ORDIN nr. 1.553 din 4 decembrie 2008privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului "Patinoare artificiale", realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR
  • Nr. 1.553 din 4 decembrie 2008
  • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
  • Nr. 671 din 5 decembrie 2008
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
  • Nr. 3.560 din 4 decembrie 2008
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 19 decembrie 2008    Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobată cu modificării prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificării prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare, şi al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor, ministrul internelor şi reformei administrative şi ministrul economiei şi finanţelor emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice pentru derularea Programului "Patinoare artificiale", realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul dezvoltării,lucrărilor publiceşi locuinţelor,Laszlo Borbelyp. Ministrul internelorşi reformei administrative,Paul Victor Dobre,secretar de statMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianNORMA 04/12/2008