ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 219 din 17 decembrie 2008privind prorogarea termenelor de aplicare a dispoziţiilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 decembrie 2008    Luând în considerare că scopul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici este acela ca începând cu data de 1 ianuarie 2009 drepturile directorilor generali/directorilor din cadrul regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic sau majoritar, precum şi filialelor acestora să fie cele prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aşa cum a fost aceasta modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2008,având în vedere că actuala reglementare a art. III alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2008 prevede că valabilitatea contractului de mandat se menţine până la data de 31 decembrie 2008,întrucât procesul de elaborare a criteriilor pe baza cărora se stabileşte suma acordată conform art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008, cu modificările şi completările ulterioare, necesită un timp mai îndelungat de analiză, iar proiectul bugetului de stat pe anul 2009 nu a fost încă adoptat de Parlamentul României,ţinând cont de faptul că la data de 1 ianuarie 2009 contractele de mandat pentru operatorii economici care intră sub incidenţa Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2008 încetează, activitatea acestora fiind în acest fel blocată, cu grave consecinţe pentru economia naţională, şi luând în considerare condiţiile actuale ale crizei economico-financiare, se impune cu necesitate şi în regim de urgenţă prorogarea termenelor de aplicare a dispoziţiilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2008,având în vedere că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare şi de urgenţă, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICTermenele prevăzute la articolul III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 28 octombrie 2008, se prorogă până la 31 martie 2009.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:Ministrul economiei şi finanţelor,Varujan Vosganianp. Ministrul muncii, familieişi egalităţii de şanse,Theodora Bertzi,secretar de statBucureşti, 17 decembrie 2008.Nr. 219.-----