HOTĂRÎRE Nr. 962 din 14 octombrie 1996privind organizarea de către Comisia Naţionala a României pentru UNESCO a unor acţiuni cu caracter cultural ştiinţific
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 278 din 7 noiembrie 1996    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Din alocaţiile acordate anual prin bugetul Ministerului Învăţământului, Comisia Naţionala a României pentru UNESCO poate efectua cheltuieli pentru realizarea unor acţiuni cu caracter cultural-ştiinţific.  +  Articolul 2Cheltuielile pentru participanţii români şi străini, invitaţi la acţiunile prevăzute la art. 1, se vor încadra în limitele stabilite la cap. 2 din Normele de organizare în ţara a acţiunilor de protocol, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3Numărul participanţilor români şi străini pentru fiecare acţiune se stabileşte de către Comisia Naţionala a României pentru UNESCO, cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate anual.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:Ministrul învăţământului,Liviu Maiorp. Ministru de stat,ministrul finanţelor,Nicolae Constantinescu,secretar de stat---------------