ORDIN nr. 3.512 din 27 noiembrie 2008privind documentele financiar-contabile
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 23 decembrie 2008  În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) şi art. 25 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată,ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile, cuprinse în anexa nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă Normele specifice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile, cuprinse în anexa nr. 2*). (2) Modelele documentelor financiar-contabile cuprinse în anexa nr. 3*) pot fi adaptate din punctul de vedere al formatului, în funcţie de necesităţi, cu obligaţia respectării conţinutului minimal prevăzut în anexa nr. 2.___________ Notă *) Anexele nr. 2 şi 3 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 bis abonament, care se poate achiziţiona şi de la Centrul de vânzări şi informare al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 3Se aprobă documentele financiar-contabile cuprinse în anexa nr. 4, care se păstrează timp de 5 ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, în arhiva persoanelor prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5 (1) Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2009. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 şi 23 bis din 7 ianuarie 2005, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 27 noiembrie 2008.Nr. 3.512.  +  Anexa 1NORMA 27/11/2008  +  Anexa 2NORMA 27/11/2008  +  Anexa 3MODELELE DOCUMENTELORFINANCIAR-CONTABILE    Unitatea .....................                               REGISTRUL-JURNAL                                                     Nr. pagină ......
    Nr. crt.Data înreg.Documentul (felul, nr., data)ExplicaţiiSimbol conturiSume
    DebitoareCreditoareDebitoareCreditoare
    12345678
                   
                   
                   
                   
                   
                   
         
  Întocmit, Verificat, 14-1-1                                                              Nr. pagină ......                    REGISTRUL-JURNAL DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂŢI
    Nr. crt.DataDocumentul (fel, număr)Felul operaţiunii (explicaţii)ÎncasăriPlăţi
    NumerarBancăNumerarBancă
    01234567
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  14-1-1/b    Unitatea........................                              REGISTRUL-INVENTAR                   la data de ...........................                                                      Nr. pagină ..........
    Nr. crt.Recapitulaţia elementelor inventariateValoarea contabilăValoarea de inventarDiferenţe din evaluare (de înregistrat) ca rezultat al inventarierii
    ValoareaCauze diferenţe
    012345
               
               
               
               
               
               
  Întocmit, Verificat, 14-1-2    Unitatea ..............................                                    CARTEA MARE
    CONTUL ......................................
    LunileCONTURI CORESPONDENTE CREDITOARETotal rulaj debitorTotal rulaj creditorSOLD
    Cont  ......  Jurnal ......Cont  ......  Jurnal ......Cont  ......  Jurnal ......Cont  ......  Jurnal ......Cont  ......  Jurnal ......Cont  ......  Jurnal ......Cont  ......  Jurnal ......Cont  ......  Jurnal ......Cont  ......  Jurnal ......Cont  ......  Jurnal ......Cont  ......  Jurnal ......Cont  ......  Jurnal ......La 1 ianuarie (anul) ........debitorcreditor
    Ianuarie                              
    Februarie                              
    Martie                              
    Total tr. I                              
    Aprilie                              
    Mai                              
    Iunie                              
    Total tr. I+II                              
    Iulie                              
    August                              
    Septembrie                              
    Total tr. I+II+III                              
    Octombrie                              
    Noiembrie                              
    Decembrie                              
    Total gen. (I-IV)                              
                                 
     
    14-1-3
      Unitatea ..................┌─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐│ CARTEA MARE (ŞAH) │Simbol│Debit │Pagina││Denumirea contului │cont │ │ ││.................................. ├──────┼──────┼──────┤│ │ │Credit│ │├──────┬──────┬──────┬────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┤│ Nr. │ Data │ │ ││ din │oper. │ Suma │ Conturi corespondente ││regis-│..... │ ├────┬─────┬────┬────┬────┬─────┬────┬──────┬──────┬──────┤│trul │(anul)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││jurnal│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼──────┼──────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┤├──────┼──────┼──────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┤├──────┼──────┼──────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┤├──────┼──────┼──────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┤├──────┼──────┼──────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┤├──────┼──────┼──────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┤├──────┼──────┼──────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┤├──────┼──────┼──────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┤├──────┼──────┼──────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┤├──────┼──────┼──────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────┴──────┴──────┴────┴─────┴────┴────┴────┴─────┴────┴──────┴──────┴──────┘                                                                      14-1-3/a    Unitatea.................. Număr pagină.......                         REGISTRUL NUMERELOR DE INVENTAR┌─────────┬─────────────┬───────────────────────────┬────────────┬──────────┐│ Nr. de │ Codul de │ Denumirea mijlocului fix │ Locul unde │ Alte ││inventar │ clasificare │ şi caracteristici tehnice │ se află │ menţiuni │├─────────┼─────────────┼───────────────────────────┼────────────┼──────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├─────────┼─────────────┼───────────────────────────┼────────────┼──────────┤│ │ ├───────────────────────────┼────────────┼──────────┤│ │ ├───────────────────────────┼────────────┼──────────┤│ │ ├───────────────────────────┼────────────┼──────────┤├─────────┼─────────────┼───────────────────────────┼────────────┼──────────┤│ │ ├───────────────────────────┼────────────┼──────────┤│ │ ├───────────────────────────┼────────────┼──────────┤│ │ ├───────────────────────────┼────────────┼──────────┤└─────────┴─────────────┴───────────────────────────┴────────────┴──────────┘                                                                     14-2-1┌──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐│ │ Grupa ││ FIŞA MIJLOCULUI FIX │ .......................... ││ │ ││Nr. inventar ................................ ├───────────────────────────────┤│Fel, serie, nr. data document provenienţă ....│ ││Valoare de inventar │ Codul ││........................................... │ de clasificare ............. ││Amortizare lunară ........................... ├───────────────────────────────┤│ │ ││Denumirea mijlocului fix şi caracteristici │ Data dării în folosinţă ││tehnice │ Anul ││ │ ......................... ││ │ Luna .........................││ ├───────────────────────────────┤│ │ Data amortizării complete ││ │ Anul ││ │ ......................... ││ │ Luna .........................││ ├───────────────────────────────┤│ │ Durata normală de ││ │ funcţionare ││ Accesorii │ ......................... ││ │ ││ ├───────────────────────────────┤│ │ Cota de amortizare ││ │ ....................... % ││ │ │└──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘                                                                   (verso)┌────────┬───────────┬─────────────────────────┬────┬─────┬──────┬────┬────────┐│ Nr. de │Documentul │Operaţiunile care privesc│ │ │ │ │Soldul ││inventar│(data,felul│ mişcarea, creşterea sau │Buc.│Debit│Credit│Sold│contului││(de la │ numărul) │ diminuarea valorii │ │ │ │ │105 "Re-││număr la│ │ mijlocului fix │ │ │ │ │ zerve ││ număr) │ │ │ │ │ │ │din ree-││ │ │ │ │ │ │ │valuare"│├────────┼───────────┼─────────────────────────┼────┼─────┼──────┼────┼────────┤├────────┼───────────┼─────────────────────────┼────┼─────┼──────┼────┼────────┤├────────┼───────────┼─────────────────────────┼────┼─────┼──────┼────┼────────┤└────────┴───────────┴─────────────────────────┴────┴─────┴──────┴────┴────────┘                                                                     14-2-2 t2┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ BON DE MIŞCARE A MIJLOACELOR FIXE │├──────────────────┬───────────────────────────┬──────────────┬────────────────┤│ Număr document │ Data eliberării │ Predător │ Primitor ││ ├───────┬──────────┬────────┤ │ ││ │ ziua │ luna │ anul │ │ ││ ├───────┼──────────┼────────┤ │ ││ │ │ │ │ │ │├──────────────────┴───────┴──────────┴────────┴──────────────┴────────────────┤│ ││Subsemnaţii din partea ............................................... şi din ││partea ...............................................am procedat la predarea-││primirea mijloacelor fixe în baza ..................................... din ││..................................... ││ │├────┬────────────────────────────────┬────────────┬─────────┬─────────────────┤│Nr. │ Denumirea mijlocului fix şi │ Numărul de │ Buc. │ Valoare de ││crt.│ caracteristici tehnice │ inventar │ │ inventar │├────┼────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────┤├────┼────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────┤├────┼────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────┤├────┴────────────────────────────────┴────────────┼─────────┴─────────────────┤│ │ ││ SUBUNITATEA PREDĂTOARE (secţie, atelier etc.) │ APROBAT ││ │ │├─────────────────────────────┬────────────────────┤ ││ Numele şi prenumele │ Semnătura │ │├─────────────────────────────┼────────────────────┼──────────┬────────────────┤│ │ │ Data │ Semnătura │├─────────────────────────────┴────────────────────┼──────────┼────────────────┤│ │ │ ││ SUBUNITATEA PRIMITOARE (secţie, atelier etc.) │ │ ││ │ │ │├─────────────────────────────┬────────────────────┤ │ ││ Numele şi prenumele │ Semnătura │ │ │├─────────────────────────────┼────────────────────┤ │ ││ │ │ │ │└─────────────────────────────┴────────────────────┴──────────┴────────────────┘                                                                       14-2-3A┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬───────┐│ PROCES-VERBAL │ APROBAT│ DATA ││ UNITATEA DE SCOATERE DIN FUNCŢIUNE ├────────┼───────┤│ ......... A MIJLOACELOR FIXE ├────────┼───────┤│ ......... ────────────────── ├────────┼───────┤│ DE DECLAŞARE A UNOR BUNURI └────────┴───────┤│ MATERIALE ││ ││ ┌────────┬────────────────────┬──────────┐ ││ │ Număr │ Data │ │ ││ │document├──────┬──────┬──────┤ Predător │ ││ │ │ Ziua │ Luna │ Anul │ │ ││ ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┤ ││ │ │ │ │ │ │ ││ └────────┴──────┴──────┴──────┴──────────┘ ││ ││ I. CONSTATĂRILE ŞI CONCLUZIILE COMISIEI .................................. ││ .......................................................................... ││ .......................................................................... ││ .......................................................................... ││ .......................................................................... ││ .......................................................................... ││ II. MIJLOACELE FIXE SCOASE DIN FUNCŢIUNE SAU BUNURILE MATERIALE DECLASATE │├────┬─────────────┬──────┬─────┬──────────┬────────┬────────┬─────────────────┤│ Nr.│ Denumirea │ Cod │ U/M │Cantitatea│ Preţ │Valoarea│ Amortizarea ││crt.│ │ │ │ │ unitar │ │ până la ││ │ │ │ │ │ │ │ scoaterea din ││ │ │ │ │ │ │ │ funcţiune │├────┼─────────────┼──────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────────┤├────┼─────────────┼──────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────────┤├────┼─────────────┼──────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────────┤└────┴─────────────┴──────┴─────┴──────────┴────────┴────────┴─────────────────┘    III. ANSAMBLE, SUBANSAMBLE, PIESE, COMPONENTE ŞI MATERIALE REZULTATE              ┌────────┬────────────────────┬──────────┬─────────┐              │ Număr │ Data │ │ │              │document├──────┬──────┬──────┤ Predător │Primitor │              │ │ Ziua │ Luna │ Anul │ │ │              ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┤              │ │ │ │ │ │ │              └────────┴──────┴──────┴──────┴──────────┴─────────┘┌────┬─────────────┬──────┬─────┬──────────┬────────┬──────────────────────────┐│ Nr.│ Denumirea │ Cod │ U/M │Cantitatea│ Preţ │ ││crt.│ │ │ │ │ unitar │ Valoarea │├────┼─────────────┼──────┼─────┼──────────┼────────┼──────────────────────────┤├────┼─────────────┼──────┼─────┼──────────┼────────┼──────────────────────────┤├────┼─────────────┼──────┼─────┼──────────┼────────┼──────────────────────────┤├────┴─────────────┴──────┴─────┴──────────┼────────┴───────┬──────────────────┤│ │Delegaţi la │ Primit în ││ COMISIA │dezmembrare sau │ gestiune ││ │la declaşare │ │├───────┬─────────┬───────┬─────────┬──────┴┬─────────┬─────┴─┬─────────┬──────┤│Nume şi│Semnătura│Nume şi│Semnătura│Nume şi│Semnătura│Nume şi│Semnătura│ ││prenume│ │prenume│ │prenume│ │prenume│ │ │├───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤ │├───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤ │├───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤ │├───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤ │└───────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴──────┘                                                                   14-2-3/aAUNITATEA ..................Obiectivul pentru investiţii ............................................Obiectivul supus recepţiei ..............................................Concluzia ...................................PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE(Cod 14-2-5)I. DATE GENERALE1. Comisia de recepţie convocată la data de ............................... şi-a desfăşurat activitatea în intervalul: ....................................II. CONSTATĂRIÎn urma examinării documentaţiei prezentate şi a cercetării pe teren a lucrărilor executate s-au constatat:1. Documentaţia tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepţie cu următoarele excepţii:.........................................................Comisia constată că lista documentaţiei prevăzute mai sus nu împiedică/împiedică efectuarea recepţiei.2. Recepţia punerii în funcţiune a fost efectuată la data de ............., iar până la recepţia obiectivului de la data punerii în funcţiune au trecut ............. luni.3. Valoarea lucrărilor supuse recepţiei conform documentelor de decontare este de ...................... lei.4. La data recepţiei, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobaţi se prezintă astfel: ..................................................5. Următorii factori au influenţat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:...................................................6. La data recepţiei se constată următoarele disponibilităţi de capacităţi ale utilajelor tehnologice şi de spaţii construite care pot conduce la îmbunătăţirea indicatorilor tehnico-economici: ................................7. S-a constatat că sunt/nu sunt luate măsurile pentru menţinerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce priveşte:a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);b. lucrări conexe, utilităţi, deserviri etc.;c. forţa de muncă;d. ................................................................III. CONCLUZII1. Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie hotărăşte în unanimitate/cu majoritatea de păreri:SE ADMITE RECEPŢIA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII ŞI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL...........................................................................2. Comisia de recepţie stabileşte că, pentru menţinerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobaţi şi pentru o cât mai bună exploatare a capacităţilor ce se recepţionează, mai sunt necesare următoarele măsuri:......................................................................................................................................................3. Prezentul proces-verbal, care conţine ........... file şi .............. anexe numerotate cu un total de ........... file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat azi ..................... în trei exemplare originale.┌────────────┬──────────────┬──────────┬─────────────────────┬─────────────────┐│ │ Numele şi │Funcţia │ Locul de muncă │ Semnătura ││ │ prenumele │ │ │ │├────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────┤│Preşedinte │ │ │ │ ││Membri: │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││Specialişti-│ │ │ │ ││consultanţi │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││Asistenţi │ │ │ │ ││la recepţie │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││Secretar │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │└────────────┴──────────────┴──────────┴─────────────────────┴─────────────────┘UNITATEA ..................Obiectivul pentru investiţii............................Obiectivul supus recepţiei............................Concluzia ..................PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE PROVIZORIE(Cod 14-2-5/a)I. DATE GENERALE1. Comisia numită de ................................................. prin ..................................... pentru recepţionarea obiectivului de investiţii intitulat .......................................... şi situat în .................................... a fost convocată la data de .............. pentru a proceda la recepţia provizorie a lucrărilor de construcţii-montaj aferente.Obiectul (obiectele)/părţi de obiect ...................................... pentru care proiectantul general este ......................................... antreprenor general este ...................................................... şi beneficiar de investiţii este ........................................2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în intervalul ......................3. Valoarea situaţiei de plată a lucrărilor de construcţii-montaj supuse recepţiei provizorii este de ................................., conform anexei.4. Lucrările de construcţii-montaj supuse acestei recepţii au fost în prealabil preluate de beneficiar de la antreprenor pe baza procesului-verbal de predare-primire din .........................5. Valoarea mijloacelor fixe ce se recepţionează este de .................. lei.II. CONSTATĂRIA. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară la recepţia provizorie a lucrărilor de construcţii-montaj .................................Comisia consideră că actele prezentate sunt/nu sunt suficiente pentru aprecierea calităţii lucrărilor şi a dispus ...................................B. Cu privire la îndeplinirea condiţiilor pentru prezentare la recepţie.1. Executarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii cuprinse în devizul general:a. lucrările sunt terminate;b. următoarele lucrări, conform anexei, nu sunt terminate.2. Efectuarea prealabilă a probelor mecanice şi a rodajului mecanic la instalaţiile şi utilajele tehnologice.3. Unităţile care condiţionează folosirea sau exploatarea obiectului sunt/nu sunt integral asigurate ...................................................4. Terminarea lucrărilor aferente spaţiilor cu altă destinaţie inclusă în construcţia obiectului supus recepţiei (în cazul blocurilor de locuinţe)..........................................................................Concluzie: Pe baza constatărilor de la cap. B pct. 1 - 4, comisia constată că sunt/nu sunt îndeplinite condiţiile pentru ca obiectul să fie supus recepţiei. Totodată, comisia hotărăşte că lucrările arătate în anexă, ca neexecutate - să fie terminate până la ........................................C. Calitatea lucrărilor realizate.1. Respectarea prevederilor proiectului (inclusiv completările şi modificările aduse).În urma examinării lucrărilor executate şi a semnalărilor făcute de proiectant, comisia a reţinut în anexă următoarele nerealizări ale proiectului - dintre care cele în dreptul cărora au fost prevăzute termene urmează să fie remediate:...........................................................................Concluzie: Comisia consideră că abaterile de la proiect care sunt consemnate fără fixarea unui termen pentru refacerea lucrărilor, potrivit proiectului, nu influenţează comportarea, exploatarea, aspectul şi integritatea obiectului.Lucrările pentru care s-a făcut menţiune în acest sens urmează să fie puse de acord cu prevederile proiectului în termenele specificate.2. Calitatea soluţiilor constructive şi detaliile de execuţie folosite în proiect.În urma examinării lucrărilor şi a observaţiilor prezentate de executant, au fost reţinute în anexă următoarele deficienţe de proiectare care influenţează executarea, exploatarea sau funcţionarea obiectului, dintre care unele urmează să fie remediate în termenele fixate în dreptul fiecăruia:...........................................................................Concluzie: Comisia atrage atenţia proiectantului ce poartă răspunderea pentru consecinţele acestei deficienţe şi în acelaşi timp hotărăşte remedierea în contul proiectantului a deficienţelor pentru care a stabilit termen în acest sens.3. Calitatea execuţiei lucrărilor.Din dispoziţiile de şantier, buletinele de încercare a betoanelor şi îmbinărilor metalice, procesele-verbale de lucrări ascunse, certificatele de calitate pentru prefabricate şi materiale folosite, din constatările scrise ale organelor care au controlat pe parcurs calitatea lucrărilor, precum şi din constatările făcute de comisia de recepţie la faţa locului, rezultă următoarele:3.1. La structura de rezistenţă...........................................................................3.2. La restul lucrărilor de construcţii...........................................................................3.3. La lucrările de instalaţii...........................................................................3.4. La lucrările de montaj al instalaţiilor şi utilajelor tehnologice cuprinse în obiect...........................................................................4. Deficienţe ale lucrărilor realizate care se datoresc beneficiarului de investiţii...........................................................................5. Alte constatări:......................................................................................................................................................III. CONCLUZII GENERALE1. Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie cu majoritate/în unanimitate de păreri hotărăşte: Admiterea (respingerea) recepţiei provizorii a lucrărilor de construcţii-montaj aferente obiectelor (obiectului)..............................................................................................................................................................................................................................care au fost terminate la data de ...................... şi care fac parte din obiectivul....................................................................................................................................................2. Perioada de garanţie a lucrărilor recepţionate aferente fiecărui obiect este de ............ luni (se completează numai în cazul admiterii recepţiei).3. Comisia de recepţie apreciază că pentru o cât mai bună utilizare a obiectelor/obiectului recepţionate mai sunt necesare următoarele măsuri:..................................................................................................................................................4. Prezentul proces-verbal, conţinând ........... file şi ............ anexe numerotate cu un total de .................... file, care fac parte integrantă din cuprinsul lui, a fost încheiat azi ................. în trei exemplare originale.┌────────────┬──────────────┬──────────┬─────────────────────┬─────────────────┐│ │ Numele şi │Funcţia │ Locul de muncă │ Semnătura ││ │ prenumele │ │ │ │├────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────┤│Preşedinte │ │ │ │ ││Membri: │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││Specialişti-│ │ │ │ ││consultanţi │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││Asistenţi │ │ │ │ ││la recepţie │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││Secretar │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │└────────────┴──────────────┴──────────┴─────────────────────┴─────────────────┘                      ÎNCHEIERE DE LUARE ÎN PRIMIRE    Subsemnaţii ...............................................................pe baza calităţii şi a împuternicirilor menţionate în dreptul fiecăruia şi caurmare a prezentului proces-verbal de admitere a recepţiei provizorii, amprocedat azi ............... la predarea, respectiv luarea în primire aobiectului    ...........................................................................    ...........................................................................    ...........................................................................             PREDAT, PRIMIT,        Antreprenor general Beneficiar de instalaţii    (denumirea unităţii, numele, (denumirea unităţii, numele,    calitatea, împuternicirea şi calitatea, împuternicirea şi      semnătura predătorului) semnătura primitorului)                            PROCES-VERBAL nr....     privind executarea completărilor şi remedierilor prevăzute în anexă la      procesul-verbal de recepţie provizorie a obiectului ...............┌──────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────┐│Poziţie în anexa procesului- │ Termen prevăzut în anexă │ Unitatea care ││ verbal de recepţie │ │ a efectuat ││ provizorie │ │ remedierea │├──────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │├──────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ ││ │ │ │└──────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────┘             EXECUTANT,     .............................      (Numele, prenumele, funcţia) BENEFICIAR,                                               ..........................                                              (Numele, prenumele, funcţia)UNITATEA ..............................Obiectivul pentru investiţii ................................................Obiectivul supus recepţiei ...............................................Concluzia ..................................PROCES-VERBAL DE PUNERE ÎN FUNCŢIUNE(Cod 14-2-5/b)I. DATE GENERALE1. Comisia de recepţie convocată la data de .................... şi-a desfăşurat activitatea în intervalul: ........................................II. CONSTATĂRIÎn urma examinării documentaţiei prezentate, a rezultatelor probelor tehnologice şi a cercetării pe teren a lucrărilor executate s-a constatat:1. Documentaţia tehnico-economică prevăzută în Regulamentul de efectuare a obiectivelor de investiţii a fost/nu a fost prezentată integral comisiei de recepţie, lipsind:....................................................................................................................................................2. În perioada ...................... au fost efectuate probele tehnologice ale utilajelor şi instalaţiilor aferente capacităţii pentru exploatarea normală a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice şi asigurarea calităţii produselor, conform documentaţiei tehnico-economice şi indicatorilor tehnico-economici aprobaţi.3. La data recepţiei, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobaţi este următorul: ................................................4. Costul lucrărilor şi al cheltuielilor pentru efectuarea probelor tehnologice, aşa cum rezultă din documentele prezentate, este de .............. lei.5. Valoarea produselor rezultate în urma probelor tehnologice, care se pot valorifica, este de .................... lei.6. Valoarea de înregistrare a mijloacelor fixe ce se pun în funcţiune (sau se dau în folosinţă) este la data recepţiei de .................... lei.7. Alte constatări.III. CONCLUZII1. Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie în unanimitate/cu majoritate de păreri hotărăşte:ADMITEREA RECEPŢIEI PUNERII ÎN FUNCŢIUNE A CAPACITĂŢII:.......................................................................2. Comisia de recepţie stabileşte că, pentru o cât mai bună exploatare a capacităţii puse în funcţiune, mai sunt necesare următoarele măsuri:...........................................................................................................................................................................................................................3. Prezentul proces-verbal, care conţine .............. file şi ........... anexe, numerotate cu un total de .............. file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat azi ................. în trei exemplare originale.┌────────────┬──────────────┬──────────┬─────────────────────┬─────────────────┐│ │ Numele şi │Funcţia │ Locul de muncă │ Semnătura ││ │ prenumele │ │ │ │├────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────┤│Preşedinte │ │ │ │ ││Membri: │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││Specialişti-│ │ │ │ ││consultanţi │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││Asistenţi │ │ │ │ ││la recepţie │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││Secretar │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │└────────────┴──────────────┴──────────┴─────────────────────┴─────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ NOTĂ DE RECEPŢIE ŞI CONSTATARE DE DIFERENŢE ││ ││ Unitatea ....... ││ ┌─────┬───────────────┬───────────────────────────────┤│ │Număr│ Data │ Factură ││ │docu-├────┬─────┬────┤ Nr. ││ │ment │Ziua│Luna │Anul│ Aviz de însoţire a mărfii ││ ├─────┼────┼─────┼────┼───────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ ││ └─────┴────┴─────┴────┴───────────────────────────────┤│ Subsemnaţii, membrii comisiei de recepţie, am procedat la recepţionarea ││ valorilor materiale furnizate de ..................................... ││ din ........... cu vagonul/auto nr. ..... documente însoţitoare ..... ││ delegat ........... constatându-se următoarele: ...................... ││ │├──┬────────────┬───────┬───────────────┬──────────────────────────────────┤│Nr│ Denumirea │ U/M │ Cantitatea │ Recepţionat ││c │ bunurilor │ │ conform ├─────────┬───────┬────────────────┤│r │recepţionate│ │ documente │Cantitate│ Preţ │ Valoare ││t │ │ │ │ │unitar │ │├──┼────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────────┤├──┼────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────────┤├──┼────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────────┤├──┼────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────────┤├──┴────────────┴───────┴───────────────┴─────────┼───────┴────────────────┤│ Comisia de recepţie │ Primit în gestiune │├────────────────────┬────────────────────────────┼────────┬───────────────┤│Numele şi prenumele │Semnătura │ Data │ Semnătura │├────────────────────┴────────────────────────────┤ │ │├─────────────────────────────────────────────────┤ │ │└─────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────────────┘                                                           14-3-1A t2                                                                   (verso)┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐│Denumirea cantităţii Pe cântarul nr.│Denumirea cantităţii s-a făcut prin││s-a făcut prin: .... .............. │proba ......... nr. ...............││.................... │ │├──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤│Expeditor ............. Cărăuş ................... Însoţitor .............││Staţia de expediţie .............. Staţia de destinaţie ..................││Data eliberării ...................... Data expedierii ...................││Data sosirii ..................... ││Delegaţii furnizorului (cărăuş neutru) care au participat la recepţie: │├───────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤│ Participanţi la recepţie │ │├──────────────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────┤ ││Reprezentant │Numele şi│Calitatea│Buletin/ │Semnătura│ Alte menţiuni ││ al: │prenumele│ │ Carte de │ │ ││ │ │ │identitate│ │ │├──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │├──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │├──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │├──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┴─────────┤ ││ │ │ │ Diferenţe (±) │ │├───┬──────────┴─┬───┬─┬─┴───────┬─┴─────────┬──────────┤ ││ * │Denumirea │Cod│U│ │ │ │ ││ │bunurilor │ │/├ │ │ │ ││ │recepţionate│ │M│Cantitate│Preţ unitar│ Valoare │ │├───┼────────────┼───┼─┼─────────┼───────────┼──────────┤ │├───┼────────────┼───┼─┼─────────┼───────────┼──────────┤ │├───┼────────────┼───┼─┼─────────┼───────────┼──────────┤ │├───┴────────────┴───┴─┴─────────┴───────────┴──────────┴──────────────────┤│Concluziile comisiei de recepţie .........................................││..........................................................................││Punctul de vedere al delegatului furnizorului/cărăuşului ││(delegatul neutru) .......................................................││..........................................................................││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   * Tip document (operaţie)Unitatea ............................Codul unic de înregistrare .........Nr. înregistrare Oficiul reg. com./an ...........Localitatea .........................Judeţul .............................                       BON DE PRIMIRE ÎN CONSIGNAŢIE                       nr. .... din data de ........┌────┬──────────┬───────────┬───────┬─────┬─────┬────┬────────────┬────────────┐│Nr. │Denumirea │Descrierea │Cantit.│Preţ │Comi-│TVA │Preţ vânzare│Val. totală ││crt.│obiectului│obiectului │depusă │ de │sion │uni-│ (4+5+6) │ (3x7) ││ │ │şi caracte-│ │eva- │ │tară│ │ ││ │ │risticile │ │luare│ │ │ │ ││ │ │lui │ │(a- │ │ │ │ ││ │ │ │ │chiz)│ │ │ │ │├────┼──────────┼───────────┼───────┼─────┼─────┼────┼────────────┼────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │├────┼──────────┼───────────┼───────┼─────┼─────┼────┼────────────┼────────────┤├────┼──────────┼───────────┼───────┼─────┼─────┼────┼────────────┼────────────┤├────┼──────────┼───────────┼───────┼─────┼─────┼────┼────────────┼────────────┤├────┼──────────┼───────────┼───────┼─────┼─────┼────┼────────────┼────────────┤├────┴──────────┴───────────┼───────┼─────┼─────┼────┼────────────┼────────────┤│ Total │ │ x │ │ │ x │ │└───────────────────────────┴───────┴─────┴─────┴────┴────────────┴────────────┘Valoarea totală la primire ......... lei Am primit spre vănzare în consignaţieîn litere .......................... obiectele menţionate mai sus, de laAm luat la cunoştinţă de instruc- ............... din .................ţiunile prevăzute pe verso adresa ..............................Semnătura deponentului ............. B.I./C.I. Seria ...... Nr. .........                                          eliberat de Secţia de poliţie .......                                          Semnătura preţuitorului .............                                               L.S.   RESTITUIRI┌────┬────────────────────┬───────┬───────────────────┬────────────────────────┐│Poz.│Denumirea obiectului│Cantit.│Semnătura deponent │ Comision acordat ││ │ │resti- │ │ ││ │ │tuită │ │ │├────┼────────────────────┼───────┼───────────────────┼────────────────────────┤├────┼────────────────────┼───────┼───────────────────┼────────────────────────┤├────┼────────────────────┼───────┼───────────────────┼────────────────────────┤├────┼────────────────────┼───────┼───────────────────┼────────────────────────┤├────┼────────────────────┼───────┼───────────────────┼────────────────────────┤├────┴────────────────────┴───────┴───────────────────┴────────────────────────┤│REDUCERI de preţ acordate de deponent cf. Declaraţiei Nr. .................. ││din data de ................ │├────┬────────────────────┬────────┬──────────────────┬────────────────────────┤│Poz.│Denumirea obiectului│Preţ de │Comision şi TVA │ Preţ ││ │ │evaluare│ │ vânzare │├────┼────────────────────┼────────┼──────────────────┼────────────────────────┤├────┼────────────────────┼────────┼──────────────────┼────────────────────────┤├────┼────────────────────┼────────┼──────────────────┼────────────────────────┤├────┼────────────────────┼────────┼──────────────────┼────────────────────────┤└────┴────────────────────┴────────┴──────────────────┴────────────────────────┘                                                               14-3-2 t2  PLĂŢI┌────┬────┬───────────┬──────────┬────────────────┬──────────┬─────────────────┐│Poz.│Data│Denumirea │Cantitatea│Preţ de evaluare│Total sumă│ Semnătura ││ │ │obiectului │ vândută │ │ │ deponent │├────┼────┼───────────┼──────────┼────────────────┼──────────┼─────────────────┤├────┼────┼───────────┼──────────┼────────────────┼──────────┼─────────────────┤├────┼────┼───────────┼──────────┼────────────────┼──────────┼─────────────────┤├────┼────┼───────────┼──────────┼────────────────┼──────────┼─────────────────┤├────┼────┼───────────┼──────────┼────────────────┼──────────┼─────────────────┤├────┼────┼───────────┼──────────┼────────────────┼──────────┼─────────────────┤├────┼────┼───────────┼──────────┼────────────────┼──────────┼─────────────────┤├────┼────┼───────────┼──────────┼────────────────┼──────────┼─────────────────┤└────┴────┴───────────┴──────────┴────────────────┴──────────┴─────────────────┘                                                                14-3-2 t2(verso)Instrucţiuni pentru deponenţi1. Obiectele depuse spre vânzare în consignaţie sunt şi rămân proprietatea deponentului, până în momentul vânzării.2. La cererea deponentului, obiectele pot fi retrase în următoarele condiţii:.................................................................................................................................................................................................................................3. Dacă obiectele depuse nu se vând în perioada ........................, preţul de vânzare al acestora poate fi redus pe baza cererii formulate în scris de către deponent.4. Încasarea valorii obiectelor vândute în consignaţie sau retragerea lor se face numai pe baza bonului de primire prezentat de titular.5. În caz de pierdere a bonului de primire, deponentul va solicita o copie după bonul de primire, de la societatea emitentă.6. Comisionul societăţii comerciale pentru vânzarea obiectelor în consignaţie este de .........% .7. După expirarea perioadei legale de păstrare a obiectelor depuse, sumele rezultate din vânzarea obiectelor depuse în consignaţie şi neridicate de deponent se prescriu, conform prevederilor legale.8. Pentru orice informaţii privind reducerile de preţ, retragerea obiectelor, reclamaţii etc., deponentul se va adresa unităţii unde se află depuse obiectele, zilnic între orele ............... sau la telefon nr.........9. Plata sumelor se va face în maximum ...... zile de la data vânzării obiectelor depuse în consignaţie.10. Alte clauze ...........................................................┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│UNITATEA BON │├───┬──────────────┬────────────┬────────────┬──────────┐ ││Nr.│ DATA │ │ │Nr.comandă│ DE PREDARE-TRANSFER ││doc├────┬────┬────┤ Predător │ Primitor │──────────│ RESTITUIRE ││ │Ziua│Luna│Anul│ │ │Cod produs│ │├───┴────┴────┴────┼────────────┼────────────┼──────────┤ ││ │ │ │ │ │├───┬──────────────┴────────────┴────────┬───┴┬───┬─────┴────┬──────┬──────────┤│Nr.│Denumirea valorilor materiale │ │ │Cantitatea│Preţul│ Valoarea ││crt│(inclusiv sortiment, marca, profil, │Cod │U/M│ efectivă │unitar│ ││ │ dimensiune) │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────┼────┼───┼──────────┼──────┼──────────┤├───┼────────────────────────────────────┼────┼───┼──────────┼──────┼──────────┤├───┼────────────────────────────────────┼────┼───┼──────────┼──────┼──────────┤├───┼────────────────────────────────────┼────┼───┼──────────┼──────┼──────────┤├───┼────────────────────────────────────┼────┼───┼──────────┼──────┼──────────┤├───┼────────────────────────────────────┼────┼───┼──────────┼──────┼──────────┤├───┼────────────────────────────────────┼────┼───┼──────────┼──────┼──────────┤├───┼────────────────────────────────────┼────┼───┼──────────┼──────┼──────────┤├───┼────────────────────────────────────┼────┼───┼──────────┼──────┼──────────┤├───┼────────────────────────────────────┼────┼───┼──────────┼──────┼──────────┤├───┴───────────────────┬────────────────┴────┴───┴────┬─────┴───┬──┴──────────┤│Data şi semnătura │Viza C.T.C.(Propus mişcarea) │Predător │ Primitor │└───────────────────────┴──────────────────────────────┴─────────┴─────────────┘                                                                    14-3-3A┌────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────────────────┐│Unitatea....................................│ Buc. │ ││PRODUS/LUCRARE (COMANDA) ...................│ lansate │ ││REPER ...................... NR. ...........│ │ ││DENUMIREA PIESEI ............NORMA .........│ │ │└────────────────────────────────────────────┴──────────┘ BON DE CONSUM │┌───┬───────────────┬────────────┬────────────┬──────────┐ ││Nr.│Data eliberării│ │ │Nr.comandă│ ││doc├────┬────┬─────┤ Predător │ Primitor │───────── │ ││ │Ziua│Luna│Anul │ │ │Cod produs│ │├───┴────┴────┴─────┼────────────┼────────────┼──────────┤ ││ │ │ │ │ │├───────────────────┴───┬────────┴────────┬───┼───┬──────┴───┬──────┬──────────┤│DENUMIREA MATERIALULUI │ Cantitatea │ │ │Cantitatea│Preţul│ ││(inclusiv sortiment,mar│ necesară │Cod│U/M│eliberată │unitar│ Valoarea ││ca,profil,dimensiune) │ │ │ │ │ │ │├──────────┬────────────┼─────────────────┼───┼───┼──────────┼──────┼──────────┤│Cf.normei │ │ 1 │ │ │ │ │ ││ tehnice │ ├─────────────────┼───┼───┼──────────┼──────┼──────────┤│ │ │ 2 │ x │ │ │ x │ x │├──────────┼────────────┼─────────────────┼───┼───┼──────────┼──────┼──────────┤│ Înloc. │ │ 1 │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────┼───┼───┼──────────┼──────┼──────────┤│ │ │ 2 │ x │ │ │ x │ x │├──────────┴────────┬───┴─────────────────┴───┴─┬─┴──────────┴──┬───┴──────────┤│ Data şi semnătura │ Şef compartiment │ Gestionar │ Primitor ││ ├───────────────────────────┴───────────────┴──────────────┤└───────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘                                                                 14-3-4A t2                                                                        (verso)┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ELIBERARI PARŢIALE CARE SE LICHIDEAZĂ ÎN 24 DE ORE ││ DATA ....... │├─────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────┤│ │ Cantitatea │ ││ Materialul ├────────────┬───────────┤ Semnătura ││ │ Cerută │ Eliberată │ │├─────────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────────────┤├─────────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────────────┤├─────────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────────────┤├─────────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────────────┤├─────────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────────────┤├─────────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────────────┤├─────────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────────────┤├──────────┬──────┴───┬────────┼───────────┼───────────────────────────────────┤│Restituiri│ Normat │ x │ │ ││ ├──────────┼────────┼───────────┤ Se trece pe faţa bonului ││ │Inlocuitor│ x │ │ │├──────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────────────────────────┤│ Total │ Normat │ x │ │ ││ ├──────────┼────────┼───────────┤ ││ │Inlocuitor│ x │ │ │├──────────┴──────────┴────────┴───────────┴───────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ DATE PRIVIND INLOCUIREA │├──────────┬─────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┤│ │ Serv. aproviz. │ Şef secţie producţie ││ Data ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │├──────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│Semnătura │ │ │├──────────┼─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┤│ Data şi │ APROBAT ÎNLOCUIREA ││semnătura ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │├──────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ MENŢIUNI ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐│UNITATEA │Produs,lucrare(comanda) │├───┬──────────────┼────────────┬────────────┬──────────┐ BON ││Nr.│ DATA │ │ │Nr.comandă│ DE CONSUM ││doc├────┬────┬────┤ Pedător │ Primitor │──────────┤ (COLECTIV) ││ │Ziua│Luna│Anul│ │ │Cod produs│ │├───┴────┴────┴────┼────────────┼────────────┼──────────┤ ││ │ │ │ │ │├───┬──────────────┴────┬───────┴─────────┬──┴┬──┬──────┴────┬──────┬──────────┤│Nr.│Denumirea materia- │ Cantitatea │Cod│U/│ Cantitatea│Preţul│ Valoarea ││crt│lelor(inclusiv sor-│ necesară │ │M │ eliberată │unitar│ ││ │timent, marca, │ │ │ │ │ │ ││ │profil, dimensiune)│ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────┼─────────────────┼───┼──┼───────────┼──────┼──────────┤├───┼───────────────────┼─────────────────┼───┼──┼───────────┼──────┼──────────┤├───┼───────────────────┼─────────────────┼───┼──┼───────────┼──────┼──────────┤├───┼───────────────────┼─────────────────┼───┼──┼───────────┼──────┼──────────┤├───┼───────────────────┼─────────────────┼───┼──┼───────────┼──────┼──────────┤├───┴───────────────────┼─────────────────┴───┴──┴────┬──────┴───┬──┴──────────┤│Data şi semnatura │Şef compartiment │Gestionar │ Primitor ││ ├─────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ │ │└───────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────────┘                                                                   14-3-4/aA┌─────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────┐│ Unitatea..................... │ Numar │ Data ││ │ ├──────┬───────┤│ │ │ Luna │ Anul ││ FIŞĂ LIMITĂ DE CONSUM ├─────────┼──────┼───────┤│ │ │ │ │├──────────┬──────────┬──────────────────────────────┬┴─────────┴──┬───┴───────┤│ Cod │ Cod │ Număr comandă │ Cont │ Cont ││ predător │ primitor │ Cod produs │ debitor │ creditor │├──────────┼──────────┼──────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤├──────────┴──────────┴──────────────────────────────┼─────────────┴───────────┤│Denumirea materialului (inclusiv sortiment, marca, │ Cod ││ profil, dimensiune) │ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ │├─────┬────────────────┬────────────────┬────────────┴─────────────────────────┤│ U/M.│ Cant eliberată │ Preţ unitar │ │├─────┼────────────────┼────────────────┤ ││ │ │ │ Valoare ││ │ │ │ │├─────┼────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┤├─────┴────────────────┴────┬───────────┴────────────────┬─────────────────────┤│ Producţia │ Denumire produs, lucrare │ Cod │├─────┬───────────┬─────────┼────────────────────────────┼─────────────────────┤│ U/M.│ Planificat│Realizat │ │ │├─────┼───────────┼─────────┤ │ ││ │ │ │ │ │├─────┴───────────┴─────────┴──────────────────────┬─────┴─────────┬───────────┤│ Cantitate necesară │Cant. înlocuită│ │├─────┬─────────────────┬─────────┬─────┬──────────┼──────┬────────┤ ││ U/M │Cf. normei tehn. │Suplimen-│ │Semnătura │Bon de│ De │ Cantitate ││ ├──────┬──────────┤tare sau │Data │ de │consum│scăzut │ limita ││ │ Pe │ Pentru │diminuare│ │ aprobare │nr. │din can-│ valabilă ││ │uni- │produc- │ │ │ │ │titate │ ││ │tate │ţia pla- │ │ │ │ │ │ ││ │produs│nificată │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼──────┼────────┼───────────┤│ a │ b │ c │ d │ e │ f │ g │ h │ i │├─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼──────┼────────┼───────────┤├─────┴──────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼──────┼────────┼───────────┤│Şef de comp │Recalculat│ │ │ │ │ │ ││ │ în baza │ │ │ │ │ │ ││ │producţiei├─────────┼─────┼──────────┼──────┼────────┼───────────┤│ │realizate │ │ │ │ │ │ │├──────────┬─┴──────────┼─────────┴─────┴──────────┴────┬─┴────────┴───────────┤│ Data │ Cantitatea │ Cantităţi eliberate │ Semnătura ││eliberării│ cerută ├───────────────┬───────────────┤ predare-primire ││ │ │ Parţial │ Cumulat │ │├──────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────────────┤│ │ │ │ │ │├──────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────────────┤│ │ │ │ │ │├──────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────────────┤│ │ │ │ │ │├──────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────────────┤│ x │ Restituiri │ x │ │ x │├──────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────────────┤│ x │ Total │ x │ │ x │└──────────┴────────────┴───────────────┴───────────────┴──────────────────────┘14-3-4/bACantitate conform producţiei realizate...........................Cantitate consumată..............................................Economii (-) Depăşiri (+) cantitative ...........................Valoarea economiilor sau depăşirilor.............................┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│Unitatea..................... │ ││ │ ││ │ Şef compartiment ││ LISTA ZILNICĂ DE ALIMENTE │ ││Cantitatea │ │├───────┬──────┬─────┬─────────────────┴────────┬───────┬──────┬───────┬───────┤│Efectiv│Aloca-│Drep-│ Recapitulaţia │Mese │Dimi- │Prânz*)│Seara*)││ la │ ţie │turi │ cheltuielilor │servite│neaţa*│ │ ││ masă │ │ │ pentru hrană │ │ │ │ ││ │-lei- │-lei-│ │ │ │ │ │├───────┼──────┼─────┼────────┬────────┬────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤├───────┼──────┼─────┤Economii│Economii│Depăşiri│Efectiv│ │ │ │├───────┼──────┼─────┤ sau │ │ │ la │ │ │ │├───────┼──────┼─────┤depăşiri│ │ │ hrană │ │ │ │├───────┼──────┼─────┤ de │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────┼─────┤alocaţii│ │ │ │ │ │ │├───────┼──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤├───────┼──────┼─────┤ De la │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────┼─────┤începu- │ │ │Porţii │ │ │ │├───────┼──────┼─────┤tul pe- │ │ │prepa- │ │ │ │├───────┼──────┼─────┤rioadei │ │ │rate │ │ │ │├───────┼──────┼─────┤(1.I )│ │ │ │ │ │ │├───────┼──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤├───────┼──────┼─────┤ Pe zi │ │ │Distri-│ │ │ │├───────┼──────┼─────┤ │ │ │ buite │ │ │ │├───────┼──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤├───────┼──────┼─────┤La fine-│ │ │ │ │ │ │├───────┼──────┼─────┤le peri-│ │ │Rămase │ │ │ │├───────┼──────┼─────┤oadei │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────┼─────┼────────┴────────┴────────┴───────┴──────┴───────┴───────┤├───────┼──────┼─────┤ │├───────┼──────┼─────┤ │├───────┼──────┼─────┤ Aprobat, Vizat │├───────┼──────┼─────┤ ............... Compartiment financiar-contabil │├───────┼──────┼─────┤ ................................ ││Total │ │ │ │├───────┴──────┼─────┤ ││Consum │ │ ││efectiv │ │ ││- lei - │ │ │├──────────────┼─────┴─┬─────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────────┤│ Regimul │Efectiv│Dimineaţa│ Ora 10 │ Prânz │ Ora 16 │ Seara │├──────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤├──────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤├──────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤├──────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤└──────────────┴───────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────────┘   *) Nu se completează de către unităţile sanitare 14-3-4/dA t2                                                                      (verso)┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ALIMENTE │├───┬───────────────┬─────────┬────────┐ ││Nr.│Data eliberării│ │ │ ││doc├────┬────┬─────┤Predator │Primitor│ ││ │Ziua│Luna│Anul │ │ │ │├───┼────┼────┼─────┼─────────┼────────┤ │├───┴────┴────┴─────┼─┬─┬────┬┴───┬────┼───────────────────┬─┬─┬────┬────┬─────┤│ │U│C│Cant│Preţ│Va- │ │U│C│Cant│Preţ│Va- ││ │/│o├─┬──┤uni-│loa-│ │/│o├─┬──┤uni-│loa- ││ │M│d│S│E │tar │rea │ │M│d│S│E │tar │rea ││ │ │ │o│l │ │ │ │ │ │o│l │ │ ││ │ │ │l│i │ │ │ │ │ │l│i │ │ ││ │ │ │i│b │ │ │ │ │ │i│b │ │ ││ Denumirea │ │ │c│e │ │ │ Denumirea │ │ │c│e │ │ ││ │ │ │i│r │ │ │ │ │ │i│r │ │ ││ │ │ │t│a │ │ │ │ │ │t│a │ │ ││ │ │ │a│t │ │ │ │ │ │a│t │ │ ││ │ │ │t│ă │ │ │ │ │ │t│ă │ │ ││ │ │ │ă│ │ │ │ │ │ │ă│ │ │ │├───────────────────┼─┼─┼─┼──┼────┼────┼───────────────────┼─┼─┼─┼──┼────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼─┼─┼─┼──┼────┼────┼───────────────────┼─┼─┼─┼──┼────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼─┼─┼─┼──┼────┼────┼───────────────────┼─┼─┼─┼──┼────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼─┼─┼─┼──┼────┼────┼───────────────────┴─┴─┴─┴──┴────┴─────┤│ │ │ │ │ │ │ │1. TOTAL │├───────────────────┼─┼─┼─┼──┼────┼────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │2. Lista suplimentară nr. │├───────────────────┼─┼─┼─┼──┼────┼────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │3. Alimente restituite cu nota nr. │├───────────────────┼─┼─┼─┼──┼────┼────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │4. Porţii rămase │├───────────────────┼─┼─┼─┼──┼────┼────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │5. Ambalaje primite bon nr. │├───────────────────┼─┼─┼─┼──┼────┼────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │6. Ambalaje restituite bon nr. │└───────────────────┴─┴─┴─┴──┴────┴────┴───────────────────────────────────────┘   Întocmit, Gestionar, Bucătar,                                  Confirmat, Calculat,┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ Furnizor ....................... ││ ││ DISPOZIŢII DE LIVRARE ││ ││ ┌──────────────────────────────────────┐ ││ │ Nr. .............................. │ ││ │ │ ││ │ Data (ziua,luna,anul) ............ │ ││ └──────────────────────────────────────┘ ││ ││ Veţi elibera produsele de mai jos către .................................... ││ ││ prin delegatul ..................... cu delegaţia nr. ...................... ││ ││ B.I. / C.I. seria ...... nr. ......... emis de ............................. ││ ││ │├────┬────────────────────┬───┬────────────────────────────┬───────────────────┤│Nr. │Denumirea produselor│U/M│ Cantitatea │ Preţul unitar ││crt.│ │ ├─────────────┬──────────────┤ ││ │ │ │ Dispusă │ Livrata │ │├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────┼───────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────┼───────────────────┤├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────┼───────────────────┤├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────┼───────────────────┤├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────┼───────────────────┤├────┴──────────────────┬─┴───┴─────────────┴┬─────────────┴─┬─────────────────┤│ Semnătura │ Dispus livrarea │ Gestionar │ Primitor │└───────────────────────┴────────────────────┴───────────────┴─────────────────┘                                                               14-3-5A    Furnizor ........................ Cumpărător ..........................         (denumirea, forma juridică) (denumirea, forma juridică)    Nr. de înmatriculare în Registrul Nr. de înmatriculare în Registrul    Comerţului/anul................ Comerţului/anul................    Nr. de înregistrare fiscală ..... Nr. de înregistrare fiscală .........    Sediul (localitatea, str., nr.).. Sediul (localitatea, str., nr.) .....    Judeţul.......................... Judeţul..............................                    AVIZ DE INSOŢIRE A MĂRFII                      ┌──────────────────────────────────────┐                      │ Nr. .............................. │                      │ │                      │ Data (ziua,luna,anul) ............ │                      └──────────────────────────────────────┘┌────┬────────────────────┬───┬──────────────────┬────────────────┬──────────┐│Nr. │ SPECIFICAŢIA │U/M│ Cantitatea │ Preţul unitar │Valoarea ││crt.│ (produse ambalaje │ │ livrată │(fără T.V.A.) │ - lei - ││ │ etc.) │ │ │ - lei - │ │├────┼────────────────────┼───┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────┼───┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │├────┴──────────────────┬─┴───┴──────────────────┼────────────────┼──────────┤│ Semnătura şi │ Date privind expediţia │ │ ││ ştampila │ Numele delegatului │ TOTAL │ ││ furnizorului │ ..................... │ │ ││ │ Buletinul/cartea ├────────────────┴──────────┤│ │ de identitate seria │ ││ │ ...... nr. .......... │ ││ │ eliberat/ă .......... │ ││ │ Mijlocul de transport │ ││ │ ...... nr. .......... │ Semnătura ││ │ Expedierea s-a │ de primire ││ │ efectuat în prezenţa │ ││ │ noastră la data de │ ││ │ ...... ora .......... │ ││ │ Semnăturile ......... │ ││ │ │ │└───────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────┘                                                               14-3-6A┌─────────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐│Unitatea │ FIŞĂ DE MAGAZIE │Pagina........ ││ │ │ │├─────────┬───┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤│Magazia │Materialul (produsul), sortimentul, calitate, marcă, profil, ││ │dimensiune │├─────────┴──┬─────────┬─────────────────┬──────────────────┬──────────────────┤│ │ U/M │ Preţ unitar │ │ ││ ├─────────┼─────────────────┤ │ ││ │ │ │ │ │├────────────┴─┬───────┴───────┬─────────┴──┬──────────┬────┴──────────────────┤│ Document │ Intrări │ Ieşiri │ Stoc │ Data şi semnătura │├────┬─────┬───┤ │ │ │ de control ││Dată│Număr│Fel│ │ │ │ │├────┼─────┼───┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────┤├────┼─────┼───┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────┤├────┼─────┼───┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────┤└────┴─────┴───┴───────────────┴────────────┴──────────┴───────────────────────┘                                                                 14-3-8┌─────────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐│Unitatea │ FIŞĂ DE MAGAZIE │Pagina ││ │ (cu doua unităţi de măsura) │ │├─────────┬───┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤│Magazia │Materialul(produsul), sortiment, calitate, marcă, profil, dimensiune││ │ │├─────────┴──┬─────────┬─────────────────┬──────────────────┬──────────────────┤│ │ U/M │ Preţ unitar │ │ ││ ├─────────┼─────────────────┤ │ ││ │ │ │ │ │├────────────┴─┬───────┴───────┬─────────┴──┬──────────┬────┴──────────────────┤│ Document │ Intrări │ Ieşiri │ Stoc │ Data şi semnătura │├────┬─────┬───┼───────┬───────┼─────┬──────┼─────┬────┤ de control ││Dată│Număr│Fel│ U/M │ U/M │ U/M │ U/M │ U/M │U/M │ ││ │ │ │...... │...... │.... │..... │.... │... │ │├────┼─────┼───┼───────┼───────┼─────┼──────┼─────┼────┼───────────────────────┤├────┼─────┼───┼───────┼───────┼─────┼──────┼─────┼────┼───────────────────────┤├────┼─────┼───┼───────┼───────┼─────┼──────┼─────┼────┼───────────────────────┤└────┴─────┴───┴───────┴───────┴─────┴──────┴─────┴────┴───────────────────────┘                                                          14-3-8/a
       
    Unitatea ..........................FIŞĂ DE EVIDENŢĂ A MATERIALELOR DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINŢĂ
    Secţia (locul de folosinţă) ....... ...................................
    Numele şi prenumele ..................................... Marca .............. Funcţia ........................
                           
    Denumirea obiectelor (inclusiv seria, dimensiunea etc.)Termenul de folosireP/UU/MPRIMIRIRESTITUIRI
    DocumentulCantitateaSemnăturaDocumentulCantitateaSemnătura
    DataFelul şi nr.DataFelul şi nr.
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
     
    14-3-9
  Unitatea...........REGISTRUL STOCURILOR                                                           (pag. din stânga)┌────┬──────────┬───┬───┬────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐│Nr. │Materialul│COD│U/M│Preţ│ 1 IAN. │ 31 IAN. │ 28 FEB. │31 MART. │ 30 APR. ││crt.│/produsul │ │ │uni-├─────┬───┼─────┬───┼─────┬───┼─────┬───┼─────┬───┤│ │(sortiment│ │ │tar │Cant │Val│Cant │Val│Cant │Val│Cant │Val│Cant │Val││ │calitate, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │marcă, pro│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fil, dimen│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │siune │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼───┼───┼────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10 │ 11 │12 │ 13 │ 14│├────┼──────────┼───┼───┼────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┤├────┼──────────┼───┼───┼────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┤├────┼──────────┼───┼───┼────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┤└────┴──────────┴───┴───┴────┴─────┴───┴─────┴───┴─────┴───┴─────┴───┴─────┴───┘                                                             (pag. din dreapta)┌──┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───┐│N │31 Mai │30 Iun. │31 Iul. │31 Aug. │30 Sept.│31 Oct. │30 Nov. │31 Dec. │Nr.││r.├────┬───┼────┬───┼────┬───┼────┬───┼────┬───┼────┬───┼────┬───┼────┬───┤crt││c │Cant│Val│Cant│Val│Cant│Val│Cant│Val│Cant│Val│Cant│Val│Cant│Val│Cant│Val│ ││r │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││t.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼───┤│ │ 15 │ 16│ 17 │ 18│ 19 │ 20│ 21 │ 22│ 23 │ 24│ 25 │ 26│ 27 │ 28│ 29 │ 30│ │├──┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1│├──┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2│├──┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 3│└──┴────┴───┴────┴───┴────┴───┴────┴───┴────┴───┴────┴───┴────┴───┴────┴───┴───┘                                                                        14-3-11                 Întocmit, Verificat,                              REGISTRUL STOCURILOR┌────┬─────────────────────────────────────┬───┬────┬──────────┬──────┬────────┐│Nr. │Materialul/produsul, (sort, calitate │Cod│ U/M│Cantitatea│Preţul│Valoarea││crt.│ marcă, profil, dimensiune) │ │ │ │unitar│ │├────┼─────────────────────────────────────┼───┼────┼──────────┼──────┼────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├────┼─────────────────────────────────────┼───┼────┼──────────┼──────┼────────┤├────┼─────────────────────────────────────┼───┼────┼──────────┼──────┼────────┤├────┼─────────────────────────────────────┼───┼────┼──────────┼──────┼────────┤├────┼─────────────────────────────────────┼───┼────┼──────────┼──────┼────────┤├────┼─────────────────────────────────────┼───┼────┼──────────┼──────┼────────┤├────┼─────────────────────────────────────┼───┼────┼──────────┼──────┼────────┤├────┼─────────────────────────────────────┼───┼────┼──────────┼──────┼────────┤├────┼─────────────────────────────────────┼───┼────┼──────────┼──────┼────────┤└────┴─────────────────────────────────────┴───┴────┴──────────┴──────┴────────┘             Întocmit, Verificat, 14-3-11/a┌────────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬─────┐│Unitatea│ LISTA DE INVENTARIERE │Gestiunea │Pagi-│├────────┤ ├─────────────────┤na...││Magazia │ Data............. │Loc de depozitare│ │├──┬─────┴─┬─────┬───┬────────────────────┬────┬──────┴───────┬───┬─────┴─────┤│N │Denumi-│Codul│U/M│ CANTITĂŢI │PREŢ│ VALOAREA │Va-│DEPRECIEREA││r.│rea bu-│ sau │ ├─────────┬──────────┤UNI-│ CONTABILĂ │loa├───┬───────┤│c │nurilor│numă-│ │ Stocuri │ Diferenţe│TAR ├───┬──────────┤rea│Va-│Motivul││r │inven- │rul │ ├─────┬───┼────┬─────┤ │Va-│ Diferenţe│ de│loa│ (cod) ││t.│tariate│de în│ │Scrip│Fap│Plus│Minus│ │loa├────┬─────┤în-│rea│ ││ │ │ven- │ │tice │ti │ │ │ │rea│Plus│Minus│ven│ │ ││ │ │tar │ │ │ce │ │ │ │ │ │ │tar│ │ │├──┼───────┼─────┼───┼─────┼───┼────┼─────┼────┼───┼────┼─────┼───┼───┼───────┤│ 0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12│ 13│ 14 │├──┼───────┼─────┼───┼─────┼───┼────┼─────┼────┼───┼────┼─────┼───┼───┼───────┤├──┼───────┼─────┼───┼─────┼───┼────┼─────┼────┼───┼────┼─────┼───┼───┼───────┤├──┼───────┼─────┼───┼─────┼───┼────┼─────┼────┼───┼────┼─────┼───┼───┼───────┤├──┴──────┬┴─────┴───┴───┬─┴───┴────┴─────┴────┴┬──┴────┴─────┴───┴───┴───────┤│Numele şi│ Comisia de │Gestionar (Responsabil│ Contabilitate ││prenumele│inventariere │imobilizări corporale)│ ││ ├────┬────┬────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┤├─────────┼────┼────┼────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┤│Semnătura│ │ │ │ │ │└─────────┴────┴────┴────┴──────────────────────┴─────────────────────────────┘                                                                       14-3-12┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Unitatea.............. Pag..... ││Gestiunea............. ││ LISTA DE INVENTARIERE ││ ││ Data............ ││ │├────┬────────────────┬─────────────────────────┬─────┬───────┬───────────────┤│Nr. │Cod sau denumire│Inventar faptic Cantitate│ Preţ│Valoare│ Deprecieri ││crt.│ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────┴────────────────┼─────────────────────────┴─────┴───────┼───────────────┤│ Comisia de │ Numele şi prenumele │ Semnătura ││ inventariere ├───────────────────────────────────────┼───────────────┤│ │ │ │└─────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────┘                                                                    14-3-12/b┌────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────┬─────────┐│Unitatea............ │ │Gestiunea │ Pagina │├────────────────────────┤ LISTA DE INVENTARIERE ├─────────────────┤ ││Magazia │Data................... │Loc de depozitare│ ...... │├────┬───────────────────┼───┬───┬────────┬────────┴─┬──────┬──────┬─┴─────────┤│Nr. │Denumirea bunurilor│Cod│U/M│Cantita-│ Preţ │Valoa-│Valoa-│Deprecierea││crt.│ inventariate │ │ │tea │unitar de │rea │rea de├───┬───────┤│ │ │ │ │ │înregistra│con- │inven-│Va-│Motivul││ │ │ │ │ │re în con-│tabila│tar │loa│ ││ │ │ │ │ │tabilitate│ │ │rea│ │├────┼───────────────────┼───┼───┼────────┼──────────┼──────┼──────┼───┼───────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├────┼───────────────────┼───┼───┼────────┼──────────┼──────┼──────┼───┼───────┤├────┼───────────────────┼───┼───┼────────┼──────────┼──────┼──────┼───┼───────┤├────┼───────────────────┼───┼───┼────────┼──────────┼──────┼──────┼───┼───────┤├────┼───────────────────┼───┼───┼────────┼──────────┼──────┼──────┼───┼───────┤├────┼───────────────────┼───┼───┼────────┼──────────┼──────┼──────┼───┼───────┤├────┼───────────────────┼───┼───┼────────┼──────────┼──────┼──────┼───┼───────┤├────┼───────────────────┼───┼───┼────────┼──────────┼──────┼──────┼───┼───────┤├────┼───────────────────┼───┼───┼────────┼──────────┼──────┼──────┼───┼───────┤│ │Total pagina │ x │ x │ │ x │ │ │ │ │├────┴──────────────┬────┴───┴───┴────────┴─┬────────┴┬─────┴─────┬┴───┴───────┤│ │Comisia de inventariere│Gestionar│Gestionar*)│Contabili- ││ │ │ │ │ tate │├───────────────────┼──────┬────────┬───────┼─────────┼───────────┼────────────┤│Numele şi prenumele│ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼──────┼────────┼───────┼─────────┼───────────┼────────────┤│Semnătura │ │ │ │ │ │ │└───────────────────┴──────┴────────┴───────┴─────────┴───────────┴────────────┘                                                                    14-3-12/a------- Notă *) Se semnează de gestionarul primitor, în cazul predării-primirii gestiunii.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Unitatea........................... ││ Cod de identificare fiscală......... ││ Nr. din registrul comerţului ....... ││ Sediul (localitatea, str., număr)................. ││ Judeţul............................ ││ ││ CHITANŢA Nr. ..... ││ Data............. ││ ││ ││ ││ Am primit de la ................................. ││ ││ Adresa .......................................... ││ ││ Suma de ................... adică ............... ││ ││ ................................................. ││ ││ Reprezentând ................................... ││ ││ ││ Casier, ││ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                                                14-4-1┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Unitatea........................... ││ Cod de identificare fiscală......... ││ Nr. de înregistrare la Oficiul reg. com. ....... ││ Sediul (localitatea, str., număr)................. ││ Judeţul............................ ││ ││ CHITANŢĂ PENTRU OPERAŢIUNI ÎN VALUTĂ nr. ... ││ Data.......................... ││ ││Am primit/plătit de la/către .............................................││următoarele sume în valută, reprezentând .................................││ .........................................................................││ │├────────┬───────────────────────────────┬───────────────┬─────────────────┤│ Felul │ Suma în valută │ │ ││valutei ├─────────────┬─────────────────┤ Cursul │ C/val în lei ││ │ în cifre │ în litere │ │ │├────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────┤├────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────┤├────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────┤├────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────┤│ Total │ x │ x │ x │ │├────────┴─────────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────────┤│ Casier, │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                                                14-4-1/a┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ Unitatea ........... ││ ││ PROCES-VERBAL DE PLĂŢI ││ ││ Întocmit azi .......................................................││ Subsemnaţii: casier .................................................. ││ Mandatar plătitor ......................................................││ Primul am predat, iar secundul am primit suma de ................... lei││ (............................................) ││ (în litere) ││ reprezentând actele de plati specificate mai jos, pentru secţia, ││ atelierul, serviciul etc. ││ 1) ........................................ lei ││ 2) ........................................ lei ││ 3) ........................................ lei ││ TOTAL ............ lei ││ Decontarea se va face la data de .................................... ││ ││ Casier, Mandatar plătitor, ││ ││ ...................................................................... ││ Azi ...................... am restituit la casierie actele de plăţi ││ menţionate mai sus împreună cu suma de ........... lei. ││ (.....................) rămasă neachitată conform listei nominale ││ (în litere) ││ de pe verso formularului. ││ Mandatar plătitor, Casier, ││ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                                              14-4-3A t2                                                                  (verso)┌────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────┐│ Unitatea ........................│ │ Data ││ │ ├──────────┬───────────┬───────────┤│ │ │ Ziua │ Luna │ Anul ││ │ │ │ │ │└────────────────────────────────────┘ └──────────┴───────────┴───────────┘┌─────────┬─────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┐│ Nr. │ Numele şi prenumele │ Marca │ Suma rămasă ││ crt. │ │ sau nr. matricol │ neachitată │├─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤├─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤├─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤├─────────┴─────────────────────────┴────────────────────┼─────────────────┤│ TOTAL │ │└────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘    Mandatar plătitor,    Unitatea .........................┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ DISPOZIŢIE DE*)............................... CĂTRE CASIERIE ││ nr. ........... din .................................... ││ Numele şi prenumele ................................................... ││ Funcţia (calitatea) ................................................... ││ Suma.......................... lei..................................... ││ (în cifre) (în litere) ││ ││ Scopul încasării/plăţii ............................................... ││ ....................................................................... ││ │├──────────┬───────────────┬─────────────────────┬──────────────────────────┤│Semnătura │ Conducătorul │ Viza de control │ Compartiment ││ │ unităţii │ financiar-preventiv │ financiar-contabil ││ ├───────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤│ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ │└──────────┴───────────────┴─────────────────────┴──────────────────────────┘                                                                14-4-4 t2---------------    *) Se va înscrie "ÎNCASARE" sau "PLATĂ", după caz                                                                   (verso)┌─────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ DATE SUPLIMENTARE PRIVIND BENEFICIARUL SUMEI: ││ │ ││ Se │ ││comple- │ Actul de identitate ...... Seria.... nr. ....... ││teaza │ Am primit suma de .............................. lei ││numai │ (în cifre) ││pentru │ ││plăţi │ Data .................... ││ │ Semnătura ............... ││ │ │├─────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ││ CASIER ││ ││ Plătit/încasat suma de ........................... lei ││ (în cifre) ││ Data .......... ││ Semnătura ................ ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                               ┌──────────────────┬──────────┐  Unitatea................ │ Data │ Contul │                                               ├──────┬─────┬─────┤ casa │               REGISTRU DE CASĂ │ Ziua│ Luna│ Anul│ │                                               ├──────┼─────┼─────┼──────────┤                                               │ │ │ │ │┌────┬─────────┬───────┬──────────────────────┬┴──────┴─────┴┬────┴──────────┤│Nr. │ Nr. act│ Nr. │ Explicaţii │ Încasări │ Plăţi ││crt.│ casă │ anexe │ │ │ │├────┴─────────┴───────┴──────────────────────┼──────────────┼───────────────┤│Report/Sold ziua precedentă │ │ │├────┬─────────┬───────┬──────────────────────┼──────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────┴─────────┴───────┴──────────────────────┼──────────────┼───────────────┤│ De reportat pagina/TOTAL │ │ │├─────────────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┤│ CASIER, Compartiment financiar-contabil, │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                                                    14-4-7A                                                                     ┌─────────┐     Unitatea ............... │ Contul │                                                                     │ casa │                          REGISTRU DE CASĂ ├─────────┤                                                                     │ │─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘┌────┬─────────────────┬───────┬──────┬───────────┬───────────────┬────────────┐│Nr. │ Data │Nr. act│ Nr. │ Explicaţii│ Încasări │ Plăţi ││crt.├────┬─────┬──────┤ casa │ anexa│ │ │ ││ │Ziua│ Luna│ Anul │ │ │ │ │ │├────┴────┴─────┴──────┴───────┴──────┴───────────┼───────────────┼────────────┤│ Report/Sold ziua precedentă │ │ │├────┬────┬─────┬──────┬───────┬──────┬───────────┼───────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼─────┼──────┼───────┼──────┼───────────┼───────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼─────┼──────┼───────┼──────┼───────────┼───────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴────┴─────┴──────┴───────┴──────┴───────────┼───────────────┼────────────┤│ De reportat pagina/TOTAL │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┴───────────────┴────────────┤│ CASIER, Compartiment financiar-contabil, │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                                                    14-4-7/bA┌──────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────┐│ Unitatea....... │ DATA │Contul││ ├─────┬────┬────┤ ││ REGISTRU DE CASĂ (în valută) │ Ziua│Luna│Anul│ casa ││ ├─────┼────┼────┼──────┤│ │ │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────┴─────┴────┴────┴──────┘┌───┬─────┬─────┬─────────────┬──────────────────────┬────────────────┬───────┐│Nr.│ Nr. │ Nr. │Explicaţii │ ÎNCASĂRI │ PLĂŢI │Contra-││crt│ act.│anexa│ ├────────┬──┬───┬──┬───┼──┬───┬──┬──┬───┤valoare││ │ casa│ │ │ Felul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │în lei ││ │ │ │ │ valutei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ ├────────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───────┤│ │ │ │ │ Cursul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X │├───┼─────┼─────┼─────────────┼────────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───────┤│ │ │ │ Report/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Sold ziua │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │precedentă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────┼─────┼─────────────┼────────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───────┤├───┼─────┼─────┼─────────────┼────────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───────┤├───┼─────┼─────┼─────────────┼────────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───────┤├───┼─────┼─────┼─────────────┼────────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───────┤│ │ │ │De reportat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │pag./TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴─────┴─────┴─────────────┴────────┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴──┴───┴───────┤│ Casier, Compartiment financiar-contabil, │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                                                   14-4-7/aA┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐│ │Contul ││ Unitatea ............ │ Casa ││ ├────────┤│ REGISTRU DE CASĂ (în valută) │ ││ │ │├───┬────────┬────┬─────┬───────────┬───────────────────┬────────────┬┴────────┤│ │ Data │ │ │ │ ÎNCASĂRI │ PLĂŢI │ Contra- ││ │ │ │ │ │ │ │valoarea ││Nr.├──┬──┬──┤Nr. │Nr. │ ├──────┬───┬───┬────┼────┬───┬───┤ în lei ││crt│Z │L │A │act │anexe│Explicaţii │Felul │ │ │ │ │ │ │ ││ │i │u │n │casă│ │ │valu- │ │ │ │ │ │ │ ││ │u │n │u │ │ │ │tei │ │ │ │ │ │ │ ││ │a │a │l │ │ │ ├──────┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │Cur- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │sul │ │ │ │ │ │ │ X │├───┼──┼──┼──┼────┼─────┼───────────┼──────┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │Report/ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Sold ziua │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │precedenta │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──┼──┼──┼────┼─────┼───────────┼──────┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────────┤├───┼──┼──┼──┼────┼─────┼───────────┼──────┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────────┤├───┼──┼──┼──┼────┼─────┼───────────┼──────┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────────┤├───┼──┼──┼──┼────┼─────┼───────────┼──────┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────────┤├───┼──┼──┼──┼────┼─────┼───────────┼──────┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │De reportat│ │ │ │ │ │ │ │ X ││ │ │ │ │ │ │pag/Total │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴──┴──┴──┴────┴─────┴───────────┴──────┴───┴───┴────┴────┴───┴───┴─────────┤│Casier, Compartiment financiar-contabil, │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                                                 14-4-7/cA    Unitatea.....................................    Codul de identificare fiscală.........    Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului..............    Sediul (localitatea, str., număr).......................................    Judeţul...........................................                             BORDEROU DE ACHIZIŢIE                            nr. ...... data .....┌────────────┬───────────┬───────────┬────────────┬───────────────┬───────────┐│ Produsul │ Cod │ U/M │ Cantitate │Preţ unitar de │ Valoarea ││ │ │ │ │ achiziţie │achiziţiei │├────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼───────────┤│ TOTAL │ X │ X │ │ X │ │└────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴───────────────┴───────────┘                                                                  14-4-13    Semnătura achizitorului, Semnătura gestionarului,    Unitatea..................................    Codul de identificare fiscală.........    Numărul de înregistrare la oficiul reg. com. .......    Sediul (localitatea, str., număr)...................    Judeţul...........................................                             BORDEROU DE ACHIZIŢIE                        (de la producători individuali)                          nr. ...... data .......┌────────┬─────────────────────┬──────┬───┬──┬────┬────┬────┬─────┬────┬───────┐│CONTRACT│ Producător │Denu- │Cod│UM│Can-│Preţ│Va- │Avans│Suma│Semnă- ││ │ │mirea │ │ │ti- │uni-│loa-│ │plă-│tura de││ │ │produ-│ │ │tate│tar │re │ │tită│primire││ │ │selor │ │ │ │ │ │ │ │a sumei│├───┬────┼──────┬─────┬────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Nr.│Data│Numele│Domi-│Actul de│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ şi │ci- │identi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │prenu-│liul │ tate │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ mele │ ├───┬────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │se-│numă│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ria│rul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────┼──────┼─────┼───┼────┼──────┼───┼──┼────┼────┼────┼─────┼────┼───────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9│ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │├───┼────┼──────┼─────┼───┼────┼──────┼───┼──┼────┼────┼────┼─────┼────┼───────┤├───┼────┼──────┼─────┼───┼────┼──────┼───┼──┼────┼────┼────┼─────┼────┼───────┤├───┼────┼──────┼─────┼───┼────┼──────┼───┼──┼────┼────┼────┼─────┼────┼───────┤├───┴────┼──────┼─────┼───┼────┼──────┼───┼──┼────┼────┼────┼─────┼────┼───────┤│Total │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X│ │ X │ │ │ │ X │└────────┴──────┴─────┴───┴────┴──────┴───┴──┴────┴────┴────┴─────┴────┴───────┘                                                                      14-4-13/b         Semnătura achizitorului Semnătura gestionarului,  Unitatea emitentă Unitatea destinatară  ..................... .........................  Codul de identificare fiscală....... Codul de identificare fiscală.......  Numărul de înregistrare Numărul de înregistrare  la Oficiul reg. com. ............... la Oficiul reg. com.................  Sediul (localitatea, str., număr)... Sediul (localitatea, str., număr)...  Judeţul............................. Judeţul.............................                    DECONT PENTRU OPERAŢIUNI ÎN PARTICIPAŢIE                          nr. ........ data ......┌────┬─────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────┐│Nr. │ Simbol cont │ Denumire cont creditor pentru │ Valoarea transmisă ││crt.├───────┬─────────┤cheltuielile şi sumele transmise│ conform contract ││ │Debitor│Creditor │ Denumire cont debitor pentru │ asociere în ││ │ │ │ veniturile şi sumele primite │ participaţie │├────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────┼────────────────────┤├────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────┼────────────────────┤├────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────┼────────────────────┤├────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────┼────────────────────┤└────┴───────┴─────────┴────────────────────────────────┴────────────────────┘                                                                   14-4-14      Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului            L.S. financiar-contabil,Unitatea...................STAT DE SALARIIpe luna..............anul........(secţia, serviciul etc.)
                                                           
    Nr. crtNUMELE ŞI PRENU- MELEMarca (func- ţia) sau număr matri- colSalariul de bază (pe oră, zi, lună)Vechi- me în muncă %   Timp lucrat (ore sau zile)din care:Timp nelucrat (ore sau zile)Sala- riul de bază pt. timpul efectiv lucrat în regim normal de lucruCALCULUL SUMELOR
    de înca- dra- re   Efec- tiv în acordDu- pă nor- măOre regie sau zile lu- crateSupli- men- tareDe noap- te   Între- ruperi   Ore după nor- măOre regie sau zile lucra- te     SPORURIIn- dem- niza- ţie de con- cediuÎn- tre- ru- periAdaos pt. depăşi- rea sarcini- lor
    Ore supli- men- tareOre de noap- teVechime neîn- tre- ruptăCondi- ţii deo- sebite  
    0123456789101112131415161718192021222324252627
                                                           
                                                           
                                                           
                                           
    Alte drepturi impozabileCon- trava- loarea avan- taje- lor în na- turăVenit brutContri- buţia indivi- duală pentru asigu- rări socialeContribuţia individuală pentru protecţia socială a şomerilorContribuţia pentru asigurările sociale de sănătateChel- tuieli profe- siona- le (cota 15%)Venit netAlte contribuţii sau cheltuieli deductibileDeducere personală de bazăDeduceri suplimentareVenit bază de calculImpozit calculat şi reţinutSala- riul netAvansRest de platăALTE REŢINERITotal de plată
    Chirii    
    2829303132333435363738394041424344454647
                                           
                                           
                                           
         
        14-5-1/a
    Conducătorul Conducătorul compartimentului Întocmit,    unităţii, financiar-contabil,
                                                 
    Unitatea .........  
       
    STAT DE SALARII
    pe luna .......... anul .......
       
    (secţia, serviciul etc.)  
    Nr. crtNUMELE ŞI PRENUMELEMarca (funcţia) sau număr matricolTotal salariuIndem- nizaţie pt. primele 10 zile de boalăIndem- nizaţie din asigurări sociale de statAlte drepturi impo- zabileVenit brutContribuţia individuală pentru asigurări socialeContribuţia individuală pentru protecţia socială a şomerilorContribuţia pentru asigurările sociale de sănătateCheltuieli Venit profesi- onale net (cota 15%)Alte contribuţii sau cheltuieli deductibileDeducere personală de bazăDeduceri suplimen- tareVenit bază de calculImpozit calculat şi reţinutSalariul netALTE REŢINERITotal de plată
    Indemnizaţie concediu odihnă lichidăriAvansChiriiImputaţiiPopririRateAlte câştiguri în bani şi în natură
    01234567891011 121314151617181920212223242526
                                                       
                                                       
                                                       
         
        14-5-1/b
     Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului Întocmit,                                 financiar-contabil,
                           
    Unitatea .........
    STAT DE SALARII pe luna .......... anul .......
    (secţia, serviciul etc.)
    Nr. crtNUMELE ŞI PRENUMELEMarca (funcţia) sau număr matricolTotal salariuIndemnizaţie pt. primele 10 zile de boalăIndemnizaţie din asigurări sociale de statAlte drepturi impozabileVenit brutContribuţia individuală pentru asigurări socialeContribuţia individuală pentru protecţia socială a şomerilorContribuţia pentru asigurările sociale de sănătateCheltuieli profesionale (cota 15%)
    01234567891011
                           
                           
                           
     
    (continuare)
                                 
    Unitatea .........
    STAT DE SALARII pe luna .......... anul .......
    (secţia, serviciul etc.)
    Venit netAlte contribuţii sau cheltuieli deductibileDeducere personală de bazăDeduceri suplimen- tareVenit bază de calculImpozit calculat şi reţinutSalariul netALTE REŢINERITotal de plată
    Indemnizaţie concediu de odihnă lichidăriAvans          
    121314151617181920212223242526
                                 
                                 
                                 
         
        14-5-1/c
     Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului Întocmit,                                 financiar-contabil,*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ................ ││ (Unitate) STAT DE SALARII ││ pe luna ....... anul ......... ││ ││ (secţia, serviciul etc. ││ │├──┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬───┬────┬────┬───┤│ │Numele│ │Alte │Alte │ │Contri│Contri│Contri│Chel │Venit│Alte │Dedu │Dedu │Venit│Impo │Sa │A │Alte│To ││N │ şi │Sala │drep │drep │Venit│buţia │buţia │buţia │tu │ net │con │cere │ceri │bază │zit │la │vans│reţi│tal││r.│prenu-│riu │turi │turi │brut │indivi│indivi│pentru│ieli │ │tri │perso│supli│ de │calcu│ri │ │neri│de ││c │mele │ de │sala │impo │ │duală │duală │asigu │profe│ │buţii│nală │men │cal │lat │ul │ │ │pla││r │(marca│bază │riale│zabi │ │pentru│pentru│rările│siona│ │sau │ de │tare │cul │ şi │net│ │ │tă ││t.│ │ │ │le │ │asigu │protec│socia │le │ │chel │bază │ │ │reţi │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │rări │ţia │le de │(cota│ │tu │ │ │ │nut │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │soci │socia │sănă │ 5%) │ │ieli │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ale │lă a │tate │ │ │deduc│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │şome │ │ │ │tibi │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │rilor │ │ │ │le │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┼────┼────┼───┤│0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12│ 13│ 14 │ 15 │ 16│ 17 │ 18 │ 19│├──┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┼────┼────┼───┤├──┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┼────┼────┼───┤├──┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┼────┼────┼───┤├──┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┼────┼────┼───┤└──┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───┴────┴────┴───┘                                                                                                    14-5-1/k   Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului Întocmit,                                  financiar-contabil,Unitatea......................................(secţia, serviciul etc.)LISTĂ DE AVANS CHENZINALpe luna ....... anul ....... ┌────┬───────────────┬─────────┬───────────┬────────────────────┬──────────┐ │Nr. │ Numele şi │ Marca │ Salariul │ Timp efectiv │ Avans │ │crt.│ prenumele │ │ de baza ├──────────┬─────────┤ de plată │ │ │ │ │ │ Lucrat │ Concediu│ │ │ │ │ │ │ │ medical │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├────┼───────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┤ ├────┼───────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┤ ├────┼───────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┤ ├────┼───────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┤ └────┴───────────────┴─────────┴───────────┴──────────┴─────────┴──────────┘                                                                  14-5-1/d     Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului Întocmit,                                   financiar-contabil,┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Depus decontul (numărul şi data) ││ Unitatea ........ .................................... ││ ││ ││ ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAŢIE) ││ nr. ................. ││ ││ ││ ││ Dl./D-na ................................................................. ││având funcţia de ........................................................... ││este delegat pentru ........................................................ ││............................................................................ ││............................................................................ ││............................................................................ ││la ......................................................................... ││............................................................................ ││............................................................................ ││ Durata deplasării de la ................ la .......................... ││ Se legitimează cu .................................................... ││ Ştampila unităţii şi semnătura ││ ││Data .......................... │├───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤│Sosit*) ...........................│ Sosit*) ............................ ││Plecat*) ..........................│ Plecat*) ........................... ││Cu (fără) cazare │ Cu (fără) cazare ││ Ştampila unităţii │ Ştampila unităţii ││ şi semnătura │ şi semnătura │├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│Sosit*) ...........................│ Sosit*) ............................ ││Plecat*) ..........................│ Plecat*) ........................... ││Cu (fără) cazare │ Cu (fără) cazare ││ Ştampila unităţii │ Ştampila unităţii ││ şi semnătura │ şi semnătura │└───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘                                                               14-5-4 t2----------    *) Se va completa ziua, luna, anul şi ora.                                                                (verso)┌───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐│Ziua şi ora plecării ..............│ Avans spre decontare: ││Ziua şi ora sosirii ...............│ - Primit la plecare .............. lei ││Data depunerii decontului .........│ - Primit în timpul deplasării .... lei ││Penalizări calculate ..............│ TOTAL ........................... lei │├───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤│ CHELTUIELI EFECTUATE CONFORM DOCUMENTELOR ANEXATE │├──────────────────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────┤│Felul actului şi emitentul │ Nr. şi data actului │ Suma │├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────┤├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────┤├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────┤├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────┤├──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴────────────────┤│ TOTAL CHELTUIELI │├──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┤│Diferenţa de restituit s-a depus │ primit ││cu dispoziţie de încasare către │ Diferenţa de ----------- lei ......... ││casierie nr. ....... din ........ │ restituit ││ │ │├──────────────┬─────────────┬─────┴────────┬──────────────┬───────────────────┤│ Aprobat, │ Control │ Verificat │ Şef │ Titular avans, ││ conducătorul │ financiar- │ decont, │compartiment, │ ││ unităţii, │ preventiv, │ │ │ │└──────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││Unitatea............. ││ ││ ││ ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAŢIE) ÎN STRĂINĂTATE ││ (transporturi internaţionale) ││ nr. ............ ││ ││ Titularii de avans (Numele, prenumele şi funcţia) ...................... ││ ........................................................................... ││ se deplasează în .......................................................... ││ ......................... cu autovehiculul nr. ............................ ││ marca ............................... pentru .............................. ││ ................... conform comenzii nr. ........ emisă de ................ ││ ........................... locul de încărcare ............................ ││ locul de descărcare ...................... pleacă la ...................... ││ anul ..... se înapoiază la terminarea cursei sau marşrutei ................ │├──────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬───────────────────┤│ Nr. Km. parcurşi │ Relaţia │ Relaţia │ Relaţia │├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤│ Km. dus-întors │ │ │ ││ conform marşrutei │ │ │ │├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤│ Km. pt. redirijare │ │ │ │├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤│ Total Km. │ │ │ │├──────────────────────┼─────────┬───────┼─────────┬───────┼──────────┬────────┤│ Avans în valută │ Valută │ Lei │ Valută │ Lei │ Valută │ Lei ││ se acordă pentru │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼────────┤│1. Diurna │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼────────┤│2. Cheltuieli de │ │ │ │ │ │ ││ deplasare: │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼────────┤│Total │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┴─────────┴─┬─────┴─────────┴───────┴──────────┴────────┤│Diferenţa de restituit s-a depus │ primit ││cu chitanţa nr..... din ......... │ Diferenţa de ----------- lei ......... ││Casier ............ │ restituit │├──────────────┬─────────────┬─────┴────────┬──────────────┬───────────────────┤│ Aprobat, │ Control │ Verificat │ Şef │ Titular avans, ││ conducătorul │ financiar- │ decont, │compartiment, │ ││ unităţii │ preventiv, │ │ │ ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │└──────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────────┘                                                                      14-5-4/a Unitatea ...................... Nr. ...... din ....... Titularul de avans ............                              DECONT DE CHELTUIELI                           (pentru deplasări externe)┌─────────────────────┬────────────────┬─────────────┬─────────────────┬───────┐│I. AVANSURI ÎN VALUTĂ│ Ţara │ Ţara │ Ţara │ Total│├─────────────────────┼────────┬───────┼──────┬──────┼───────────┬─────┼───────┤│A. Primite de la: │ Valută │ Lei │Valută│ Lei │ Valută │ Lei │ Lei │├─────────────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼─────┼───────┤│- Bancă │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼─────┼───────┤│- Casierie │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼─────┼───────┤│ Total │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼─────┼───────┤│B. Sume depuse la: │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼─────┼───────┤│- Bancă │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼─────┼───────┤│- Casierie │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼─────┼───────┤│ Total │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼─────┼───────┤│C. Rest de justificat│ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼─────┼───────┤│D. Sume decontate │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼─────┼───────┤│E. Diferenţe │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼─────┼───────┤│- de restituit │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼─────┼───────┤│- de primit │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼────────┴───────┼──────┴──────┴───────────┼─────┴───────┤│II. AVANSURI ÎN LEI │ │1. Diferenţa de restituit│ ││ ├────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤│ │ │- contravaloarea valutei │ ││ │ │primite şi nedecontate │ │├─────────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤│A. Sume primite │ │ │ ││ - Total │ │ │ │├─────────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤│- bilete călătorie │ │- diferenţa până la │ ││ │ │limita de recuperare │ ││ │ │legal stabilită │ │├─────────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤│- surplus bagaj │ │ │ │├─────────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤│B. Sume decontate │ │- penalităţi pt. │ ││ - Total │ │depunerea cu întârziere │ ││ │ │a valutelor neutilizate │ │├─────────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤│- bilete călătorie │ │ │ │├─────────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤│- surplus bagaj │ │- penalităţi pt. │ ││ │ │depunerea cu întârziere │ ││ │ │a decontului │ │├─────────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤│- taxă aeroport │ │ │ │├─────────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤│C. Sume de recuperat │ │2. Diferenţa de primit │ │├─────────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤│ │ │- contravaloarea în lei │ ││ │ │a valutei depuse în plus │ │├─────────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤│ │ │- chelt. în lei neprimite│ ││ │ │în avans │ │├────────────┬────────┴──┬─────────────┼────────────────┬────────┴─────────────┤│ Aprobat, │ Control │ Verificat │ Şef │ Titular ││conducătorul│financiar- │ decont, │compartiment, │ avans, ││ unităţii, │preventiv, │ │ │ ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │└────────────┴───────────┴─────────────┴────────────────┴──────────────────────┘                                                               14-5-5┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││Unitatea ................. ││Titularii de avans .............................................. ││Autovehiculul nr. .................. marca ...................... ││Cursa s-a efectuat în perioada .................................. ││ ││ DECONT DE CHELTUIELI VALUTARE ││ (transporturi internaţionale) ││ ││ nr. ....... din data ........ ││ │├───────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬──────────────────────┤│Nr. km. parcurşi │ Relaţia │ Relaţia │ Relaţia │├───────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤├───────────────────┼─────────┬───────┼─────────┬───────┼───────────┬──────────┤│Km. dus-întors │ │ │ │ │ │ ││conform marşrutei │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────┤│Km. pt. redirijare │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────┤│Total Km. │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────┤│Avansul acordat │ Valută │ Lei │ Valută │ Lei │ Valută │ Lei │├───────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────┤│- prin casierie │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────┤│- împrumuturi │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────┤│Total avans │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────┤│Total cheltuieli │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┴─────────┴───────┴┬────────┴───────┴───────────┴──────────┤│ Diferenţa de restituit s-a depus │ ││ cu dispoziţia de încasare nr. ...... │ ││ din ............... │ primit ││ │ Diferenţa de ────────── ........ ││ │ restituit ││ Casier ............ │ ││ │ │├────────────┬───────────┬─────────────┼────────────────┬──────────────────────┤│ Aprobat, │ Control │ Verificat │ Şef │ Titular ││conducătorul│financiar- │ decont │compartiment │ avans ││ unităţii │preventiv │ │ │ ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │└────────────┴───────────┴─────────────┴────────────────┴──────────────────────┘                                                                 14-5-5/a ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ NOTA DE DEBITARE-CREDITARE │ │ │ │ Numar DATA │ │ document ┌────┬────┬────┐ │ │ │Ziua│Luna│Anul│ │ │ └────┴────┴────┘ │ │ │ ├────┬────────────┬─────────────────────┬────────────┬──────────────┤ │Nr. │Emitent │ Către │ Conturi │Vă debităm │ │crt.├────────────┴─────────────────────┤debitoare │(credităm) │ │ │Data operaţiunilor │(creditoare)│cu suma de lei│ │ ├──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤ └────┴──────────────────────────────────┴────────────┴──────────────┘    Întocmit, Compartiment financiar-contabil, 14-6-1A┌───────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────────┐│ │ │ ││ Unitatea ............. │ Nr. │ Data ││ │ document ├────┬────┬────┤│ NOTA DE CONTABILITATE │ │Ziua│Luna│Anul││ │ │ │ │ │├────┬───────────────┬──────────────────────┴────────────┼────┴────┴────┤│ Nr.│ Explicaţii │ Simbolul conturilor │ ││crt.│ ├─────────────────┬─────────────────┤ Suma ││ │ │ Debitoare │ Creditoare │ │├────┼───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────┤├────┼───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────┤├────┼───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────┤├────┼───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────┤├────┼───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────┤├────┴───────────────┴─────────────────┴─────────────────┼──────────────┤│ TOTAL │ │└────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘    Întocmit, Verificat, 14-6-2A ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ Unitatea creditoare ............ Nr. de înregistrare ...... din ... │ │ Cod de indentificare fiscală ..... Către ............................ │ │ Nr. de înregistrare la Oficiul reg. com. .............. │ │ Sediul (localitatea, strada, număr) .......... │ │ Judeţul ........................ │ │ Cont ........................... │ │ Banca .......................... │ │ │ │ │ │ EXTRAS DE CONT │ │ │ │ Conform dispoziţiilor în vigoare, vă înştiinţăm că, în evidenţele │ │ noastre contabile, la data de ............, unitatea dvs. figurează │ │ cu următoarele debite ............................................. │ │ .................................................................... │ ├─────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────┤ │ │ │ │ │ Documentul │ Explicaţii │ Suma │ │ (felul, numărul şi data)│ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤ ├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤ ├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤ ├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤ ├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤ ├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤ ├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤ ├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤ └─────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────┘                                                               14-6-3 t2                                                                  (verso) ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ În termen de 5 zile de la primire urmează să ne restituiţi acest │ │ extras confirmat pentru suma acceptată, iar în cazul constatării de │ │ diferenţe să anexaţi nota explicativă cuprinzând obiecţiile dvs. │ │ Prezentul extras de cont ţine loc de conciliere conform │ │ procedurii arbitrale. │ │ │ │ │ │ Conducătorul unităţii, │ │ Conducătorul compartimentului │ │ L.S. ........ financiar-contabil, │ │ ............................... │ │ │ │─────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │ │ Unitatea debitoare ........ Nr. de înregistrare ... din .... │ │ ........................... Către .......................... │ │ ........................... ................................ │ │ │ │ │ │ Confirmăm prezentul extras de cont pentru suma de ............. lei, │ │ pentru achitarea căreia (se va completa după caz): │ │ a) am depus la (bancă, oficiul poştal etc.) .........cu documentul │ │ (ordin de plată, mandat etc.)... ... nr. ........ din data de ....... │ │ b) urmează să efectuăm plata într-un termen de ............... │ │ │ │ Obiecţiile noastre privind sumele din prezentul extras de cont │ │ sunt cuprinse în nota explicativă anexată. │ │ │ │ │ │ Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului │ │ L.S. ............ financiar-contabil, │ │ .............................. │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    (Unitatea) ............. Contul .............                JURNAL PRIVIND OPERAŢIUNILE DE CASĂ ŞI BANCĂ                         Luna ...... Anul .........┌───┬────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐│Nr.│ Reg. de casă │ Conturi corespondente ││rd.│ sau extrase de ├──────────────────────────────────┬───────────┤│ │cont de la bancă│ │ Rulaj │├───┼────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┼───────────┤│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │├───┼────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────────┤│ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴────────────────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────────┘                                                        14-6-5         Întocmit, Verificat,    Unitatea ...........                                          Contul .......................                                          Luna ...... Anul ... Pag. ...                 JURNAL PRIVIND DECONTĂRILE CU FURNIZORII┌───┬────┬───────┬──────┬──────────────────────────┬─────┬──────────────────┬──┐│Nr.│Ziua│Numărul│Furni-│CONTURI CORESPONDENTE │Rulaj│Plata facturilor │Nr││rd.│în- │şi data│zorul-│ DEBITOARE │cre- │(debit cont fur- │rd││ │reg.├───┬───┤loca- ├──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤ditor│ nizori) │ ││ │ │No-│Fac│lita- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ al ├───┬─────┬───┬────┤ ││ │ │tei│tu-│tea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │con- │Zi-│Cont │Nr.│Suma│ ││ │ │de │rii│(Ex- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tului│ua │cores│doc│ │ ││ │ │re-│ │plica-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ de │a- │pon- │ │ │ ││ │ │cep│ │ţii) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │fur- │chi│dent │ │ │ ││ │ │ţie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ni- │tă-│cre- │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │zori │rii│ditor│ │ │ │├───┼────┼───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼───┼─────┼───┼────┼──┤│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5│ 6│ 7│ 8│ 9│10│11│12│13│ 14 │ 15│ 16 │ 17│ 18 │ │├───┼────┼───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼───┼─────┼───┼────┼──┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 │├───┼────┼───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼───┼─────┼───┼────┼──┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2 │├───┼────┼───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼───┼─────┼───┼────┼──┤│ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3 │└───┴────┴───┴───┴──────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───┴─────┴───┴────┴──┘              Întocmit, Verificat, 14-6-6┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ .......... Pag. ..... ││ (Unitatea) ││ ││ SITUAŢIA ÎNCASĂRII-ACHITĂRII FACTURILOR ││ ││ Luna .... Anul ..... │├────┬──────┬────────┬──────────────────┬──────────────┬───────────────────────┤│Nr. │ Ziua │Numărul │Client (furnizor)-│Sume de primit│Încasarea (plata) ││rând│înre- │şi data │ localitate │ (datorate) │ facturilor ││ │gis- │facturii│ (explicaţii) │ │ ││ │trării│ │ │ │ ││ │ │ │ │ ├────┬───────┬────┬─────┤│ │ │ │ │ │Ziua│Cont │Nr. │Suma ││ │ │ │ │ │ │cores- │doc.│ ││ │ │ │ │ │ │pondent│ │ │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼────┼───────┼────┼─────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼────┼───────┼────┼─────┤├────┼──────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼────┼───────┼────┼─────┤├────┼──────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼────┼───────┼────┼─────┤├────┼──────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼────┼───────┼────┼─────┤├────┼──────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼────┼───────┼────┼─────┤├────┼──────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼────┼───────┼────┼─────┤├────┼──────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼────┼───────┼────┼─────┤├────┼──────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼────┼───────┼────┼─────┤├────┼──────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼────┼───────┼────┼─────┤└────┴──────┴────────┴──────────────────┴──────────────┴────┴───────┴────┴─────┘              Întocmit, Verificat, 14-6-7    Unitatea ....... Luna .... Anul ....             JURNAL PRIVIND CONSUMURILE ŞI ALTE IEŞIRI DE STOCURI┌────┬─────┬───────┬──────────────────┬───────────────────────────────────┐│Nr. │Ziua │ Doc. │CONTURI DEBITOARE │ CONTURI CREDITOARE ││rând│înre-│(felul,├──────┬──────┬────┼───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│ │gis- │ nr.) │Sinte-│Anali-│Sume│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tră- │ │tice │tice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │rii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼───────┼──────┼──────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10│ 11│ 12│ 13│ 14│├────┼─────┼───────┼──────┼──────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼───────┼──────┼──────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼───────┼──────┼──────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────┴───────┴──────┴──────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘            Întocmit, Verificat, 14-6-8    Unitatea ..........                                JURNAL                PRIVIND SALARIILE, CONTRIBUŢIA PENTRU ASIGURĂRI                     SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ A ŞOMERILOR                        ŞI ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE                   Luna ............ anul .........┌────┬──────┬────────────┬────────────────────┬────────────────────────────────┐│Nr. │Ziua │Documentul │ Conturi debitoare│ Conturi creditoare ││rând│înre- │ (fel şi nr)├─────────┬──────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────┤│ │gistră│ │Sintetice│Analitice │ │ │ │ │ ││ │rii │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤│ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────┴────────────┴─────────┴──────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┘                                                                 14-6-10       Întocmit, Verificat,    Unitatea .......... Pagina ...............                                   BORDEROU                  DE PRIMIRE A OBIECTELOR ÎN CONSIGNAŢIE                       în ziua de ........ anul ........ raionul .........┌────────────┬─────────────────────┬────────────────┬──────────────────────────┐│Număr bon de│ Valoarea - lei - │ Descrierea │ Deponent ││ primire/ ├──────────┬──────────┤ obiectului ├──────────┬───────────────┤│ chitanţă │la primire│la vânzare│ │Numele şi │Seria şi nr. ││ │ │ │ │prenumele │ act de ││ │ │ │ │ │ identitate │├────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┤├────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┤├────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┤├────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┤├────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┤├────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┤├────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┤├────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┤├────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┤└────────────┴──────────┴──────────┴────────────────┴──────────┴───────────────┘        Predat Primit 14-6-14        Preţuitor, Gestionar,    Unitate ............ Pagina ...............                 BORDEROU DE IEŞIRE A OBIECTELOR DIN CONSIGNAŢIE                    în ziua de ......... anul ......┌─┬──────────────┬────────┬─────┬──────────────────────────────────────────────┐│N│Bon de primire│Numărul │Denu-│ Valoarea obiectelor - lei ││r├───────┬──────┤facturii│mirea├──────┬──────┬────────┬────────┬─────────┬────┤│ │Numărul│ Data │ sau al │ │Retra-│După │La preţ │La preţ │Comision │TVA ││c│ │ │bonului │obi- │se de │schim-│de vân- │de cum- │(exclusiv│ ││r│ │ │fiscal │ec- │depo- │barea │zare │părare │ TVA) │ ││t│ │ │ │tului│nent │preţu-│către │de la │ │ ││ │ │ │ │ │ │lui │cumpără-│deponent│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │tor (în-│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │clusiv │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │comision│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ şi │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ TVA) │ │ │ │├─┼───────┼──────┼────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼────┤│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │├─┼───────┼──────┼────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼────┤├─┼───────┼──────┼────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼────┤├─┼───────┼──────┼────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼────┤├─┼───────┼──────┼────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼────┤├─┼───────┼──────┼────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼────┤├─┼───────┼──────┼────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼────┤├─┼───────┼──────┼────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼────┤├─┼───────┼──────┼────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼────┤├─┼───────┼──────┼────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼────┤└─┴───────┴──────┴────────┴─────┴──────┴──────┴────────┴────────┴─────────┴────┘                                                                  14-6-15                             Gestionar,┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Pag. .......││ ............. ││ (Unitatea) ││ ││ JURNAL PRIVIND OPERAŢIUNI DIVERSE ││ (pentru conturi sintetice) ││ pe luna ...... anul .......... │├──┬─────────────┬─────────┬──────┬─────────┬────────┬─────────────────────────┤│Nr│ Ziua │Document │Expli-│ Cont │ Rulaj │ Gruparea sumelor pe ││ │înregistrării│(fel,nr.)│caţii │corespon-│creditor│conturi corespondente ││r │ │ │ │dent │ │ debitoare ││a │ │ │ │debitor │ ├────────────┬────────────┤│n │ │ │ │ │ │ Cont │ Suma ││d │ │ │ │ │ │ debitor │ │├──┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┤│0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├──┴─────────────┴─────────┴──────┴─────────┴────────┴────────────┴────────────┤│ CONTUL ............. │├──┬─────────────┬─────────┬──────┬─────────┬────────┬────────────┬────────────┤│ 1│ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┤│ 2│ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┤│ 3│ │ │ │ │ │ │ │├──┴─────────────┴─────────┴──────┴─────────┴────────┴────────────┴────────────┤│ CONTUL ............. │├──┬─────────────┬─────────┬──────┬─────────┬────────┬────────────┬────────────┤│ 1│ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┤│ 2│ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┤│ 3│ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┤└──┴─────────────┴─────────┴──────┴─────────┴────────┴────────────┴────────────┘        Întocmit, Verificat,                                                                14-6-17┌─────────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬──────────┐│ .......... │Nr.COMENZII│ CONT │ PAGINA ││ (Unitatea) ├─────┬─────┼─────────┼──────────┤│ │CANT.│U/M │DATA │ DATA ││ FIŞĂ DE CONT ANALITIC PENTRU CHELTUIELI │ │ │ÎNCEPERII│TERMINĂRII││ EFECTIVE DE PRODUCŢIE │ │ │(fabrica-│(recepţiei││ (comanda,produsul,obiectul,lucrarea etc.)│ │ │ţiei,com.│ ││ ....................................... │ │ │etc.) │ │├──────────────┬──────────────────────────────┴─┬───┴─────┴┬────────┴──┬───────┤│ Document │ Cheltuieli │ TOTAL │DECONTAREA │ Cont │├────┬─────┬───┼──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤CHELTUIELI│PRODUCŢIEI │cores- ││Data│Felul│Nr.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┬────┬─┤pondent││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Can-│Preţ│V│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tita│uni-│a│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tea │tar │l│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │o│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │a│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │r│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │e│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │a│ │├────┼─────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────────┼────┼────┼─┼───────┤├────┼─────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────────┼────┼────┼─┼───────┤├────┼─────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────────┼────┼────┼─┼───────┤└────┴─────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──────────┴────┴────┴─┴───────┘               Întocmit, 14-6-21    Unitatea ..............┌────────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────┬──────────┐│FIŞĂ DE CONT ANALITIC PENTRU│Denumirea contului (secţiei, │ Cont │ Pagina ││ CHELTUIELI │atelierului, unităţii) ├────────┼──────────┤│ │ ───────────────────────── │ │ │├────┬──────────┬────────────┼──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼─────┬──┴───┬──────┤│Data│Documentul│Explicaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Total│Simbol│ Suma ││ │(felul şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │debit│ cont │credi-││ │nr.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cores-│tată ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pon- │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dent │ │├────┼──────────┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼──────┼──────┤├────┼──────────┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼──────┼──────┤├────┼──────────┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼──────┼──────┤├────┼──────────┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼──────┼──────┤└────┴──────────┴────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴──────┴──────┘                Întocmit, 14-6-21/a┌──────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬──────────┐│ Unitatea ............. │ Simbol │ Pagina ││ │ cont │ ││ FIŞĂ DE CONT PENTRU OPERAŢIUNI DIVERSE ├────────┼──────────┤│ │ │ │├────┬──────────┬────────────┬─────────────────┬─────────┬─┴─────┬──┴───┬──────┤│Data│Document │Explicaţii │ Simbol cont │ Debit │Credit │ D/C │ Sold │├────┼─────┬────┤ │ corespondent │ │ │ │ ││ │Felul│ Nr.│ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┤├────┼─────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┤├────┼─────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┤├────┼─────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┤├────┼─────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┤└────┴─────┴────┴────────────┴─────────────────┴─────────┴───────┴──────┴──────┘                Întocmit, 14-6-22 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐ │Unitatea ......... │ Simbol │ │ │ cont │ │ FIŞĂ DE CONT PENTRU OPERAŢIUNI DIVERSE ├──────────┤ │ (în valută şi lei) │ │ │ │ Pag. │ │ Ţara .......... │ │ │ Firma ......... │ │ │ │ │ ├───┬──────┬────┬─────────┬─────────────────────┬─────────────────┴──────────┤ │Da-│Docu- │Ex- │Simbol │ VALUTĂ │ LEI │ │ta │ment │pli-│cont │ │ │ │ │ │ca- │corespon-│ │ │ │ │ │ţii │dent │ │ │ │ ├───┬──┤ ├────┬────┼─────┬──────┬───┬────┼──────┬─────┬──────┬───┬────┤ │ │Fe-│Nr│ │Sin-│Ana-│Debit│Credit│D/C│Sold│Cursul│Debit│Credit│D/C│Sold│ │ │lul│ │ │te- │li- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tic │tic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───┼──┼────┼────┼────┼─────┼──────┼───┼────┼──────┼─────┼──────┼───┼────┤ ├───┼───┼──┼────┼────┼────┼─────┼──────┼───┼────┼──────┼─────┼──────┼───┼────┤ ├───┼───┼──┼────┼────┼────┼─────┼──────┼───┼────┼──────┼─────┼──────┼───┼────┤ ├───┼───┼──┼────┼────┼────┼─────┼──────┼───┼────┼──────┼─────┼──────┼───┼────┤ ├───┼───┼──┼────┼────┼────┼─────┼──────┼───┼────┼──────┼─────┼──────┼───┼────┤ ├───┼───┼──┼────┼────┼────┼─────┼──────┼───┼────┼──────┼─────┼──────┼───┼────┤ ├───┼───┼──┼────┼────┼────┼─────┼──────┼───┼────┼──────┼─────┼──────┼───┼────┤ ├───┼───┼──┼────┼────┼────┼─────┼──────┼───┼────┼──────┼─────┼──────┼───┼────┤ ├───┼───┼──┼────┼────┼────┼─────┼──────┼───┼────┼──────┼─────┼──────┼───┼────┤ └───┴───┴──┴────┴────┴────┴─────┴──────┴───┴────┴──────┴─────┴──────┴───┴────┘        Întocmit, 14-6-22/a ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Unitatea ........... │ │ .................... │ │ DOCUMENT CUMULATIV │ │ │ ├───┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Nr.│ │ │ │crt│ ├──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├───┼──────┼───────┬──┼───────┬──┼───────┬──┼───────┬──┼───────┬──┼───────┬──┤ ├───┼──────┼───────┼──┼───────┼──┼───────┼──┼───────┼──┼───────┼──┼───────┼──┤ ├───┼──────┼───────┼──┼───────┼──┼───────┼──┼───────┼──┼───────┼──┼───────┼──┤ ├───┼──────┼───────┼──┼───────┼──┼───────┼──┼───────┼──┼───────┼──┼───────┼──┤ ├───┼──────┼───────┼──┼───────┼──┼───────┼──┼───────┼──┼───────┼──┼───────┼──┤ ├───┼──────┼───────┼──┼───────┼──┼───────┼──┼───────┼──┼───────┼──┼───────┼──┤ ├───┼──────┼───────┼──┼───────┼──┼───────┼──┼───────┼──┼───────┼──┼───────┼──┤ ├───┼──────┼───────┼──┼───────┼──┼───────┼──┼───────┼──┼───────┼──┼───────┼──┤ └───┴──────┴───────┴──┴───────┴──┴───────┴──┴───────┴──┴───────┴──┴───────┴──┘            Întocmit, 14-6-24    Unitatea .............                                  DOCUMENT CUMULATIV
                                                             
    Nr. crt.     Nr. crt.
                                                       
    123456789101112131415161718192021222324252627
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
       
    Întocmit,14-6-24/b
  ┌──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐│ Unitatea │ BALANŢĂ DE VERIFICARE ││ .......... │ la data de ............. │├──────────┬───────────┼────────────┬────────────┬────────────┬────────────┤│ Simbolul │Denumirea │ Solduri │ Rulajele │ Total sume │ Solduri ││conturilor│conturilor │ iniţiale │ lunii │ │ finale ││ │ │ │ curente │ │ ││ │ ├─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┤│ │ │Debi-│Credi-│Debi-│Credi-│Debi-│Credi-│Debi-│Credi-││ │ │toare│toare │toare│toare │toare│toare │toare│toare │├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤└──────────┴───────────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┘      Întocmit, 14-6-30           Conducătorul compartimentului financiar-contabil,┌──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐│ Unitatea .......... │ BALANŢĂ DE VERIFICARE ││ ................... │ la data de ............. │├──────────┬───────────┼────────────┬────────────┬────────────┬────────────┤│ Simbolul │Denumirea │ Soldurile │ Rulajele │ Total │ Solduri ││conturilor│conturilor │ iniţiale │ lunii │ rulaje │ finale ││ │ │ │ curente │ │ ││ │ ├─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┤│ │ │Debi-│Credi-│Debi-│Credi-│Debi-│Credi-│Debi-│Credi-││ │ │toare│toare │toare│toare │toare│toare │toare│toare │├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤└──────────┴───────────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┘       Întocmit, 14-6-30/A            Conducătorul compartimentului financiar-contabil,┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Unitatea │ BALANŢĂ DE VERIFICARE ││.......... │ la data de ............. │├─────┬─────┼────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┤│Sim- │Denu-│ Soldurile │ Total │ Rulajele │ Total │ Solduri ││bolul│mirea│ iniţiale │ sume │ lunii │ sume │ finale ││con- │con- │ │ precedente │ curente │ │ ││tu- │turi-├─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┤│ri- │lor │Debi-│Credi-│Debi-│Credi-│Debi-│Credi-│Debi-│Credi-│Debi-│Credi-││lor │ │toare│toare │toare│toare │toare│toare │toare│toare │toare│toare │├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤└─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┘          Întocmit, 14-6-30/a               Conducătorul compartimentului financiar-contabil,┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Unitatea │ BALANŢĂ DE VERIFICARE ││ ......... │ la data de ............. │├─────┬─────┼────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┤│ Sim-│Denu-│ Soldurile │ Rulajele │ Total │ Total │ Solduri ││bolul│mirea│ iniţiale │ lunii │ rulaje │ sume │ finale ││con- │con │ │ curente │ │ │ ││turi-│turi-├─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┤│lor │lor │Debi-│Credi-│Debi-│Credi-│Debi-│Credi-│Debi-│Credi-│Debi-│Credi-││ │ │toare│toare │toare│toare │toare│toare │toare│toare │toare│toare │├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤└─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┘      Întocmit, 14-6-30/b1               Conducătorul compartimentului financiar-contabil,*Font 9*┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Unitatea │ BALANŢĂ DE VERIFICARE ││ ......... │ la data de ............. │├─────┬─────┼────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┤│Sim- │Denu-│ Soldurile │ Total │ Rulajele │ Total │ Solduri ││bolul│mirea│ iniţiale │ sume │ lunii │ sume │ finale ││con- │con- │ │ precedente │ curente │ │ ││turi-│turi-├─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┤│lor │lor │Debi-│Credi-│Debi-│Credi-│Debi-│Credi-│Debi-│Credi-│Debi-│Credi-││ │ │toare│toare │toare│toare │toare│toare │toare│toare │toare│toare │├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤└─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┘          Întocmit, 14-6-30/b2                  Conducătorul compartimentului financiar-contabil,*Font 9*┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Unitatea │ BALANŢĂ DE VERIFICARE ││ ..........│ la data de ............. │├─────┬─────┼────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┤│Sim- │Denu-│ Soldurile │ Total │ Rulajele │ Total │ Total │ Solduri ││bolul│mirea│ iniţiale │ sume │ lunii │ rulaje │ sume │ finale ││con- │con- │ │ precedente │ curente │ │ │ ││turi-│turi-├─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┤│lor │lor │Debi-│Credi-│Debi-│Credi-│Debi-│Credi-│Debi-│Credi-│Debi-│Credi-│Debi-│Credi-││ │ │toare│toare │toare│toare │toare│toare │toare│toare │toare│toare │toare│toare │├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤└─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┘          Întocmit, 14-6-30/b                  Conducătorul compartimentului financiar-contabil,┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Unitatea ││.................. ││ BALANŢA ANALITICĂ A STOCURILOR ││ la data de ............. │├─────┬─────────┬──────────────┬─────┬──────┬───────┬────────────┬─────────────┤│ Cod │ Stoc │ Cantitate │Stoc │ Preţ │ Sold │ Valoare │ Sold final ││ │ iniţial ├───────┬──────┤final│unitar│iniţial├─────┬──────┤ ││ │ │Intrată│Ieşită│ │ │ │Debit│Credit│ │├─────┼─────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼─────┼──────┼─────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├─────┼─────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼─────┼──────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼─────┼──────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼─────┼──────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼─────┼──────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼─────┼──────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────┴─────────┴───────┴──────┴─────┴──────┴───────┴─────┴──────┴─────────────┘                                                             14-6-30/c     Întocmit, Verificat,    Unitatea ..................                    SITUAŢIA ACTIVELOR GAJATE SAU IPOTECATE                             la data de .......... ┌────┬─────────┬────────┬──────┬────┬───────┬────────┬────────┬────────┬──────┐ │Nr. │Denumirea│Caracte-│Canti-│Preţ│Valoare│Nr. şi │Valoarea│Peri- │Denu- │ │crt.│ /codul │ristici │tate │ │totală │data │totală a│oada │mirea │ │ │activului│ │ │ │ │înche- │contrac-│contrac-│credi-│ │ │gajat sau│ │ │ │ │ierii │tului │tului │toru- │ │ │ipotecat │ │ │ │ │contrac-│ │ │lui │ │ │ │ │ │ │ │tului │ │ │ │ ├────┼─────────┼────────┼──────┼────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=4x5 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ ├────┼─────────┼────────┼──────┼────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────┤ └────┴─────────┴────────┴──────┴────┴───────┴────────┴────────┴────────┴──────┘                                                             Cod 14-8-1     Verificat, Întocmit,    Unitatea ..................                        SITUAŢIA BUNURILOR SECHESTRATE                             la data de .......... ┌────┬─────────────┬──────────┬───────────┬────┬───────────┬─────────────────┐ │Nr. │ Denumirea/ │ Caracte- │ Cantitate │Preţ│ Valoare │ Valoarea │ │crt.│codul bunului│ ristici │ │ │ totală │ sechestrului │ │ │ sechestrat │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=4x5 │ 7 │ ├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────────┤ └────┴─────────────┴──────────┴───────────┴────┴───────────┴─────────────────┘                                                             Cod 14-8-1/a     Verificat, Întocmit,    Unitatea ............                               DECIZIE DE IMPUTARE                             Nr. ...... din data de .........    Având în vedere actul de constatare (proces-verbal, referat etc.)  nr. ...... din data de ......... întocmit de ....... în calitate de ......  din care rezultă că s-a produs o pagubă în valoare de lei .........  reprezentând ..........................    Paguba s-a produs în perioada ....... fiind adusă la cunoştinţa conducerii  prin actul de constatare sus-arătat.    Răspunzătoare pentru producerea pagubei se fac persoanele care, în perioada  analizată, au lucrat la gestiunea verificată    .....................................................................    .....................................................................    .....................................................................    .....................................................................    Având în vedere temeiurile de drept şi de fapt care determină angajarea  răspunderii materiale, valoarea totală a pagubei de ....... lei se suportă  de persoanele vinovate, după cum urmează:    lei .......... de domnul(a) .................    lei .......... de domnul(a) .................    lei .......... de domnul(a) .................    lei .......... de domnul(a) .................    Calculul s-a făcut aşa cum rezultă din actul de constatare.    În nota(ele) explicaţivă(e) dată(e) cu ocazia constatării pagubei,    domnul(a) ...........................................................    .....................................................................    .....................................................................    .....................................................................    .....................................................................    .....................................................................                                                             14-8-2 t2                                                              (verso)    ................... a susţinut că ...................................    .....................................................................    .....................................................................    .....................................................................    .....................................................................    Susţinerile s-au dovedit neîntemeiate deoarece:    .....................................................................    .....................................................................    .....................................................................    .....................................................................    .....................................................................    În baza prevederilor legale ......................................    .....................................................................                                   DECIDE:    Se impută d-lui (d-nei) ............, având funcţia de ...........  locul de muncă ......... domiciliat în ............, suma de ......... lei,  adică ..................     Conducătorul unităţii, Viză de control Viză                              financiar preventiv, Compartiment juridic,                            DOVADA DE COMUNICARE    Subsemnatul ........... domiciliat în ................... am primit  decizia de imputare nr. .......... din data de ........ emisă de ...........  în valoare de lei ....../(în cifre şi litere) .....                                                      Semnătura,        Data .......... ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ ANGAJAMENT DE PLATA │ │ │ │ │ │ Subsemnatul ....... domiciliat în ............ str. ........... nr. ..... │ │ bloc .... sc. .... et. .... apart. ..... jud./sector ....... posesor al │ │ actului de identitate seria ....... nr. .... emis de ..................... │ │ sub nr. ...... în anul ...... având funcţia de ........................... │ │ la unitatea ........... luând cunoştinţă de faptul ca prin ................ │ │ ............................... s-a constatat că din vina mea am produs │ │ unităţii .......... o pagubă de lei .......... provenită din ............ │ │ îmi iau angajamentul de a plăti această sumă unităţii păgubite astfel │ │ ........................................................................ │ │ Prezentul angajament l-am luat în conformitate cu .................. │ │ În cazul nerespectării angajamentului de plată, se va proceda la │ │ executarea silită. │ │ │ │ │ │ Dat astăzi .......... │ │ │ │ │ │ Semnat în faţa noastră, Semnătura, │ │ │ │ │ │ Calitatea ............... │ │ Semnătura ............... │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                                                      14-8-2/a
   +  Anexa 4DOCUMENTELE FINANCIAR-CONTABILEcare se păstrează timp de 5 ani, cu începere de la dataîncheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fostîntocmite, în arhiva persoanelor prevăzute la art. 1 din Legeacontabilităţii nr. 82/1991, republicată┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐│Nr. │ │ Cod ││crt.│ Denumire formular ├───────┬─────────┤│ │ │ Bază │Variantă │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ 1. │Notă de recepţie şi constatare de diferenţe │14-3-1A│ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ 2. │Bon de primire în consignaţie │14-3-2 │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ 3. │Bon de predare, transfer, restituire │14-3-3A│ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ 4. │Bon de consum │14-3-4A│ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ 5. │- Bon de consum (colectiv) │ │14-3-4/aA│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ 6. │- Fişă limită de consum │ │14-3-4/bA│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ 7. │Dispoziţie de livrare │14-3-5A│ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ 8. │Fişă de magazie │14-3-8 │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│ 9. │- Fişă de magazie (cu două unităţi de măsură) │ │14-3-8/a │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│10. │Listă de inventariere │14-3-12│ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│11. │- Listă de inventariere │ │14-3-12/b│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│12. │- Listă de inventariere (pentru gestiuni global-valorice) │ │14-3-12/a│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│13. │Chitanţă │14-4-1 │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│14. │- Chitanţă pentru operaţiuni în valută │ │14-4-1/a │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│15. │Dispoziţie de plată/încasare către casierie │14-4-4 │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│16. │Decont pentru operaţiuni în participaţie │14-4-14│ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│17. │Ordin de deplasare (delegaţie) │14-5-4 │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│18. │- Ordin de deplasare (delegaţie) în străinătate (transporturi internaţionale)│ │14-5-4/a │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│19. │Decont de cheltuieli (pentru deplasări externe) │14-5-5 │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│20. │- Decont de cheltuieli valutare (transporturi internaţionale) │ │14-5-5/a │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│21. │Notă de debitare-creditare │14-6-1A│ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│22. │Extras de cont │14-6-3 │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│23. │Borderou de primire a obiectelor în consignaţie │14-6-14│ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│24. │Borderou de ieşire a obiectelor în consignaţie │14-6-15│ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│25. │Jurnal privind operaţiuni diverse (pentru conturi sintetice) │14-6-17│ ││────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│26. │Fişă de cont pentru operaţiuni diverse │14-6-22│ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│27. │- Fişă de cont pentru operaţiuni diverse (în valută şi în lei) │ │14-6-22/a│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│28. │Document cumulativ │14-6-24│ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│29. │- Document cumulativ │ │14-6-24/b│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│30. │Decizie de imputare │14-8-2 │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤│31. │- Angajament de plată │ │14-8-2/a │└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘----