ORDIN nr. 1.533 din 27 noiembrie 2008privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării ariilor naturale protejate care necesită constituirea de structuri de administrare şi a Metodologiei de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care nu necesită constituirea de structuri de administrare
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008    În temeiul prevederilor art. 18 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi al art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi dezvoltării durabile emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de atribuire a administrării ariilor naturale protejate care necesită constituirea de structuri de administrare, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Metodologia de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care nu necesită constituirea de structuri de administrare, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, contractele de administrare şi convenţiile de custodie încheiate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se modifică sau încetează, după caz.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 494/2005 privind aprobarea procedurilor de încredinţare a administrării şi de atribuire în custodie a ariilor naturale protejate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 9 iunie 2005.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,Silviu Stoica,secretar de statBucureşti, 27 noiembrie 2008.Nr. 1.533.  +  Anexa 1METODOLOGIE 27/11/2008  +  Anexa 2METODOLOGIE 27/11/2008