DECRET nr. 1.107 din 12 noiembrie 2008privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
EMITENT
  • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 26 noiembrie 2008    În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 4 şi ale art. 11 pct. IX.4 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere propunerile directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,Preşedintele României decretează:  +  Articolul 1Pe data de 1 decembrie 2008 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 15 ani de activitate şi rezultate meritorii, maiştrilor militari şi subofiţerilor prevăzuţi în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul decret.  +  Articolul 2Pe data de 1 decembrie 2008 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 20 de ani de activitate şi rezultate meritorii, maiştrilor militari şi subofiţerilor prevăzuţi în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul decret.  +  Articolul 3Pe data de 1 decembrie 2008 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 20 de ani de activitate şi rezultate meritorii, maiştrilor militari şi subofiţerilor prevăzuţi în anexa nr. 3*), care face parte integrantă din prezentul decret.-------- Notă *) Anexele nr. 1-3 se comunică instituţiilor interesate.PREŞEDINTELE ROMÂNIEITRAIAN BĂSESCUÎn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 12 noiembrie 2008.Nr. 1.107.---------