ORDIN nr. 1.744 din 17 octombrie 2008pentru modificarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • Nr. 1.744 din 17 octombrie 2008
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Nr. 99 din 11 noiembrie 2008
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Nr. 711 din 26 noiembrie 2008
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 18 decembrie 2008  Văzând Referatul de aprobare al Autorităţii de Sănătate Publică nr. 10.894/2008 din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice,având în vedere prevederile art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, republicată,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,ministrul sănătăţii publice, preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emit următorul ordin:  +  Articolul INormele privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 şi 722 bis din 3 octombrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. XI la norme "Lista cu conservanţii şi antioxidanţii autorizaţi condiţionat", partea B "Anhidride sulfuroase şi sulfiţi", produsul "Salsicha fresca" se va scrie cu caractere italice.2. La anexa nr. XI la norme "Lista cu conservanţii şi antioxidanţii autorizaţi condiţionat", partea C "Alţi conservanţi" se modifică după cum urmează:2.1. pentru punctele "E 249" şi "E 250" la "Produse din carne tradiţionale conservate prin imersie în soluţie de saramură (1)", cantitatea maximă reziduală de "175 mg/kg" corespunde produsului "Wiltshire bacon (1.1)";2.2. pentru punctele "E 249" şi "E 250" la "Produse din carne tradiţionale conservate prin uscare (2)", cantitatea maximă reziduală de "175 mg/kg" va corespunde produsului "Dry cured bacon (2.1) şi produse similare";2.3. titlul coloanelor 4 şi 5 din tabel se modifică şi va avea următorul cuprins: "Cantitatea maximă încorporată în timpul fabricării (exprimată în NaNO(3)" şi, respectiv, "Cantitatea maximă reziduală [exprimată în NaNO(3)]";2.4. pentru punctele "E 251" şi "E 252" la "Produse din carne tradiţionale, conservate prin uscare (2)", cantitatea maximă reziduală "250 mg/kg" va corespunde produselor "Dry cured bacon şi Dry cured ham (2.1)";2.5. pentru punctele "E 251" şi "E 252" la "Alte produse din carne tradiţionale, conservate (3)", cantitatea maximă încorporată în timpul fabricării [exprimată în NaNO(3)] "300 mg/kg fără adaos de E 249 sau E 250" va corespunde produsului "Rohwurste (Salami şi Kantwurst) (3.3)".3. La anexa nr. XII la norme "Lista cu alţi aditivi autorizaţi", la punctul "E 385", produsul "Libamaj, egeszben es tombben" se va scrie cu caractere italice.4. La anexa nr. XII la norme "Lista cu alţi aditivi autorizaţi", la punctul "E 1204" sintagma "quantum satis" se va scrie cu caractere Times New Roman.5. Anexa nr. XVI la norme "Criterii specifice de puritate pentru îndulcitori" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin transpune Directiva 2008/60/CE din 17 iunie 2008 de stabilire a criteriilor specifice de puritate privind îndulcitorii autorizaţi pentru utilizare în produsele alimentare (versiune codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 158 din 18 iunie 2008, p. 17 şi Corrigenda la Directiva 2006/52/CE din 5 iulie 2006 care amendează Directiva 95/2/CE privind aditivii alimentari, alţii decât coloranţii şi îndulcitorii, şi Directiva 94/35/CE privind îndulcitorii utilizaţi în alimente, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 204 din 26 iulie 2006.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuPreşedintele Autorităţii Naţionale SanitareVeterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,Radu Roatiş CheţanMinistrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Dacian Cioloş  +  Anexa (Anexa nr. XVI la norme)Criterii specifice de puritate pentru îndulcitori
           
    E 420 (i) - SORBITOL
    SinonimeD-glucitol, D-sorbitol
    Definiţie    
      Denumire chimică   D-glucitol
      IESCE   200-061-5
      Formulă chimică   C6H14O6
      Masă moleculară relativă   182,17
      Compoziţie   Conţine nu mai puţin de 97% de glicitoli totali şi nu mai puţin de 91% de D-sorbitol, raportat la substanţa uscată.
          Glicitolii sunt compuşi cu formula structurală CH2OH-(CHOH)(n)- CH2OH, unde "n" este un număr întreg.
    DescrierePudră higroscopică albă, pudră cristalină, fulgi sau granule cu gust dulce
    Identificare    
      A. Solubilitate   Foarte solubilă în apă, uşor solubilă în etanol
      B. Intervalul de topire   88-102°C
      C. Derivat de monobenziliden al sorbitolului   La 5 g de probă se adaugă 7 ml metanol, 1 ml de benzaldehidă şi 1 ml de acid clorhidric. Se amestecă şi se agită cu un agitator mecanic până când se formează cristale. Se filtrează la vid, se dizolvă cristalele în 20 ml apă la temperatura de fierbere care conţine 1 g de bicarbonat de sodiu, se filtrează încă fierbinte. Se răceşte filtratul, se filtrează la vid, se spală cu 5 ml amestec metanol-apă (1:2), se usucă la aer. Cristalele obţinute se topesc la temperaturi cuprinse între 173 şi 179°C.
    Puritate    
      Conţinut de apă   Nu mai mult de 1% (metoda Karl Fischer)
      Cenuşă sulfatată   Nu mai mult de 0,1%, raportat la substanţa uscată
      Zaharuri reducătoare   Nu mai mult de 0,3%, raportat la substanţa uscată
      Zaharuri totale   Nu mai mult de 1%, raportat la substanţa uscată
      Cloruri   Nu mai mult de 50 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Sulfaţi   Nu mai mult de 100 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Nichel   Nu mai mult de 2 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Arsen   Nu mai mult de 3 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Plumb   Nu mai mult de 1 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Metale grele   Nu mai mult de 10 mg/kg, exprimat ca Pb, raportat la substanţa uscată
    E 420 (ii) - SIROP DE SORBITOL
    SinonimeSirop de D-glucitol
    Definiţie    
      Denumire chimică   Siropul de sorbitol format prin hidrogenarea siropului de glucoză este compus din D-sorbitol, D-manitol şi zaharuri hidrogenate. Partea de produs care nu este D-sorbitol este compusă, în principal, din oligozaharide hidrogenate formate prin hidrogenarea siropului de glucoză folosit ca materie primă (în acest caz siropul nu se cristalizează) sau manitol. Cantităţi mici de glicitol unde n<=4 pot fi prezente. Glicitolii sunt compuşi cu formula structurală CH2OH- (CHOH)(n)-CH2OH, unde "n" este un număr întreg.
      IESCE   270-337-8
      Compoziţie   Conţine nu mai puţin de 69% substanţă uscată totală şi nu mai puţin de 50% D-sorbitol, raportat la substanţa anhidră.
    DescriereSoluţie apoasă incoloră limpede şi cu gust dulce
    Identificare    
      A. Solubilitate   Miscibil în apă, glicerol şi propan-1,2-diol.
      B. Derivat de monobenziliden al sorbitolului   La 5 g de probă se adaugă 7 ml metanol, 1 ml de benzaldehidă şi 1 ml de acid clorhidric. Se amestecă şi se agită într-un agitator mecanic până ce se formează cristale. Se filtrează la vid, se dizolvă cristalele în 20 ml apă la temperatura de fierbere care conţine 1 g de bicarbonat de sodiu, se filtrează încă fierbinte. Se răceşte filtratul, se filtrează la vid, se spală cu 5 ml amestec metanol-apă (1:2), se usucă la aer. Cristalele obţinute se topesc la temperaturi cuprinse între 173 şi 179°C.
    Puritate    
      Conţinut de apă   Nu mai mult de 31% (metoda Karl Fischer)
      Cenuşă sulfatată   Nu mai mult de 0,1%, raportat la substanţa uscată
      Zaharuri reducătoare   Nu mai mult de 0,3%, exprimat ca glucoză, raportat la substanţa uscată
      Cloruri   Nu mai mult de 50 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Sulfaţi   Nu mai mult de 100 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Nichel   Nu mai mult de 2 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Arsen   Nu mai mult de 3 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Plumb   Nu mai mult de 1 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Metale grele   Nu mai mult de 10 mg/kg, exprimat ca Pb, raportat la substanţa uscată
    E 421 MANITOL
    (I) MANITOL
    SinonimeD-manitol
    DefiniţieProdus prin hidrogenarea catalitică a soluţiilor de hidraţi de carbon conţinând glucoză şi/sau fructoză
      Denumire chimică   D-manitol
      IESCE   200-711-8
      Formulă chimică   C6H14O6
      Masă moleculară   182,2
      Compoziţie   Conţine nu mai puţin de 96,0% D-manitol şi nu mai mult de 102%, raportat la substanţa uscată
    DescrierePulbere cristalină, albă, inodoră
    Identificare    
      A. Solubilitate   Solubil în apă, foarte uşor solubil în etanol, practic insolubil în eter
      B. Interval de topire   Între 164 şi 169°C
      C. Cromatografie în strat subţire   Trece testul
      D. Rotaţie specifică   [alfa]20D: + 23° la + 25° (soluţie de borat)
      E. pH   Între 5 şi 8
          Se adaugă 0,5 ml soluţie saturată de clorură de potasiu la 10 ml de soluţie 10% în greutate sau în volum a probei, apoi se măsoară pH-ul.
    Puritate    
      Pierdere la uscare   Nu mai mult de 0,3% (105°C, 4 ore)
      Zaharuri reducătoare   Nu mai mult de 0,3% (exprimate în glucoză)
      Total zaharuri   Nu mai mult de 1% (exprimate în glucoză)
      Cenuşă sulfatată   Nu mai mult de 0,1%
      Cloruri   Nu mai mult de 70 mg/kg
      Sulfat   Nu mai mult de 100 mg/kg
      Nichel   Nu mai mult de 2 mg/kg
      Plumb   Nu mai mult de 1 mg/kg
    (II) MANITOL PRODUS PRIN FERMENTARE
    SinonimeD-manitol
    DefiniţieProdus prin fermentarea discontinuă, în condiţii aerobe, folosindu-se o tulpină convenţională de drojdie Zygosaccharomyces rouxii
      Denumire chimică   D-manitol
      IESCE   200-711-8
      Formulă chimică   C6H14O6
      Masă moleculară   182,2
      Compoziţie   Conţine nu mai puţin de 99,0%, raportat la substanţa uscată.
    DescrierePulbere cristalină, albă, inodoră
    Identificare    
      A. Solubilitate   Solubil în apă, foarte uşor solubil în etanol, practic insolubil în eter
      B. Interval de topire   Între 164 şi 169°C
      C. Cromatografie în   Trece testul
      strat subţire    
      D. Rotaţie specifică   [alfa]20D: + 23° la 25° (soluţie de borat)
      E. pH   Între 5 şi 8
          Se adaugă 0,5 ml soluţie saturată de clorură de potasiu la 10 ml de soluţie 10% v/v a probei, apoi se măsoară pH-ul.
    Puritate    
      Arabitol   Nu mai mult de 0,3%
      Pierdere la uscare   Nu mai mult de 0,3% (105°C, 4 ore)
      Zaharuri reducătoare   Nu mai mult de 0,3% (exprimate în glucoză)
      Total zaharuri   Nu mai mult de 1% (exprimate în glucoză)
      Cenuşă sulfatată   Nu mai mult de 0,1%
      Cloruri   Nu mai mult de 70 mg/kg
      Sulfat   Nu mai mult de 100 mg/kg
      Plumb   Nu mai mult de 1 mg/kg
      Bacterii aerobe mezofile   Nu mai mult de 103/g
      Bacterii coliforme   Absente în 10 g
      Salmonella   Absentă în 10 g
      E. coli   Absentă în 10 g
      Staphylococcus aureus   Absent în 10 g
      Pseudomonas aeruginosa   Absent în 10 g
      Mucegaiuri   Nu mai mult de 100/g
      Drojdii   Nu mai mult de 100/g
    E 950 ACESULFAM K
    SinonimeAcesulfam de potasiu, sare de potasiu de 3,4-dihidro-6-metil-1,2,3- oxatiazin-4-onă- 2,2-dioxid
    Definiţie    
      Denumire chimică   Sare de potasiu de 6-metil-1,2,3-oxatiazin-4(3H)-on-2,2-dioxid
      IESCE   259-715-3
      Formulă chimică   C4H4KNO4S
      Masă moleculară   201,24
      Compoziţie   Conţine nu mai puţin de 99% de C4H4KNO4S, raportat la substanţa anhidră.
    DescrierePulbere cristalină albă, inodoră, de aproximativ 200 de ori mai dulce decât zaharoza.
    Identificare    
      A. Solubilitate   Foarte solubil în apă, foarte uşor solubil în etanol
      B. Absorbţia în ultraviolet   Maximum 227 ±2 nm pentru o soluţie de 10 mg în 1 000 ml de apă
      C. Test pozitiv pentru potasiu   Trece testul (se testează reziduul obţinut prin combustia a 2 g de probă)
      D. Testul de precipitare   Se adaugă câteva picături dintr-o soluţie 10% de cobaltnitrit de sodiu la o soluţie de 0,2 g din probă în 2 ml de acid acetic şi 2 ml de apă. Se produce un precipitat galben.
    Puritate    
      Pierdere la uscare   Nu mai mult de 1% (105°C, două ore)
      Impurităţi organice   Trece testul pentru 20 mg/kg de componente active în UV.
      Fluorură   Nu mai mult de 3 mg/kg
      Plumb   Nu mai mult de 1 mg/kg
    E 951 - ASPARTAM
    SinonimeEster metilic al aspartilfenilalaninei
    Definiţie    
      Denumire chimică   Ester N-metilic al N-L-alfa-(aspartil-L-fenilalaninei)
          Ester N-metilic al acidului 3-amino-N-(alfa-carbometoxi-fenetil) succinamic
      IESCE   245-261-3
      Formulă chimică   C14H18N2O5
      Masă moleculară relativă   294,31
      Compoziţie   Nu mai puţin de 98% şi nu mai mult de 102% C14H18N2O5 raportat la substanţa anhidră
    DescrierePudră cristalină albă, inodoră, cu gust dulce, de aproximativ 200 de ori mai dulce decât zaharoza
    Identificare    
      Solubilitate   Uşor solubil în apă şi în etanol
    Puritate    
      Pierdere la uscare   Nu mai mult de 4,5% (105°C, 4 ore)
      Cenuşă sulfatată   Nu mai mult de 0,2%, raportat la substanţa uscată
      pH   Între 4,5 şi 6,0 (soluţie de 1 la 125)
      Transmitanţă   Transmitanţa unei soluţii de 1% în acid clorhidric 2 N determinată într-o cuvă de 1 cm la 430 nm cu un spectrometru adecvat, folosind acid clorhidric 2N ca referinţă, este cel puţin 0,95, echivalentă unei absorbanţe care să nu depăşească aproximativ 0,022.
      Rotaţie specifică   (alfa)20D: +14,5 la +16,5° determină în soluţie de 4 în 100/15 N acid formic la 30 minute după prepararea soluţiei de probă.
      Arsen   Nu mai mult de 3 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Plumb   Nu mai mult de 1 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Acid 5-benzil-3,6-dioxo-   Nu mai mult de 1,5%, raportat la substanţa uscată
      2-piperazin acetic    
    E 952 - ACID CICLAMIC ŞI SĂRURILE LUI DE Na ŞI Ca
    (I) ACID CICLAMIC
    SinonimeAcid ciclohexilsulfamic, ciclamat
    Definiţie    
      Denumire chimică   Acid ciclohexansulfamic, acid ciclohexilaminosulfonic
      IESCE   202-898-1
      Formulă chimică   C6H13NO3S
      Masă moleculară relativă   179,24
      Compoziţie   Acidul ciclohexilsulfamic conţine nu mai puţin de 98% şi nu mai mult decât echivalentul a 102% de C6H13NO3S, raportat la substanţa anhidră.
    DescrierePudră cristalină albă, practic incoloră, cu gust dulce-acrişor, de aproximativ 40 de ori mai dulce decât zaharoza.
    Identificare    
      A. Solubilitate   Solubil în apă şi în etanol
      B. Test de precipitare   Se acidifică o soluţie de 2% cu acid clorhidric, se adaugă 1 ml de soluţie molară de clorură de bariu în apă şi se filtrează dacă apar forme precipitate. Soluţiei limpezi i se adaugă 1 ml de 10% soluţie de nitrit de sodiu. Se formează un precipitat alb.
    Puritatea    
      Pierdere la uscare   Nu mai mult de 1% (105°C, o oră)
      Seleniu   Nu mai mult de 30 mg/kg, exprimat ca seleniu raportat la substanţa uscată
      Plumb   Nu mai mult de 1 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Arsen   Nu mai mult de 3 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Ciclohexilamină   Nu mai mult de 10 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Diciclohexilamină   Nu mai mult de 1 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Anilină   Nu mai mult de 1 mg/kg, raportat la substanţa uscată
    (II) CICLAMAT DE SODIU
    SinonimeCiclamat, sare de sodiu a acidului ciclamic
    Definiţie    
      Denumire chimică   Ciclohexansulfamat de sodiu, ciclohexilsulfamat de sodiu
      IESCE   205-348-9
      Formulă chimică   C6H12NNaO3S şi forma dihidrată C6H12NNaO3S▪2H2O
      Masă moleculară relativă   201,22, raportat la substanţa anhidră
          237,22, raportat la substanţa hidratată
      Compoziţie   Nu mai puţin de 98% şi nu mai mult de 102%, raportat la substanţa uscată
      Forma dihidrată:   nu mai puţin de 84%, raportat la substanţa uscată
    DescriereCristale sau pudră cristalină albă, inodoră, cu gust dulce, de aproximativ 30 de ori mai dulce decât zaharoza
    Identificare    
      Solubilitate   Solubil în apă, practic insolubil în etanol
    Puritate    
      Pierdere la uscare   Nu mai mult de 1% (105°C, o oră)
          Nu mai mult de 15,2% (105°C, două ore) pentru forma dihidrată
      Seleniu   Nu mai mult de 30 mg/kg, exprimat ca seleniu raportat la substanţa uscată
      Arsen   Nu mai mult de 3 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Plumb   Nu mai mult de 1 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Ciclohexilamină   Nu mai mult de 10 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Diciclohexilamină   Nu mai mult de 1 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Anilină   Nu mai mult de 1 mg/kg, raportat la substanţa uscată
    (III) CICLAMAT DE CALCIU
    SinonimeCiclamat, sare de calciu a acidului ciclamic
    Definiţie    
      Denumire chimică   Ciclohexansulfamat de calciu, ciclohexilsulfamat de calciu
      IESCE   205-349-4
      Formulă chimică   C12H24CaN2O6S2▪2H2O
      Masă moleculară relativă   432,57
      Compoziţie   Nu mai puţin de 98% şi nu mai mult de 101%, raportat la substanţa anhidră
    DescriereCristale incolore sau pudră cristalină albă, de aproximativ 30 de ori mai dulce decât zaharoza
    Identificare    
      Solubilitate   Solubil în apă, greu solubil în etanol
    Puritatea    
      Pierdere la uscare   Nu mai mult de 1% (105°C, o oră)
          Nu mai mult de 8,5% (140°C, 4 ore) pentru forma dihidrat
      Seleniu   Nu mai mult de 30 mg/kg exprimat ca seleniu, raportat la substanţa uscată
      Arsen   Nu mai mult de 3 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Plumb   Nu mai mult de 1 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Ciclohexilamină   Nu mai mult de 10 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Diciclohexilamină   Nu mai mult de 1 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Anilină   Nu mai mult de 1 mg/kg, raportat la substanţa uscată
    E 953 - IZOMALT
    SinonimeIzomaltutoză hidrogenată, palatinoză hidrogenată
    Definiţie    
      Denumire chimică   Izomaltul este un amestec de monozaharide şi de dizaharide hidrogenate, ai căror principali componenţi sunt dizaharidele. 6-O-alfa-D-glucopiranozil-D-sorbitol (1,6-GPS) şi Dihidrat de 1-O-alfa-D- glucopiranozil-D-manitol (1,1-GPM)
      Formulă chimică   6-O-alfa-D-glucopiranozil-D-sorbitol: C12H24O11
          Dihidrat de 1-O-alfa-D-glucopiranozil-D-manitol: C12H24O11▪2H2O
      Masă moleculară relativă   6-O-alfa-D-glucopiranozil-D-sorbitol: 344,32
          Dihidrat de 1-O-alfa-D-glucopiranozil-D-manitol: 380,32
      Compoziţie   Conţine nu mai puţin de 98% monozaharide şi dizaharide hidrogenate şi nu mai puţin de 86% amestec de 6-O-alfa-D- glucopiranozil-D-sorbitol şi dihidrat de 1-O-alfa-glucopiranozil-D-manitol determinat, raportat la substanţă anhidră.
    DescriereSubstanţă cristalină, inodoră, de culoare albă, puţin higroscopică
    Identificare    
      A. Solubilitate   Solubil în apă, uşor solubil în etanol
      B. Cromatografie în strat subţire   Se examinează prin cromatografie în strat subţire, prin utilizarea unei plăci acoperite cu un strat de silicagel cromatografic de aproximativ 0,2 mm grosime. Principalele spoturi de pe cromatogramă sunt cele care corespund punctelor 1,1-GPM şi 1,6-GPS.
    Puritate    
      Conţinut de apă   Cel mult 7% (metoda Karl Fischer)
      Cenuşă sulfatată   Cel mult 0,05%, raportat la substanţa uscată
      D-manitol   Cel mult 3%
      D-sorbitol   Cel mult 6%
      Zaharuri reducătoare   Cel mult 0,3%, exprimate ca glucoză, raportat la substanţa uscată
      Nichel   Cel mult 2 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Arsen   Cel mult 3 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Plumb   Cel mult 1 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Metale grele (de ex. Pb)   Cel mult 10 mg/kg, raportat la substanţa uscată
    E 954 ZAHARINĂ ŞI SĂRURILE SALE DE Na, K ŞI Ca
    (I) ZAHARINA    
    Definiţie    
      Denumire chimică   3-oxo-2,3 dihidro-benzo(d)izotiazol- 1,1-dioxid
      IESCE   201-321-0
      Formulă chimică   C7H5NO3S
      Masă moleculară relativă   183,18
      Compoziţie   Nu mai puţin de 99% şi nu mai mult de 101% din C7H5NO3S, raportat la substanţa anhidră
    DescriereCristale albe sau pudră cristalină albă, inodoră sau cu un miros slab aromatic, cu gust dulce, chiar şi în soluţii foarte diluate. De aproximativ 300-500 de ori mai dulce decât zaharoza
    Identificare    
      Solubilitate   Uşor solubilă în apă, solubilă în soluţii bazice, greu solubilă în etanol
    Puritate    
      Pierdere la uscare   Nu mai mult de 1% (105°C, două ore)
      Interval de topire   226-230°C
      Cenuşă sulfatată   Nu mai mult de 0,2%, raportat la substanţa uscată
      Acid benzoic şi acid salicilic   La 10 ml de soluţie 1/20, acidificată anterior cu 5 picături de acid acetic, se adaugă 3 picături de soluţie de concentraţie aproximativ molară de clorură ferică în apă. Nu apare precipitat sau culoare violetă.
      o-toluen-sulfonamidă   Nu mai mult de 10 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      p-toluen-sulfonamidă   Nu mai mult de 10 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Acid p-sulfonamido-benzoic   Nu mai mult de 25 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Substanţe uşor carbonizabile   Absente
      Arsen   Nu mai mult de 3 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Seleniu   Nu mai mult de 30 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Plumb   Nu mai mult de 1 mg/kg, raportat la substanţa uscată
    (II) ZAHARINAT DE SODIU
    SinonimeZaharină, sarea de sodiu a zaharinei
    Definiţie    
      Denumire chimică   o-benzosulfimidă de sodiu, sarea de sodiu a 2,3-dihidro-3-oxo- benzizo-sulfonazol, oxobenzizosulfonazol, sare de sodiu dihidrată a 1,2-benzisotiazolină-3-onă-1,1-dioxid
      IESCE   204-886-1
      Formulă chimică   C7H4NNaO3S▪2H2O
      Masă moleculară relativă   241,19
      Compoziţie   Nu mai puţin de 99% şi nu mai mult de 101% C7H4NNaO3S, raportat la substanţa anhidră
    DescriereCristale albe sau pudră eflorescentă cristalină albă eflorescentă, inodoră sau cu un miros slab, cu gust dulce intens, chiar în soluţii foarte diluate
      De aproximativ 300-500 de ori mai dulce decât zaharoza, în soluţii diluate
    Identificare    
      Solubilitate   Uşor solubilă în apă, greu solubilă în etanol
    Puritate    
      Pierdere la uscare   Nu mai mult de 15% (120°C, 4 ore)
      Acid benzoic şi acid salicilic   La 10 ml de soluţie 1/20, acidificată anterior cu 5 picături de acid acetic, se adaugă 3 picături de soluţie de concentraţie aproximativ molară de clorură ferică în apă. Nu apare precipitat sau culoare violetă.
      o-toluen-sulfonamidă   Nu mai mult de 10 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      p-toluen-sulfonamidă   Nu mai mult de 10 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Acid p-sulfonamido-benzoic   Nu mai mult de 25 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Substanţe uşor carbonizabile   Absente
      Arsen   Nu mai mult de 3 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Seleniu   Nu mai mult de 30 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Plumb   Nu mai mult de 1 mg/kg, raportat la substanţa uscată
    (III) ZAHARINAT DE CALCIU
    SinonimeZaharină, sarea de calciu a zaharinei
    Definiţie    
      Denumire chimică   o-benzosulfimidă de calciu, sare de calciu a 2,3-dihidro-3-oxo- benzizosulfonazol, sare de calciu hidrată (2:7) a 1,2-benzizotiazolină-3-onă-1,1-dioxid
      IESCE   229-349-9
      Formulă chimică   C14H7CaN2O6S2▪ 31/2 H2O
      Masă moleculară relativă   467,48
      Compoziţie   Nu mai puţin de 95% C14H8CaN2O6S2, raportat la substanţa anhidră
    DescriereCristale albe sau pudră cristalină albă, inodoră sau cu un miros slab, cu gust dulce intens, chiar în soluţii foarte diluate
      De aproximativ 300-500 de ori mai dulce decât zaharoza, în soluţii diluate
    Identificare    
      Solubilitate   Uşor solubilă în apă, greu solubilă în etanol
    Puritate    
      Pierdere la uscare   Nu mai mult de 13,5% (120°C, 4 ore)
      Acid benzoic şi acid salicilic   La 10 ml de soluţie 1/20, acidifiată anterior cu 5 picături de acid acetic, se adaugă 3 picături de soluţie de concentraţie aproximativ molară de clorură ferică în apă. Nu apare precipitat sau culoare violetă.
      o-toluen-sulfonamidă   Nu mai mult de 10 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      p-toluen-sulfonamidă   Nu mai mult de 10 mg/kg, raportat substanţa uscată
      Acid p-sulfonamido-benzoic   Nu mai mult de 25 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Substanţe uşor carbonizabile   Absente
      Arsen   Nu mai mult de 3 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Seleniu   Nu mai mult de 30 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Plumb   Nu mai mult de 1 mg/kg, raportat la substanţa uscată
    (IV) ZAHARINAT DE POTASIU
    SinonimeZaharină, sarea de potasiu a zaharinei
    Definiţie    
      Denumire chimică   o-benzosulfimidă de potasiu, sare de potasiu a 2,3-dihidro-3-oxo- benzizosulfonazol, sare de potasiu monohidrată a 1,2- benzizotiazolină-3-onă-1,1-dioxid
      IESCE    
      Formulă chimică   C7H4KNO3S▪H2O
      Masă moleculară relativă   239,77
      Compoziţie   Nu mai puţin de 99% şi nu mai mult de 101% C7H4KNO3S, raportat la substanţa anhidră
    DescriereCristale albe sau pudră cristalină albă, inodoră sau cu un miros slab, cu gust dulce intens, chiar în soluţii foarte diluate
      De aproximativ 300-500 de ori mai dulce decât zaharoza
    Identificare    
      Solubilitate   Uşor solubilă în apă, greu solubilă în etanol
    Puritate    
      Pierdere la uscare   Nu mai mult de 8% (120°C, 4 ore)
      Acid benzoic şi acid salicilic   La 10 ml de soluţie 1/20, acidificată anterior cu 5 picături de acid acetic, se adaugă 3 picături de soluţie de concentraţie aproximativ molară de clorură ferică în apă. Nu apare precipitat sau culoare violetă
      o-toluen-sulfonamidă   Nu mai mult de 10 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      p-toluen-sulfonamidă   Nu mai mult de 10 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Acid p-sulfonamido-benzoic   Nu mai mult de 25 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Substanţe uşor carbonizabile   Absente
      Arsen   Nu mai mult de 3 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Seleniu   Nu mai mult de 30 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Plumb   Nu mai mult de 1 mg/kg, raportat la substanţa uscată
    E 955 SUCRALOZĂ
    Sinonime4,1'6'-triclorogalactosucroză
    Definiţie    
      Denumire chimică   1,6-Dicloro-1,6-dideoxy-beta-D-fructofuranozil-4-cloro-4-deoxy-alfa-D- galactopiranozidă
      IESCE   259-952-2
      Formulă chimică   C12H19Cl3O8
      Greutate moleculară   397,64
      Compoziţie   Conţine nu mai puţin de 98% şi nu mai mult de 102% C12H19Cl3O8, raportat la substanţa anhidră
      Descriere   Pudră cristalină de culoare albă-alburie, practic inodoră
    Identificare    
      A. Solubilitate   Uşor solubilă în apă, metanol şi etanol
          Uşor solubilă în acetat de etil
      B. Absorbţie infraroşu   Spectrul infraroşu al unei dispersii a probei în bromură de potasiu prezintă maxime relative la lungimi de undă similare cu cele din spectrul de referinţă obţinut folosind un standard de referinţă al sucralozei
      C. Cromatografie în strat subţire   Spotul principal în soluţia-test are aceeaşi valoare Rf ca spotul principal al soluţiei standard A la care se face referire în testarea altor dizaharide clorurate. Această soluţie standard se obţine prin dizolvarea a 1,0 g de sucraloză standard de referinţă în 10 ml de metanol.
      D. Rotaţie specifică   [alfa] D20= +84,0° până la + 87,5°, raportat la substanţa anhidră (soluţie de 10% în greutate sau în volum)
    Puritate    
      Apă   Nu mai mult de 2,0% (Metoda Karl Fisher)
      Cenuşă sulfatată   Nu mai mult de 0,7%
      Alte dizaharide clorurate   Nu mai mult de 0,5%
      Monozaharide clorurate   Nu mai mult de 0,1%
      Oxid de trifenilfosfină   Nu mai mult de 150 mg/kg
      Metanol   Nu mai mult de 0,1%
      Plumb   Nu mai mult de 1 mg/kg
    E 957 - TAUMATINĂ
    Sinonime    
    Definiţie    
      Denumire chimică   Taumatina se obţine prin extracţie apoasă (pH 2,5-4) din fructe din familia Thaumatococcus daniellii (Benth) şi constă în principal din proteine de taumatină I şi taumatină II, împreună cu cantităţi neînsemnate de constituenţi vegetali provenite din materia primă
      IESCE   258-822-2
      Formulă chimică   Polipeptida de 207 aminoacizi
      Masă moleculară relativă   Taumatină I 22209
          Taumatină II 22293
      Compoziţie   Nu mai puţin de 16% azot, raportat la substanţă uscată, echivalent a nu mai puţin de 94% proteine (N x 5,8)
    DescrierePudră de culoarea smântânii, inodoră, cu gust dulce intens, de aproximativ 2000-3000 de ori mai dulce decât zaharoza
    Identificare    
      Solubilitate   Foarte solubilă în apă şi insolubilă în acetonă
    Puritate    
      Pierdere la uscare   Nu mai mult de 9% (105°C la greutate constantă)
      Carbohidraţi   Nu mai mult de 3%, raportat la substanţa uscată
      Cenuşă sulfatată   Nu mai mult de 2%, raportat la substanţa uscată
      Aluminiu   Nu mai mult de 100 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Arsen   Nu mai mult de 3 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Plumb   Nu mai mult de 3 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Criterii microbiologice   Număr total de aerobi: maximum 1000/g E.Coli: absent în 1 g
    E 959 - NEOHESPERIDINĂ DIHIDROCHALCONĂ
    SinonimeNeohesperidină dihidrochalconă, NHDC, hesperetin dihidrochalconă- 4'-beta-neohesperidosid, neohesperidină DC
    Definiţie    
    Denumire chimică2-O-alfa-L-ramnopiranozil-4 -beta-D glucopiranozil hesperitin dihidrochalconă; obţinut prin hidrogenarea catalitică a neohesperidinei
    IESCE243-978-6
      Formulă chimică   C28H36O15
      Masă moleculară relativă   612,6
      Compoziţie   Conţinut nu mai mic de 96%, raportat la substanţa anhidră
      Descriere   Pudră cristalină, de culoare alburie, inodoră, cu gust caracteristic dulce intens, de aproximativ 1000-1800 de ori mai dulce decât zaharoza
    Identificare    
      A. Solubilitate   Uşor solubil în apă caldă, foarte puţin solubil în apă rece, practic insolubil în eter şi benzen
      B. Absorbţie maximă în ultraviolet   282-283 nm pentru o soluţie de 2 mg în 100 ml metanol
      C. Testul Neu   Se dizolvă aproximativ 10 mg de neohesperidină DC în 1 ml metanol, se adaugă 1 ml de soluţie metanolică, 1% de 2-aminoetil difenil borat.
          Se obţine o culoare galben strălucitor.
    Puritate    
      Pierdere la uscare   Nu mai mult de 11% (105°C, 3 ore)
      Cenuşă sulfatată   Nu mai mult de 0,2%, raportat la substanţa uscată
      Arsen   Nu mai mult de 3 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Plumb   Nu mai mult de 2 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Metale grele   Nu mai mult de 10 mg/kg, exprimat ca Pb, raportat la substanţa uscată
    E 962 SARE DE ASPARTAM-ACESULFAM
    SinonimeAspartam-acesulfam, sare de aspartam-acesulfam
    DefiniţieSarea se prepară prin încălzirea unei soluţii cu pH acid de aspartam şi acesulfam K în proporţie de 2:1 (greutate/greutate) şi producerea cristalizării. Potasiul şi umiditatea se elimină. Produsul este mai stabil decât aspartamul singur.
      Denumire chimică   Sarea de 2,2-dioxid de 6-metil-1,2,3-oxatiazină-4(3H)-onă a acidului L-fenilalanil-2-metil-L-alfa-aspartic
      Formulă chimică   C18H23O9N3S
      Greutate moleculară   457,46
      Compoziţie   63,0% până la 66,0% aspartam (raportat la substanţa uscată) şi 34,0% până la 37% acesulfam (formă acidă raportat la substanţa uscată)
    DescrierePudră cristalină, albă, inodoră
    Identificare    
      A. Solubilitate   Greu solubilă în apă, uşor solubilă în etanol
      B. Transmitanţa   Transmitanţa unei soluţii de 1% în apă, determinată într-o celulă de 1 cm la 430 nm cu un spectrofotometru adecvat utilizând ca referinţă apa, este nu mai mică de 0,95, echivalentă unei absorbanţe de nu mai mult decât 0,022.
      C. Rotaţie specifică   [alfa] D20 = +14,5° până la + 16,5°
          Se determină la o concentraţie de 6,2 g în 100 ml de acid formic (15N), în timp de 30 de minute de la prepararea soluţiei. Rotaţia specifică calculată se împarte la 0,646 pentru a corecta conţinutul de aspartam al sării de aspartam-acesulfam.
    Puritate    
      Pierdere la uscare   Nu mai mult de 0,5% (105°C, 4 ore)
      Acid 5-Benzil-3,6-dioxo- 2-piperazinacetic   Nu mai mult de 0,5%
      Plumb   Nu mai mult de 1 mg/kg
    E 965 (i) MALTITOL
    SinonimeD-maltitol, maltoză hidrogenată
    Definiţie    
      Denumire chimică   (alfa)-D-glucopiranozil-1,4-D-glucitol
      IESCE   209-567-0
      Formulă chimică   C12H24O11
      Masă moleculară relativă   344,31
      Compoziţie   Conţine nu mai puţin de 98% D-maltitol C12H24O11 raportat la substanţa anhidră
    DescrierePudră cristalină albă, cu gust dulce
    Identificare    
      A. Solubilitate   Foarte solubil în apă, puţin solubil în etanol
      B. Interval de topire   148°C-151°C
      C. Rotaţie specifică   [alfa] D20 = +105,5° până la + 108,5° (soluţie 5% în greutate sau în volum)
    Puritate    
      Apă   Nu mai mult de 1% (metoda Karl Fisher)
      Cenuşă sulfatată   Nu mai mult de 0,1%, raportat la substanţa uscată
      Zaharuri reducătoare   Nu mai mult de 0,1%, exprimat în glucoză, raportat la substanţa uscată
      Cloruri   Nu mai mult de 50 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Sulfaţi   Nu mai mult de 100 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Nichel   Nu mai mult de 2 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Arsen   Nu mai mult de 3 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Plumb   Nu mai mult de 1 mg/kg, raportat la substanţa uscată
    E 965 (ii) SIROP DE MALTITOL
    SinonimeSirop de glucoză hidrogenată cu conţinut ridicat de maltoză, sirop de glucoză hidrogenată
    DefiniţieAmestec constituit în principal din maltitol cu sorbitol şi oligo- şi polizaharide hidrogenate. Se obţine prin hidrogenarea catalitică a siropului de glucoză cu un conţinut ridicat de maltoză sau prin hidrogenarea fiecărei componente în parte, urmată de amestecare.
          Produsul comercializat se livrează atât sub formă de sirop, cât şi sub formă de produs solid.
      Compoziţie   Conţine nu mai puţin de 99% zaharide hidrogenate totale, raportat la substanţa anhidră şi nu mai puţin de 50 % maltitol, raportat la substanţa anhidră
    DescriereLichide vâscoase limpezi, incolore şi inodore sau masă cristalină albă
    Identificare    
      A. Solubilitate   Foarte solubil în apă, uşor solubil în etanol
      B. Cromatografie în   Test pozitiv
      strat subţire    
    Puritate    
      Apă   Nu mai mult de 31% (metoda Karl Fisher)
      Zaharuri reducătoare   Nu mai mult de 0,3% (exprimate în glucoză)
      Cenuşă sulfatată   Nu mai mult de 0,1%
      Cloruri   Nu mai mult de 50 mg/kg
      Sulfat   Nu mai mult de 100 mg/kg
      Nichel   Nu mai mult de 2 mg/kg
      Plumb   Nu mai mult de 1 mg/kg
    E 966 LACTITOL
    SinonimeLactit, lactozitol, lactobiozit
    Definiţie    
      Denumire chimică   4-O-beta-D-galactopiranozil-D-glucitol
      IESCE   209-566-5
      Formulă chimică   C12H24O11
      Masă moleculară relativă   344,32
      Compoziţie   Nu mai puţin de 95%, raportat la substanţa uscată
    DescrierePudră cristalină sau soluţie incoloră cu gust dulce. Produsele cristaline se prezintă sub formă anhidră, monohidraţi şi dihidraţi
    Identificare    
      A. Solubilitate   Foarte solubil în apă
      B. Rotaţie specifică   [alfa] D20 = +13° până la + 16°, raportat la substanţa anhidră (soluţie apoasă 10% în greutate sau în volum)
    Puritate    
      Apă   Produse cristaline; nu mai mult de 10,5% (metoda Karl Fisher)
      Alţi polioli   Nu mai mult de 2,5%, raportat la substanţa anhidră
      Zaharuri reducătoare   Nu mai mult de 0,2%, exprimat ca glucoză raportat la substanţa uscată
      Cloruri   Nu mai mult de 100 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Sulfaţi   Nu mai mult de 200 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Cenuşă sulfatată   Nu mai mult de 0,1%, raportat la substanţa uscată
      Nichel   Nu mai mult de 2 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Arsen   Nu mai mult de 3 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Plumb   Nu mai mult de 1 mg/kg, raportat la substanţa uscată
    E 967 - XILITOL
    SinonimeXilitol
    Definiţie    
      Denumire chimică   D-xilitol
      IESCE   201-788-0
      Formulă chimică   C5H12O5
      Masă moleculară relativă   152,15
      Compoziţie   Nu mai puţin de 98,5% ca xilitol, raportat la substanţa anhidră
      Descriere   Pudră cristalină albă, inodoră, cu gust foarte dulce
    Identificare    
      A. Solubilitate   Foarte solubil în apă, greu solubil în etanol
      B. Intervalul de topire   92-96°C
      C. pH   5 la 7 (soluţie apoasă 10% în greutate sau în volum)
    Puritatea    
      Pierdere la uscare   Nu mai mult de 0,5%. (Se usucă 0,5 g de probă în vid cu fosfor la 60°C timp de 4 ore.)
      Cenuşă sulfatată   Nu mai mult de 0,1%, raportat la substanţa uscată
      Zaharuri reducătoare   Nu mai mult de 0,2%, exprimate în glucoză, raportat la substanţa uscată
      Alţi alcooli polihidrici   Nu mai mult de 1%, raportat la substanţa uscată
      Nichel   Nu mai mult de 2 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Arsen   Nu mai mult de 3 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Plumb   Nu mai mult de 1 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Cloruri   Nu mai mult de 100 mg/kg, raportat la substanţa uscată
      Sulfaţi   Nu mai mult de 200 mg/kg, raportat la substanţa uscată
    E 968 ERITRITOL
    SinonimeMezoeritritol, tetrahidroxibutan, eritrită
    DefiniţieSe obţine prin fermentaţia unei surse de hidraţi de carbon cu drojdii alimentare osmofile sigure şi adecvate, ca Moniliella pollinis sau Trichosporonoides megachilensis, urmată de purificare şi uscare
      Denumire chimică   1,2,3,4-butantetrol
      IESCE   205-737-3
      Formulă chimică   C4H10O4
      Greutate moleculară   122,12
      Compoziţie   Nu mai puţin de 99% după uscare
    DescriereCristale albe, inodore, nehigroscopice şi termostabile cu o putere de îndulcire de aproximativ 60-80% din cea a zaharozei
    Identificare    
      A. Solubilitate   Uşor solubil în apă, greu solubil în etanol, insolubil în eter etilic.
      B. Interval de topire   119-123°C
    Puritate    
      Pierdere la uscare   Nu mai mult de 0,2% (70°C, 6 ore, în exsicator cu vid)
      Cenuşă sulfatată   Nu mai mult de 0,1%
      Substanţe reducătoare   Nu mai mult de 0,3%, exprimat în D-glucoză
      Ribitol şi glicerol   Nu mai mult de 0,1%
      Plumb   Nu mai mult de 0,5 mg/kg
  -------