RECTIFICARE nr. 172 din 19 noiembrie 2008referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 172/2008
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 22 decembrie 2008    În Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 172/2008 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 787 din 25 noiembrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial, Partea I"):- la art. I pct. 7, la textul propus pentru art. 29^1, în loc de: "Art. 29^1. - În urma consultării cu ANRE, Consiliul Concurenţei elaborează şi transmite ..._" se va citi: "Art. 29^1. - În urma consultării cu Consiliul Concurenţei, ANRE elaborează şi transmite ...".------------