ORDIN nr. 1.480 din 28 noiembrie 2008pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind investigaţia tehnică a accidentelor şi incidentelor de aviaţie civilă - RACR-IAC, ediţia 01/2008
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 12 decembrie 2008    Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Ministerului Transporturilor, ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,în scopul îndeplinirii obligaţiilor asumate de statul român prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană şi prin Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944,în vederea încorporării şi implementării Anexei 13 ICAO privind investigaţia tehnică a accidentelor şi incidentelor de aviaţie civilă în cadrul naţional de reglementare în domeniul siguranţei din aviaţia civilă şi a pregătirii auditului ICAO privind siguranţa aviaţiei civile din România,având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 51/1999 privind investigaţia tehnică a accidentelor şi incidentelor din aviaţia civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 794/2001,în temeiul prevederilor art. 4 lit. b) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 pct. 12, 21 şi 30 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română privind investigaţia tehnică a accidentelor şi incidentelor de aviaţie civilă - RACR-IAC, ediţia 01/2008, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia investigaţii transport aerian din cadrul Ministerului Transporturilor, Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" şi agenţii aeronautici civili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul transporturilor,Septimiu Buzaşu,secretar de statBucureşti, 28 noiembrie 2008.Nr. 1.480.  +  Anexă-----REGLEMENTARI 28/11/2008