ORDIN nr. 1.701 din 8 octombrie 2008pentru modificarea anexei nr. 1 "Definirea şi denumirea sub care se vând produsele" la Norma privind definirea, denumirile sub care se vând, etichetarea şi condiţiile de calitate ale anumitor sortimente de lapte conservat, parţial sau integral deshidratat, destinate consumului uman, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 521/832/321/2003
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
  • Nr. 360 din 12 noiembrie 2008
  • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Nr. 586 din 15 septembrie 2008
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • Nr. 1.701 din 8 octombrie 2008
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 27 noiembrie 2008    Văzând Referatul Direcţiei politici de piaţă în sectorul zootehnic nr. 120.615/2008,având în vedere prevederile art. 34 lit. c), d) şi e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, republicată, precum şi ale Directivei Consiliului (CE) nr. 114/2001 privind anumite produse din lapte conservat, parţial sau integral deshidratat şi destinat consumului uman, modificată prin Directiva Consiliului (CE) nr. 61/2007,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, al Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al Hotărârii Guvernului nr. 748/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii publice şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 1 "Definirea şi denumirea sub care se vând produsele" la Norma privind definirea, denumirile sub care se vând, etichetarea şi condiţiile de calitate ale anumitor sortimente de lapte conservat, parţial sau integral deshidratat, destinate consumului uman, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 521/832/321/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 19 septembrie 2003, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Dacian CioloşMinistrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen Nicolăescup. PreşedinteleAutorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorilor,Gheorghe Ciubotaru  +  Anexa (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 521/832/321/2003)DEFINIREA ŞI DENUMIREA SUB CARE SE VÂND PRODUSELE1. Lapte parţial deshidratat (lapte concentrat) înseamnă produsul lichid, îndulcit sau nu, obţinut prin înlăturarea parţială a apei din lapte, din laptele integral sau parţial degresat sau dintr-un amestec al acestor produse, care poate prezenta un adaos de smântână sau de lapte integral deshidratat ori amândouă, cantitatea în procente de lapte integral deshidratat adăugat nedepăşind, în produsul finit, 25% din totalul de substanţă uscată din lapte.Sortimente de lapte concentrat neîndulcit: a) lapte concentrat cu conţinut mare de grăsime: lapte parţial deshidratat cu un conţinut masic de minimum 15% grăsime şi de minimum 26,5% substanţă uscată totală din lapte; b) lapte concentrat: lapte parţial deshidratat cu un conţinut masic de minimum 7,5% grăsime şi de minimum 25% substanţă uscată totală din lapte; c) lapte concentrat parţial degresat: lapte parţial deshidratat cu un conţinut masic de minimum 1% şi maximum 7,5% grăsime şi de minimum 20% substanţă uscată totală din lapte; d) lapte concentrat degresat: lapte parţial deshidratat cu un conţinut masic de maximum 1% grăsime şi de minimum 20% substanţă uscată totală din lapte;Sortimente de lapte concentrat îndulcit: e) lapte concentrat îndulcit: lapte parţial deshidratat cu un adaos de zaharoză (zahăr semialb, zahăr alb sau extraalb) şi cu un conţinut masic de minimum 8% grăsime şi de minimum 28% substanţă uscată totală din lapte; f) lapte concentrat îndulcit, parţial degresat: lapte parţial deshidratat cu un adaos de zaharoză (zahăr semialb, zahăr alb sau extraalb) şi cu un conţinut masic de minimum 1% şi maximum 8% grăsime şi de minimum 24% substanţă uscată totală din lapte; g) lapte concentrat îndulcit, degresat: lapte parţial deshidratat cu un adaos de zaharoză (zahăr semialb, zahăr alb sau extraalb) şi cu un conţinut masic de maximum 1% grăsime şi de minimum 24% substanţă uscată totală din lapte.2. Lapte complet deshidratat înseamnă produsul solid, în care conţinutul de apă nu depăşeşte 5% din masa produsului finit, obţinut prin îndepărtarea apei din lapte, din lapte integral sau parţial degresat, din smântână sau dintr-un amestec al acestor produse.Sortimente de lapte total deshidratat (lapte praf): a) lapte deshidratat cu conţinut ridicat de grăsimi sau lapte praf cu conţinut mare de grăsimi: lapte deshidratat cu conţinut masic de minimum 42% grăsime; b) lapte deshidratat integral sau lapte praf integral: lapte deshidratat cu conţinut masic de minimum 26% şi maximum 42% grăsime; c) lapte deshidratat parţial degresat sau lapte praf parţial degresat: lapte deshidratat cu conţinut masic de minimum 1,5% şi maximum 26% grăsime; d) lapte deshidratat degresat sau lapte praf degresat: lapte deshidratat cu conţinut masic de maximum 1,5% grăsime.3.Tratamente a) se autorizează o cantitate suplimentară de lactoză de maximum 0,03% din masa produsului finit pentru producerea produselor definite la pct. 1 lit. e)-g); b) fără a se aduce atingere Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 853/2004 din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, conservarea produselor menţionate la pct. 1 şi 2 se realizează prin:- tratament termic (sterilizare, UHT etc.), în cazul produselor menţionate la pct. 1 lit. a)-d);- adaos de zaharoză, în cazul produselor menţionate la pct. 1 lit. e)-g);- deshidratare, în cazul produselor menţionate la pct. 2; c) fără a aduce atingere cerinţelor compoziţionale enunţate la pct. 1 şi 2 din prezenta anexă, conţinutul proteic al laptelui se poate modifica până la un nivel de minimum 34% din greutate (exprimat în substanţă uscată fără grăsimi), prin adăugarea şi/sau extragerea de componente lactice în aşa fel încât raportul dintre proteina din zer şi cazeina din laptele modificat să rămână acelaşi.4. Adaosuri şi materii prime autorizate a) vitamine şi minerale în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.925/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind adaosul de vitamine şi minerale, precum şi anumite substanţe de alt tip în produsele alimentare; b) materiile prime autorizate în scopul ajustării conţinutului proteic menţionat la pct. 3 lit. c) sunt următoarele:(i) concentratul (retentatul) din lapte. Concentratul (retentatul) din lapte este produsul obţinut prin concentrarea proteinelor lactice prin ultrafiltrarea laptelui, a laptelui parţial degresat sau a laptelui degresat;(îi) permeatul din lapte. Permeatul din lapte este produsul obţinut prin eliminarea proteinelor lactice şi a grăsimilor lactate din lapte, din lapte parţial degresat sau din lapte degresat prin ultrafiltrare;(iii) lactoza. Lactoza este o componentă naturală a laptelui, obţinută în mod normal din zer, cu un conţinut de lactoză anhidră de cel puţin 99,0% m/m în substanţa uscată. Lactoza poate fi anhidră, poate să conţină o moleculă de apă de cristalizare sau poate să fie un amestec al ambelor forme.-----