ORDIN nr. 657 din 19 noiembrie 2008 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor metodologice privind planificarea şi evidenţa activităţilor productive din unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative(actualizat la data de 1 octombrie 2015*)
EMITENT
 • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
 • ----------Având în vedere prevederile pct. 1 din Precizările privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.826/2003,în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) şi ale art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,ministrul internelor şi reformei administrative emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind planificarea şi evidenţa activităţilor productive din unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul internelor

  şi reformei administrative,

  Liviu Radu,

  secretar de stat
  Bucureşti, 19 noiembrie 2008.Nr. 657.  +  AnexăNORMA 19/11/2008