HOTĂRÂRE nr. 1.239 din 29 noiembrie 2000 (*republicată*)privind aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de probaţiune*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2008    ---------- Notă *) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 747/2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.239/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 23 iulie 2008, dându-se textelor o nouă numerotare.Hotărârea Guvernului nr. 1.239/2000 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 13 decembrie 2000.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de probaţiune, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se aplică după numirea în funcţie a consilierilor de reintegrare socială şi supraveghere**) prin ordin al ministrului justiţiei, dar nu mai târziu de 30 de zile de la aprobarea bugetului de stat pe anul 2001, cu excepţia art. 1 alin. (2) din regulament, care se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.---------- Notă **) În prezent, art. 79 din Legea nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probaţiune prevede că denumirea "servicii de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor", cuprinsă în actele normative în vigoare, se înlocuieşte cu denumirea "servicii de probaţiune", iar denumirea "Direcţia de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor", cuprinsă în actele normative în vigoare, se înlocuieşte cu denumirea "Direcţia de probaţiune".Anterior, Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor a prevăzut că denumirea "servicii de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate" sau denumirea "servicii de reintegrare socială şi supraveghere" se înlocuieşte cu denumirea "servicii de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor" în toate actele normative în vigoare.  +  AnexăREGULAMENT (R) 29/11/2000