ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 203 din 4 decembrie 2008pentru modificarea art. 13^1 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 8 decembrie 2008    Având în vedere faptul că în urma unor lacune legislative apărute ca urmare a modificărilor succesive aduse Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 şi normelor de aplicare a acesteia, Serviciul Român de Informaţii se află în imposibilitatea de a plăti prin casa proprie de pensii indemnizaţia lunară reparatorie şi indemnizaţia lunară, adăugată la pensia pentru limită de vârstă, începând cu luna martie 2008, Casa de Pensii a Serviciului Român de Informaţii a sistat plata acestor drepturi, la care, potrivit dispoziţiilor art. 4 şi 5 din lege, sunt îndreptăţite persoanele care au calitatea de urmaş de erou-martir sau de luptător pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989,pentru crearea cadrului legal care să permită reluarea plăţilor sistate, precum şi pentru a evitarea cheltuielilor suplimentare reprezentate de plată sumelor actualizate, aferente acestor drepturi, şi a cheltuielilor de judecată la care ar putea fi obligat, în temeiul unor hotărâri ale instanţelor judecătoreşti, ordonatorul principal de credite care are obligaţia asigurării acestor drepturi, dar care a sistat plata lor, cheltuieli suplimentare ce ar conduce la sporirea efortului bugetar,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICArticolul 13^1 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 13^1. - Sumele aferente plăţii indemnizaţiilor prevăzute de prezenta lege se suportă de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Ministerului Apărării, Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi Serviciului Român de Informaţii."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Secretariatul de Stat pentru ProblemeleRevoluţionarilor din Decembrie 1989,Puiu Nicolae Fesan,secretar de statp. Directorul Serviciului Român de Informaţii,George Viorel VoinescuMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 4 decembrie 2008.Nr. 203.-------