HOTĂRÂRE nr. 1.697 din 17 decembrie 2008privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2009
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 23 decembrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 292 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabile în anul fiscal 2009, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2În vederea stabilirii impozitului datorat pentru anul fiscal 2009, pentru fiecare mijloc de transport care face obiectul anexei, întreprinderile şi operatorii de transport rutier, aşa cum sunt aceştia definiţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să declare pe propria răspundere, până la data de 31 martie 2009, dacă vehiculul a efectuat sau urmează să efectueze în cursul anului 2009 cel puţin o operaţiune de transport rutier internaţional.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2009.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:Ministrul transporturilor,Ludovic OrbanMinistrul internelor şireformei administrative,Cristian DavidDepartamentul pentruafaceri europene,Aurel Ciobanu-Dordea,secretar de statMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 17 decembrie 2008.Nr. 1.697.  +  Anexa 1. Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabile în anul fiscal 2009
  Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone
  Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional
  Vehicule cu sistem de sus- pensie pneumatică sau un echivalent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie Vehicule cu sistem de suspen- sie pneumatică sau un echivalent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie
  I. Vehicule cu două axe
  1. Masa nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone 0 86 0 107
  2. Masa nu mai puţin de 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone 86 238 107 297
  3. Masa nu mai puţin de 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone 238 335 297 418
  4. Masa nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone 335 757 418 946
  II. Vehicule cu trei axe
  1. Masa nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone 86 150 107 187
  2. Masa nu mai puţin de 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone 150 307 187 383
  3. Masa nu mai puţin de 19 tone, dar nu mai mult de 21 de tone 307 398 383 497
  4. Masa nu mai puţin de 21 de tone, dar nu mai mult de 23 de tone 398 613 497 766
  5. Masa nu mai puţin de 23 de tone, dar nu mai mult de 25 de tone 613 953 766 1.191
  6. Masa nu mai puţin de 25 de tone, dar nu mai mult de 26 de tone 613 953 766 1.191
  III. Vehicule cu patru axe
  1. Masa nu mai puţin de 23 de tone, dar nu mai mult de 25 de tone 398 404 497 504
  2. Masa nu mai puţin de 25 de tone, dar nu mai mult de 27 de tone 404 630 504 787
  3. Masa nu mai puţin de 27 de tone, dar nu mai mult de 29 de tone 630 1.000 787 1.249
  4. Masa nu mai puţin de 29 de tone, dar nu mai mult de 31 de tone 1.000 1.483 1.249 1.853
  5. Masa nu mai puţin de 31 de tone, dar nu mai mult de 32 de tone 1.000 1.483 1.249 1.853
  2. Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabile în anul fiscal 2009
  Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone
  Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional
  Vehicule cu sistem de sus- pensie pneumatică sau un echivalent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie Vehicule cu sistem de suspen- sie pneumatică sau un echivalent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie
  I. Vehicule cu 2+1 axe
  1. Masa nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone 0 0 0 0
  2. Masa nu mai puţin de 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone 0 0 0 0
  3. Masa nu mai puţin de 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone 0 40 0 49
  4. Masa nu mai puţin de 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone 40 89 49 111
  5. Masa nu mai puţin de 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone 89 208 111 259
  6. Masa nu mai puţin de 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone 208 268 259 335
  7. Masa nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 268 484 335 604
  8. Masa nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 28 tone 484 848 604 1.060
  II. Vehicule cu 2+2 axe
  1. Masa nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 84 194 104 242
  2. Masa nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone 194 318 242 397
  3. Masa nu mai puţin de 26 tone, dar nu mai mult de 28 de tone 318 468 397 584
  4. Masa nu mai puţin de 28 de tone, dar nu mai mult de 29 de tone 468 564 584 704
  5. Masa nu mai puţin de 29 de tone, dar nu mai mult de 31 de tone 564 925 704 1.156
  6. Masa nu mai puţin de 31 de tone, dar nu mai mult de 33 de tone 925 1.284 1.156 1.605
  7. Masa nu mai puţin de 33 de tone, dar nu mai mult de 36 de tone 1.284 1.949 1.605 2.436
  8. Masa nu mai puţin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone 1.284 1.949 1.605 2.436
  III. Vehicule cu 2+3 axe
  1. Masa nu mai puţin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone 1.022 1.422 1.277 1.777
  2. Masa nu mai puţin de 38 de tone, dar nu mai mult de 40 de tone 1.422 1.932 1.777 2.415
  IV. Vehicule cu 3+2 axe
  1. Masa nu mai puţin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone 904 1.254 1.129 1.567
  2. Masa nu mai puţin de 38 de tone, dar nu mai mult de 40 de tone 1.254 1.734 1.567 2.167
  3. Masa nu mai puţin de 40 de tone, dar nu mai mult de 44 de tone 1.734 2.565 2.167 3.206
  V. Vehicule cu 3+3 axe
  1. Masa nu mai puţin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone 514 622 642 777
  2. Masa nu mai puţin de 38 de tone, dar nu mai mult de 40 de tone 622 928 777 1.160
  3. Masa nu mai puţin de 40 de tone, dar nu mai mult de 44 de tone 928 1.477 1.160 1.846
  -----