ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 204 din 4 decembrie 2008pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 8 decembrie 2008    Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2007 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale, aprobată prin Legea nr. 151/2008, aplicarea Legii nr. 482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou'adnăscuţi, cu modificările ulterioare, a fost decalată în sensul acordării pentru copiii născuţi în perioada ianuarie 2007 - decembrie 2008 a contravalorii trusoului, respectiv 150 lei, astfel încât familiile să poată beneficia de acest drept.Deşi în cursul anului 2007 prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi ministrului administraţiei şi internelor nr. 83/154/2007 au fost aprobate Instrucţiunile de aplicare a prevederilor art. I-IV din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale, procedura de achiziţie a produselor în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, impune o perioadă destul de lungă pentru realizarea tuturor demersurilor necesare achiziţiei, având în vedere diversitatea produselor existente pe piaţă şi volumul achiziţiei.Întrucât pe baza evaluărilor realizate la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale există dificultăţi în găsirea unui furnizor care să asigure toate produsele ce vor compune trusoul pentru nou-născuţi, dificultăţi ce conduc la imposibilitatea acordării dreptului persoanelor îndreptăţite, se impune aprobarea prelungirii termenului de acordare a contravalorii trusoului astfel încât dreptul conferit de lege să fie acordat tuturor beneficiarilor.Ţinând cont de faptul că elementele anterior menţionate se referă la o situaţie extraordinară, iar neadoptarea de măsuri imediate în sensul celor preconizate, prin utilizarea procedurii de legiferare prin ordonanţă de urgenţă, determină consecinţe negative în sensul afectării unui interes public, respectiv interesul beneficiarilor prevederilor Legii nr. 482/2006, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICAlineatul (1) al articolului III din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 29 ianuarie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 164/2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. III. - (1) Pentru copiii născuţi în perioada ianuarie 2007 - decembrie 2009, autorităţile administraţiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, după caz, denumite în continuare autorităţile administraţiei publice locale, vor acorda beneficiarilor contravaloarea în lei a trusoului pentru nou-născuţi prevăzut de Legea nr. 482/2006, cu modificările ulterioare."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:Ministrul muncii, familieişi egalităţii de şanse,Mariana Câmpeanup. Ministrul internelor şireformei administrative,Paul Victor Dobre,secretar de sfatMinistrul economiei şifinanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 4 decembrie 2008.Nr. 204.-----