.7.16. Prevederile subpct. 8.7 nu se aplică autovehiculelor din categoriile M(1), N(1), N(2) şi M(2) în cazul în care aceste autovehicule au fost omologate de tip în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007.8.7.17. Până la termenele specificate în art. 10 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 715/2007 pentru noi omologări şi la art. 10 alin. (3) din respectivul regulament pentru extinderi, omologările de tip pot fi acordate în continuare conform Directivei 2005/55/CE, pusă în aplicare şi modificată prin Directiva 2005/78/CE, directive modificate prin Directiva 2006/51/CE şi prin Directiva 2008/74/CE, pentru vehicule din categoriile N(1), N(2) şi M(2) cu masa de referinţă sub 2.610 kg."4. La capitolul IV, subpunctul 8.7^1 se abrogă.5. La capitolul IV, subpunctul 9.1.11 se abrogă.6. La anexa nr. 2 la reglementări, la secţiunea A, tabelul A1, după poziţia 2 se introduce o nouă poziţie, poziţia 2a, cu următorul cuprins:
  "2a. Emisii (EURO 5 şi 6) vehicule uşoare/acces la informaţii R (CE) 715/2007 R (CE) 692/2008 X (9) X (9) X (9) X (9) -"
  7. La anexa nr. 2 la reglementări, la secţiunea A, tabelul A1, poziţiile 20, 41 şi 60 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "20. Instalarea echipamentelor de iluminare şi semnalizare luminoasă 76/756 97/28 2007/35 2008/89 X X X X X X X X X X 48
  .............................................................................................................
  41. Emisii (EURO IV şi V) vehicule grele 2005/55 2005/78 2006/51 2008/74 X (10) X (10) X (10) X (10) X (10) X (10) 49
  .............................................................................................................
  60. Sisteme de protecţie frontală 2005/66 Decizia 2006/368 X (*) X -"
  8. La anexa nr. 2 la reglementări, la secţiunea A, tabelul A1, după nota de subsol (8) se introduc două noi note de subsol, notele de subsol (9) şi (10), cu următorul cuprins:"(9) Pentru autovehiculele cu o masă de referinţă de cel mult 2.610 kg. La cererea producătorului se poate aplica şi autovehiculelor cu o masă de referinţă de cel mult 2.840 kg. (10) Pentru autovehiculele cu o masă de referinţă care depăşeşte 2.610 kg şi pentru care nu se aplică posibilitatea prevăzută la nota de subsol (9)."
   +  Articolul IIRegia Autonomă "Registrul Auto Român" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin transpune:- Directiva 2008/74/CE a Comisiei din 18 iulie 2008 de modificare, privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (EURO 5 şi EURO 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor, a Directivei 2005/55/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2005/78/CE;- Directiva 2008/89/CE a Comisiei din 24 septembrie 2008 de modificare, în scopul adaptării sale la progresul tehnic, a Directivei 76/756/CEE a Consiliului referitoare la instalarea dispozitivelor de iluminat şi de semnalizare luminoasă ale autovehiculelor şi ale remorcilor acestora.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 3 ianuarie 2009.p. Ministrul transporturilor,Septimiu Buzaşu,secretar de statBucureşti, 22 decembrie 2008.Nr. 1.566.-----